Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 30
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Iran, pravice žensk, vojna in politika v Iranu : magistrsko delo
Sabadete Lezi, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana tematika o Iranu, pravicah žensk, vojni in politiki v Iranu ter človekovih pravicah v Iranu. Zaradi geostrateškega položaja in posedovanja obsežnih virov ogljikovodikov je Iran postal igralec veliko večjega pomena na mednarodnem prizorišču, kot bi lahko nakazovala njegova politična in gospodarska moč. Zagotovo je res, da je Iran edino vprašanje, ki ga imajo ameriški predsedniki v zadnjih desetletjih. Če pustimo fascinacijo na strani, obstajajo dobri gospodarski in politični razlogi za nadaljnje zanimanje za Iran. Ne samo, da ima četrte največje zaloge nafte na svetu (z novimi zalogami, ki jih odkrivajo), ima tudi druge največje znane zaloge zemeljskega plina, ki jih presega le Rusija. Večina jih še ni bila izkoriščena. Poleg lastnih virov se zaloge raztezajo na dveh glavnih svetovnih energetskih centrih, na Perzijski zaliv in obalo Kaspijskega morja. Kot je poudaril neki iranski uradnik, bi Iran ostal pomemben igralec, tudi če ne bi imel lastnih virov ogljikovodikov. Ameriški politiki so ugotovili, da je obsežen kulturni vpliv Irana v regiji (zlasti na Kavkazu in v Srednji Aziji) težko prezreti, kaj šele izolirati. Poleg tega ima Iran druge obsežne mineralne in človeške vire, ki mu dajejo možnost, da postane gospodarska sila v regiji. Ima znatne zaloge bakra, premoga in železa, medtem ko je njeno relativno veliko prebivalstvo, ki šteje približno 63 milijonov, večinoma pismeno in razmeroma dobro izobraženo. Za številne analitike je Iran preprosto postal razdražljiva anomalija, katere trmasta odločenost, da ostane prepoznaven, ga je postavila čez mejo. Poleg tega izpodbija širše predpostavke o neskladnosti islama in demokracije s trditvijo, da je vzajemno konstruktivno razmerje med tema dvema konceptoma dejansko možno in da je Iran vodilni pri dokazovanju tega skozi mešanico elite in množične politike.
Keywords: Iran, pravice žensk, politika, islam, vojna
Published in ReVIS: 21.05.2024; Views: 228; Downloads: 0

2.
Mednarodnopravni položaj žensk med vojno in kršitve njihovih pravic : diplomsko delo
Jana Kožman, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Dejstvo je, da vsaka vojna oziroma oboroženi spopad pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic. Ženske so kot ena izmed posebej ranljivih skupin še posebej izpostavljene različnim oblikam nasilja, zlasti spolnega. Če je bilo do konca druge svetovne vojne kršitvam pravic žensk v času oboroženih spopadov namenjene bolj malo pozornosti in skladno s tem tudi minimalna zaščita, se je to s sprejetjem Ženevskih konvencij in kasneje s prvimi primeri obsodb posameznikov pred mednarodnimi kazenskimi sodišči za spolne zločine, storjene nad ženskami, precej spremenilo. Danes je okvir mednarodnopravne zaščite žensk v času konfliktnih situacij precej obsežen, največjo zaščito nudijo pravni instrumenti mednarodnega humanitarnega prava s prepletanjem pravil in standardov prava človekovih pravic. Pričujoča diplomska naloga sprva na splošno opredeljuje mednarodna hudodelstva, v nadaljevanju se osredotoča predvsem na posamezne kršitve pravic žensk v času oboroženih spopadov, zgodovinski razvoj mednarodnopravne zaščite za ženske ter vzporedno s tem tudi preganjanje in kaznovanje zagrešenih grozodejstev nad ženskami. V sklepnem delu preide na razpravo in hkrati odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja glede ustreznosti in zadostnosti zaščite žensk s strani mednarodnopravnih instrumentov in organov, ki se ukvarjajo s to problematiko. Ključna je ugotovitev, da je zaščita tako splošna kakor tudi posebna, ki se osredotoča predvsem na ženske, v veliki meri zadovoljiva ter primerna, potrebna pa so nadaljnja prizadevanja predvsem v smeri kakovostnega izvajanja sprejetih aktov, da ne ostajajo ti zgolj mrtva črka na papirju.
Keywords: oboroženi spopad, vojna, mednarodno humanitarno pravo, spolno nasilje, kršitev pravic žensk, mednarodna kazenska sodišča
Published in ReVIS: 09.04.2024; Views: 310; Downloads: 9
.pdf Full text (614,41 KB)

3.
Trženje nepremičnin na primeru novogradnje dveh dvostanovanjskih stavb v Ljubljani : magistrsko delo
Barbara Lukan, 2023, master's thesis

Abstract: Uspešen proces trženja stanovanjskih novogradenj pomeni poznati in razumeti kupca tako dobro, da kupec ob danih pogojih nakupa kar najlažje sprejme odločitev za nakup nepremičnine. Kot dolgoletna licencirana nepremičninska posrednica sem kmalu spoznala, da je tržni vidik nepremičninskega projekta ključen tako za uspešno gradbeno izvedbo kot tudi za tržno naravnano prodajo, še toliko bolj pa v trenutnih zaostrenih gospodarskih in družbenih razmerah zaradi posledic vojne v Ukrajini in drugih makroekonomskih gibanj. V magistrskem delu poskušam prepoznati in opisati ključne dejavnike nepremičninskega projekta novogradnje dveh stanovanjskih stavb v Ljubljani z namenom doseganja cilja uspešne prodaje. Omejila sem se na notranje in zunanje dejavnike, za katere sem skozi raziskavo ugotovila, da so lahko ključni za doseganje cilja uspešne prodaje nepremičninskega projekta ter za izdelavo priporočil za osnovanje sodobne strategije trženja, ki lahko pripomore pri trženju podobnih nepremičninskih projektov v Ljubljani in širše. Na osnovi rezultatov raziskave lahko sklepam, da so med vsemi tremi skupinami dejavnikov, fizičnih, okoliških in družbenoekonomskih, ki lahko močno vplivajo na nakup stanovanjske novogradnje, najpomembnejši ključni dejavniki cenovna konkurenčnost, mikrolokacija, velikost stanovanja, tloris stanovanja, občutek varnosti ter razgled iz stanovanja. Na nakupno odločitev naj bi po mnenju anketirancev najmanj vplivali dejavniki zaostrenih gospodarskih in socialnih posledic zaradi vojne v Ukrajini. Večina sodelujočih meni, da kljub zmanjšanju kupne moči prebivalstva in visokim cenam obseg stanovanjske gradnje še vedno narašča, večina pa to pripisuje dejstvu, da je še vedno premalo ponudbe v primerjavi s povpraševanjem in je nakup nepremičnine v času krize ena varnejših možnosti naložbe. Prispevek k rezultatom raziskave za področje trženja novogradenj v Ljubljani predstavljajo identificirani novi ključni dejavniki, katerih integriranje v sodobno strategijo trženja lahko pripomore k uspešnejši zasnovi in prodaji podobnih nepremičninskih projektov v Ljubljani.
Keywords: trženje, trženje nepremičnin, projektno vodenje, novogradnja, ključni dejavniki, vojna v Ukrajini, Ljubljana
Published in ReVIS: 12.12.2023; Views: 405; Downloads: 1

4.
Vzpon talibanov na oblast: vzroki in posledice
Gordana Đukić, 2023, not set

Abstract: Namen magistrske naloge je preučiti, kateri so glavni vzroki vzpona talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021 in kakšne so družbene ter gospodarske posledice tega dejanja. Cilj naloge je analizirati talibanski režim, opredeliti talibane, jih zgodovinsko umestiti in predstaviti temeljne značilnosti talibanske Islamske države. Hkrati skušamo skozi samo nalogo odgovoriti na vprašanje, kaj je talibanom omogočilo, da so po umiku zahodnih sil tako hitro prevzeli oblast v Afganistanu. Z uporabo metodologije pregleda literature ter analitičnega pristopa pri obravnavi teme so rezultati pokazali, da je ponovni vzpon talibanov tako politična kot tudi gospodarska in socialna travma za veliko večino Afganistancev. Za pridobitev splošne slike o predmetu raziskovanja smo uporabili monografsko literaturo in elektronske vire, pri čemer smo upoštevali kriterij jezikovnega izražanja, časovno obdobje, poudarek teme in vrste objav. Pregledali in primerjali smo podatke ter mnenja različnih avtorjev in za opis kronologije dogodkov uporabili analizo zgodovinskega razvoja in deskriptivno metodo. Pri opredeljevanju družbenih pojmov smo si pomagali še z metodo definicije in klasifikacije. S pomočjo indukcije in primerjalnih analiz smo nato ustrezno povzeli raziskave, strokovne in znanstvene študije ter oblikovali splošne zaključke. Dokazali smo, da je vrnitev talibanov na oblast pomenila poslabšanje razvoja Afganistana in napredek na področju človekovih pravic. Zelo negativne so posledice na gospodarske razmere in tekom naloge smo prišli do zaključka, da se bo poslabšanje gospodarstva v tej državi nadaljevalo vsaj še nekaj let. Razloge za to lahko iščemo v tako imenovani »vojni ekonomiji«, katero smo na področju Afganistana tudi podrobneje razložili. Posledično afganistanska vlada ni bila nikoli spodbujena, da vzpostavi učinkovito poklicno vojsko, zajezi čezmerno korupcijo, izboljša zagotavljanje javnih storitev in izboljša življenje navadnih Afganistancev. Neuspeh mednarodnih sil pa v resnici predstavlja veliko dodatno spodbudo tudi za vse ostale islamistične teroristične mreže po vsem svetu.
Keywords: talibani, vojna, mir, ljudsko pravo, korupcija, gospodarstvo, vojna ekonomija
Published in ReVIS: 07.12.2023; Views: 428; Downloads: 9
.pdf Full text (1,53 MB)

5.
OKVIRJANJE RUSKO-UKRAJINSKE VOJNE
Rok Pavlič, 2023, not set

Abstract: V obdobjih vojne je moč vpliva medijev izjemno velika, kar jih postavlja med orodja z izjemno močjo, ki se lahko primerjajo z vojaškim orožjem. Poleg širjenja propagandnih sporočil vpletenih držav, ki skušajo prepričati občinstvo o njihovem stališču, poročanje vključuje tudi tehnike, ki omogočajo nevpletenim državam, da svoje občinstvo nagnejo na stran, za katero se zavzema določena država. Te tehnike ali mehanizmi se imenujejo medijski okvirji, ki so občinstvu skriti in jih lahko prepoznamo šele pri podrobni analizi medijskih vsebin. V svojem raziskovalnem delu smo preučevali vsebine najbolj priljubljenega slovenskega spletnega portala 24ur v času ruske ofenzive v Ukrajini. Osredotočili smo se na kvalitativno analizo medijskih okvirjev, ki so bili uporabljeni pri poročanju o vojni, saj ti okviri igrajo ključno vlogo pri oblikovanju dojemanja vojnih dogodkov na strani slovenskega občinstva. Vzorec analize je zajemal 11 spletnih člankov, ki so bili izbrani iz prvih 20 dni vojne. V teoretskem delu smo skozi predstavljene značilnosti vojnega diskurza pojasnili vpliv medijev v času vojne in nato z razlago zgodovinskih primerov bralcu pojasnili moč medijskih okvirjev na svojo interpretacijo dogodkov. Z omenjeno analizo smo v empiričnem delu ugotovili, da v izbranem vzorcu med standardnimi okvirji, ki jih opisujeta Semetko in Valkenburg (2000), prevladuje okvir človeškega interesa. Kljub temu smo opazili, da na spletnem portalu 24ur.com v vojnem diskurzu najdemo vse štiri okvire, kar kaže na precej uravnotežen pristop k poročanju, z nekoliko več poudarka na otrocih, beguncih, civilistih in njihovih čustvih. Občasno smo tudi opazili naklonjenost eni strani konflikta, še posebej v poudarjanju ruske odgovornosti kot agresorja.
Keywords: okvirjanje, Ukrajina, vojna, Rusija, medijsko poročanje
Published in ReVIS: 01.12.2023; Views: 322; Downloads: 14
.pdf Full text (648,28 KB)

6.
Pravica do samoodločbe – od SFRJ do Ukrajine : magistrsko delo
Tadej Trček, 2023, master's thesis

Abstract: Padec Berlinskega zida in razpad Sovjetske zveze sta spremenila bipolarno ureditev sveta in geopolitično sliko sveta, predvsem Evrope. Te spremembe so skozi razvoj dogodkov, kot je razpad SFR Jugoslavije, pomembno vplivale na mednarodno pravo, predvsem pri uporabi instituta pravice do samoodločbe, ki je z razpadom SFR Jugoslavije dobila nove razsežnosti. V nalogi preučujem in pojasnjujem vlogo mednarodnega prava in njegovih instrumentov, analiziram mednarodno pravne vidike razpada SFR Jugoslavije. Z vojno v Ukrajini, ki se je začela 24. februarja 2022, so nastale nove okoliščine, pri čemer je za razumevanje položaja ponovno pomemben institut pravice do samoodločbe. V magistrski nalogi tako ugotavljam razvoj pravice do samoodločbe, in sicer od njene implementacije v mednarodnem pravu, od povojne ureditve pravice do samoodločbe, uporabe pravice do samoodločbe pri razpadu SFR Jugoslavije, pri čemer obravnavam uporabo pravice v sklopu odcepitev Republike Slovenije, Republike Hrvaške ter republike Bosne in Hercegovine. Nadaljujem z uporabo pravice do samoodločbe pri neodvisnosti Kosova. Na koncu analiziram stanje na Krimu in povezujem uporabo pravice do samoodločbe na način, kot je bil uporabljen v SFR Jugoslaviji z njegovo uporabo pri odcepitvi Krima od Ukrajine. To delo je tako pregled instituta pravice do samoodločbe od nastanka, prek razpada SFR Jugoslavije, secesija Kosova, priključitve Krima in vojne v Ukrajini ter vpliv uporabe tega instituta v novih okoliščinah na mednarodno stabilnost.
Keywords: pravica do samoodločbe, Organizacija združenih narodov, odcepitev Kosova, priznanje novonastalih držav, secesija Kosova, Nato, UNMIK, secesija Krima, vojna v Ukrajini
Published in ReVIS: 25.05.2023; Views: 739; Downloads: 71
.pdf Full text (863,28 KB)

7.
Vpliv vojne v Ukrajini na potovalne navade ukrajinskih turistov : magistrska naloga
Gal Gotal, 2023, master's thesis

Keywords: potovalne navade, turizem, Ukrajina, vojna, magistrsko delo
Published in ReVIS: 21.02.2023; Views: 673; Downloads: 82
.pdf Full text (1,48 MB)

8.
Bližnji vzhod – zgodovinski, vojaški, pravni in mirovni vidik konflikta : diplomsko delo
Peter Kočar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena problematika Bližnjega vzhoda, ki je že vrsto let krizno žarišče svetovne politike. Za boljše razumevanje problematike v bližnji preteklosti in tudi danes je na začetku diplomskega dela obširneje predstavljena zgodovina tega območja. Pri tem se osredotočamo predvsem na zgodovino judovskega ljudstva in dogajanje v zgodovinski Palestini oziroma današnjem Izraelu. V nadaljevanju po podanem zgodovinskem pregledu sledi opis prizadevanja in postopka, ki je na koncu pripeljal do ustanovitve države Izrael leta 1948. Predstavljeni so najpomembnejši vojaški spopadi, ki so sledili ustanovitvi države, prav tako tudi nekatere najvažnejše protiteroristične operacije. Vključeni so zemljevidi osvojitev in razdelitev ozemlja zgodovinske Palestine. Opisan je potek mirovnih prizadevanj, ki so sledila vsakemu spopadu, in mirovna pogajanja, usmerjena v sklenitev trajnega miru. Zaradi omejitve obsega diplomskega dela bo zgolj okrnjeno podan tudi pogled na nekatera pravna vprašanja, ki se porajajo od ustanovitve in v zvezi z ustanovitvijo Izraela. Na koncu sta predstavljena analiza podanih hipotez in pogled v prihodnost.
Keywords: Bližnji vzhod, zgodovina, vojna, Judje, mirovna pogajanja
Published in ReVIS: 16.12.2022; Views: 779; Downloads: 64
.pdf Full text (1016,49 KB)

9.
Ustavna sistema Severne in Južne Koreje : diplomsko delo
Alja Dolžan, 2022, undergraduate thesis

Keywords: Južna Koreja, Severna Koreja, ustavni sistem, ustava, Korejska vojna, demokracija, totalitarizem
Published in ReVIS: 27.09.2022; Views: 691; Downloads: 80
.pdf Full text (653,10 KB)

10.
Mednarodno pravo med hladno vojno : diplomsko delo
Jan Kaučič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja razvoj mednarodnega prava v obdobju hladne vojne. Da lahko bralec razvoj mednarodnega prava bolje razume, je opisan še kratek razvoj mednarodnega prava po različnih obdobjih, ki sežejo nazaj vse do antičnih časov ter se končajo pri začetku obdobja hladne vojne. Opisani so tudi formalni viri prava, saj imajo mednarodne pogodbe, sklenjene v obdobju hladne vojne, ključno vlogo pri razvoju mednarodnega prava. Naloga vsebuje kratek opis mednarodnih odnosov med hladno vojno, da je bralec seznanjen s sovražnim odnosom med kapitalizmom in komunizmom in kako je to vplivalo na preostale države, ki so bile vpletene v konflikt. Namen diplomske naloge je nasprotovati mnenju mnogih, da je hladna vojna obdobje mirovanja mednarodnega prava zaradi trenj med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, ki so znatno otežila sodelovanje med narodi. Medtem ko se je razvoj mednarodnega kazenskega prava v celoti zaustavil vse do konca hladne vojne, so grozote druge svetovne vojne vzbudile velik interes za razvoj mednarodnega humanitarnega in diplomatskega prava, ki so ga v celoti sprejele skoraj vse države sveta. V diplomski nalogi bom preko mnogih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene v času hladne vojne, dokazal bistven razvoj mednarodnega humanitarnega in diplomatskega prava ter mednarodnih človekovih pravic.
Keywords: mednarodno pravo, hladna vojna, mednarodne pogodbe, človekove pravice, diplomatsko pravo
Published in ReVIS: 11.07.2022; Views: 750; Downloads: 79
.pdf Full text (498,69 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top