Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


101 - 110 / 112
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
101.
Tiha znanja v organizaciji kot vpliv na konkurenčno prednost
Mojca Jedlovčnik, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Znanje, ki ga posameznik ima, lahko v grobem razdelimo na dva dela. Prvi del je eksplicitno znanje, ki je na tak način tudi predstavljeno in preneseno naprej na ostale posameznike. In potem so v posamezniku še znanja, ki so navzven skrita in jim s tujko r ečemo tacitna znanja. V kolikor ima ta tiha znanja vodja, je to poglavitni člen v oblikovanju organizacijske kulture močne in uspešne organizacije. Zanima nas, kako se tiho znanje odraža, kako se ga vidi in se to odseva v organizacijo? Kako vodja v organiz aciji poskrbi za prenos tihega znanja od posameznikov na skupino? Namen: Namen naloge je predstaviti prenos tihega znanja v organizaciji in vpliv vodje na prenos tihega znanja. Organizacijam želimo pokazati, da upravičeno lahko cenijo in obravnavajo tiha z nanja vodje kot bogastvo posameznika in intelektualn i kapital celotne organizacije. Tiho znanje vodje prispeva svoj delež k močni in zdravi kulturi organizacije. Problem vidimo v tem, ker se o tihem znanju premalo ali pa sploh ne govori. Z raziskavo želimo predstaviti njen pomen in tiho znanje umestiti med ključne dejavnike, ki pripomorejo k uspešnosti. Metoda: V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodologijo, kjer smo izvedli intervjuje z vodji razvojno - raziskovalne organizacije. Pri kvalitativni razis kavi smo poiskali kode in pojme v analiziranem gradivu. S procesom kodiranja smo interpretirali analizirano besedilo. Pri tem nismo iskali kod z namenom, da bi se jih preštelo, kolikokrat se je določena koda pojavila v analiziranem besedilu, ampak smo s ko diranjem in kategoriziranjem oblikovali teoretično razlago in pojasnili proučevano situacijo. Celoten postopek je tako potekal v več korakih, kjer smo začeli z urejanjem gradiva, določanjem enot kodiranja, nadaljevali s kodiranjem, izborom in definiranjem relevantnih pojmov ter oblikovanjem kategorij, definiranjem kategorij in oblikovanjem končne teoretične formulacije. Tako izbrana metoda je bila za našo raziskavo najbolj ustrezna, saj ustreza problemu in cilju raziskovanja. Omogočila nam je raziskavo ravn anja, dogodkov, delovanja organizacije, socialnega okolja, interakcije in medsebojnih odnosov. Preko skrbno izbranih vzorcev smo pridobili podatke, ki so najbolj relevantni za raziskovani primer. Rezultati: Tiha znanja vplivajo na oblikovanje močne in zdra ve kulture organizacije, ki spodbuja širjenje znanja in posledično nadaljnji razvoj organizacije. V odja s svojim delovanjem, načeli, vrednotami in prepričanji spodbuja prenos tihega znanja med posamezniki in od posameznikov na celotno organizacijo. Organizacija: Raziskava pokaže pomen upravljanja z znanjem in pomen prenosa tihega znanja v organizaciji. Organizacija lahko opravičeno ceni in obravnava tiha znanja kot bogastvo posameznika in intelektualni kapital celotne organizacije. Družba: V družbi i n širšemu okolju z raziskavo prikažemo kako pomembno je širiti svoja tiha znanja med ostale ljudi za skupno korist. Originalnost: V raziskavi se prvič opisuje vpliv vodje na prenos tihega znanja. P rvič pokažemo povezavo med obstoječimi teoretičnimi osnovam i in najnovejšimi raziskavami iz tega področja. Tiho znanje je še zelo neraziskano področje v okviru menedžmenta znanja. V nalogi predstavimo njegov pomen v razvojno - raziskovalni organizaciji. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: V raziskavi tihega znanja in n jegovega prenosa smo se omejili le na vplive vodje. V smeri nadaljnjih raziskav bi bilo smiselno raziskati tudi druge pomembne vplive, kot so odnosi med zaposlenimi, stopnja zaupanja znotraj organizacije in številni motivacijski faktorji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: tiho znanje, vodja, prenos znanja, znanje, čustva, vedenje, organizacijska kultura, duhovno vodenje, magistrske naloge
Published: 19.08.2021; Views: 418; Downloads: 28
.pdf Fulltext (1,17 MB)

102.
Organizacijska kultura proizvodnega podjetja
Daša Škvorc, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacijska kultura, modeli spreminjanja organizacijske kulture, vprašalnik OCAI, upiranje spremembam
Published: 20.08.2021; Views: 332; Downloads: 20
.pdf Fulltext (993,30 KB)

103.
Komunikacijske in kulturne ovire pri organizaciji in izvedbi transporta
Urška Lukan, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: kultura, organizacija, organizacijska kultura, vodenje, jezikovne ovire
Published: 20.08.2021; Views: 356; Downloads: 21
.pdf Fulltext (863,83 KB)

104.
105.
106.
107.
Trženjski načrt prodaje knjige Temelji slovenstva in knjige Stati inu obstati
Tomaž Zemljič, 2021

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo trženje dveh kulturno-zgodovinskih knjig Temelji slovenstva in Stati inu obstati v Mladinski knjigi Založbi. Opredelimo trženjski načrt za predstavljeni dve knjigi z namenom, da bi tržniki lažje dosegli obstoječe in potencialne kupce in jih spodbudili k odločitvi za nakup. V diplomskem delu predstavimo omenjeni knjigi, analiziramo tržišče in konkurenčnost, cilje in obseg prodaje, kupce, ciljne skupine, predstavimo ceno in prodajne pogoje, izbor komunikacijskih kanalov, izbor prodajnih poti in distribucije. Naloga je vsebinsko razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu povzamemo razlago vodilnih slovenskih in tujih avtorjev na področju trženja, tržnega komuniciranja ter izobraževanja. V praktičnem delu predstavimo na osnovi teoretičnih spoznanj, rezultatov raziskave – anketnih vprašanj in dveh intervjujev dobljene rezultate. Glavna ugotovitev je, da so anketirani dobro seznanjeni s slovensko zgodovino in še vedno radi prebirajo in kupujejo tiskane knjižne edicije. Z nalogo želimo v praksi vodjem trženja in tržnikom podati usmeritve, razmišljanja in izhodišča, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: trženje, trženjski načrt, založništvo, kultura, zgodovina, knjiga
Published: 12.11.2021; Views: 358; Downloads: 17
.pdf Fulltext (2,14 MB)

108.
Alternativna promocija lokalne kulture v Mariboru
Vita Tušek, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: grafično oblikovanje, vizualna kultura, promocija, vizualne komunikacije
Published: 21.11.2021; Views: 321; Downloads: 17
.pdf Fulltext (29,45 MB)

109.
Prenova zapuščenega objekta na Tyrševi ulici 13 v Mariboru
Tim Pirkmajer, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: diplomske naloge, prenova, javni objekti, kultura, oblikovanje
Published: 28.12.2021; Views: 307; Downloads: 35
.pdf Fulltext (66,61 MB)

110.
Search done in 0 sec.
Back to top