Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 30
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
Zadovoljstvo deležnikov podjetja Marald - Marsel, d.o.o.
Karla Marsel Ficko, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali zadovoljstvo in dejavnike, ki vplivajo na delezˇnike podjetja Marald – Marsel, d.o.o. Teoreticˇni del zajema raziskavo teorije o zadovoljstvu ter o posameznih delezˇnikih podjetja, v empiricˇnem delu pa smo predstavili analizo intervjujev s kupci, dobavitelji in vodstvom ter analizo anketnega vprasˇalnika, ki so ga izpolnjevali zaposleni. Z ugotovitvami smo potrdili tezo diplomskega dela: Izbrani delezˇniki podjetja Marald – Marsel, d.o.o. so s poslovanjem podjetja zadovoljni in zˇelijo s podjetjem sodelovati tudi v prihodnosti. Rezultati analize pripomorejo k celovitemu razumevanju zadovoljstva delezˇnikov in podajo smernice za izboljsˇanje zadovoljstva delezˇnikov podjetja Marald – Marsel, d.o.o.
Keywords: Zadovoljstvo, deležniki, kupci, zaposleni, vodstvo, dobavitelji, dejavniki zadovoljstva.
Published in ReVIS: 27.09.2023; Views: 338; Downloads: 22
.pdf Full text (1,70 MB)

3.
Marketinško komuniciranje in osebna prodaja v podjetju Kartem d.o.o.
Mojca Ahac, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes se zaradi boljše informiranosti in izobraženosti kupcev dvigujejo standardi kakovosti in posledično količina truda, vloženega v poslovni odnos. O (ne)uspešnosti delovanja marketinškega komuniciranja odločajo jasni cilji in strategije ter razpoložljivi viri. Podjetje Kartem d.o.o. kot glavni komunikacijski kanal uporablja osebno prodajo. V to vlagajo trud in sredstva, saj menijo, da osebni stik predstavlja večjo vrednost. V prvem teoretskem delu diplomskega dela so predstavljeni problematika ter uporabljene metode in zastavljeni cilji. V drugem empiričnem delu je na kratko predstavljeno podjetje Kartem d.o.o. in njegovo delovanje. V okviru tega je predstavljena uresničitev in sam potek marketinškega komuniciranja v podjetju Kartem d.o.o.
Keywords: Marketinško komuniciranje, instrumenti marketinškega komuniciranja, oglaševanje, odnosi z javnostjo, pospeševanje prodaje, neposredna prodaja, osebna prodaja, kupci.
Published in ReVIS: 14.09.2023; Views: 465; Downloads: 17
.pdf Full text (980,43 KB)

4.
5.
6.
7.
Vloga subjektivnega čustvenega blagostanja pri nakupu nepremičnin : magistrsko delo
Ivana Kovač, 2021, master's thesis

Abstract: Nakup nepremičnine je za številne posameznike nevsakdanji in pogosto le enkratni dogodek. Čeprav se ekonomija redko neposredno ukvarja s čustvenimi vprašanji, je teorija cen v praksi pogosto odvisna od t. i. špekulativnih mehurčkov. V magistrskem delu smo si prizadevali prikazati bolj strukturirano vlogo čustvene vpetosti potencialnih kupcev nepremičnin, in sicer podrobneje prikazati vlogo subjektivnega čustvenega blagostanja pri njihovi nakupni odločitvi. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se stopnja zadovoljstva z življenjem v medsebojni korelaciji s pozitivnim in negativnim čustvovanjem potencialnih kupcev nepremičnin povezuje z zunanjimi pričakovanji glede nakupa nepremičnin in z zadovoljstvom trenutnega stanovanjskega statusa tako po fizičnih, bivalnih kot tudi socioekonomskih dejavnikih. Ker po svoji stroki nismo psihologi, dopuščamo možnost, da lahko med magistrskim delom naletimo na morebitna odstopanja oziroma napake v premalo natančni obrazložitvi definicij oziroma rezultatov, ki so gledano s stališča psihologov lahko tudi vprašljiva. Magistrsko delo in empirično raziskavo je treba razumeti v smislu, da smo kot nepsihologi želeli raziskovati tiste psihološke parametre, za katere menimo, da na eni strani bistveno vplivajo na rezultate naše raziskave, na drugi strani pa so lahko osnova za nadaljnje raziskave psiholoških strokovnjakov, saj prispevek k znanosti vidimo v tem, da segamo na še neobdelano področje dejavnikov, ki spadajo v psihološko stroko.
Keywords: vedenje porabnikov, potencialni kupci nepremičnin, subjektivno čustveno blagostanje, zadovoljstvo z življenjem, čustva
Published in ReVIS: 30.12.2021; Views: 1192; Downloads: 89
.pdf Full text (934,77 KB)

8.
Sodelovanje kupcev pri zagotavljanju kakovosti izdelkov : diplomska naloga
Martina Lamovšek, 2019, undergraduate thesis

Keywords: kakovost, izdelek, zadovoljstvo, kupci, standardi, standardizacija, podjetja
Published in ReVIS: 23.08.2021; Views: 1063; Downloads: 81
.pdf Full text (1,50 MB)

9.
Analiza vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem : diplomska naloga
Božidar Lenarčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Naloga temelji na raziskavi bistvenih vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem ter analizi ugotovljenih vplivov in dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj. Raziskava in analiza dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj s strani kupca in dobavitelja. Namen: Ugotoviti dejstva, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Ker so pogajanja s strani kupca in dobavitelja premalo raziskana, smo se odločili, da podrobno raziščemo to področje nabavne funkcije. Pomembno je, da organizacija z a svojo uspešnost v interakciji pogajanj pridobi zadovoljiv izid in hkrati ohrani partnerski odnos med kupcem in dobaviteljem. Metoda: V teoretičnem delu smo uporabili obstoje č o literaturo, predvsem recenzirane članke, ki so dostopni v spletni knjižnici (ProQuest in EBS CO), in knjige v splošni uporabi, ki so na voljo v knjižnici. S pomočjo kvalitativne metode smo intervjuvali tri kupce (nabavne komercialiste, zaposlene v določeni organizaciji) in tri dobavitelje (zaposlene v isti organizaciji). Pri vseh intervjujih smo uporabili isti vprašalnik. Anketni vprašalnik smo posredovali tudi petindvajsetim kupcem (nabavnim komercialistom v določeni organizaciji in petindvajsetim dobaviteljem v isti organizaciji). Rezultati: V prvem, kvalitativnem delu raziskovalne naloge, smo na podlagi pridobljenega anketnega vprašalnika ugotovili dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj: izkušnje, priprave na pogajanja, pogajalska moč , cena, trajanje pogajanj, izid, zadovoljstvo, odnos in vpliv. V drugem, kvantitativnem delu naloge, smo analizirali dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Rezultati smo pridobili s statisti č nem programom R. Podatke smo prikazali s statističnim orodjem za obdelavo podatkov t-test in HI-kvadrat ( 2 ), dodali smo prikaz rezultatov z Yatesovo korekcijo in s Fisher-jevim eksaktnim testom. Organizacija: Vodstvo organizacije in njeni dobavitelji lahko uporabijo rezultate diplomske naloge kot priporočilo za doseganje uspešnega izida pri pogajanjih med kupcem in dobaviteljem, nenazadnje tudi za ohranjanje ali izboljševanje odnosov med njimi. Družba: Z raziskavo želimo opomniti družbo, da je pogajanj e med kupcem in dobaviteljem interaktiven proces med zainteresiranima stranema, ki želita pridobiti ugoden izid. Celotna družba, predvsem pa tiste, ki delujejo z dobavitelj i, lahko tako veliko pridobijo pri medsebojnem razumevanju, reševanju pogajalskih konfliktov in doseganju pogajalskega cilja. Originalnost: Naloga je idejno izvirna zaradi uravnoteženega pri dobivanja podatkov s strani kupcev in dobaviteljev. V prvem, kvalitativnem delu naloge smo intervjuvali tri dobavitelje in tri kupce. V drugem, kvantitativnem delu naloge smo ohranili uravnoteženost z anketiranjem petindvajsetih kupcev in petindvajsetih dobavitelje v. V pregledu obstoje č ih zapisov in virov nismo zasledili podobne raziskave, ki bi bila izdelana v organizaciji med kupcem in dobaviteljem . Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na eno organizacijo in njene dobavitelje.
Keywords: kupci, dobavitelji, pogajanja, zadovoljstvo, pogajalske izkušnje, pogajalska moč, diplomske naloge
Published in ReVIS: 19.07.2021; Views: 1477; Downloads: 60
.pdf Full text (551,89 KB)

10.
Search done in 1.24 sec.
Back to top