Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Sistem nagrajevanja javnih uslužbencev kot element sodobnega menedžmenta
Karmen Lukše, 2016

Abstract: Javni sektor je vse bolj pod pritiskom pričakovanj in zahtev po modernizaciji, inovativnosti, povečanju kakovosti, učinkovitosti, uspešnosti ter večji prilagodljivosti okolju, s čimer bi se približal zahtevam, potrebam in pričakovanjem prebivalstva oziroma uporabnikov. Glede na to, da gre v javnem sektorju predvsem za storitveno dejavnost, so najpomembnejši člen sistema zaposleni. Da pa bi ljudje svoje delo dobro in učinkovito opravljali ter z veseljem prihajali v službo, morajo biti motivirani.Če dosegajo oziroma presegajo postavljene cilje, jih je treba primerno nagraditi. Da bo sistem nagrajevanja deloval tudi motivacijsko, je treba poznati potrebe zaposlenih. Nagraditi jih je treba z nagradami, ki so za njih privlačne. Sistem nagrajevanja mora biti zastavljen tako, da zaposlenim nudi zadovoljstvo ter občutek pripadnosti in pomembnosti, organizaciji pa dolgoročen obstoj in razvoj. Višina in vrsta nagrade mora biti odvisna od dela zaposlenih, zaposleni pa morajo jasno videti povezavo med prejeto nagrado in rezultati dela. V magistrskem delu smo podrobneje predstavili sistem nagrajevanja v javnem sektorju kot del kadrovskega menedžmenta. Obstoječa zakonodaja predvideva, da bo javni uslužbenec denarno nagrajen ali pa bo napredoval le v primeru, če bo ugotovljeno, da je svoje delo opravil nadpovprečno uspešno.
Found in: ključnih besedah
Keywords: javni uslužbenci, javni sektor, plačni sistem, motivacija, nagrajevanje, napredovanje, delovna uspešnost, Slovenija, magistrske naloge
Published: 24.08.2017; Views: 4929; Downloads: 311
.pdf Fulltext (2,75 MB)

2.
Plačilni sistem v javnem sektorju
Mateja Drobič, 2015

Abstract: Plačilni sistem v javnem sektorju je doživel že kar nekaj sprememb. Glede na gospodarsko stanje v državi je potrebno večkratno reguliranje s strani države, da so javne finance vzdržne. S tem pa se nenehno posega v plače javnih uslužbencev in v njihove dodatke. Plače pomembno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in dodatki jih spodbujajo k bolj uspešnemu delu in večjemu trudu. Delitev zaposlenih na uradnike in strokovno-tehnične delavce je z novim plačnim sistemom ter s spremembo Zakona o javnih uslužbencih prinesla tudi razlike med zaposlenimi. Javne finance vplivajo na vse prebivalce Republike Slovenije. Z uravnoteženim ravnanjem z javnimi financami lahko uravnavamo ves pretok blaga in storitev, da so prebivalci zadovoljni in da ne občutijo pomanjkanja. Ko je dolg pri javnih financah prevelik, se vlada poslužuje ukrepov, ki niso prijazni do prebivalcev, in ki zmanjšujejo blaginjo prebivalcev. Zato je potrebno, da so javne finance vzdržne, da imamo ustrezen plačni sistem v javnem sektorju, preko katerega lahko uravnavamo dohodke in odhodke države. Pri tem pa skušamo biti pravični, tako da so posegi v plače enakomerni in ne prepogosti. Pri tem ne smemo pozabiti, da zaposleni potrebujejo pri svojem delu tudi nagrajevanje in izobraževanje.
Found in: ključnih besedah
Keywords: javni sektor, javna uprava, javni uslužbenci, plačni sistem, javne finance, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Published: 31.08.2017; Views: 5509; Downloads: 241
.pdf Fulltext (1,20 MB)

3.
Problemi plačnega sistema javnih uslužbencev v Sloveniji
Brigita Zupanič Tement, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: plačni sistem, javni sektor, javni uslužbenci, plačni razred
Published: 05.09.2017; Views: 3597; Downloads: 204
.pdf Fulltext (1,32 MB)

4.
5.
Plačni sistem javnega in zasebnega sektorja v Sloveniji
Uroš Podobnik, 2013

Found in: ključnih besedah
Keywords: pravna ureditev, javni sektor, zasebni sektor, plačni sistem
Published: 11.12.2020; Views: 1496; Downloads: 73
.pdf Fulltext (889,95 KB)

6.
Delovanje in učinkovitost inšpekcije za sistem javnih uslužbencev
Martina Zajc, 2020

Abstract: Nadzor na področju uslužbenskega in plačnega sistema zagotavlja ISJU v okviru IJS na MJU. V magistrski nalogi smo predstavili ISJU, pravne podlage za njeno delovanje in pristojnosti inšpekcije nekoč in danes. Ugotavljali smo ustreznost veljavnih zakonskih določb, ki se nanašajo na njeno delo in učinkovitost, številčno ustreznost kadra ter opravili analizo statističnih podatkov od leta 2012 do 2017 v delu, ki se nanaša na Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev. V opravljeni analizi smo uporabili metode družboslovnega raziskovanja in metodo sociološkega raziskovanja % opazovanja z lastno udeležbo, za teoretična izhodišča metodo analize interpretacije sekundarnih virov ter metodo kompilacije, za potrebe prikaza trenutnega stanja in razumevanja obravnavane teme zgodovinsko analizo, primerjalno metodo in opisno oziroma deskriptivno metodo ter za analizo empiričnih podatkov statistične metode. S tem smo ugotavljali njeno učinkovitost in argumentirano potrdili resničnost postavljenih hipotez, in sicer da veljavna zakonodaja ne omogoča njenega učinkovitega delovanja in da specializacija inšpektorjev, ki deluje v njenem okviru, lahko poveča učinkovitost inšpekcije. Pregled veljavne zakonodaje je pokazal, da sedanja normativna ureditev ni primerna za učinkovito delo ISJU ter da bi specializacija inšpektorjev znotraj ISJU za posamezno področje javnega sektorja nedvomno prispevala k večji učinkovitosti dela ISJU. Magistrska naloga je v delu, ki se nanaša na predstavitev in delovanje ISJU po letu 2009 s pregledom veljavne zakonske ureditve glede nadzora nad izvajanjem zakona in kazenskih določb sistemskih zakonov in zakonske ustreznosti ter vpliv na delo in učinkovitost inšpektorjev, novost na obravnavanem področju in nudi možnost za ustvarjalen pristop k razvoju stroke.
Found in: ključnih besedah
Keywords: inšpekcijski nadzor, učinkovitost, uslužbenski sistem, plačni sistem, ZJU, ZSPJS
Published: 10.03.2021; Views: 1523; Downloads: 150
.pdf Fulltext (1,31 MB)

7.
Plačni sistem v slovenski policiji in vpliv plačnih anomalij na zadovoljstvo vodstvenih delavcev
Jan Zavodnik, 2021

Abstract: Plačni sistem v slovenski policiji ne obstaja kot samostojni sistem. Kot tak je le besedna zveza, čeprav je v resnici to plačni istem javnih uslužbencev. Z uporabo opisne, razlagalne in normativne metode sem proučil dostopno literaturo in podatke, jih ustrezno ovrednotil ter njihove ugotovitve zapisal. Poslužil sem se tudi zgodovinske metode z raziskavo preteklih plačnih sistemov ter empirične metode z uporabo ankete, katere rezultati so bili skrbno obdelani s statističnim programom ter opisno razloženi. V magistrskem delu predstavljam bistvene elemente plačnega sistema javnih uslužbencev in ugotavljam, da dejanski plačni sistem v policiji vzpostavlja zakon v povezavi s kolektivnimi pogodbami ter dogovori in sporazumi med vladno in sindikalno stranjo. Ravno tako ugotavljam, da so dogovori, z namenom odpravljanja anomalij, privedli do stanja plačnih anomalij, v katerem je razvrednoten položaj vodij ter posledično stanje vpliva na dokončno zrušenje kariernega sistema. Hkrati pa se je pričelo obdobje, v katerem je zelo oteženo pridobivanje novih kadrov za vodstvene delavce. Plačni sistem v slovenski policiji je v današnjem času razvrednotil plačilo dela vodstvenih delavcev v policiji in s tem hote ali nehote vplival na zadovoljstvo zaposlenih ter posledično deloval na njihovo motiviranost. Skozi raziskavo zadovoljstva vodstvenih delavcev sem ugotovil, da kar 63 % zaposlenih vodij v policiji ni zadovoljnih s plačnim sistemom. Rezultati in ugotovitve raziskave bodo tako služili organizaciji, kot je policija, ki bo lahko z implementacijo ukrepov za uravnoteženje kariernega sistema poskrbela za zadovoljstvo svojih vodij ter hkrati pripomogla pri zmanjševanju vplivov na rušenje organizacijske strukture.
Found in: ključnih besedah
Keywords: plačni sistem, karierni sistem, plačne anomalije, vodje, zadovoljstvo
Published: 30.08.2022; Views: 690; Downloads: 58
.pdf Fulltext (2,29 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top