Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


141 - 149 / 149
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
141.
Optimizacija zalog vhodnega materiala lesarske organizacije
Blaž Špehar, 2020

Found in: ključnih besedah
Keywords: zaloge, optimizacija, organizacija, planiranje, proizvodnja, diplomske naloge
Published: 23.08.2021; Views: 334; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,33 MB)

142.
Possibility of implementing CIS (Center for internet security) control framework in the company
Mustafa Bešić, 2021

Abstract: Danes je kibernetska varnost zelo pomembna v vsakdanjem človeškem življenju. Komunikacija, e-poslovanje, organiziranje dela poteka prek elektronskih naprav. Številni kibernetski napadi v zadnjih letih postavljajo nove cilje organizacijam in njihovemu elektronskemu poslovanju. Iz tega razloga je CIS (Center for Internet Security) sestavil seznam varnostnih tveganj, ki jih je treba preučiti v organizaciji. Na podlagi dobljenih rezultatov organizacija mora ustvariti organizacijsko politiko, da bo se zagotovila varnost poslovanja organizacije v kibernetskem prostoru. V magistrski nalogi so bile uporabljene metode kvalitativne, kvantitativne analize in eksperimenta. Vse metode so bile namenjene testiranju organizacije in oceni njihovih prednosti in pomanjkljivosti na področju kibernetske varnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kibernetska varnost, CIS, Center for Internet Security, e-poslovanje, organizacija
Published: 01.12.2021; Views: 298; Downloads: 29
.pdf Fulltext (2,64 MB)

143.
Uporaba družbenih omrežij za povečanje prepoznavnosti nevladne organizacije Seeds
Jerca Koren, 2021

Abstract: Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), predvsem manjše, v vsakdanjem življenju le redko najdejo sredstva in čas za sledenje razvoju digitalnega marketinga. Predvidevamo, da bi boljše poznavanje digitalnega marketinga NVO prineslo večjo prepoznavnost. Namen diplomskega dela je, da spoznamo teoretične osnove marketinga in marketinškega spleta, da spoznamo, kako so v teoriji opisani digitalni marketing, začetki in razvoj digitalnega marketinga, kateri so štirje najbolj poznani digitalni komunikacijski kanali in štiri najpomembnejša družbena omrežja, ki lahko služijo za izboljšanje prepoznavnosti NVO. Prav tako bomo analizirali največje NVO in njihovo prisotnost na družbenih omrežjih. V praktičnem delu bomo predstavili obstoječe marketinške prijeme islandske NVO SEEDS in s pomočjo treh izvedenih raziskav zaključili delo s priporočili za povečanje njihove prepoznavnosti s pomočjo družbenih omrežij.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Digitalni marketing, družbena omrežja, prepoznavnost, nevladna organizacija, okolje.
Published: 07.12.2021; Views: 270; Downloads: 17
.pdf Fulltext (1,48 MB)

144.
Slovenski model imenovanja in razreševanja ministrov
Mateja Sklepić, 2020

Abstract: Minister je visok državni politik, zaradi njegove dvojne vloge pa se ga pogosto vidi kot nek vezni člen med upravo in politiko. Dvojna vloga ministra izhaja iz dejstva, da je na eni strani član vlade, na drugi strani pa kot član državne uprave predstavlja ministrstvo in vodi posamezni resor. V okviru svojega ministrstva opravlja upravne naloge na enem ali več upravnih področjih, njegove naloge pa lahko podrobneje določi vlada z uredbo. V vladi je trenutno 14 ministrov z resorjem ter 2 ministra brez resorja. Posamezni minister lahko od svoje funkcije kadarkoli odstopi. Imenovanje in razrešitev ministra sta urejena v ustavi kot najvišjem pravnem aktu Republike Slovenije ter v Zakonu o vladi. Položaj ministrov je odvisen od modela organizacije državne oblasti. Slovenija ima v skladu z ustavno ureditvijo od leta 1991 parlamentarni sistem, ki se zgleduje po nemški ureditvi. Slovenija je torej kot parlamentarna republika država, v kateri ima oblast ljudstvo. Oblast v državi izvršujejo državljani in državljanke neposredno in z volitvami, in sicer po načelu delitve oblasti. Za Slovenijo je značilen močan položaj izvršilne veje oblasti, torej vlade in predsednika vlade, ter izredno šibek položaj predsednika republike. Vlada ima namreč v državi največjo moč, šef države pa je v okviru svojih pristojnosti dokaj šibek. Poleg izvršilne veje oblasti pa se oblast v Sloveniji deli še na zakonodajno in sodno vejo. Te veje oblasti so zaradi medsebojnega nadzora med seboj ločene. Ta delitev temelji na teoriji o delitvi oblasti, ki jo je najglasneje artikuliral Montesquieu. Gre za idejo, da oblast v družbeni skupnosti ne sme biti osredotočena v rokah enega oziroma ožje skupine, saj bi tako lahko prišlo do zlorabe oblasti. Temu mehanizmu nadzora s tujko pravimo »checks and balances«, torej zavore in ravnovesja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: minister, imenovanje, razrešitev, funkcionar, ministrstvo, vlada, parlament, državni zbor, državni svet, delitev oblasti, organizacija oblasti, izvršilna funkcija, zakonodajna funkcija
Published: 30.12.2021; Views: 236; Downloads: 0

145.
Afriška unija – opis, način delovanja in problemi
Tina Hernec, 2021

Abstract: Magistrsko delo se osredotoča na Afriško unijo, opisuje njene organe in način delovanja ter varovanje človekovih pravic na celini, ki ga ureja Afriška listina o človekovih pravicah in pravicah ljudstev. Z ustanovitvijo Afriškega sodišča za človekove pravice in pravice ljudstev je bil storjen pomemben korak, saj se je začela razvijati sodna praksa, ki je pomagala pri reševanju konfliktov na nacionalni ravni. Metode, uporabljene v magistrskem delu, so metoda analize, s katero se je preučevala zakonodaja Afriške unije, in aksiološka metoda, s katero so se kritično ovrednotile pravne norme. Primerjava med organi in mednarodnimi telesi se je opravila s primerjalno metodo, sodnost se je preučevala s pomočjo metode in analize, kasneje pa še s pregledom sodne prakse, pri katerem se je ugotovilo, ali se pravna pravila odražajo tudi v praksi. Cilji, ki so bili doseženi v magistrski nalogi, so predstavitev načina delovanja organov Afriške unije in razlaga načina varstva človekovih pravic v Afriki, ki poteka na nadnacionalni ravni, za kar je pristojno Afriško sodišče za človekove pravice in pravice ljudstev. Izpostavljen je bil tudi odnos Afriške unije do drugih mednarodnih organizacij oziroma sui generis teles, kot sta OZN in EU – do OZN predvsem zaradi sodelovanja pri mirovnih misijah v Afriki in varstva človekovih pravic, do Evropske unije pa zaradi finančne pomoči, brez katere bi Afriška unija imela resne težave. Uporabnost ugotovitev magistrskega dela se kaže predvsem pri pomanjkanju literature o Afriški uniji v slovenskem jeziku. Omogoča boljši vpogled v delovanje unije, predstavlja njene probleme in omogoča razumevanje dogajanja na afriški celini.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Afriška unija, Organizacija afriške enotnosti, Afriška listina o varovanju človekovih pravic in pravic ljudstev, Afriško sodišče za človekove pravice in pravice ljudstev, varstvo človekovih pravic
Published: 05.01.2022; Views: 259; Downloads: 17
.pdf Fulltext (975,10 KB)

146.
147.
Evalvacija smiselnosti, učinkovitosti in kvalitete izvedenih izobraževanj na delovnem mestu
Klara Zupančič, 2022

Abstract: Če želijo biti delovne organizacije uspešne, morajo stremeti k nenehnemu razvoju. Hitro in predvsem primerno se morajo odzvati na vse spremembe, še zlasti glede sprememb v zakonodaji, tehnologiji in trgu. Brez zaposlenih, ki nenehno pridobivajo, izpopolnjujejo ter obnavljajo svoje znanje, je slednje zelo oteženo. Glede na vse pozitivne učinke, ki jih prinaša izobraževanje zaposlenih na delovnem mestu, je smiselno, da delovne organizacije svoje zaposlene nenehno spodbujajo k izobraževanju. V magistrski nalogi se osredotočamo na raziskovanje smiselnosti, učinkovitosti in kvaliteto izobraževanj, namenjenih zaposlenim v delovnih organizacijah. Predvsem nas o tem zanima mnenje delovnih organizacij in zaposlenih.
Found in: ključnih besedah
Keywords: izobraževanje zaposlenih, delovna organizacija, delovno mesto, smiselnost, učinkovitost, kvaliteta
Published: 25.03.2022; Views: 137; Downloads: 0

148.
Premagovanje stresa pri delu
Elma Okanović, 2020

Abstract: V diplomski nalogi smo preučevali, zakaj nastane stres na delovnem mestu, kakšne so njegove posledice in kako ga premagati. Ljudje se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki lahko pripeljejo do stresa; ta pa do hudih posledic. Stres je vedno prisoten in ne obstaja oseba, ki ga ni občutila ali se z njim soočila. Občasno vpliva na kakovost dela, na delovne rezultate ali pa na posameznika, njegovo zdravje in počutje. Kljub temu da se mu velikokrat ni možno izogniti, smo izbrali to temo, da predstavimo, kaj vpliva na pojav stresa na delovnem mestu in kako ga z vidika posameznika ali organizacije premagati ter imeti v samem procesu premagovanja čim manj posledic. Med raziskovalnimi metodami smo izbrali kvalitativno raziskavo, osebni intervju. Opravili smo ga s šestimi osebami, ki so zaposlene v različnih organizacijah in opravljajo različna dela. Za ta način raziskovanja smo se odločili, ker smo želeli dobiti čim več različnih informacij o tem, kako narava dela, pozicija v organizaciji, delovni pogoji in delovno okolje vplivajo na to, kako pogosto bo posameznik pod stresom. Rezultati raziskave so pokazali, da stres doživljajo vsi, nekateri sicer v večji meri kot drugi; odvisno je od tega, s kakšnim delom se zaposleni ukvarja, v kakšnih delovnih pogojih dela in koliko odgovornosti ima. Raziskava je pokazala, da se organizacije še vedno soočajo s pomanjkanjem delovne sile, težavami z urnikom in komunikacijo. Mnenja zaposlenih smo predstavili v drugem delu naloge, zato da smo dobili celotno sliko.
Found in: ključnih besedah
Keywords: stres, organizacija, premagovanje stresa, posledice stresa, diplomske naloge
Published: 16.05.2022; Views: 49; Downloads: 4
.pdf Fulltext (1,35 MB)

149.
Organiziranje delovnih timov kot druga managerska funkcija
Adelisa Rizvić, 2021

Abstract: Če primerjamo manjše in večje organizacije vidimo, da večina njihovih poslov temelji na timskem delu. Ker se je poslovna konkurenca začela pojavljati povsod okoli nas, za laţji poslovni uspeh delavci dopolnjujejo svoje ideje, sposobnosti, spretnosti in medsebojno znanje in na takšen način si pomagajo pri ustvarjanju ciljev. Timsko delo temelji na članih ekipe, ki so med seboj povezani in si vsi prizadevajo doseči isti oz. skupni cilj. Seveda ima, tako kot pri vsaki organizaciji vse to svoje prednosti in slabosti. Na začetku diplomske naloge smo opredelili osnovne pojme organizacije, timskega dela, motivacije, delovne kulture in klime in podobne pojme za laţjo predstavo. V empiričnem delu smo na podlagi kvalitativnega raziskovalnega intervjuja, ki smo ga izvedli v organizaciji Radio televizija Slovenija, na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so bila enako zastavljena vsem intervjuvancem, raziskali njihovo mnenje o timskem delu, načinu dela v organizaciji, komunikaciji med seboj, motivaciji na delovnem mestu in podobno. Ugotovili in raziskali smo, da timsko delo dobro vpliva na zaposlene, saj tako spoznajo osebe, ki jih brez načina skupnega dela ne bi spoznali, si zaupajo, sodelujejo, pomagajo in delo opravijo hitreje in laţje kot samostojno. Zaposlenim motivacijo za timsko delo predstavlja dejstvo, da bodo dosegli odličen rezultat in da bo delo dobro opravljeno ter pohvaljeno s strani nadrejenih, prav tako pa je bistvena motivacija, da bo delo tudi vidno in dobronamerno. Ugotovili smo, da zaposlenim timsko delo predstavlja pozitivno naravnanost, saj so našteli več prednosti kot pa slabosti. Slabost timskega dela je slaba komunikacija, ki se po besedah udeleţencev v raziskavi zna bolje razviti, ko se sodelavci med seboj dobro spoznajo in določijo jasna ter natančna navodila za vse.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacija, timsko delo, motivacija, delovna komunikacija, organizacijska klima, organizacijska struktura, diplomske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 64; Downloads: 6
.pdf Fulltext (1,16 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top