Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Črpanje sredstev kohezijskega sklada in javno naročanje
Nataša Zalar, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: kohezijski skladi, črpanje sredstev, javno naročanje, revizija postopkov
Published: 31.08.2017; Views: 2230; Downloads: 121
.pdf Fulltext (1,15 MB)

2.
Pravne osebe javnega prava
Enej Stubelj, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: javno pravo, pravne osebe, korporacije, javni skladi, javni zavodi, javne agencije, zbornice, javna podjetja, država, lokalne skupnosti, pokrajine
Published: 14.12.2017; Views: 4503; Downloads: 464
.pdf Fulltext (510,81 KB)

3.
Kohezijska in strukturna sredstva Evropske unije
Nace Arh, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: kohezijska politika, strukturni skladi, Kohezijski sklad, Evropska unija, Slovenija
Published: 14.12.2017; Views: 2473; Downloads: 131
.pdf Fulltext (1,23 MB)

4.
Vloga alternativnih skladov
Dejan Bajuk, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: alternativni skladi, kapitalski skladi, naložbe, finančna kriza, hedge skladi
Published: 27.03.2018; Views: 1624; Downloads: 121
.pdf Fulltext (1,43 MB)

5.
Varčevanje v vzajemnih skladih
Viktor Božak, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: vzajemni skladi, varčevanje, pokojninsko varčevanje, tveganja, stroški, diplomsko delo
Published: 16.04.2018; Views: 2182; Downloads: 174
.pdf Fulltext (644,02 KB)

6.
Poslovni angeli v Sloveniji
Senta Maček, 2012

Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovni angeli, podjetništvo, tvegani kapital, skladi, mala in srednja podjetja
Published: 28.06.2018; Views: 2219; Downloads: 123
.pdf Fulltext (749,74 KB)

7.
Projektno vodenje in pridobivanje sredstev za EU projekte
Janja Kočevar, 2010

Abstract: Ta magistrska naloga prikazuje v prvi vrsti pomen in vlogo projektnega vodenja pri pridobivanju sredstev za Evropske projekte. Istočasno pa nudi bodočim prijaviteljem, kateri želijo s svojimi projekti kandidirati za sredstva EU, celovit vpogled v ta proces. Tako so v prvem delu magistrske naloge predstavljeni osnovni pojmi projektnega vodenja, ki so povzeti iz strokovne literature različnih avtorjev. Temu sledi poglavje o Evropskih sredstvih, s katerimi naj bi zagotavljali dosego ciljev kohezijske politike v EU. V četrtem poglavju so predstavljeni programi Skupnosti in navedeni upravičenci do teh sredstev. V nadaljevanju sledi opis razpisnih postopkov ter način prijave predloga projekta na te razpise. Na kraju so prikazani potrebni formularji za konkreten razpis. V zaključku naloge so navedene ugotovitve, do katerih smo prišli med pripravo tega dela. Kot priloga je podan praktičen primer izpolnjenih obrazcev javnega razpisa »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte«.
Found in: ključnih besedah
Keywords: projekt, projektno vodenje, projektna organizacija, projektni procesi, konzorciji, skladi EU, neprovatna sredstva, programi EU
Published: 08.08.2018; Views: 2050; Downloads: 140
.pdf Fulltext (2,46 MB)

8.
9.
Primerjava izračunov dodatne pokojnine
Saša Barle, 2019

Abstract: Naše življenje je sestavljeno iz treh obdobij. Za zagotovitev mirnega tretjega življenjskega obdobja je potrebno razmišljati čim prej. V aktivni dobi vplačujemo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pa nam ne zagotavlja dostojne starostne pokojnine, saj staranje prebivalstva, razmerje med zaposlenimi in upokojenci in nezaposlenost prebivalstva, sili državo k novim pokojninskim reformam, ki pa so vse slabše. Cilj dodatnega pokojninskega varčevanja je ohranitev življenjskega standarda, saj ob upokojitvi močno upadejo dohodki, saj znaša državna pokojnina le del plače pred upokojitvijo, kar pa se mladi ne zavedajo. Varčujejo predvsem za kratkoročne cilje in rezerve, najpogosteje na banki ali doma, kjer pa denar izgublja vrednost zaradi inflacije. Dodatno pokojnino si lahko zagotovimo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, naložbenim življenjskim zavarovanjem ali varčevanjem v vzajemne sklade.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Pokojnina, varčevanje, dodatno pokojninsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje, vzajemni skladi.
Published: 02.10.2019; Views: 1844; Downloads: 142
.pdf Fulltext (1,23 MB)

10.
Boj proti goljufijam in zaščita finančnih interesov Evropske Unije v Republiki Sloveniji
Tjaša Završnik, 2019

Abstract: Zaščita finančnih sredstev in interesov Evropske unije je določena že v sami PDEU, ki v členu 310(6) določa, da Unija ter države članice preprečujejo goljufije in pa vsa druga nezakonita dejanja, katera škodijo finančnim interesom Unije. Najmočnejša obramba pred morebitnimi goljufijami je prav gotovo dobro zasnovan in upravljan sistem notranjega nadzora. Redna administrativna preverjanja morajo biti temeljita, kontrole na kraju samem, ki so povezane z njimi, pa morajo temeljiti na oceni tveganja in se izvajati v dovolj velikem obsegu. Uredba 1303/2013/ES nalaga državam članicam, da za namen učinkovitega upravljanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 vpeljejo tudi učinkovite ter sorazmerne ukrepe za preprečevanje goljufij. Slovenija je na tem področju sicer sprejela kar nekaj ukrepov (ustanovitev AFCOS, navodila Organa upravljanja, itd.). Upoštevajoč podatke Poročila Evropske komisije Evropskemu parlamentu ter svetu, pa izhaja, da je Slovenija v letu 2017 Evropski komisiji poročala o dveh sumih kaznivega dejanja goljufije na škodo EU (v skupni vrednosti 2 553 647 EUR) ter o 41 primerih nepravilnosti, ki niso imele znakov goljufij (v skupni vrednosti 1 438 319 EUR). To kaže na dejstvo, da je bila Slovenija uspešna pri zaznavi goljufij in nepravilnosti ne pa pri preprečevanju le teh. Več pozornosti bo tako potrebno nameniti preventivi, predvsem na področju javnih naročil, ki je svoje zapletenosti in velikosti finančnih tokov, ki jih ustvarja, ter tesnega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, najbolj izpostavljeno potrati, goljufijam in korupciji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: skladi EU, goljufija, ukrepi proti goljufijam, javna naročila, preventiva, magistrske naloge
Published: 05.02.2020; Views: 1713; Downloads: 140
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0 sec.
Back to top