Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


41 - 50 / 138
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
42.
Poslovni načrt za izgradnjo luksuzne vile
Mateja Jagnjić, 2018

Abstract: Turizem je izredno zapleten gospodarski sistem, sestavljen iz različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti nacionalnega gospodarstva. Podeželski turizem je ena izmed oblik turizma in je tesno povezan z ambientom okolice in njenimi dejavnosti. V diplomskem delu sem izdelala poslovni načrt za gradnjo luksuzne vile z bazenom v osrednji Istri na Hrvaškem in obravnavam podeželski turizem in njegove pogoje oziroma potencial za razvoj. Razlog za izdelavo poslovnega načrta je, da je turizem kot gospodarska dejavnost na Hrvaškem zelo razvit v Istri, naraščata pa zanimanje in trend podeželskega turizma, ki omogočata širok obseg doživetij, znanja in raziskovanja. Prav tako ima to območje vse naravne predpogoje (podnebje, odsotnost hrupa, ohranjena bogata narava), in skupaj z vsemi drugimi dejavniki, kot so emitivna območja, bogata tradicija in gastronomska ponudba, nudi ogromne priložnosti za razvoj in uspeh investicije v turizem in s tem dobiček v prihodnosti. Zato je v tem diplomskem delu cilj prikazati bogato priložnost za investicije v podeželski turizem oziroma zasebno namestitev in analizirati naložbo v kontekstu sedanjega in prihodnjega razvoja turizma v gospodarstvu na Hrvaškem.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Hrvaška, Istra, podeželski turizem, poslovni načrt, investicija
Published: 30.09.2018; Views: 2324; Downloads: 198
.pdf Fulltext (3,38 MB)

43.
Prepoznavnost koroške kuhinje
Katja Merzdovnik, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: turizem, turistična ponudba, kulturna dediščina, kulinarika, regionalne jedi, diplomsko delo
Published: 08.10.2018; Views: 2523; Downloads: 119
.pdf Fulltext (1,31 MB)

44.
Oblikovanje dopolnilnih turističnih dejavnosti na kmetiji Jaunik
Lana Praček, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: turizem, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, trženje, subvencije, diplomsko delo
Published: 08.10.2018; Views: 2631; Downloads: 129
.pdf Fulltext (2,35 MB)

45.
Strategija trženja in predstavitev načrta za razvoj turizma občine Žalec
Nika Veljanovski, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: trženje, turizem, trajnostni turizem, ekoturizem, management znanja
Published: 09.11.2018; Views: 1846; Downloads: 129
.pdf Fulltext (1,22 MB)

46.
Vzpostavitev celovitega sistema varovanja v hotelu Intercontinental Ljubljana
Elena Skuk, 2019

Abstract: V turistični oziroma hotelirski panogi zaposleni stremijo k ustvarjanju dobrega, sproščenega, odprtega, prijetnega okolja za goste hotela, za obiskovalce in ne nazadnje tudi za njih. Počutiti se morajo kot doma. Kako bi lahko zagotovili okolje, ki nudi vse to in obenem omogoča, da se vsi počutijo varne? Količina in kakovost varnosti, ki ju hotel lahko zagotovi, sta tesno povezani z zneskom dodeljenih sredstev. Medtem ko bo med prihranki in odhodki vedno prišlo do napetosti, bi morala varnost imeti finančno prednost, ki odraža njen pomen. Naložbe v zaposlovanje strokovnega osebja, izobraževanje in usposabljanje osebja ter tehnologija bodo pokazali, kako dobro se hoteli odzovejo na grožnje. V primerih nove gradnje hotelov je pomembno, da že projektanti in arhitekti v načrtih dajo velik poudarek na varnost hotela, saj ima varnost ceno tako s preventivnega kot tudi kurativnega vidika. Čeprav so predlogi varnostnih strokovnjakov pogosto v nasprotju z zahtevami vlagateljev (lastnikov) ali vodstva hotela, je za dobrobit hotela med njimi potrebno usklajevanje. Varnost je pri izbiri destinacije ključnega pomena. Turisti so zelo občutljivi in pozorni na stanje varnosti v državi, regiji, mestu. V turbulentnih časih, v katerih živimo, je lahko celo najmanjši napad na varnost gostov in zaposlenih potencialno velik problem. Na podlagi rezultatov izvedenega anketnega vprašalnika lahko povzamem, da hoteli nimajo vzpostavljenih celovitih sistemov varovanja. Najslabše je organizirano varstvo osebnih in tajnih podatkov, varovanje informacij, varovanje poslovnih skrivnosti in varovanje arhivov. Posledica takega stanja je nezadostna preventivna in kurativna učinkovitost vzpostavljenih varnostnih rešitev. V korporativnem upravljanju hotelov je zelo pomembno obvladovanje tveganj. Vse bolj so v ospredju varnostna tveganja v turizmu in tudi v procesih korporativnega upravljanja hotelov. V hotelih se srečujejo različni ljudje, ki lahko povzročijo različne škode. Le-te so povezane ali z gosti hotela ali z zaposlenimi. V hotelski dejavnosti, logistiki in hotelskih storitvah so najbolj pogoste delovne nesreče in kriminalna dejanja (tatvine ...), saj je izvedba slednjih najmanj zahtevna in najmanj opazna. Na kompleksih hotelov je veliko nekontroliranih gibanj oseb, ki bi morale biti deležne permanentne varnostne pozornosti, zlasti v zgradbah, okolici zgradb in v prostorih. Vzpostavljanje celovitega sistema varovanja v hotelu InterContinental Ljubljana zahteva od njegovega vodstva in varnostnega menedžmenta načrten in organiziran pristop k izvajanju naslednjih aktivnosti: - imenovanje managerja korporativne varnosti kot koordinatorja, ki bo imel na strateški ravni kompetence za odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na varnostni sistem; - imenovanje vodij za posamezna področja varnosti (varovanje informacij, varstvo osebnih podatkov, varstvo pred požari, varnost in zdravje pri delu idr.); - v aktu o organiziranosti hotela določiti tudi organiziranost in kadrovsko postavitev varnostnega sistema (informacijska služba, služba za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požari); - priprava varnostne dokumentacije (ocena ranljivosti, ocena ogroženosti in varnostnih tveganj, politika varovanja, navodilo za upravljanje s tveganji, načrt varovanja, načrt neprekinjenega poslovanja, krizni načrt, načrt evakuacije idr.), ki je podlaga za upravljanje varnostnega sistema; - uvedba varnostnih in drugih standardov v poslovne procese hotela: ISO 9001:2015, OHSAS 18001, HACCP, ISO/IEC 27005, ISO 14001, Tehnična smernica za požarno varnost TSG-1.001:2018, obvezni standardi na področju zasebnega varovanja (SIST EN 50518 in drugi), obvladovanje tveganj ISO 31000, neprekinjeno poslovanje ISO 22301, upravljanje človeških virov – HRM, upravljanje strank – CRM, družbena odgovornost – SA 8000 (ISO 26000). Z navedenimi aktivnostmi si bo hotel InterContinental Ljubljana zagotovil maksimalno stopnjo varnosti, ki jo mora imeti prestižni hotel, hkrati pa si bo ustvaril manevrski prostor za povečanje konkurenčnih prednosti ter graditev ugleda in dobrega imena v slovenskem in globalnem turističnem in hotelskem gospodarstvu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: sistem varovanja, turizem, hotel, hotelske storitve, gosti, varnostne grožnje, varnostna tveganja, varnostni standardi, varnostne rešitve.
Published: 28.03.2019; Views: 2601; Downloads: 173
.pdf Fulltext (3,43 MB)

47.
Pravno-etični vidiki postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo
Romi Borak, 2018

Abstract: Kompleksnost in etična občutljivost področja oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) in posameznih tehnik asistirane reprodukcije (AR) privede do zelo raznolikega urejanja te tematike. Po preučitvi obstoječe literature, domače in tuje zakonodaje ter analize različnih pravnih ureditev je mogoče sklepati, da je nemogoče najti dveh držav, ki bi dopuščali enake tehnike in postopke, določali enaka merila za dostop in na enak način izvajali sofinanciranje. Najbolj se države razhajajo pri določanju starosti uporabnikov teh storitev, načinu sofinanciranja ali povračila stroškov, ureditvi nadomestnega materinstva in darovalskem programu. Tudi načini ureditve se od države do države razlikujejo, saj nekatere to področje urejajo z zakoni, spet druge imajo postavljene zgolj smernice. Nedvomno k temu razlikovanju pripomore še pomanjkanje skupne politike na višji ravni. Vsi relevantni mednarodnopravni in evropski dokumenti določajo namreč le določene smernice in cilje, države same pa izbirajo oblike in načine za dosego le- teh. Vse to pa vodi v reproduktivni turizem, s katerim se etična dilema v določeni državi ne razreši, temveč se zgolj premakne v drugo državo. Zaradi odprtih meja in prostega gibanja državljanov EU dandanes države ne morejo parom preprečiti, da bi pomoč poiskale v tujini, in ravno zato bi si EU morala bolj prizadevati za poenotenje tega področja, a ne z določanjem postopkov, ki naj bi jih države izvajale, temveč z vzpostavitvijo ustreznih mehanizmov in določitvijo načinov izvedbe.
Found in: ključnih besedah
Keywords: nadomestno materinstvo, oploditve, reprodukcija, starševske pravice, reproduktivni turizem, biomedicina, družinsko pravo
Published: 03.04.2019; Views: 2336; Downloads: 238
.pdf Fulltext (1023,46 KB)

48.
Športni turizem z individualnim pristopom
Tomaž Klančnik, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: športni turizem, gibanje, športne priprave, športniki, diplomsko delo
Published: 11.06.2019; Views: 2253; Downloads: 136
.pdf Fulltext (659,37 KB)

49.
50.
Search done in 0 sec.
Back to top