Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


111 - 120 / 121
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
111.
112.
113.
Certificiranje gradbenih proizvodov na globalnih trgih
Robert Ajdič, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: trženje, certificiranje, akreditacija, gradbeni proizvodi, globalni trgi, magistrske naloge
Published: 19.08.2021; Views: 323; Downloads: 0
.pdf Fulltext (2,00 MB)

114.
Analiza strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit, d.o.o.
Maruša Zagorc, 2015

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskovalno vprašanje se nanaša na analizo strategije podjetja za trženje na spletnih straneh. I zbira ustrezne strategije sple tnega trženja pomembna, saj vpliva na uspešnost trženjske kampanje podjetja , prav tako pa m u omogoča marsikatero podjetniško priložnost. Namen: Namen diplomske naloge je prikaz pomen a učinkovite in kakovostne spletne strani za podjetje oz iroma organizacijo prek postopka njene izdelave oz iroma izbire strategije za izdelavo takšne spletne strani, ki bo omogoči la kakovostno in učinkovito spletno stran podjetja oz iroma organizacije. Metoda: V teoretičnem delu diplomske naloge smo s pomočjo tuje in domače litera ture ter internetnih virov predstavili teoretična izhodišča o strategiji izdelovanja spletnih strani. V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo deskripcije za sistematičen prikaz lastnosti učinkovite strategije spletnega trženja prek generali zacije in specializacije, metodo analize za izvedbo raziskave empiričnega dela diplomske naloge na primeru podjetja Innovit, d. o. o., metodo logične sinteze, metodo deduktivnega sklepanja ter metodo dokazovanja za podajo ugotovitev izvedene analize in pre izkušanje po dane hipoteze. Rezultati : Iz r ezultat ov analize strategije trženja spletnih strani v podjetju Innovit, d. o. o. , je razvidno , da je podjetje pri izdelavi spletnih strani konkurenčno tako v primerjavi s konkurenco v Sloveniji kot tudi v primerja vi s konkurenco v tujini. Organizacija: Raziskava je p o kazala , da v podjetju Innovit, d. o. o. , v tesnem sodelovanju z naročnikovimi cilji ob pravilni izbiri spletne strategije trženja in s s trateškim pristopom izdelujejo učinkovite spletne strani . Družba: S pomočjo raziskave smo opomnili družbo, da mora imeti vsako resno podjetje svojo spletno stran, namenjeno predstavitvi ali prodaji blaga in storitev, pri čemer mora biti ta pravilno zasnovan a , nenehno posodobljen a ter prilagojen a uporabniku in zadnjim tr endom . Originalnost: Naloga je idejno izvirna, saj se v obravnavanem podjetju doslej še niso lotili izvajanja analiz strategij izdelovanja spletnih strani. V prihodnje se bo analiza strategij izdelovanja spletnih strategij vpeljala v redno delo organizacij e. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Diplomska naloga je prva analiza uporabljenih strategij izdelovanja spletnih strani v podjetju Innovit , d. o. o. In odlično izhodišče za primerjanje prihodnjih rezultatov analiz, ki se bodo izvajale enkrat letno.
Found in: ključnih besedah
Keywords: strategija, spletne strani, kakovost, trženje, učinkovitost, internet, zadovoljstvo uporabnikov
Published: 20.08.2021; Views: 412; Downloads: 0
.pdf Fulltext (5,56 MB)

115.
116.
Vpliv spola na pospeševanje prodaje
Urška Raspotnik, 2021

Abstract: Trženje je ena izmed glavnih funkcij v podjetju, s katerim proizvajalci dostopajo do svojih odjemalcev. Da se komunikacija sploh začne, uporabijo podjetja različna orodja tržnokomunikacijskega spleta. Eno pomembnejših orodij tržnokomunikacijskega spleta je pospeševanje prodaje. Podjetja namenijo čedalje več denarnih sredstev za tovrstno obliko komuniciranja in ker je spol eden pomembnejši dejavnikov, ki vpliva na nakupno vedenje kupcev, smo v diplomskem delu raziskali vpliv spola na pospeševanje prodaje. Pri tem smo raziskovali, katera orodja pospeševanja prodaje bolj in katera manj vplivajo na nakupno odločitev posameznega spola. Raziskava je pokazala, da so razlike v vplivu različnih orodij pospeševanja prodaje na posamezni spol. Pri tem smo ugotovili, da na ženske najbolj vplivajo popusti/nižje cene, nagrade za stalne kupce, možnost brezplačne podaljšane garancije, razstavljanje izdelkov in prikazovanje delovanja izdelka. Na moške pa najbolj vplivajo možnost vračila dela kupnine (rabati) in brezplačni preizkusi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: trženje, trženjski splet, tržno komuniciranje, pospeševanje prodaje, spol, nakupne navade žensk, nakupne navade moških.
Published: 28.09.2021; Views: 385; Downloads: 17
.pdf Fulltext (1,22 MB)

117.
118.
Trženjski načrt prodaje knjige Temelji slovenstva in knjige Stati inu obstati
Tomaž Zemljič, 2021

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo trženje dveh kulturno-zgodovinskih knjig Temelji slovenstva in Stati inu obstati v Mladinski knjigi Založbi. Opredelimo trženjski načrt za predstavljeni dve knjigi z namenom, da bi tržniki lažje dosegli obstoječe in potencialne kupce in jih spodbudili k odločitvi za nakup. V diplomskem delu predstavimo omenjeni knjigi, analiziramo tržišče in konkurenčnost, cilje in obseg prodaje, kupce, ciljne skupine, predstavimo ceno in prodajne pogoje, izbor komunikacijskih kanalov, izbor prodajnih poti in distribucije. Naloga je vsebinsko razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu povzamemo razlago vodilnih slovenskih in tujih avtorjev na področju trženja, tržnega komuniciranja ter izobraževanja. V praktičnem delu predstavimo na osnovi teoretičnih spoznanj, rezultatov raziskave – anketnih vprašanj in dveh intervjujev dobljene rezultate. Glavna ugotovitev je, da so anketirani dobro seznanjeni s slovensko zgodovino in še vedno radi prebirajo in kupujejo tiskane knjižne edicije. Z nalogo želimo v praksi vodjem trženja in tržnikom podati usmeritve, razmišljanja in izhodišča, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: trženje, trženjski načrt, založništvo, kultura, zgodovina, knjiga
Published: 12.11.2021; Views: 313; Downloads: 15
.pdf Fulltext (2,14 MB)

119.
Celostna grafična podoba blagovne znamke Malina
Teja Žižmond, 2022

Found in: ključnih besedah
Keywords: blagovna znamka, celostna grafična podoba, logotip, unikatni izdelki, trženje
Published: 10.05.2022; Views: 90; Downloads: 5
.pdf Fulltext (844,88 KB)

120.
POSLOVNE PRILOŽNOSTI PODJETIJ ZA PRODAJO NA SPLETNIH TRŽNICAH V ČASU PANDEMIJE CORONA VIRUSA COVID-19
Urban Jozelj, 2022

Abstract: Ukrepi, ki so jih sprejele vlade za preprečevanje širjenja bolezni (COVID-19), so vplivale na vse ekonomske sektorje, predvsem na maloprodajnem področju. V tekmi s časom se kot velik tržni potencial ponuja tržni model spletnih tržnic, ki omogočajo prodajo izdelkov proizvajalca, distributerja ali ponudnika storitev preko obstoječe spletne strani/tržnice. V diplomskem delu bomo raziskali spletne tržnice in ugotavili kakšne so prednosti le teh. Predvidevamo, da za manjše podjetje, ki ponuja blago ali storitev, pomeni vstop v spletno tržnico manjši vložek in nižje stroške z večjimi možnostmi uspeha kot vzpostavitev lastne spletne trgovine.
Found in: ključnih besedah
Keywords: spletna tržnica, elektronsko trženje, prednosti spletne tržnice, pandemija, koronavirus, spletna trgovina
Published: 13.06.2022; Views: 131; Downloads: 2
.pdf Fulltext (515,89 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top