Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
VPLIV LASTNIŠKE STRUKTURE POSLOVNIH BANK V SLOVENIJI NA NJIHOVO USPEŠNOST POSLOVANJA
Duša Grubački Andjelov, 2017

Abstract: Pri določanju teme magistrskega dela sem upoštevala njeno aktualnost, primernost smeri študija in zanimanje, ki ga je problem ustvaril pri nas. Tema je v trenutnih gospodarskih razmerah med pomembnejšimi v Republiki Sloveniji in se jo vsakodnevno izpostavlja v širši slovenski javnosti. Magistrsko delo se navezuje na odraz aktualne krize v slovenskem bančnem prostoru, kjer sem analizirala vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov na učinkovitost in uspešnost poslovanja poslovnih bank s sedežem v Republiki Sloveniji v obdobju 2010–2015 ter na podlagi analize razpoložljivih podatkov ocenila fleksibilnost poslovnih bank pri prilagajanju finančni krizi in iskanju poti izhoda iz krize, in sicer tako poslovnih bank v slovenski lasti kot tudi poslovnih bank v tuji lasti. Javno dostopna poročila različnih institucij prikazujejo odziv slovenskega in evropskega bančnega sistema na makroekonomsko okolje v okviru enega leta, kjer pa ni mogoče razbrati fleksibilnosti posameznih poslovnih bank v Republiki Sloveniji pri prilagajanju finančni krizi in iskanju poti izhoda iz krize, še posebej ne ločeno za poslovne banke v pretežni tuji ali državni lasti – mišljeno v pretežni lasti Republike Slovenije neposredno ali posredno prek pretežno državnih družb. Pri analizi podatkov letnih poročil poslovnih bank se nisem omejila zgolj na eno leto, temveč sem zajela obdobje 2010–2015, kar omogoča bolj celosten vpogled v odzivanje slovenskega bančnega sistema na izzive finančne krize. Poleg omenjenega bo prispevek magistrskega dela k stroki tudi dejstvo, da sem z analizo poslovanja poslovnih bank v slovenskem bančnem prostoru prikazala naraščajoč pomen informacij sklepnih ugotovitev, ki jih s tem pridobijo različne ciljne skupine, predvsem v gospodarstvu. V sedanjih razmerah, prežetih z velikim nezaupanjem, je namreč ključnega pomena dobro stoječa banka, ki ne zmanjšuje obsega financiranja bodočega gospodarskega razvoja in s tem izhoda iz krize.
Found in: ključnih besedah
Keywords: slovenski bančni sistem, kreditno tveganje, kreditni portfelj, uspešnost, učinkovitost poslovanja, identiteta, ugled, odzivnost.
Published: 10.08.2017; Views: 3067; Downloads: 166
.pdf Fulltext (3,83 MB)

2.
Znamka podjetja Fidimed
Taja Kuhar, 2018

Abstract: Podjetje Fidimed je prepoznavno podjetje na trgu prehranskih dopolnil in naravnih zdravil brez recepta. Njegovo vodstvo je že od samega začetka izvajalo vrsto poslovnih aktivnosti, s katerimi so na trgu gradili prepoznavnost podjetja. V magistrskem delu želimo ugotoviti, ali so odločitve in aktivnosti, ki jih je vodstvo sprejemalo v preteklosti, podjetje pripeljale do prepoznavnosti ter kako visoko se podjetje uvršča na lestvici najbolj prepoznavnih podjetij na trgu prehranskih dopolnil in naravnih zdravil brez recepta. Rezultati raziskave so pokazali, da se podjetje Fidimed uvršča visoko na lestvicah prepoznavnosti, zato lahko rečemo, da so bile odločitve, ki jih je sprejemalo vodstvo, pravilne.
Found in: ključnih besedah
Keywords: znamka podjetja, podjetje Fidimed, prepoznavnost podjetja Fidimed, identiteta podjetja, ugled podjetja
Published: 05.07.2018; Views: 2864; Downloads: 194
.pdf Fulltext (1,44 MB)

3.
4.
Uporabnost NPS v merjenju zadovoljstva kupcev v prodajnih storitvah
Rok Zupančič, 2021

Abstract: V iskanju neposrednejših načinov za povzemanje izkušenj in zadovoljstva pacientov narašča zanimanje za neto oceno promotorjev. Za veljavnost raziskav in njihovih rezultatov je pomembno, da temeljito raziščemo posledice in pomen novo predstavljenih predmetov. Zato smo v nalogi preučili potencialni prispevek NPS k raziskavam kupčevih izkušenj. V raziskovalnem delu naloge smo ocenili povezave med NPS in dvema drugima metodama za ugotavljanje odziva kupcev ter primerjali njihovo porazdelitev. Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili kvantitativno raziskovalno strategijo s pristopom spletnega anketiranja. Rezultati raziskave, ki smo jo opravili v izbranem storitvenem podjetju, nam pričajo o tem, da je ocena NPS metoda, ki lahko meri odziv kupcev. To smo dokazali s pozitivno korelacijo z drugima dvema preizkušenima metodama za merjenje odzivov kupcev po opravljeni storitvi ali nakupu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: NPS, zadovoljstvo kupcev, ugled podjetja, zvestoba kupcev, merjenje, zanesljivost, raziskava
Published: 03.09.2021; Views: 1078; Downloads: 67
.pdf Fulltext (1,88 MB)

5.
Odgovornost države za škodo, ki jo povzročijo policisti tretjim osebam in njihov ugled v javnosti
Denis Bratušek, 2021

Abstract: Ko država opravlja svoje naloge, lahko nastopa v različnih vlogah in razmerjih, kot na primer izvajalka oblasti, delodajalka v delovnih razmerjih ali v vlogi stranke v poslovnih razmerjih ter drugih vlogah pri tem pa, tako za državo kot vse druge pravne osebe in posameznike velja, da so odgovorni za škodo, kadar le-to povzročijo s protipravnim izvajanjem nalog. Ker nas je v diplomskem delu zanimalo, kakšne posledice nosijo subjekti za omenjene kršitve, smo si zastavili raziskovalno vprašanje kakšna je odgovornost države za škodo, ki jo povzročijo policisti tretjim osebam in njihov ugled v javnosti, ter kako bi policija morala ukrepati, da bi ta ugled izboljšala in povečala zaupanje državljanov Republike Slovenije? V prvem delu diplomskega dela smo tako raziskali in opisali institut odškodninske odgovornosti države za škodo, ki jo javni uslužbenci z izvedbo svojih nalog lahko povzročijo ter navedli škodne posledice, ki lahko pri tem nastanejo. Ugotovili smo, da je pravna podlaga odškodninske odgovornosti države za protipravno ravnanje oblasti 26. člen URS, ker pa omenjeni člen Ustave RS zajema samo nekatera načela, ki so v skladu z načeli obligacijskega prava, si za odločanje o nekaterih drugih vprašanjih odškodninske odgovornosti sodišča deloma pomagajo še s posebnimi predpisi, kar je v praksi tudi v drugih evropskih državah, ki smo jih primerjali, razen v Franciji. V drugem delu diplomskega dela smo pregledali in preučili pretekle raziskave in analize javnega mnenja o delu slovenske policije. Ugotovili smo, da se državljani počutijo varne in so z delom policije zadovoljni, saj jo ocenjujejo kot dobro, kljub določenim različnim pogledom in mnenjem. Zavedati se moramo, da se javno mnenje o delu policije in njen ugled v veliki meri ustvarja skozi obseg vrednot in načel, ki jim premorejo slediti in upoštevati policisti pri postopkih in odnosu s strankami, preko medijev, od katerih je odvisno na kakšen način predstavijo policijo in njeno delo širši javnosti ter nenazadnje tudi od policije same, ki si zaupanje in ugled lahko gradi samo s poštenim odnosom do ljudi v vsakdanjem življenju, kar pa je za njeno učinkovito delovanje bistvenega pomena
Found in: ključnih besedah
Keywords: odškodninska odgovornost države, škoda, protipravno izvajanje nalog, policija, ugled, pravica oškodovanca
Published: 22.08.2022; Views: 618; Downloads: 52
.pdf Fulltext (1,19 MB)

6.
Search done in 0 sec.
Back to top