Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 124
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
2.
VPLIV INOVATIVNOSTI NA POSLOVANJE SLOVENSKIH PODJETIJ
Goran Kovačević, 2024, not set

Abstract: Inovacija je najpomembnejši vir za uspeh in preživetje podjetja v današnjem konkurenčnem, kompleksnem in globalnem okolju. Sposobnost za inovacije velja za najpomembnejše in najbolj dragoceno sredstvo v podjetju za zagotavljanje in ohranjanje konkurenčne prednosti in pri izvajanju celotne strategije. V diplomskem delu so analizirani vplivi med inovacijskimi napori in uspešnostjo podjetij, namen naloge pa je bil ugotoviti povezavo med inovativnostjo in uspešnostjo podjetja. Analiza finančnih kazalcev lahko daje dokaj natančno sliko uspešnosti podjetja; koristno je primerjati uspešnost več podjetij z relativno različno velikostjo, zato je za merjenje uspešnosti podjetja v raziskavi uporabljena finančno uspešnost. Podjetja so izbrana s pomočjo seznama Gospodarske zbornice Slovenije, ki vsako leto objavlja najinovativnejša podjetja v Sloveniji. Za analizo izbranih podjetij so uporabljeni podatki s spletnih strani bonitete.si. Podatki so primerjani s podatki iz slovenskega gospodarstva (povprečna rast dobička, povprečna dodana vrednost na zaposlenega in povprečna rast prihodkov). Ugotovljeno je, da inovativnost v podjetjih vpliva na finančno uspešnost podjetij in na povečanje tržnega deleža. Inovativnost v podjetjih je glede na rezultate raziskave v diplomski nalogi ekonomsko upravičena.
Keywords: Podjetništvo, poslovanje, inovativnost, raziskava, uspešnost.
Published in ReVIS: 20.03.2024; Views: 266; Downloads: 6
.pdf Full text (1,13 MB)

3.
Strategije vstopa podjetja Dewesoft, d. o. o., na tuje trge
Sara Vozel, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno podjetje Dewesoft, d. o. o., ki razvija in izdeluje vsestranske sisteme za zajem podatkov. Cilj raziskave je prikazati ključne dejavnike, ki vplivajo na odločitev podjetja o vstopni strategiji za tuji trg, konkurenco ter s katerimi tveganji se srečuje za vstop. Ugotovili smo, da je podjetje izbralo ustrezno strategijo vstopa ter da posluje zelo uspešno in inovativno. Na koncu smo ob ugotovitvah raziskave podali še nekaj predlogov za nadaljnji razvoj in poslovno prakso podjetja, za katere menimo, da bi lahko prinesli še dodatno rast in uspeh podjetja.
Keywords: Mednarodno poslovanje. Dewesoft, d. o. o. Strategije vstopa na tuje trge. Konkurenca. Tveganje.
Published in ReVIS: 11.01.2024; Views: 345; Downloads: 17
.pdf Full text (1,28 MB)

4.
Elektronsko poslovanje v osnovnih šolah
Boštjan Blažič, Jasmina Starc, 2023, original scientific article

Keywords: elektronsko poslovanje, osnovne šole, digitalna pismenost, digitalna transformacija, računovodje, knjigovodje
Published in ReVIS: 22.12.2023; Views: 323; Downloads: 17
URL Link to full text
This document has many files! More...

5.
6.
7.
Pomen uporabniške izkušnje (UX design) pri načrtovanju grafičnih uporabniških vmesnikov : diplomska naloga
Nikolina Strniša, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kako pomembna je uporabniška izkušnja pri oblikovanju grafičnega vmesnika, da je ta uporabniško usmerjen oz. enostaven, aplikativen in prijeten za uporabo ter vizualno privlačen. V teoretičnem delu naloge smo razložili in pojasnili, kaj je uporabniška izkušnja, ključne elemente za razumevanje sistema ter dejavnike, ki vplivajo na njo. V tem delu smo opisali in določili tudi tehnike, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov o izkušnjah in mnenjih uporabnikov; nato smo pojasnili uporabniški vmesnik ter pomembnost in vpliv oblikovanja (dizajna) na uporabnike in njihova čustva. V empiričnem delu smo anketirali 50 ljudi glede njihove uporabniške izkušnje pri uporabi grafičnih vmesnikov ter na osnovi tega naredili interaktivni prototip spletne strani podjetja TIM IT. S pomočjo teoretičnega in empiričnega dela diplomske naloge smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze.
Keywords: uporabniška izkušnja, uporabniško usmerjeni dizajn, grafični uporabniški vmesnik, spletno poslovanje, prototip spletne strani, InVision Studio
Published in ReVIS: 20.09.2023; Views: 463; Downloads: 24
.pdf Full text (3,51 MB)

8.
Insolvenčna kriminaliteta : magistrsko delo
Neja Intihar, 2023, master's thesis

Abstract: Bistvo insolvenčne kriminalitete je v urejanju materialnopravnih in procesnih razmerij, ki nastanejo, ko storilec protipravno ustvarja ali vzdržuje stanje svoje plačilne nesposobnosti ali drugega dolžnika. Je predmet posebnega obravnavanja v sklopu gospodarskih kaznivih dejanj. Gre za napad na del gospodarskega sistema, ki sicer omogoča uporabo pravil insolvenčnega prava, ko je stanje plačilne nesposobnosti nekrivdno ali nehoteno povzročeno. Začetek postopkov zaradi insolventnosti še ne predstavlja storjenega kaznivega dejanja, vendar pa vseeno vzbuja dvom v zanesljivost in pravičnost poslovanja gospodarskega subjekta. Tudi stečaj a priori še ne predstavlja avtomatične civilne in kazenske odgovornosti, čeprav velja za družbeno škodljiv pojav. Teorija uvršča stečajna kazniva dejanja med insolvenčna kazniva dejanja zaradi dobrin, ki jih varujejo. Gre za varovanje plačilne discipline ter poštenega in enakopravnega obravnavanja upnikov, plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti. V magistrskem delu je v večini uporabljena deskriptivna metoda, s katero je opisana gospodarska kriminaliteta, gospodarsko kazensko pravo, insolventnost, likvidacija, prisilna poravnava, stečaj, insolvenčna kriminaliteta itd. V manjši meri je uporabljena tudi analitična metoda, predvsem v delu, kjer so primerjane novele Kazenskega zakonika. Metoda spraševanja je uporabljena v delu intervjuja z državnima tožilcema. V zaključku je uporabljena metoda sinteze. Namen magistrskega dela je bralcu predstaviti kombinacijo treh različnih pravnih področji v teoriji in praksi. Področje gospodarskega, insolvenčnega in kazenskega prava. Namen je dosežen s predstavitvijo problematike insolvenčne kriminalitete, ki je v praksi izredno težko dokazljiva in obenem tudi precej intelektualno zahtevna. Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kako se insolvenčna kriminaliteta zazna v praksi in kakšni so njeni izvršitveni načini ter s kakšnimi težavami se pri tem soočajo organi pregona in preiskovanja. Naslednji cilj je ugotoviti pomen in posledice novele 226. člena KZ-1I in kako se ta razlikuje od prejšnjih ureditev v teoriji in praksi. Največji doprinos magistrskega dela je na področju obravnave novele KZ-1I. Gre za novo ureditev, ki še nima izoblikovane sodne prakse, zato bo magistrsko delo prispevalo k kritičnemu razmišljanju in oceni obstoječega znanja. Ugotovitve bodo lahko v pomoč teoretikom in strokovnemu kadru, ki imajo sedaj precej težko nalogo z oblikovanjem nove sodne prakse.
Keywords: insolventnost, gospodarska kriminaliteta, stečaj, lažni stečaj, oškodovanje upnikov, goljufija, nevestno poslovanje, 226. člen KZ-1I
Published in ReVIS: 29.08.2023; Views: 471; Downloads: 41
.pdf Full text (993,35 KB)

9.
Možnosti vpeljave brezpapirnega poslovanja v transportni oddelek izbranih organizacij : magistrska naloga
Boštjan Brulc, 2023, master's thesis

Abstract: Za večjo konkurenčnost organizacij na področju pohitritve delovnih procesov, povečanje prihrankov in zagotavljanje varnosti zaposlenih ob izrednih situacijah, kakršna je bila epidemija COVID-19, igra pomembno vlogo vpeljava brezpapirnega poslovanja. Osredotočili smo se na področje logistike, natančneje na transportne oddelke. S kvalitativno raziskavo smo raziskali možnosti vpeljave brezpapirnega poslovanja v delovne procese, v katerih se fizično izpisuje veliko število dokumentov. Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da imajo številne organizacije vpeljano vsaj delno brezpapirno poslovanje in večina organizacij stremi k razvoju in vpeljavi vsaj delnega, če ne celotnega izvajanja dela z uporabo brezpapirnega poslovanja. Organizacije prepoznajo tak način dela kot koristen in se zavedajo prednosti brezpapirnega poslovanja.
Keywords: digitalizacija, brezpapirno poslovanje, logistika, transportni oddelek, prihranek časa, prihranek stroškov dela, industrija 4.0.
Published in ReVIS: 28.08.2023; Views: 521; Downloads: 40
.pdf Full text (2,06 MB)

10.
Možnost sprejema slovenskega zakona o skrbnem pregledu dobavnih verig : magistrsko delo
Snježana Barišić, 2023, master's thesis

Abstract: Živeti dostojno življenje pomeni živeti brez revščine in opravljati dostojno delo. To so temeljne človekove pravice in bi morale biti spoštovane po vsem svetu, tudi v dobavni verigi podjetij, a žal vedno ni tako. Iz tega razloga so sprejete mednarodne konvencije, sporazumi, deklaracije o varstvu človekovih pravic. Združeni narodi so sprejeli Smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, OECD je prav tako sprejel več smernic, ki narekujejo gospodarskim družbam kako poslovati in spoštovati človekove pravice. Spoštovanje človekovih pravic pomeni, da je treba preverjati tudi svoje dobavne verige, ali spoštujejo človekove pravice, da tudi ne škodujejo okolju, zato se je pojavila ideja skrbnega pregleda dobavnih verig. Nekatere države so že sprejele zakone o skrbnem pregledu na nacionalni ravni, npr. Nemčija in Francija. Tudi Evropska unija je po obsežni študiji ugotovila, da bo potrebno sprejeti enotno zakonodajo na tem področju. V sklopu tega je bila predlagana direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in sprememb Direktive (EU) 2019/1937. V pričujoči nalogi se sprašujemo o možnostih, da Slovenija sprejme svojo zakonodajo glede skrbnega pregleda dobavne verige. To bi bilo po eni strani razumljivo po sprejetju Akcijskega načrta, ki ga je Slovenija sprejela na podlagi Smernic Združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Po drugi strani pa ugotavljamo, da glede na to, da proces predlagane evropske direktive dobro napreduje, bi bilo za državo, kot je Slovenija, razumno, da se osredotoči, da vpliva na oblikovanje le-te; in se pri tem zavzame za rešitve, ki predvsem malim in srednje velikim podjetjem prinašajo karseda malo dodatnih stroškov ter uvajajo enostaven sistem. Po sprejetju direktive v EU pa Slovenija prilagodi svoj pravni red tako, da bo dosegala cilje direktive. Ker se tako Direktiva, kot tudi slovenski Akcijski načrt, naslanjata na Smernice Združenih narodov, ocenjujemo, da to ne bo zahtevna naloga. Ta bo veljala za celotno Evropsko unijo in bo skozi moč evropskega gospodarstva lahko pomembno vplivala na doseganje višjih standardov človekovih pravic v tretjih državah in v dobavnih verigah vsepovsod po svetu.
Keywords: človekove pravice, gospodarstvo, skrbni pregled, dobavne verige, poslovanje, spoštovanje človekovih pravic, okolje
Published in ReVIS: 25.05.2023; Views: 521; Downloads: 59
.pdf Full text (929,54 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top