Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
5.
Pogodbe o zaposlitvi s sodno prakso
Leo Čotar, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: delovno pravo, delovna razmerja, delodajalci, delavci, pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi
Published: 12.06.2019; Views: 3243; Downloads: 26
.pdf Fulltext (638,02 KB)

6.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Petra Petauer, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, delavci, delodajalci, odpoved pogodbe o zaposlitvi
Published: 11.12.2020; Views: 2095; Downloads: 96
.pdf Fulltext (608,66 KB)

7.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti javnega uslužbenca
Bogdan Muren, 2020

Abstract: Magistrsko delo obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti javnega uslužbenca. Učinkovito, odzivno in dobro delujočo državno upravo lahko zagotovimo z zaposlitvijo strokovno najbolj usposobljenih in kompetentnih javnih uslužbencev. Samo dovolj izobraženi in strokovno usposobljeni javni uslužbenci bodo sposobni dosegati pričakovane rezultate dela, ki morajo biti ustrezno vnaprej določeni. V magistrskem delu smo raziskali in predstavili mednarodne in nacionalne pravne vire, ki urejajo prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Podrobneje smo predstavili načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za delavce in ločeno za javne uslužbence. Poseben poudarek smo posvetili določbam, ki urejajo procesna opravila redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. V empiričnem delu raziskave smo s pomočjo ankete raziskali dejavnike, ki vplivajo na doseganje pričakovanih rezultatov dela in dejavnike, ki ovirajo izvedbo postopkov redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti javnega uslužbenca. Magistrsko delo predstavlja prispevek k znanosti in stroki, saj nudi podrobno predstavitev postopka oziroma procesnih opravil, ki zagotavljajo zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V magistrskem delu so predstavljene tudi ugotovitve empirične raziskave, ki pripomorejo k boljšemu poznavanju obravnavane tematike in jih je mogoče uporabiti za nadaljnja raziskovanja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: delovno pravo, javna uprava, javni uslužbenci, uslužbensko pravo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, nesposobnost zaposlenih, anketni vprašalniki, statistični podatki, analize podatkov, magistrska dela
Published: 22.06.2021; Views: 1454; Downloads: 135
.pdf Fulltext (2,35 MB)

8.
Nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
Mojca Starič, 2022

Abstract: Delodajalec delavcu lahko zakonito odpove pogodb o zaposlitvi iz krivdnega razloga, če delavec krši pogodbeno obveznost iz delovnega razmerja. ZDR-1 ne opredeljuje, kakšna krivda mora biti podana, niti kakšna naj bi bila kršitev obveznosti. Prvi pogoj za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga je upoštevanje procesnih predpostavk, naslednji pa je ugotovitev, da kršitev obveznosti predstavlja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje delovnega razmerja. Pomembna je tudi napoved na podlagi delavčevega odnosa, ali je še moč pričakovati, da bo delavec v prihodnosti korektno izpolnjeval obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nepomembnih kršitev ni dopustna. V magistrskem delu smo proučili vse pravno-formalne zahteve, kako delodajalec uspešno zaključi postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, da bi le-ta bila zakonita. Teoretični del magistrskega dela sestavlja analiza primarnih in sekundarnih virov. Deskriptivna metoda je uporabljena pri podrobneje opredeljenih osnovnih pojmih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. S pomočjo primerjalne analize in sinteze ter metodo kompilacije so povzeta, analizirana in kritično ovrednotena spoznanja in stališča drugih avtorjev. S pomočjo statistične metode in obdelavo zbranih podatkov smo pripravili analizo sodne prakse ter tako ugotovili, da je le slaba tretjina odpovedi pogodbe iz krivdnega razloga nezakonita. V 65 odstotkih so bile odpovedi nezakonite zaradi neutemeljenosti krivdnega razloga, v 26 odstotkih zaradi postopkovne napake, tretji razlog za nezakonitost odpovedi pogodbe iz krivdnega razloga pa je bolezensko stanje, zaradi katerega ni moč dokazati naklepa ali malomarnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: nezakonitost, pisno opozorilo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, krivdni razlog, sodno varstvo
Published: 04.01.2023; Views: 557; Downloads: 45
.pdf Fulltext (882,59 KB)

9.
Ustavni vidiki kvazikazenskega postopka
Jakob Elikan, 2023

Abstract: Magistrsko delo obravnava dva instituta odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca iz krivdnih razlogov kršitev na strani delavca z vsemi znaki kaznivega dejanja: redno in izredno odpoved, kakor sta urejeni v veljavnem Zakonu o delovnih razmerjih. Pri tem se posebej osredotoča na zakonsko formulacijo »znaki kaznivega dejanja« ter na razumevanje in uporabo te kazenskopravne sintagme v civilnem (delovnopravnem) sporu o zakonitosti odpovedi pogodbe. Ugotavlja, v kakšni meri so v takšnem kvazikazenskem postopku upoštevani kazenskopravni instituti (krivda, protipravnost itd.) in temeljna kazenskoprocesna jamstva (pravica do poštenega sojenja, domneva nedolžnosti, ekskluzijska pravila itd.). Delo obenem predstavi oba instituta skozi prizmo temeljnih ustavnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V ta namen analizira obsežno sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki v najširšem smislu zadeva obravnavano tematiko, pa tudi domačo in tujo ustavnosodno prakso ter posamezne primere iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Posebej se posveča vsem procesnim vidikom izredne ali redne odpovedi delovnega razmerja, kakor tudi prepletenosti in soodvisnosti delovnopravnega in kazenskega postopka, ki pogosto tečeta sočasno. Magistrsko delo je obenem primerjalnopravni prikaz ureditve odpovedi delovnega razmerja zaradi hujših kršitev obveznosti v različnih jurisdikcijah. V sklepnem delu s primerjalno analizo in sintezo pokaže ključne točke veljavne zakonske ureditve, ki bi lahko bile predmet ustavnosodne presoje ali presoje kršitev konvencijskih pravic. Kritično ovrednoti dosedanji razvoj institutov ter ponudi (ustavno/konvencijsko) manj sporno nomotehnično rešitev. Magistrsko delo je tako tudi prispevek k širši razpravi o ustreznosti veljavne zakonske ureditve odpovedi delovnega razmerja zaradi najhujših kršitev s strani delavcev.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kvazikazenski postopek, ustavne in človekove pravice, redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kaznivo dejanje, pravica do poštenega sojenja
Published: 17.01.2024; Views: 205; Downloads: 20
.pdf Fulltext (774,37 KB)

10.
Search done in 0 sec.
Back to top