Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
Urejenost slovenskih zavetišč za živali ter ostalih držav članic EU in problem neurejenosti zavetišč v Bosni
Maša Škrbec Zorzenone, 2020

Abstract: Kot že naslov pove, se bomo v magistrskem delu posvečali predvsem pisanju in raziskovanju delovanja zavetišč za živali pri nas, po Evropi ter v Bosni. Zanimalo nas bo, kako so urejena zavetišča v Sloveniji v primerjavi z urejenostjo zavetišč drugje po Evropi ter s kakšnimi težavami se na področju zavetišč ter uličnih psov spopadajo v Bosni. Kot veliki zagovorniki pravic živali smo se odločili, da se nekoliko bolj posvetimo tej temi ter pravicam živali in posledično na to temo napišemo tudi magistrsko delo. V svojem delu bomo opisali tudi, kako poteka delo v zavetišču za zapuščene živali, saj se bomo prostovoljno prijavili v izbrano slovensko zavetišče. Opisali bomo tudi pravice živali ter kako so le-te zajete v Zakonu o zaščiti živali, ki ga bomo podrobno razčlenili. Opisali bomo še državne in druge organe, ki se v Sloveniji borijo za pravice živali in proti mučiteljem. Tudi na evropskem področju bomo predstavili, kako se borijo za pravice živali in kako uspešni so v praksi. O Bosni pa se bomo predvsem posvetili problematiki, ki jo tamkajšnji psi in mačke doživljajo zaradi neurejenih razmer z zavetišči in tudi neurejenih aktov, ki bi zagovarjali pravice živali.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pravice, živali, zavetišče, mučenje, kazni, Evropska unija, Bosna, BiH, prostovoljstvo, EU
Published: 11.12.2020; Views: 794; Downloads: 70
.pdf Fulltext (1022,12 KB)

3.
Razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v Mestni občini Ljubljana
Amir Crnojević, 2018

Abstract: V pričujočem diplomskem delu obravnavamo razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih na območju Mestne občine Ljubljana. V teoretičnem delu smo opredelili prostovoljstvo in se oprli na zakonsko ureditev prostovoljstva in socialnega varstva v Sloveniji. Predstavili smo tudi pomen javnih socialnovarstvenih zavodov. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je temeljila na deskriptivni neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. Uporabljen je bil kvalitativni pristop z raziskovanjem vsebine. V raziskavi smo zastavili tri raziskovalna vprašanja. S pomočjo petih opravljenih polstrukturiranih intervjujev smo ugotovili, da je organizirano prostovoljstvo v javnih socialnovarstvenih zavodih še premalo razvito, ga je pa glede na podatke iz skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016 največ ravno na področju sociale. Ugotovili smo, da imajo prostovoljci izjemno pomembno vlogo v organizacijah, kjer se prostovoljstvo že izvaja, so pa na tem področju pred nami še številni izzivi, saj je uvajanje prostovoljskega dela v javni sektor še bolj v povojih. V zaključku podajamo smernice za ključne deležnike, ki bi po našem mnenju spodbudili razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih.
Found in: ključnih besedah
Keywords: prostovoljstvo, organizirano prostovoljstvo, razvoj prostovoljstva, javni zavodi, socialno varstvo, Mestna občina Ljubljana
Published: 12.01.2021; Views: 1060; Downloads: 37
.pdf Fulltext (872,45 KB)

4.
Mladi in prostovoljstvo
Barbara Cukjati, 2015

Abstract: Magistrska naloga je namenjena raziskovanju področja prostovoljstva med mladimi in tega, kaj jih navdihuje, da sploh postanejo prostovoljci. Predmet proučevanja so člani mladinske organizacije Zveza tabornikov Slovenije. V magistrski nalogi se v prvem delu posvetimo teoriji in razložimo, kaj taborništvo sploh je in razvoj katerih vrednot spodbuja, v nadaljevanju pa več pozornosti namenimo mladim in prostovoljstvu: kaj vpliva na mlade in razvoj njihove identitete v obdobju adolescence, kakšno vlogo ima lahko pri tem taborništvo ter ob določeni starosti prevzemanje odgovornosti in nalog znotraj neprofitne organizacije (prostovoljstvo). Teoretični del zaključimo s pregledom že opravljenih raziskav s proučevanega področja. Druga polovica naloge je namenjena analitičnemu delu, kjer najprej predstavimo rezultate opravljene raziskave, v kateri je sodelovalo 425 anketirancev. V nadaljevanju se posvetimo njihovi podrobni analizi in primerjavi z eno od prej opravljenih raziskav ter preverjamo hipoteze, ki smo jih postavili v izhodišču. Na podlagi rezultatov in podatkov iz teoretičnega dela magistrsko nalogo zaključimo s predlogi, kako lahko Zveza tabornikov Slovenije še bolj navduši mlade, da se bodo v (še) večji meri odločali za prevzemanje nalog in odgovornih funkcij znotraj organizacije.
Found in: ključnih besedah
Keywords: mladi, prostovoljstvo, taborniki, razvoj identitete, adolescenca, magistrske naloge
Published: 07.06.2021; Views: 527; Downloads: 41
.pdf Fulltext (2,68 MB)

5.
Prostovoljstvo in analiza prostovoljske dejavnosti vodnikov reševalnih psov v Sloveniji
Marin Marasovič, 2013

Abstract: Prostovoljno delo predstavlja enega od osnovnih odzivov civilne družbe na njene potrebe in brani interese ogroženih, prikrajšanih, marginaliziranih in izključenih posameznikov in skupin. Prostovoljno delo opravlja posameznik, v dobro drugih ali v splošno korist, po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali drugih materialnih koristi zase. V naši diplomski nalogi smo se osredotočili na analizo prostovoljnega dela vodnikov reševalnih psov, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč. S pomočjo analize odgovorov na naš anketni vprašalnik, ki jih je podalo osemdeset vodnikov, smo orisali temeljne karakteristike njihovega prostovoljnega udejstvovanja in pokazali, da s svojim trenutnim položajem niso zadovoljni.
Found in: ključnih besedah
Keywords: prostovoljstvo, solidarnost, logoterapija, vodniki reševalnih psov, reševalne akcije
Published: 29.07.2021; Views: 455; Downloads: 24
.pdf Fulltext (1,53 MB)

6.
Razlogi prostovoljskega delovanja ozdravljenih onkoloških bolnikov v društvih za pomoč onkološkim bolnikom in njihovim svojcem
Janko Goljar, 2021

Abstract: V diplomskem delu preučujemo delovanje ozdravljenih onkoloških bolnikov v prostovoljskih organizacijah za pomoč onkološkim bolnikom in/ali njihovim svojcem. Eden od pogojev za priključitev taki organizaciji je, da sta od uspešno zaključenega zdravljenja in rehabilitacije minili vsaj dve leti. Cilj raziskave je razumeti vzroke, namen in načine delovanja prostovoljcev Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Strokovnjaki, prostovoljci in laična javnost menijo, da je prostovoljstvo potrebno in koristno za ljudi, ki pomoč potrebujejo, in tudi za tiste, ki pomoč nudijo. V raziskavi nas podrobneje zanima, kakšne so posledice prostovoljskega dela, kako se s težkimi zgodbami bolnikov soočajo prostovoljci glede na to, da so sami imeli podobno ali še težjo bolezensko izkušnjo, in kako na prostovoljstvo gledajo svojci. Raziskavo smo zasnovali na kvalitativni paradigmi. Zaradi želje po pridobitvi poglobljenih odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja smo izvedli pet polstrukturiranih intervjujev. Ugotovili smo, da je razlog za pridružitev prostovoljskim organizacijam, ki pomagajo onkološkim bolnikom in/ali njihovim svojcem, sestavljen iz več segmentov: lastne bolezenske izkušnje raka, spominjanja na potrebe v procesu lastnega zdravljenja in rehabilitacije, želje po samouresničevanju, visoke stopnja empatije do bolnikov in srčnosti prostovoljca. Vse našteto je prostovoljcem v pomoč pri delu tudi v trenutkih, ko so soočeni s težkimi izpovedmi bolnikov in jim je težko. S pomočjo opravljenih intervjujev smo izvedeli, da prostovoljcem delo z ljudmi za ljudi zelo veliko pomeni, saj ob tem pridobivajo na lastni samopodobi, se samoizpolnjujejo in doživljajo smiselnost življenja. Poleg koristi, ki jih dobijo ob tem, seveda pridobivajo tudi tisti ljudje, ki pomoč iščejo. Spoznali smo tudi negativne plati prostovoljstva, ki se kažejo v zadovoljevanju lastnih potreb, nesmiselnemu besedičenju, predvsem pa v obliki močnih obremenilnih občutkov, ki jih povzročajo izpovedi onkoloških bolnikov. V diplomskem delu se dotaknemo tudi odnosa svojcev prostovoljcev do prostovoljskega dela, ki je v primeru naše raziskavi v večji meri pozitiven.
Found in: ključnih besedah
Keywords: rak, onkološki bolniki, prostovoljstvo, prostovoljci, pomoč, koristi, slabosti, diplomske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 187; Downloads: 9
.pdf Fulltext (876,87 KB)

7.
Organizacija in razvoj prostovoljnega gasilstva v pomurski regiji
Dušan Utroša, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: Pomurje, gasilci, gasilska služba, prostovoljstvo, intervencije
Published: 01.06.2022; Views: 198; Downloads: 11
.pdf Fulltext (3,04 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top