Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


71 - 80 / 234
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Vloga korporativne varnosti v procesu združevanja dveh bank
Barbara Dobovičnik Černec, 2018

Abstract: Slovenski bančni prostor je močno občutil in še vedno doživlja spremembe, ki jih je s seboj prinesla gospodarska in finančna kriza. Te spremembe se kažejo v pojavu globalizacije, povezovanju finančnih družb, razvoju novih finančnih instrumentov, naraščajoči odvisnosti od informacijske tehnologije ter nastanku in porastu tveganj. Vse to ima močan vpliv na dejavnost bank. In če je središče našega razmišljanja usmerjeno na področje korporativnega upravljanja in korporativne varnosti, je treba poudariti, kako pomembno je biti pripravljen na dinamične spremembe v okolju in krepiti naše zavedanje o celovitem obvladovanju tveganj, ki jih to okolje prinaša. Osnova za razmišljanje o korporativni varnosti v postopkih združevanja bank izhaja iz v slovenskem prostoru znanih združevanj na področju bančništva in na podatkih, s katerimi sem lahko razpolagala na temelju javno dostopnih virov na eni strani, pa tudi z vpogledom v dokumente, ki so mi bili posojeni za potrebe te naloge, seveda s poudarkom, da teh dokumentov – zaradi bančnih skrivnosti – ne morem uporabiti kot vire in da imena bank ne razkrivam, tudi zato, ker so specifike pri združevanju posameznih bank precej različne, bančna sfera pa dodatno regulirana in je zato še bolj občutljiva za navajanje v znanstveno-raziskovalnih delih. V nalogi je tako podan pogled na združevanje bank v slovenskem prostoru z usmerjenostjo v zagotavljanje korporativne varnosti, ki ima močan vpliv na konkurenčno prednost in učinkovitost poslovanja banke. Temelj postavitve ustreznega nivoja korporativne varnosti so vsekakor zakonodaja in ostala regulativa, vpeljava in učinkovito izvajanje metodologije ocenjevanja in obvladovanja tveganj, ocenjevanje ustreznega notranjega kapitala ter postavitev ustreznega poslovnega modela za namen združevanja bank. Celota pravnih, organizacijskih, zakonodajnih, tehničnih in kadrovskih sklopov je izražena v zadnjem delu naloge v poglavju združevanja, s poudarkom na virih, modelu, mejnikih, ciljih in realiziranih učinkih oz. sinergijah. Empirični del predstavlja analizo anketnega vprašalnika in preverjanje postavljenih hipotez s korelacijsko analizo. V zaključku predlagam nekaj ukrepov za vsestransko obogatitev integriranega varovanja združene banke.
Found in: ključnih besedah
Keywords: banka, združevanje, poslovanje, procesi, tveganja, korporativna varnost, zakonodaja, metodologije, modeli, analize, učinkovitost.
Published: 23.05.2018; Views: 3168; Downloads: 140
.pdf Fulltext (1,93 MB)

72.
Varnost v prometu
Damijan Škafar, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: prometna varnost, varnostna kultura, zaščitni sistemi, pasivna varnost, varnostni pas, diplomsko delo
Published: 28.05.2018; Views: 2841; Downloads: 134
.pdf Fulltext (1,83 MB)

73.
Normativna ureditev in izvedba policijsko - tožilske preiskave v Republiki Sloveniji
Valter Fabjančič, 2017

Abstract: Raziskava v okviru doktorske disertacije vključuje vse predhodno opisane dileme in vprašanja ter na teoretični ravni ponuja odgovore, ki bodo lahko uporabni tako v teoriji kot v praksi. Poleg sociološke analize družbenih vrednot in virov varnostnih groženj, ki med drugim narekujejo učinkovito prilagajanje kazensko procesne zakonodaje, ter podrobne povojne zgodovinske analize predhodnega postopka in uveljavljenih modelov kazenskih postopkov, v študiji podrobno proučujemo in kritično ocenjujemo posamezne faze (policijskega) predkazenskega postopka, pričenši s sprožilno informacijo o kaznivem dejanju (notitia criminis) in posameznimi procesno uveljavljenimi dokaznimi standardi. Sledi izvirna analiza nekaterih neformalnih policijskih ukrepov, zatem nujnih preiskovalnih dejanj, s katerimi policija posega zlasti v osebnostne pravice posameznika, in naposled še prikritih preiskovalnih ukrepov, ki predstavljajo občuten poseg države v človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako v raziskavi opozarjamo na dileme in posebnosti tožilskega usmerjanja policijske preiskave, vključujoč izvirno analizo podzakonskega akta, ki ureja njun odnos. V tem delu raziskave je večinoma uporabljena metoda študije primerov, v okviru katere smo poleg različne literature proučili številne domače in tuje judikate ter ugotovitve strnili v jasna izhodišča in jih, upoštevajoč tudi opravljeno mednarodno primerjalno analizo, uporabili za zaključne teze disertacije. Osnovni cilj raziskave je oblikovanje novih znanstvenih spoznanj na obravnavanem področju, z možnostjo implementacije nove kazensko procesne paradigme. Tako na podlagi ugotovitev študije v zaključnem delu doktorske disertacije ponujamo možne rešitve za učinkovitejši predkazenski postopek. Te smo v grobem razdelili na tri skupine. V prvo smo uvrstili izhodišča za snovanje bodočega (pred)kazenskega postopka v okviru sedaj veljavnega mešanega modela ter v ta namen - na podlagi v raziskavi ugotovljenih pomanjkljivosti normativne ureditve in teoretično-praktičnih vprašanj, povezanih s pooblastili policije ter vlogami subjektov predkazenskega postopka - predlagane rešitve strnili v 43 posameznih točk. V drugi dve skupini pa smo uvrstili predloga možnih modelov policijsko-tožilske preiskave, vključujoč oblikovanje osnovnih temeljev za uzakonitev slovenske sodne policije. Pri tem smo zaradi trenutno nejasne smeri dolgoročnega razvoja slovenskega kazenskega postopka v prvem delu nakazali izhodišča za uvedbo sodne policije in policijsko-tožilske preiskave v okviru sedaj veljavnega mešanega modela kazenskega postopka, v drugem pa predstavili možne smernice uzakonitve sodne policije v okviru morebitnega bodočega modificirano adversarnega modela, za katerega je značilna ukinitev sodne preiskave in nadomestitev s tipično policijsko-tožilsko.
Found in: ključnih besedah
Keywords: policija, varnost, policijska preiskava, predkazenski postopek, državno tožilstvo, preiskovalni sodniki, kriminaliteta, kazniva dejanja, policijska pooblastila, disertacije
Published: 06.07.2018; Views: 2918; Downloads: 238
.pdf Fulltext (2,82 MB)

74.
75.
Problematika odkrivanja in preiskovanja bagatelne kriminalitete
Janez Jecl, 2016

Abstract: V magistrski nalogi so predstavljeni osnovni pojmi in postopki pri odkrivanju ter preiskovanju t. i. bagatelne kriminalitete. Posebej so predstavljeni določeni instituti v kazenskem materialnem pravu ter v kazenskem procesnem pravu, podrobneje pa so opisani institut dejanja majhnega pomena kot tudi procesno pravni izbirni mehanizmi. Podanih je tudi precej statističnih podatkov glede obravnave in preiskave bagatelne kriminalitete, pri čemer je ugotovljeno, da državna tožilstva tovrstnih statističnih podatkov ne vodijo. Državna tožilstva v Republiki Sloveniji problematiko bagatelne kriminalitete omenjajo v svojih letnih poročilih, in sicer le deloma opisno. Tako je nemogoče primerjati statistične podatke obravnave bagatelne kriminalitete, ki jih vodijo državna tožilstva, s tistimi podatki, ki jih vodi policija. Odkrivanje in preiskovanje bagatelne kriminalitete je otežkočeno zaradi določene pravne nedorečenosti predvsem v kazenskem materialnem pravu. Nadalje je mogoče ugotoviti, da je preiskovanje bagatelne kriminalitete oteženo zaradi odsotnosti usmerjanja državnih tožilcev, kar bi se dalo izboljšati. V zaključku naloge podajam določene predloge za izboljšave in svoje poglede na problematiko preiskovanja bagatelne kriminalitete.
Found in: ključnih besedah
Keywords: bagatelna kriminaliteta, odkrivanje, preiskovanje, pregon, varnost, Evropska unija, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 12.07.2018; Views: 1996; Downloads: 169
.pdf Fulltext (1,46 MB)

76.
77.
Zagotavljanje pravnega varstva turističnih potnikov na področju Republike Slovenije
Petra Dimnik Kranjc, 2017

Abstract: V sodobnem svetu morajo biti podjetja zelo pozorna na to, kako bodo nastopila na trgu in postala najboljša. Glede na močno konkurenco je potrebno pazljivo izpeljati prav vsako dejavnost. Ena izmed teh je tudi uspešno reševanje reklamacij, katerih predstavitev je bila glavni namen moje magistrske naloge, ki je razdeljena na dva dela in temelji na pravnem področju reševanja reklamacij.V teoretičnem delu je predstavljen turizem in njegova povezava z zadovoljstvom. Prav tako je predstavljen potrošnik in njegov odnos s podjetjem. V praktičnem delu sem poleg analize reklamacij in najpogostejših vzrokov zanje, predstavila tudi primere upravičene in neupravičene reklamacije. Navedena so nekatera dejstva, po katerih je upravičenost reklamacije prepoznavna. V nalogi je prikazan tudi postopek reševanja reklamacij.
Found in: ključnih besedah
Keywords: turizem, kupec, zadovoljstvo turistov, pravna varnost, reklamacija
Published: 13.07.2018; Views: 1758; Downloads: 141
.pdf Fulltext (934,54 KB)

78.
Dopustnost posegov v zasebnost komunikacij
Sanja Potušek, 2011

Found in: ključnih besedah
Keywords: zasebnost, državna varnost, terorizem, kaznivo dejanje, sorazmernost, legaliteta, dopustnost, ustavnosodna presoja
Published: 20.07.2018; Views: 2037; Downloads: 113
.pdf Fulltext (535,34 KB)

79.
Analiza informacijske varnosti v NEK
Andrijana Škvorc, 2011

Abstract: Zagotavljanje informacijske varnosti je prioritetna naloga vsake države, organizacije in posameznika. S pomočjo pravilno in popolno zastavljene varnostne politike, izhajajoče iz množice obstoječih standardov, ki vsebujejo dobre prakse, lahko omejimo in zmanjšamo ogroženost informacijskega sistema podjetja pred notranjimi in zunanjimi napadi. V magistrski nalogi so opisani mednarodni standardi in priporočila, ki pokrivajo informacijsko varnost glede na consko razdelitev organizacije. Njihova medsebojna kombinacija pripelje do pokrivanja vseh segmentov varnosti. Standard ISO/IEC 27002 je eden pomembnejših dokumentov, ki ga organizacije v našem okolju uporabljajo pri postavljanju varnostne politike, saj podaja cilje in kontrole, ki so v pomoč pri zagotavljanju varnosti. Na podlagi ciljev in priporočil standarda ISO/IEC 27002 smo opravili pregled stanja informacijske varnosti v NEK in podali priporočila za njeno izboljšanje.
Found in: ključnih besedah
Keywords: informacijska varnost, informacijska politika, grožnje, standardi, ISO/IEC 27002
Published: 08.08.2018; Views: 2699; Downloads: 136
.pdf Fulltext (1,48 MB)

80.
Varnost podatkov spletnih uporabnikov
Jure Pintar, 2012

Abstract: Informacijsko-komunikacijska tehnologija je v današnjem svetu močno prisotna, brez nje bi svet obstal ali postal neuporaben. Internet ima velik vpliv na dogajanje v družbi. Prinaša mnogo koristi, je hitro in globalno dostopen, prinaša pa tudi mnogo slabosti, saj je zasebnost posameznika v informacijski družbi ogrožena. S pojavom spletnih socialnih omrežij je internet postal zakladnica osebnih podatkov posameznikov, s katerimi upravljajo ponudniki tovrstnih storitev, ki izkoriščajo osebne podatke za drugoten namen, kot so bili prvotno zbrani. Na tem področju je bilo potrebno urediti zakonodajo, ki bi varovala posameznike pred nepooblaščenim dostopom in ščitila njihovo zasebnost. Google je v prehodu v leto 2012 najavil veliko spremembo njihove politike zasebnosti, s katero zelo posega v zasebnost posameznika.
Found in: ključnih besedah
Keywords: internet, zasebnost, zakonodaja, varstvo osebnih podatkov, Google, politika zasebnosti, varnost
Published: 08.08.2018; Views: 2402; Downloads: 110
.pdf Fulltext (788,98 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top