Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 29
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
Analiza učinka metode TPM na montažni liniji : diplomska naloga
Barbara Benedičič, 2024, undergraduate thesis

Keywords: kakovost, metoda TPM, produktivnost, razpoložljivost, vzdrževanje, zanesljivost
Published in ReVIS: 12.04.2024; Views: 312; Downloads: 4
.pdf Full text (3,23 MB)

3.
4.
5.
Predelava zračno upravljanega aktuatorja ventila Copes-Vulcan : diplomska naloga
Robert Marizza, 2022, undergraduate thesis

Keywords: pogoni, predelava, tesnila, ventili, vzdrževanje
Published in ReVIS: 29.11.2022; Views: 645; Downloads: 72
.pdf Full text (2,63 MB)

6.
7.
Projektni management socialne infrastrukture : obnova dela objekta v ZPKZ Koper
Matjaž Slak, 2022, master's thesis

Abstract: Gradbeni objekti so v svojem življenjskem ciklu podvrženi staranju in obrabi. To še bolj velja za objekte socialne infrastrukture, ki so v svoji funkciji delovanja 24 ur na dan in to vse dni v letu, zaradi česar ti procesi potekajo še hitreje. Med objekte socialne infrastrukture v prvi vrsti prištevamo zdravstvene domove, bolnice, vrtce in šole, univerze, domove za starejše občane, oskrbovana stanovanja, posebne socialnovarstvene domove in drugo infrastrukturo, namenjeno oskrbi starostnikov. V sklop teh objektov sodijo tudi objekti zaporov, skupaj z vso pripadajočo infrastrukturo, namenjeno izvrševanju svojega poslanstva. Za nemoteno zagotavljanje delovanja takega objekta je treba posebno pozornost nameniti stalnemu in organiziranemu vzdrževanju. V sklop teh nalog spada tako redno kot investicijsko vzdrževanje. V okviru tega dela je na vzorcu obstoječega in delujočega objekta zapora prikazana izvedba investicijskega vzdrževanja dela, upoštevaje in z uporabo metod in znanj s področja projektnega managementa. Na osnovi in uporabi modela projektnega vodenja iz PMBOK vodnika (peta izdaja) je kot alternativa klasični izvedbi investicijskega vzdrževanja objekta izvedena varianta v obliki projekta. Pri tem pa ne gre le za gradbeni poseg z izvajanjem gradbeno-obrtniških del, temveč se v okviru projekta prepleta in nadzira še organizacija potrebnih človeških, materialnih in finančnih virov, spoštovanje obsežne zakonodaje in postopkov, ki veljajo le znotraj državne uprave, in posebnosti institucije zapora kot objektu s specifičnim režimom delovanja. Z namenom čim bolj učinkovite izvedbe obnove dela objekta Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper se v sklopu projekta vseskozi prepletajo različna področja upravljanja, ki v zaključku magistrskega dela privedejo do realizacije v predvidenem času, s predvidenimi stroški in pričakovano kakovostjo. Ta model se z uporabo ustreznih znanj, veščin, orodij in tehnik projektnih aktivnosti lahko uporabi tudi za obnove drugih objektov zaporov, z manjšimi prilagoditvami pa tudi znotraj drugih objektov institucionalne oskrbe v Republiki Sloveniji.
Keywords: razvrednotena območja, socialna infrastruktura, projektni management, PMBOK vodnik, vzdrževanje objektov, institucionalna oskrba, zapor
Published in ReVIS: 08.09.2022; Views: 849; Downloads: 80
.pdf Full text (2,76 MB)

8.
Izbira ustrezne strategije vzdrževanja izolatorja : diplomska naloga
Kristian Peklaj, 2021, undergraduate thesis

Keywords: farmacija, kazalniki, izolatorji, preventiva, stroški, vzdrževanje, učinkovitost
Published in ReVIS: 10.11.2021; Views: 1089; Downloads: 93
.pdf Full text (3,91 MB)

9.
Razvoj informacijskega sistema za e-vzdrževanje prenosnega plinovodnega omrežja : magistrska naloga
Igor Miletić, 2015, master's thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Danes se v se več uspešnih organizacij od ostalih razlikuje prav po tem, da se na spremembe v nemir n em poslovnem okolju hitro odziva jo . V magistrski nalogi nas zanima odgovor na raziskovalno vprašanje, ki se glasi: % Ali z razvojem aplikacije e - informacijskega sistema za spremljanje vzdrževanja plinovodnega sistema povečamo učinkovitost, kakovost in varnost opravljanja vzdrževalnega procesa ?% Namen: Namen magistrske naloge je posn etek stanja obstoječega vzdrževalnega procesa plinovodnega sistema ter razvoj novega informacijskega sistema e - vzdrževanje, ki bo celovito, kakovostno in varnostno podpiral vzdrževalno funkcijo v podjetju. Metoda: Uporabili bomo deduktivno metodo ter prou čili in analizirali literaturo bistven ih avtorjev , s ciljem izpopolniti naše znanje s področja razvoja informacijskih sistemov . Z analizo obstoječega informacijskega sistema vzdrževalne funkcije bomo s % flowchart % diagram om prikazali proces obstoječe vzdrž evalne funkcije ter z ERM ( angl. Entity Relationship Model ) prikazali model podatkov vzdrževalne funkcije prenosnega plinovodnega omrežja. Rezultati: Rezultati so razvoj s pridobitvijo informacijskega sistem a , ki bo omogočal vodenje in spremljanje vzdrževaln ih posegov na prenosnem plinovodnem omrežju . Le - ta bo vzdrževalcem omogoča l učinkovito, jas n o , kakovostno in varno opravljanje svojega vsakdanjega dela. Proces vzdrževanja bo temelji l na najboljši praksi in bil podprt z najsodobnejšimi sistemi sp letne tehnologije z uporabo integrirane baze podatkov. Organizacija: O rganizacija bo pridobila e - informacijski sistem za spremljanje vzdrževanja plinovodnega sistema, ki bo predstavlja l sistemski model informati zacije vzdrževalne funkcije. Družba: Podjetje se zave da svoje družbene odgovornosti ter pomembnosti pravilnega ravnanj a z zemeljskim plinom , ki ne dopušča napak, zato se s pridobitvijo takšne vrste informacijskega sistema, ki omogoča učinkovito in zanesljivo vzdrževanje , verjetnost nastank a n e želenih dogodkov bodisi v naravnem okolju bodisi na področju družbe zmanjša na najmanjšo stopnjo . Originalnost: Izvirnost raziskave je v tem, da je opazovano eno izmed podjetij v Republiki Sloveniji, ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina , pri katerem bo razvit in izveden e - informacijski sistem. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Omejili smo se le na e no izmed organizacijskih enot, ki je zadolžena za vzdrževanje prenosnega plinovodnega sistema. Za n adaljnje raziskave predlagamo razmislek o z m ožnosti h proučevanja nadgradnje pridobljenega inform acijskega sistema in novih rešitvah , kajti globalizacija in povezanost sveta se kaže ta skozi sisteme informacijskih tehnologij ter omrežij, ki omogočajo vsak dan večje hitrosti sporazumevalno - prenosnih po ti prenosa podatkov.
Keywords: e - informacijski sistem, prenosno plinovodno omrežje, vzdrževanje, proces, PDCA, razvoj, VPS, SWOT
Published in ReVIS: 19.08.2021; Views: 1034; Downloads: 57
.pdf Full text (2,04 MB)

10.
Analiza zanesljivosti in izvedba izboljšav na CNC stroju : diplomska naloga
Blaž Boben, 2020, undergraduate thesis

Keywords: aktivnosti, analiza, izboljšave, komponente, odpovedi, vzdrževanje, zanesljivost
Published in ReVIS: 04.12.2020; Views: 1663; Downloads: 102
.pdf Full text (3,69 MB)

Search done in 1.54 sec.
Back to top