Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


151 - 160 / 161
First pagePrevious page891011121314151617Next pageLast page
151.
152.
POMEN MOTIVACIJE V PROCESU FIZIOTERAPEVTSKE REHABILITACIJE PO MOŽGANSKI KAPI
Ana Pevec, 2022

Abstract: Uvod in namen:. Po možganski kapi se pacienti spoprijemajo z različnimi stopnjami invalidnosti in potrebujejo fizioterapevtsko rehabilitacijo. Posameznike, ki so doživeli možgansko kap, pogosto opisujejo kot apatične, nezainteresirane in brez motivacije. Motivacijske strategije so namenjene spodbujanju k sodelovanju, medtem ko lahko njihova vključitev v rehabilitacijski proces vodi do boljših rezultatov rehabilitacije po možganski kapi. Namen diplomske naloge je s pomočjo literature proučiti pomen motivacije pacienta po možganski kapi v procesu fizioterapevtske rehabilitacije in preveriti učinkovitost motivacijskih strategij. Metode: V diplomski nalogi je v predstavljena strokovna in znanstvena literatura, pridobljena v podatkovnih zbirkah PubMed, COBISS, ScienceDirect, Google Scholar in ResearchGate. Pri izbiri literature smo upoštevali vključitvena in izključitvena merila. Rezultati: Uporaba motivacijskih strategij vpliva na povečanje sodelovanja pacienta po možganski kapi v procesu fizioterapevtske rehabilitacije. Pacienti z visoko stopnjo motivacije imajo boljše rezultate in izid rehabilitacije, medtem ko je motivacija odvisna od več dejavnikov. Uporabnost: Predstavitev učinkovitosti motivacijskih strategij in pomena motivacije v procesu fizioterapevtske rehabilitacije po možganski kapi. Omejitve: Potrebnih je še več raziskav na področju motivacije v procesu rehabilitacije po možganski kapi in učinkovitosti motivacijskih strategij.
Found in: ključnih besedah
Keywords: motivacija za rehabilitacijo po možganski kapi, motivacijske strategije pri rehabilitaciji po kapi, pomen motivacije, motivacijski dejavniki pri pacientih po možganski kapi
Published: 03.02.2022; Views: 255; Downloads: 44
.pdf Fulltext (469,95 KB)

153.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v času pandemije covida-19
Uroš Černilec, 2021

Abstract: Marca 2020 je bila v Sloveniji razglašena epidemija covida-19. Za zajezitev širjenja okužb je država sprejela ukrepe, ki so bili vezani na omejevanje osebnih stikov, meje, zaprtje šol, vrtcev in organizacij, delo od doma itd. Protikoronski ukrepi, katerih namen je bil omiliti posledice epidemije, so močno vplivali na zaposlene in ostalo prebivalstvo. Varstvo pri delu in zagotavljanje varnega delovnega okolja sta dolžnosti vsakega delodajalca, pri čemer preprečitev možnosti širjenja okužb na delovnem mestu ni izjema. Treba je poudariti, da so bili delodajalci popolnoma nepripravljeni na takšno grožnjo. Izkazalo se je, da v Republiki Sloveniji skoraj ni delodajalca, ki bi imel ustrezno izdelano oceno tveganja, s čimer je bilo onemogočeno hitro in uspešno ukrepanje delodajalcev. Namen diplomske naloge je podrobno opisati in opredeliti odnos zaposlenih do protikoronskih ukrepov, zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v času epidemije in njihovo soočanje z izzivi v času epidemije covida-19. Praktični del diplomske naloge je temeljil na anketnem vprašalniku, ki smo ga oblikovali s pomočjo obstoječe literature in ga sestavili z brezplačno aplikacijo 1KA. Na osnovi raziskave smo ugotovili, da je kar 70% anketirancev povedalo, da se preventivni ukrepi pred epidemijo niso izvali in da organizacija ni imela izdelane ocene tveganja. Prav tako smo ugotovili, da je 59% anketirancev povedalo, da korona dodatek na njih vpliva pozitivno/motivacijsko.
Found in: ključnih besedah
Keywords: epidemija covida-19, protikoronski ukrepi, zaposleni, motivacija na delovnem mestu, zadovoljstvo zaposlenih, diplomske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 92; Downloads: 8
.pdf Fulltext (1,69 MB)

154.
Igrifikacija v izobraževanju
Sandra Obrez, 2021

Abstract: Igrifikacijo najenostavneje opredelimo kot uporabo elementov iger, na primer lestvic, značk, točk, dosežkov, stopenj, izzivov itd., v okoliščinah, ki same po sebi ne vključujejo iger. Igre v izobraževanju so način izobraževanja, ki se v praksi uporablja že nekaj let. Igrifikacija je nastala oziroma nastajala skozi procese izobraževanja, saj so učitelji enotno menili, da učenci nimajo motivacije za učenje. Posledično se je razvil sam pojem, ki je dal učencem nove vsebine, nove možnosti za učenje in večje zanimanje za učenje. S pomočjo te prakse bi učenci lažje dosegali cilje in imeli boljše rezultate. Igrifikacija ni nastala samo zaradi boljših ocen v izobraževanju, temveč da se učenec sooči z novimi izzivi, da se z njimi spozna in se prilagodi. Učenci s pomočjo igrifikacije postavljajo v ospredje sebe, svoje cilje, znanje in razmišljanje. Namen diplomske naloge je podrobno opisati in opredeliti pojma igrifikacija in igrifikacija v izobraževanju ter možnosti vključitve učencev prvega in drugega razreda osnovne šole. V raziskovalnem delu naloge smo želeli ugotoviti, ali anketiranci poznajo pojem igrifikacije, kaj menijo anketiranci o možnostih vključitve svojih otrok v igrifikacijo, ter kako igrifikacija vpliva na njihove otroke. Praktični del diplomske naloge je temeljil na anketnem vprašalniku, ki smo ga oblikovali s pomočjo obstoječe literature in ga sestavili z brezplačno aplikacijo 1KA. Na osnovi raziskave oziroma rezultatov ankete smo ugotovili, da kar 72% anketiranih staršev ne pozna pojma igrifikacija, vendar pa bi svoje otroke z veseljem vključili v igrifikacijo v izobraževanju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: igrifikacija, anketiranci, motivacija, izobraževanje, diplomske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 74; Downloads: 4
.pdf Fulltext (1,29 MB)

155.
Vloga trenerjev pri motiviranju športnikov
Matija Radikon, 2021

Abstract: Profesionalno ukvarjanje s športom zahteva veliko odrekanja, prav zato morajo športniki, ki želijo uspeti, trdo delati in se posvečati različnim vidikom športne rasti. Da je športnik pripravljen trdo delati, pa mora biti konstantno dobro motiviran. Trener ima pri svojem delu poleg drugih nalog kot so priprava, izvajanje in kontrola treninga, vsestransko svetovanje in pomoč športnikom tudi nalogo, da ohranja visoko stopnjo motivacije pri športnikih. Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako lahko trener vpliva na motivacijo športnika pri udejstvovanju s športom in ali lahko s povečanjem motivacije športnika vpliva na doseganje boljših športnih rezultatov. V teoretičnem delu je opisano, katere vrste motivacije poznamo in kako motivacija deluje na športnika. V nadaljevanju opisujemo, kakšno vlogo ima trener pri treniranju športnika, katere so njegove naloge, zakaj je odnos med trenerjem in športnikom pomemben in na kakšne načine motivira športnika, ki ga trenira. V empiričnem delu smo opravili šest polstrukturiranih intervjujev – tri z nogometaši in tri z nogometnimi trenerji. Rezultati so pokazali, da je motivacija zelo pomemben dejavnik v športu, saj vpliva na to, kako kakovostno bo športnik treniral, kar lahko vpliva na rezultate, ki jih bo dosegal na tekmovanju. Trener ima pri motivaciji zelo pomembno vlogo, saj vsakodnevno sodeluje s športnikom in skrbi, da ta deluje na maksimumu svojih sposobnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: šport, motivacija, trenerji, treniranje, tekmovanja, diplomske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 69; Downloads: 5
.pdf Fulltext (1,30 MB)

156.
Organiziranje delovnih timov kot druga managerska funkcija
Adelisa Rizvić, 2021

Abstract: Če primerjamo manjše in večje organizacije vidimo, da večina njihovih poslov temelji na timskem delu. Ker se je poslovna konkurenca začela pojavljati povsod okoli nas, za laţji poslovni uspeh delavci dopolnjujejo svoje ideje, sposobnosti, spretnosti in medsebojno znanje in na takšen način si pomagajo pri ustvarjanju ciljev. Timsko delo temelji na članih ekipe, ki so med seboj povezani in si vsi prizadevajo doseči isti oz. skupni cilj. Seveda ima, tako kot pri vsaki organizaciji vse to svoje prednosti in slabosti. Na začetku diplomske naloge smo opredelili osnovne pojme organizacije, timskega dela, motivacije, delovne kulture in klime in podobne pojme za laţjo predstavo. V empiričnem delu smo na podlagi kvalitativnega raziskovalnega intervjuja, ki smo ga izvedli v organizaciji Radio televizija Slovenija, na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so bila enako zastavljena vsem intervjuvancem, raziskali njihovo mnenje o timskem delu, načinu dela v organizaciji, komunikaciji med seboj, motivaciji na delovnem mestu in podobno. Ugotovili in raziskali smo, da timsko delo dobro vpliva na zaposlene, saj tako spoznajo osebe, ki jih brez načina skupnega dela ne bi spoznali, si zaupajo, sodelujejo, pomagajo in delo opravijo hitreje in laţje kot samostojno. Zaposlenim motivacijo za timsko delo predstavlja dejstvo, da bodo dosegli odličen rezultat in da bo delo dobro opravljeno ter pohvaljeno s strani nadrejenih, prav tako pa je bistvena motivacija, da bo delo tudi vidno in dobronamerno. Ugotovili smo, da zaposlenim timsko delo predstavlja pozitivno naravnanost, saj so našteli več prednosti kot pa slabosti. Slabost timskega dela je slaba komunikacija, ki se po besedah udeleţencev v raziskavi zna bolje razviti, ko se sodelavci med seboj dobro spoznajo in določijo jasna ter natančna navodila za vse.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacija, timsko delo, motivacija, delovna komunikacija, organizacijska klima, organizacijska struktura, diplomske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 64; Downloads: 6
.pdf Fulltext (1,16 MB)

157.
Medsebojni odnosi v organizaciji in osmišljenost dela
Petra Šeme, 2020

Abstract: Medsebojni odnosi v organizaciji so zelo pomemben dejavnik kako posameznik dojema svoje delo, koliko se pri delu angažira, ter ga osmisli. Zaradi slabih odnosov na delovnem mestu, se lahko pojavi občutek nesmiselnosti dela posameznika, kar pomembno vpliva na produktivnost delavca. Pri tem ne gre za edini dejavnik, pač pa za enega od pomembnih dejavnikov, predvsem pa je tesno povezan z motivacijo posameznika. Še naprej, osmišljenost dela posameznika pomembno vpliva tudi na dojemanje smisla življenja. Človek namreč dobršen del svojega življenja preživi na delovnem mestu in s tem postanejo odnosi na delovnem mestu pomemben dejavnik, ki znatno vpliva na njegovo življenje. S tem namenom smo v raziskavi uporabili Purpose in life oz. PIL-test, ki smo mu dodali lastna vprašanja, vezana na odnose na delovnem mestu. Ugotovili smo, da posameznik, ki je v konfliktnih odnosih v organizaciji, pogosto ne prevzema odgovornosti za nastalo situacijo. Ugotovili smo tudi, da odnosi na delovnem mestu pomembno vplivajo na osmišljenost dela posameznika, in sicer boljši kot so odnosi na delovnem mestu, lažje posameznik osmisli svoje delo ter bolj je motiviran za opravljanje delovnih nalog. To pa pozitivno vpliva tako na posameznikovo dojemanje smisla dela in življenja, kot tudi na delovno uspešnost in predstavlja večji doprinos k organizaciji v kateri opravlja delo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: osmišljenost dela, odnosi na delovnem mestu, motivacija, smisel življenja, logoterapija, magistrske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 50; Downloads: 2
.pdf Fulltext (2,09 MB)

158.
159.
160.
Zadovoljstvo s študijem in motivacija študentov
Karmen Jedvaj, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: zadovoljstvo študentov, motivacija študentov, dejavniki, bolonjski sistem, visoko šolstvo
Published: 24.06.2022; Views: 37; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,96 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top