Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Pomen božjega izročila v ustavnih ureditvah
Miran Klemen, 2015

Abstract: Magistrsko delo Pomen boţjega izroĉila v ustavnih ureditvah obravnava razmerja med religijo in drţavo v sodobnem demokratiĉnem svetu. Razmerje in medsebojni odnosi med religijo in drţavo je tema, ki je vedno aktualna, ne glede na ĉasovni okvir, v druţbah sodobnega ĉasa pa je še posebej prisotna zaradi sekularnosti demokratiĉne pluralne drţave. V sodobnih druţbah ne bi smelo biti ovir, da si vsak posameznik in druţbene skupnosti ustvarijo ţivljenje takšno, kot menijo, da je zanje najboljše, in da ga posameznik kot ĉlan skupnosti uţiva v vsej svoji polnosti. Zagotavljanje temeljnih ĉlovekovih pravic in svobošĉin je eden temeljnih postulatov, ki bi moral biti v sodobnem svetu zagotovljen vsakomur. Med te postulate nedvomno spada tudi svoboda do izraţanja vesti in veroizpovedi, ki ne sme biti odvzeta nikomur. Drţava s svojim drţavnim aparatom ne bi smela z nikakršnimi ukrepi in mehanizmi posegati v te pravice posameznika. Sodobne pluralistiĉne drţave morajo s svojimi mehanizmi zagotavljati loĉenost drţave in religije, istoĉasno pa mora drţava zagotavljati pogoje in pozitivno klimo za omogoĉanje širitve veroizpovedi in pravico do izraţanja svobode vesti. Religija in verske zadeve zagotovo ne spadajo pod ingerenco drţave, drţava pa se mora samoomejevati glede vmešavanja v verske zadeve. V tem smislu ne sme pouĉevati in poveliĉevati, še manj pa zavraĉati nobene ideologije in morale, ki ima svoje temelje v verskih naukih oz. religiji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vera, morala, moralne vrednote, etika, svoboda vesti, veroizpoved, božje izročilo
Published: 24.08.2017; Views: 3128; Downloads: 124
.pdf Fulltext (1,57 MB)

2.
3.
Etična odgovornost sodnikov v pravosodju
Jaša Žiberna, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: sodniki, etika, kodeks, morala, pravičnost, integriteta, vrednote, sodniško presojanje, sodniška učinkovitost, avtoriteta sodišča
Published: 12.12.2017; Views: 2277; Downloads: 118
.pdf Fulltext (651,97 KB)

4.
5.
Vrednote mladih glede spolnosti kot osnova za načrtovanje vzgoje za zdravo spolnost
Jasmina Vučkić, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: spolnost, mladostniki, vzgoja za zdravje, vrednote
Published: 15.01.2018; Views: 1993; Downloads: 103
.pdf Fulltext (387,43 KB)

6.
Etične vrednote v zdravstveni negi in spoštovanje poklicne molčečnosti
Šejn Zekir, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: etične vrednote, zdravstvena nega, kodeks etike, poklicna molčečnost
Published: 15.01.2018; Views: 1830; Downloads: 101
.pdf Fulltext (773,89 KB)

7.
Kultura in vrednote družinskega podjetja v očeh mlade generacije
Anastasija Kotolupova, 2017

Abstract: Vsaka organizacija ima svoj sistem vrednot, svojo organizacijsko kulturo, svoja pravila in stališča, pomembna znotraj organizacije. Predmet obravnave v diplomskem delu so družinska podjetja. V družinskih podjetjih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, se vrednote skozi generacije spreminjajo. Uvajanje sprememb lahko pripelje do izboljšanja ali propada podjetja, zato je ključnega pomena sodelovanje med družinskimi člani. V diplomskem delu se osredotočam na organizacijsko kulturo družinskih podjetij, na vrednote znotraj njih ter na spreminjanje vrednot družinskih podjetij skozi generacije. Predpostavljam, da je v družinskem podjetju težje uskladiti vrednote med člani družine, ki so iz različnih generacij, saj imajo ti drugačne poglede in interese znotraj družinskega podjetja. V empiričnem delu sem predstavila primer izbranega slovenskega družinskega podjetja ter mnenja predstavnikov mlajše generacije v družinskem podjetju o vrednotah, spremembah vrednot skozi generacije in posledičnem vplivu na dolgoročni obstoj podjetja. Cilj diplomskega dela je bil preučiti organizacijsko kulturo in vrednote znotraj družinskega podjetja. V nalogi sem se osredotočila na spreminjanju vrednot in organizacijske kulture skozi generacije ter na vpliv mlade generacije na spremembe v podjetju. Izziv sem obravnavala na primeru izbranega družinskega podjetja v Sloveniji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacijska kultura, družinska podjetja, vrednote, generacije ustanoviteljev, naslednje generacije.
Published: 07.03.2018; Views: 2177; Downloads: 154
.pdf Fulltext (712,82 KB)

8.
Vplivi na vodenje in učinkovitost prodaje
Jernej Duler, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: vodenje, prodaja, vrednote, razvoj, podjetništvo
Published: 27.03.2018; Views: 1386; Downloads: 111
.pdf Fulltext (548,47 KB)

9.
10.
Vrednotna orientacija in integracija organizacijske kulture v mednarodnem poslovanju
Katja Krstić, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: vrednote, organizacijsk kultura, norme, etika
Published: 07.04.2018; Views: 1792; Downloads: 106
.pdf Fulltext (1,56 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top