Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


201 - 210 / 236
First pagePrevious page15161718192021222324Next pageLast page
201.
75 let OZN – dosežki in nemoč
Pia Ternovec, 2021

Abstract: Organizacija združenih narodov, poznana pod kratico OZN, je mednarodna organizacija, katere del je 193 držav sveta. Ustanovljena je bila 24. oktobra 1945 s strani 51 držav, ki so se po vojni zavezale k varovanju in ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvijanju prijateljskih odnosov med narodi, uresničevanju mednarodnega sodelovanja ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sedež organizacije se nahaja v New Yorku, njen aktualni generalni sekretar pa je António Guterres. Magistrsko delo je posvečeno predstavitvi OZN, s poudarkom na njenih dosežkih ter nemoči, s katerimi se je soočala v svojih petinsedemdesetih letih obstoja. To je bilo doseženo s pomočjo več različnih metod, in sicer deskriptivne, analitične, sintetične, induktivno-deduktivne metode ter metode kompilacije. V magistrskem delu pa se obenem skuša potrditi tudi tri temeljne hipoteze, med katerimi je recimo ta, da je OZN v svojih petinsedemdesetih letih delovanja za seboj pustila skupek pozitivnih in negativnih posledic. Namen magistrskega dela je prikazati delovanje OZN v svojih petinsedemdesetih letih obstoja. V uvodnem delu je definiran pomen OZN v svetu. V jedru magistrskega dela sledi kratka predstavitev organizacije, kjer so opisani njeni poglavitni organi, specializirane agencije in ostale mednarodne organizacije. Nato se preide na bistvo magistrskega dela, kjer so v obravnavi dosežki in nemoč OZN. Eden izmed njenih ključnih dosežkov je predvsem ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic. V povezavi s svojimi dosežki in nemočjo pa je bila organizacija deležna tudi številnih kritik: od moralne in filozofske kritike, kritike učinkovitosti do diplomatske in politične kritike.
Found in: ključnih besedah
Keywords: dosežki Organizacije združenih narodov, nemoč Organizacije združenih narodov, mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo
Published: 07.01.2022; Views: 429; Downloads: 56
.pdf Fulltext (919,52 KB)

202.
Varnost baltskih držav – primer Latvija
Drago Lesjak, 2021

Abstract: Magistrsko delo obravnava varnostne razmere v baltskih državah, ki so se poslabšale zaradi okrepljene vojaške prisotnosti ruskih oboroženih sil v eksklavi Kaliningrad, kjer so Rusi namestili oborožitvene sisteme za odvračanje in onemogočanje delovanja zavezniških sil Nato na vhodnih mejah Evrope. Magistrsko delo obsega pregled in analizo zmogljivosti Nata in Ruske federacije za delovanje v regiji Baltskega morja s poudarkom na nacionalno varnostni ureditvi Latvije, zagotavljanjem njene nacionalne suverenosti in njenih zmogljivosti za odvračanje vojaških in nevojaških groženj Ruske federacije. Skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije je po mnenju baltskih držav v fazi razvoja in za zdaj ne more bistveno prispevati k njihovi varnosti. Nato je zanje še vedno glavni garant varnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Zavezniška odločitev o oblikovanju misije Okrepljene prednje prisotnosti v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem je temeljila na solidarnosti, odločnosti in sposobnosti zavezniškega delovanja zoper kakršno koli agresijo Ruske federacije. Trenutna ruska politika potrjuje, da je Rusija pripravljena doseči svoje cilje glede sosednjih držav na kakršen koli način, vključno z uporabo vojaške sile za uveljavljanje svoje zunanje politike in varnostnih usmeritev. Ruska federacija s strategijo preprečevanja dostopa in onemogočanja območja uspešno omejuje aktivnosti Nata pri zagotavljanju varnosti baltskih držav. Podrobneje smo opisali Latvijo, njen koncept nacionalne varnosti in obrambne politike ter status ruske manjšine, ki ima lahko pomembno vlogo v morebitnem rusko-latvijskem konfliktu. Izdelali smo primerjalno analizo vojaških zmogljivosti Nata in Ruske federacije v regiji Baltskega morja in analizirali vojaške zmogljivosti Latvije za zagotavljanje suverenosti in neodvisnosti države.
Found in: ključnih besedah
Keywords: varnost, suverenost, odvračanje, onemogočanje, baltske države
Published: 28.01.2022; Views: 432; Downloads: 47
.pdf Fulltext (1,65 MB)

203.
Vpliv prepovedanih substanc na mladoletnike in njihovo varnost v prevzgojnem domu
Aleš Repovž, 2021

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Vpliv prepovedanih substanc na mladoletnike in njihovo varnost v prevzgojnem domu smo obravnavali mladoletnike, ki so oddani na prestajanje ukrepa v Prevzgojni dom Radeče. Predstavili smo zakonsko ureditev oddaje mladoletnikov v prevzgojni dom. Poseben poudarek smo namenili zagotavljanju varnosti v Prevzgojnem domu Radeče. Osredotočili smo se na varnost mladoletnikov pri izobraževanju in delovno-učnem procesu. Prav tako smo navedli in opisali različna psihofizična stanja mladoletnikov pod vlivom prepovedanih substanc in kako to vpliva na varnost v Prevzgojnem domu Radeče. Obravnavali smo postopke za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih substanc, načine testiranja in različne vedenjske vzorce mladoletnikov pod vplivom le-teh. Z anketiranjem mladoletnikov smo pridobili podatke o uživanju prepovedanih substanc v Prevzgojnem domu Radeče, medtem ko smo z intervjuji med zaposlenimi pridobili podatke o problematiki vnosa prepovedanih substanc in zaznavanju ter najdbi prepovedanih substanc med mladoletniki. Rezultati so pokazali, da v Prevzgojnem domu Radeče 86 % anketiranih mladoletnikov uživa prepovedane substance, nekateri tudi pri delovno-učnem procesu. Ugotovili smo, da mladoletniki najpogosteje vnašajo prepovedane substance v Prevzgojni dom Radeče ob vračanju z izhodov. Zaposleni opažajo pri mladoletnikih, ki uživajo prepovedane substance, različne psihofizične znake, na katere so vsi pozorni, zlasti pri rokovanju z nevarnimi orodji in stroji pri delovno-učnem procesu. Pri pisanju smo uporabili deduktivno metodo, analizo in interpretacijo primarnih in sekundarnih virov, opisno, zgodovinsko, kvantitativno in kvalitativno metodo ter metodo anketiranja, metodo z lastno udeležbo, v zaključnem delu pa metodo sinteze
Found in: ključnih besedah
Keywords: varnost, mladoletniki, prepovedane substance, delovno-učni proces, Prevzgojni dom Radeče
Published: 28.01.2022; Views: 391; Downloads: 55
.pdf Fulltext (1,09 MB)

204.
Invalidnost in ponovna vključitev v delovni proces
Petra Oblak, 2021

Abstract: Človekovo dostojanstvo ni odvisno od posameznikove psihofizične opredelitve, temveč mu pripada iz samega dejstva, da je človek. Zaradi svoje telesne in duševne prizadetosti invalidi uživajo posebno varstvo kot eno temeljnih pravic socialne varnosti. Dejstvo je, da so določene dobrine ugodnosti in tudi pravice, ki so sicer formalnopravno enako priznane vsem, invalidom pa so težje dostopne. Pozitivna dolžnost države je zagotovitev enakih dejanskih možnosti in enakega obravnavanja invalidov, da odpravi, premosti ali zmanjša ovire za neodvisno življenje njih ter njihovo enakopravno vključitev v družbo in delovni proces. Temeljni namen pričujočega magistrskega dela je obravnava pravic invalidov in zaposlovanje invalidov ter problematika uresničevanja le-teh v praksi. Vse to pa je predstavljeno v različnih zakonih. Pri uresničevanju pravic invalidov imajo pomembno vlogo delodajalci, saj je njihova glavna dolžnost in obveznost skrb za njihove pravice in interese, kot jim nalaga Ustava. Zaradi postopne uveljavitve zakonodaje se v Sloveniji ureja le tisti del problematike, ki jih družbe v določenih obdobjih različno zaznajo in razumejo. Skozi prakso novega sistemskega modela poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo je cilj ugotoviti vzroke in predlagati rešitve za neizkazano zanimanje vključitve v poklicno rehabilitacijo, pa čeprav ji zakonodaja pripisuje temeljno pravico. Nemčija, Nizozemska in Švedska različno urejajo pravico do poklicne rehabilitacije. Razlike so vidne pri ponovni vključitvi v delovni proces, ki se različno obravnavajo glede na njihov notranji pravni red posamezne države članice Evropske unije. Za zagotovitev celostne obravnave pravic invalidov in posledično uresničevanje le-teh v praksi sta ključna sodelovanje in večja ozaveščenost širše javnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: invalidnost, brezposelnost, invalidsko zavarovanje, socialna varnost, poklicna rehabilitacija
Published: 01.02.2022; Views: 475; Downloads: 84
.pdf Fulltext (1,11 MB)

205.
Varnost motoristov v cestnem prometu – dileme pri ogledu kraja prometne nesreče
Andraž Murkovič, 2021

Abstract: Magistrska naloga obravnava področje prometne varnosti motoristov in sicer ogled kraja prometne nesreče z udeležbo motorista. Pri ogledu kraja prometne nesreče policisti izpolnijo zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče in vanj zabeležijo zahtevane podatke. Zabeleženi podatki so namenjeni predvsem izpolnitvi zahtev obdolžilnega predloga na podlagi Zakona o prekrških, drugi pomembni podatki o samem vzroku prometne nesreče pa se ne beležijo. Ta problem je še toliko bolj prisoten pri motoristih, ki so precej bolj ranljivi kot ostali motorizirani udeleženci v cestnem prometu. Z izdelavo naloge smo želeli podrobneje raziskati področje zbiranja podatkov o prometnih nesrečah motoristov ter ugotoviti, kateri so tisti podatki, s katerimi bi pridobili pomembne odgovore pri samem razumevanju nastanka prometne nesreče. Ugotoviti želimo, ali je sedanji zapisnik ustrezen za razumevanje problematike prometne varnosti motoristov ter katere konkretne podatke morajo policisti beležiti na kraju prometne nesreče motorista. V nalogi je uporabljenih več različnih raziskovalnih metod. Uporabljena je deskriptivna metoda, primerjalna metoda, metoda anketiranja ter metoda polstrukturiranega intervjuja z vnaprej pripravljenimi vprašanji. Na podlagi mednarodne primerjave in mnenj strokovnjakov s področja prometne varnosti smo ugotovili, da bi z dodatnim obrazcem pri obravnavi prometnih nesreč motoristov bistveno izboljšali obravnavanje tovrstnih dogodkov v prometu, saj bi pridobili več pomembnih informacij, ki so botrovale nastanku prometne nesreče. Prav tako bi postali ena izmed bolj naprednih evropskih držav pri zbiranju podatkov. Obrazec bi služil tudi kot vodilo policistom pri odkrivanju dejanskega vzroka prometne nesreče motorista in vodilo policiji, kako oblikovati zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče v bodoče.
Found in: ključnih besedah
Keywords: zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče, prometna varnost motoristov, obrazec za obravnavo prometnih nesreč motoristov, policija, zbiranje podatkov
Published: 03.03.2022; Views: 528; Downloads: 85
.pdf Fulltext (1,61 MB)

206.
Vpliv medijev na zaznavo varnosti
Damjan Jarc, 2021

Abstract: V omenjeni nalogi smo v raziskovalnem vprašanju iskali odgovor, ali mediji vplivajo na zaznavo varnosti. Delo smo razdelali na dva dela: najprej smo na podlagi deskriptivne analize virov razdelili vprašanje v dve kategoriji. Prva je bila kategorija varnosti, kjer smo razložili pojem in definicijo varnosti. Hkrati smo analizirali, kaj vse prinašajo varnostna vprašanja v sodobnem času in kakšen je varnostni vidik v Sloveniji. V nadaljevanju smo se posvetili kategoriji medijev, kjer smo se osredinili na tehnično sestavo medijev ter poskušali razložiti kompleksnost delovanja današnjega informiranja uporabnikov. Obenem smo opisali filtrirni mehurček in povratno zanko, ki jo pri tem ustvarja uporabnik sam. V drugem delu smo raziskovalna vprašanja razčlenili ter postavili pet hipotez ter za iskanje ustreznih odgovorov opravili kvantitativno analizo. Rezultati so pokazali, da je danes uporabnik medijsko vodljiv, živi v svojem filtrirnem mehurčku in na varnostna vprašana ni občutljiv. Zaveda se medijskega spremljanja in se v določeni meri s tem tudi strinja. Stvari se obrnejo, ko pride do objave izrednih novic, ki ga neposredno prizadenejo. Takrat postavi varnost na prvo mesto in zasebnost potisne v ozadje. Zaključimo lahko, da imajo mediji večji nadzor, če je uporabnik podvržen sistemu obveščanja, kjer je tok informiranja o izrednih dogodkih bolj pogost. Takrat medijem tudi bolj zaupa. Vendar pri tem trpi njegova zasebnost. To pa si lahko povrne nazaj, tako da se opolnomoči v smislu informacijske tehnologije ter se informira iz različnih medijskih virov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: mediji, varnost, internet, občutki varnosti, kvantitativna analiza, magistrske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 269; Downloads: 16
.pdf Fulltext (2,51 MB)

207.
Kolizija varnostnega nadzora v civilnem letalskem prometu in varovanja pravice do zasebnosti
Hana Nataša Brvar, 2021

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili problematiko, s katero se srečujemo, ko želimo na letališčih s pomočjo sodobne tehnologije zagotoviti kar se da visoko stopnjo varnosti, ob tem pa trčimo v eno izmed najpomembnejših človekovih pravic in temeljnih svoboščin – pravico do zasebnosti. T. i. »telesni skenerji«, kot jih vidimo na letališčih, so v prvi fazi namenjeni varovanju naših življenj. Obenem pa imajo resen vpliv na zasebnost in varovanje podatkov. Za dokaz posegov v zasebnost smo se v magistrskem delu posluževali več različnih raziskovalnih metod. Med pogosteje uporabljene spadajo opisna metoda, metoda kompilacije in empirična metoda, poleg naštetih pa smo se poslužili še zgodovinske in deskriptivne metode ter metode analize podatkov in sinteze. Namen tega magistrskega dela je preučiti razvoj varnostnih ukrepov na eni strani in obseg pravice do zasebnosti na drugi strani. Cilj tega magistrskega dela je torej ugotoviti, ali je omejitev posameznikove pravice do zasebnosti sprejemljiva in pravno dopustna, da bi dosegli zagotovitev kar se da visoke stopnje javne varnosti. Ugotovitve predstavljene v tem delu bodo lahko v prihodnosti uporabljene tudi v sami stroki. Ta se bo lahko dodobra seznanila s pravnim vidikom problematike zasebnosti in telesnih skenerjev ter kateri predpisi jih omejujejo. Dodanih pa je tudi nekaj primerov možnosti varovanja javne varnosti, ki na področje zasebnosti ne bi posegali v tolikšni meri, kot to počnejo telesni skenerji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: telesni skener, pravica do zasebnosti, civilno letalstvo, varnost, mednarodno javno letalsko pravo
Published: 10.06.2022; Views: 296; Downloads: 20
.pdf Fulltext (1,45 MB)

208.
The importance of ‘faith actors’ in the contemporary security
Geoffrey Lugwisha, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: verski akterji, države, sodelovanje, mednarodna varnost, sodobni mednarodni odnosi
Published: 10.06.2022; Views: 253; Downloads: 16
.pdf Fulltext (1,82 MB)

209.
Kibernetske grožnje nacionalni varnosti
Goran Flisar, 2021

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo in proučimo kibernetske grožnje z vidika nacionalne varnosti. Omenjene grožnje imajo namreč vedno večji pomen v sodobni varnosti, tako v nacionalnem kot tudi mednarodnem okolju. Kot temeljno raziskovalno metodo v magistrskem delu uporabimo metodo analize primarnih in sekundarnih virov, s katero proučimo literaturo, normativne akte ter diplomska, magistrska, doktorska in druga dela, ki obravnavajo proučevano tematiko. Za proučevanje udejanjanja kibernetskih groženj v praksi uporabimo študijo primera. Ugotoviti želimo, v kolikšni meri kibernetske grožnje predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti ter na kakšne načine se lahko najuspešneje zoperstavimo tem grožnjam. Opredelimo temeljne pojme kibernetske varnosti in kibernetskih groženj ter jih umestimo v kontekst nacionalne varnosti. Ugotavljamo, kakšen je trenutni nacionalni in mednarodni pravni red na področju kibernetske varnosti in kibernetskih groženj, kateri so možni zaščitni ukrepi za zoperstavljanje kibernetskim grožnjam, kakšna sta bila namen in način kibernetskih ogrožanj nacionalne varnosti v primerih iz prakse ter kakšna je teža oziroma pomen kibernetskih groženj nacionalni varnosti v odnosu do drugih oblik ogrožanja nacionalne varnosti. V raziskavi ugotovimo, da se obseg kibernetskih groženj nacionalni varnosti z razvojem in implementacijo sodobnih tehnologij povečuje in da je za uspešno izvajanje kibernetske varnosti potreben celovit pristop
Found in: ključnih besedah
Keywords: kibernetska varnost, nacionalna varnost, kibernetske grožnje, kibernetski prostor, informacijska varnost
Published: 01.07.2022; Views: 338; Downloads: 44
.pdf Fulltext (1,34 MB)

210.
Pravna sredstva kot sredstva kontrole pravne pravilnosti upravnih in sodnih odločb
Zalka Jerman, 2021

Abstract: Pravica do pravnega sredstva je temeljna pravica in je kot taka tudi del našega pravnega reda, torej tudi del našega upravnega prava. Pravni red na področju upravnega prava zagotavlja več različnih pravnih sredstev, ki stremijo k temu, da je na koncu izdana upravna odločba pravilna (zakonita in utemeljena z resničnim dejanskem stanjem). Pri tem se postavlja vprašanje, ali večje število pravnih sredstev povečuje pravno pravilnost in pravno varnost ali pa množica pravnih sredstev vnaša negotovosti v pridobljene pravice, če se odpirajo nove in nove možnosti izpodbijanja. Magistrsko delo je nastalo na podlagi analize konkretno izbranih primerov (spisov v upravnih zadevah), njen namen pa je bil ugotoviti, kakšen je vpliv odločitve drugostopenjskega organa na pravno pravilnost odločitve in nadalje na delo prvostopenjskega organa ter tudi, kakšen je pomen izvršljivosti odločbe še pred nastopom dokončnosti oziroma pravnomočnosti. Ugotovljeno je bilo, da so pravna sredstva potrebna za zagotavljanje pravilnosti (pravne in dejanske pravilnosti) upravnih odločb in da je izvršljivost odločb pred nastopom dokončnosti oziroma pravnomočnosti dopustna zgolj v izjemnih primerih, ko obstaja minimalno tveganje, da odločba, ki se izvršuje, ni zakonita. Ugotovljeno je bilo tudi, da uporaba pravnih sredstev krepi pravno pravilnost in posledično tudi pravno varnost ter da institut pritožbe omogoča izenačitev upravnega odločanja teritorialno organizirane uprave. Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da drugostopenjski organi kljub velikemu številu pravnih sredstev niso pretirano obremenjeni, saj so pravna sredstva uporabljena v zelo majhnem delu vseh upravnih zadev.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pravna varnost, pravna pravilnost, pravna sredstva, dvostopenjsko odločanje, analiza odločb organa z vidika uporabe pravnih sredstev
Published: 11.07.2022; Views: 321; Downloads: 13
.pdf Fulltext (2,17 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top