Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
Rešitev stanovanjskega problema z nakupom stanovanja ali najemom
Mirjana Murgec, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: bančni posli, krediti, stanovanjski krediti, najem, nakup, hipoteka, diplomsko delo
Published: 10.07.2018; Views: 2036; Downloads: 129
.pdf Fulltext (397,72 KB)

4.
Področje nepremičnin z vidika mlajše in starejše populacije v Republiki Sloveniji
Barbara Kolar, 2017

Abstract: Magistrsko delo obravnava problematiko mlajše in starejše populacije na področju nepremičnin. Obravnavani populaciji imata nekaj skupnih in nasprotujočih si lastnosti/značilnosti. Mladi v starosti med 18. in 35. letom v visokem odstotku še vedno živijo doma pri starših. Želijo si osamosvojitve, ki bi jim predstavljala odhod od doma, vendar jim to otežujeta brezposelnost ter posledično pomanjkanje finančnih sredstev. V nasprotju z mladimi pa si starejši ne želijo oditi od doma. V lastni nepremičnini želijo ostati kar se da dolgo in odlašajo z odhodom v institucionalne oblike bivanja. Pomanjkanje finančnih sredstev je otežujoč dejavnik tudi pri starejših. To predvsem občutijo tisti posamezniki, ki živijo sami v gospodinjstvu oziroma v lastni, velikokrat preveliki hiši. V teoretičnem delu smo se predvsem osredotočili na položaj mladih v državi, njihov ekonomski status in stanovanjske razmere. Navedli smo možnosti stanovanjske namestitve mladih, kot so najem neprofitnega stanovanja, bivanje pri starših, bivanje v študentskem domu, dedovanje stanovanja in pomoč v zameno za stanovanje. V nadaljevanju smo opozorili na staranje prebivalstva tako v Sloveniji kot v svetu. Predstavili smo stanovanjske probleme starejših, njihov ekonomski status ter podrobneje opisali institucionalne storitve za starejše. Med njimi smo posebej izpostavili dom za starejše in oskrbovana stanovanja. Ker se zavedamo, da si starejši želijo čim dlje ostati doma, smo predstavili tudi možnosti prilagoditve njihove nepremičnine. Zadnji dve poglavji teoretičnega dela pa podrobneje predstavljata razlike med lastništvom in najemništvom nepremičnine ter njihovo financiranje. Teorijo smo dodatno podkrepili še z informacijami, zbranimi z intervjujema, in sicer z nepremičninskim posrednikom in finančnim svetovalcem. Empirični del naloge vsebuje izsledke raziskave, v kateri smo zajeli mlajšo populacijo v starosti od 18. do 35. leta, ki še živi pri starših, in starejšo populacijo v starosti 60 in več let, ki še ne živi v institucionalnih namestitvah. Ugotovitve kažejo, da mlajši populaciji odhod od doma predvsem otežujejo ekonomski razlogi ter da bi se starejši iz trenutne bivanjske namestitve odselili le v primeru previsokih stroškov vzdrževanja ali zmanjšane samostojnosti pri hišnih opravilih in osebni oskrbi. Spoznali smo, da bi mlajši hitreje sprejeli odločitev za selitev iz trenutne nepremičnine kot starejši. Še najtežje bi z gotovostjo zatrdili, da si tako mlajša kot starejša populacija ne želita skupnega bivanja v isti nepremičnini.
Found in: ključnih besedah
Keywords: mlajši, starejši, nakup, najem
Published: 12.07.2018; Views: 1845; Downloads: 103
.pdf Fulltext (8,88 MB)

5.
6.
Primerjava upravičenosti investicije v nakup ali najem nepremičnine v Republiki Sloveniji : analiza aktualnih primerov
Boris Vukićević, 2021

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na stroškovno učinkovitost dveh odločitev. Gre za večno dilemo »kupiti ali najeti« in zelo pomembno vprašanje, saj reševanje stanovanjskega problema predstavlja veliko prelomnico. S pomočjo analize podatkov smo odgovorili na to vprašanje in prišli do zanimivega odgovora. Dokazali smo, da kratkoročno in srednjeročno najem pomeni »prilagodljivost« življenjskim spremembam, saj nam ponuja odprte možnosti. Ugotovili smo, da je kljub nizkim obrestnim meram za stanovanjske kredite v tem trenutku vseeno bolj racionalno najeti kot pa kupiti, saj so cene nepremičnin zelo visoke. Če se držimo prvega pravila investiranja »ne kupuj visoko«, je odgovor na vprašanje jasen.
Found in: ključnih besedah
Keywords: nepremičnine, naložba, novogradnje, najem, nakup, delnice, kredit, leasing, tveganje, alternativne.
Published: 24.09.2021; Views: 403; Downloads: 44
.pdf Fulltext (2,26 MB)

7.
8.
Pravni, davčni in finančni vidik oddajanja nepremičnin prek spletnega portala Airbnb v primerjavi s standardnim oddajanjem nepremičnin v Sloveniji
Klara Lombar, 2021

Abstract: Namen diplomskega dela je na podlagi študija navedene literature predstaviti spletni portal Airbnb in najemniški trg v Sloveniji. Prav tako je namen ozavestiti ljudi o prednostih in slabostih oddajanja nepremičnin prek Airbnbja v primerjavi s standardnim oddajanjem ter opredeliti zakonsko podlago za vsak posamezen vidik (pravni, davčni in finančni). Cilj diplomskega dela je analizirati, kateri od obeh načinov oddaje stanovanj je bolj donosen, upoštevajoč splošni pravni, davčni in finančni vidik: kratkoročno oddajanje prek portala Airbnb ali dolgoročno oddajanje v najem. Število ponudnikov kratkoročne najemnine in višina povpraševanja, kot posledica epidemije covida-19, po nepremičninah v turistične namene po našem mnenju najodločilnejše vplivata na povprečno znižanje cen kratkoročnih najemnin. Do teh ugotovitev smo prišli na podlagi empiričnega dela, kjer smo uporabili metodi polstrukturiranega intervjuja in izračunov ter metode deskripcije, kompilacije, komparacij in sinteze v teoretičnem delu. Pričujoče diplomsko delo je pomemben prispevek k znanosti in stroki, ker predstavlja nadaljevanje preteklih primerljivih raziskav in odseva realno stanje na trgu nepremičnin ter turizma v času epidemije covida-19. Pri tem naj opozorimo na dejstvo, da se vsebina in število oglasov na portalu Airbnb dnevno spreminjata, zaradi česar je priporočljivo rezultate empiričnega dela diplomskega dela posodabljati. Prav tako naj opozorimo, da zaradi smiselnosti in obsega diplomskega dela nisem mogla zajeti vseh razpoložljivih oglasov na portalu Airbnb. Tudi intervjujev nismo mogli opraviti z vsemi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z obravnavano problematiko, zato so le odraz razmišljanj predstavnikov strokovne javnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kratkoročni najem, dolgoročni najem, finančni vidik, pravni vidik, davčni vidik
Published: 09.06.2022; Views: 105; Downloads: 4
.pdf Fulltext (643,00 KB)

9.
Dolgoročni najem kot alternativa sedanji ureditvi pridobitve stvarnih pravic na zemljiščih cestnega sveta za potrebe javnih cest
Irena Karčnik, 2022

Abstract: Prvenstveni predmet raziskave je bil odgovoriti na vprašanje, ali bi bil dolgoročni najem cestnega sveta slovenskih občinskih cest tako za upravljavce kot lastnike bolj sprejemljiv od možnosti, ki jih ponuja trenutna ureditev pri urejanju stvarnopravnega stanja obstoječih občinskih cest. Tematika izhaja iz razkoraka med zakonsko opredeljenim pojmom javne ceste in dejanskim stanjem na področju cest. V raziskavi predstavljamo teoretična izhodišča, analizo zakonskih podlag in praks na tem področju ter primerjavo s tujimi izkušnjami. Izvedli smo empirično analizo stanja in tako pridobili podatke o organizacijski strukturi upravljavcev javnih cest v Sloveniji, številu zaposlenih na tem področju, obsegu urejenosti na stvarnopravnem področju javnih cest v slovenskih občinah, urejenosti občinskih predpisov na tem področju, odnosu upravljavcev do ugotovljenega stanja, finančnih posledicah, povezanih s področjem raziskave, in načrtih upravljavcev na področju raziskave. Namen raziskave je bil tako s teoretičnega stališča, v smislu pregleda in kritične ocene veljavne zakonodaje s področja urejanja javnih cest, kot s praktičnega stališča, z vidika posledic nezadostne definiranosti in nespoštovanja predpisov, ovrednotiti in predvideti posledice, ki so rezultat trenutnega stanja na področju pravnega položaja javnih cest. Cilj raziskave je bil ugotoviti primernost dolgoročnega najema zemljišč cestnega sveta slovenskih občinskih cest kot alternative možnostim, ki jih ponuja trenutna ureditev pri urejanju pravnega položaja obstoječih javnih cest. Možnost sklenitve dolgoročnega najema zemljišč se je izkazala kot dobrodošla predvsem kot vzporedna dodatna možnost trenutni ureditvi. Pridobljena izhodišča so lahko osnova za pripravo podlag za učinkovitejše reševanje problematike in vzpostavitev zakonitega stanja na področju stvarnopravnega stanja javnih cest.
Found in: ključnih besedah
Keywords: javne ceste, pridobitev zemljišč, razlastitev, dolgoročni najem zemljišč, ekonomičnost
Published: 10.06.2022; Views: 87; Downloads: 5
.pdf Fulltext (7,27 MB)

10.
Pronat Publike dhe menaxhimi i tyre
Gojart Berisha, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: nepremičnine, najem, nastavitveni prostor, tajnostnost
Published: 17.06.2022; Views: 82; Downloads: 5
.pdf Fulltext (481,57 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top