Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


81 - 90 / 284
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
Povezanost organizacijske klime, zadovoljstva zaposlenih, vodstvenih veščin in vrednot
Dušan Krajnik, 2016

Abstract: Poslovni procesi, ne glede na dejavnost posameznih podjetij ali institucij, ki so lahko v zasebni ali državni lasti ali imajo status javno-zasebnega partnerstva, so postali po eni strani zelo preprosti, po drugi strani pa izredno zapleteni. Vse procese pa tako ali drugače upravljajo ljudje, ki imajo različna uporabna znanja, veščine, izkušnje oziroma so za to delo dovolj kompetentni. Poleg zaposlenih z ustreznimi kompetencami je za doseganje dobrih poslovnih rezultatov zelo pomembno, kakšni so v podjetju oziroma instituciji odnosi do zaposlenih oziroma kako se z ljudmi pri delu ravna. Zaradi tega se je v poslovnem svetu že pred mnogimi leti ustalila praksa, da se z različnimi metodami preučuje, meri, podrobno spremlja in analizira organizacijsko klimo, zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki dela, vodstvene veščine vodij in delovne vrednote. Merjenja sama po sebi ne bi imela nobenega pomena. Šele primerjave in analize različnih podatkov, ki so bili pridobljeni z merjenji, ter ugotavljanje povezav med navedenimi kategorijami prinesejo dodano vrednost teh merjenj. Dinamika poslovnega življenja v tem stoletju narekuje še posebno skrb, ki jo moramo namenjati ravnanju z ljudmi pri delu. Samo tisti zaposleni, ki so zadovoljni, bodo lahko kakovostno opravljali naložene naloge, sledili viziji in strategiji posameznega podjetja ali institucije in napredovali v poslovnem in v zasebnem svetu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: ravnanje s človeškimi viri, organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, vodstvene veščine, Slovenija, magistrske naloge
Published: 07.11.2017; Views: 3500; Downloads: 231
.pdf Fulltext (995,99 KB)

82.
83.
Človekove pravice v sodobni glasbi
Petra Resman, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: človekove pravice, glasba, Slovenija, Evropska unija, magistrske naloge
Published: 07.11.2017; Views: 3117; Downloads: 157
.pdf Fulltext (1,55 MB)

84.
85.
Bonton, protokol in letalski prevozi državniških delegacij
Deana Potza, 2016

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Bonton, protokol in letalski prevozi državniških delegacij predstavlja bonton in protokolarna pravila na splošno in v letalstvu, kot tudi organizacijo in izvedbo letalskih prevozov državniških in drugih pomembnih delegacij. Prikazuje sprejem in odpravo različnih kategorij pomembnih potnikov ter s tem povezane varnostne ukrepe. Vsebuje predstavitev primerov državniških in protokolarnih letov ter raziskavo, kakšne bi bile možnosti organizacije in izvedbe tovrstnih letov v primeru stečaja oziroma izgube operativne licence nacionalnega letalskega prevoznika Adrie Airways. V civilnem letalskem prometu poznamo različne vrste letalskih prevozov: redne polete, več različnih vrst čarterskih poletov ter posebne letalske polete, med katere spadajo tudi prevozi državniških in drugih pomembnih delegacij. Slednji so v magistrskem delu podrobno predstavljeni; za njihovo pravilno organizacijo in izvedbo je namreč potrebno upoštevati vrsto ukrepov in postopkov, ki so v marsičem drugačni od izvedbe rutinskih, vsakdanjih poletov. Naloga predstavlja tudi nekatera pravila obnašanja na službenih in zasebnih potovanjih z letali, ki se zaradi specifičnega okolja nekoliko razlikujejo od splošnih pravil. S študijo primera sta predstavljeni organizacija in izvedba državniškega oziroma protokolarnega leta na najvišjem nivoju. V nadaljevanju je opisano, kako takšne operacije potekajo pri tujih letalskih družbah. V zaključnem delu so predstavljene potrditve zastavljenih hipotez in podana analiza raziskave.
Found in: ključnih besedah
Keywords: protokol, bonton, diplomacija, diplomatski protokol, letalski prevozi, Slovenija, Evropska unija, magistrske naloge
Published: 05.07.2018; Views: 2371; Downloads: 211
.pdf Fulltext (2,02 MB)

86.
87.
Posebnosti prekrškovnega postopka zoper mladoletnike
Mitja Gamser, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: mladoletniki, prekrškovno pravo, sankcije za prekrške, vzgojni ukrepi, magistrske naloge
Published: 06.07.2018; Views: 2481; Downloads: 188
.pdf Fulltext (600,83 KB)

88.
89.
Problematika odkrivanja in preiskovanja bagatelne kriminalitete
Janez Jecl, 2016

Abstract: V magistrski nalogi so predstavljeni osnovni pojmi in postopki pri odkrivanju ter preiskovanju t. i. bagatelne kriminalitete. Posebej so predstavljeni določeni instituti v kazenskem materialnem pravu ter v kazenskem procesnem pravu, podrobneje pa so opisani institut dejanja majhnega pomena kot tudi procesno pravni izbirni mehanizmi. Podanih je tudi precej statističnih podatkov glede obravnave in preiskave bagatelne kriminalitete, pri čemer je ugotovljeno, da državna tožilstva tovrstnih statističnih podatkov ne vodijo. Državna tožilstva v Republiki Sloveniji problematiko bagatelne kriminalitete omenjajo v svojih letnih poročilih, in sicer le deloma opisno. Tako je nemogoče primerjati statistične podatke obravnave bagatelne kriminalitete, ki jih vodijo državna tožilstva, s tistimi podatki, ki jih vodi policija. Odkrivanje in preiskovanje bagatelne kriminalitete je otežkočeno zaradi določene pravne nedorečenosti predvsem v kazenskem materialnem pravu. Nadalje je mogoče ugotoviti, da je preiskovanje bagatelne kriminalitete oteženo zaradi odsotnosti usmerjanja državnih tožilcev, kar bi se dalo izboljšati. V zaključku naloge podajam določene predloge za izboljšave in svoje poglede na problematiko preiskovanja bagatelne kriminalitete.
Found in: ključnih besedah
Keywords: bagatelna kriminaliteta, odkrivanje, preiskovanje, pregon, varnost, Evropska unija, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 12.07.2018; Views: 2296; Downloads: 190
.pdf Fulltext (1,46 MB)

90.
Licenčna analogija pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
Nina Hržič, 2016

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena analiza instituta licenčne analogije. Licenčna analogija je ena izmed metod izračuna denarnega nadomestila, ki pripada imetniku pravice intelektualne lastnine v primeru nepravilne oziroma nepooblaščene rabe njegove pravice s strani tretje osebe. Po načelu licenčne analogije se denarna odškodnina zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine odmeri v obsegu, ki je enak dogovorjeni ali običajni licenčnini oziroma dogovorjenemu ali običajnemu honorarju. Za lažje razumevanje tematike so v diplomski nalogi najprej opisane temeljne značilnosti pravic intelektualne lastnine, kako pride do kršitve pravic, ukrepi, ki pridejo v poštev v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine in elementi odškodninske tožbe. V osrednjem delu diplomske naloge pa so pod drobnogled vzete določbe Direktive 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, slovenska zakonodaja, ki ureja to področje, druga relevantna tuja zakonodaja in sodna praksa, ki služi kot prikaz, v kakšni meri so uporabi licenčne analogije naklonjeni tako imetniki pravic intelektualne lastnine kot tudi sodniki in pravni strokovnjaki. Prispevek predstavlja obsežen pregled literature in pravne prakse na temo licenčne analogije in bi lahko služil kot enostaven pripomoček pri razumevanju in uporabi metode v konkretnem primeru.
Found in: ključnih besedah
Keywords: intelektualna lastnina, licenčna analogija, Slovenija, Evropska unija, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 13.07.2018; Views: 2660; Downloads: 165
.pdf Fulltext (613,44 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top