Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO – Neformalno vodenje zaposlenih pri poslovnem partnerju / na primeru bančnega zavarovalništva v slovenski zavarovalnici
Nataša Metelko Cerar, 2023, not set

Abstract: V poslovnem sodelovanju med banko in zavarovalnico sodeluje več subjektov. Za realizacijo skupnih prodajnih ciljev pa so poleg vodstva bank in zavarovalnic na strani bank med prvimi zadolženi zaposleni v bančnih poslovalnicah ter koordinatorji bančnih prodajnih poti na strani zavarovalnic. Prav slednji sicer v večjem delu delujejo v bančnih poslovalnicah, kjer s svojim strokovnim znanjem vplivajo na prodajo zavarovalnih produktov. Njihova vloga je podobna vodstveni vlogi vendar pri svojem delu z bančnimi svetovalci nimajo formalne moči vodenja. V diplomski nalogi se je s raziskovalnimi vprašanji skušalo ugotoviti kakšna je vloga koordinatorja bančnih prodajnih poti, kako pomembna je njegova prisotnost, ga bančnih svetovalci vidijo kot neformalnega vodjo na področju prodaje zavarovalnih produktov? V ta namen je bila uporabljena empirična raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika. Cilj naloge je bilo prepoznati in razumeti pogled oziroma videnje dela koordinatorja bančnih prodajnih poti s strani bančnih svetovalcev. Pri doseganju cilja diplomske naloge je bilo zaznati nekaj omejitev predvsem v teoretičnih izhodiščih neformalnega vodenja v bančnem zavarovalništvu. Drugo večjo omejitev je predstavljalo zagotavljanje zaključenih in pravilno izpolnjenih anket. V diplomski nalogi je bilo ugotovljeno, da bančni svetovalci koordinatorja bančnih prodajnih poti neposredno ne prepoznajo kot neformalnega vodjo. Pri tem mu priznavajo strokovne kompetence in druge veščine, ki sodijo v teoretični opis neformalnega vodenja.
Keywords: Ključne besede: banka, zavarovalnica, bančno zavarovalništvo, koordinator bančnih prodajnih poti, bančnih svetovalec, formalno vodenje, neformalno vodenje.
Published in ReVIS: 07.09.2023; Views: 470; Downloads: 16
.pdf Full text (1,43 MB)

2.
Komuniciranje v sodobni organizaciji in zadovoljstvo zavarovancev : magistrska naloga
Hermina Pezdirc Žulič, 2013, master's thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Zanima nas zadovoljstvo zavarovancev z zavarovalnico. Sprašujemo se, ali obstajajo razlike v zadovoljstvu zavarovancev z različnimi vrstami zavarovanj in kako podane ocene zadovoljstva zavarovancev vplivajo na sklenitev novega zavarovanja. Namen: Namen naloge v teoretičnem delu je spoznati zavarovalno storitev, komuniciranje v zavarovalništvu, zadovoljstvo zavarovancev in kakovost zavarovalne storitve. Namen empiričnega dela raziskave je ugotoviti stopnjo zadovoljstva anketiranih v vzorcu, ki smo ga izbrali iz populacije tistih zavarovancev, ki so prejeli izplačilo zavarovalnine ob nastanku zavarovalnega primera, iz naslova nezgodnega zavarovanja, zavarovanja avtomobilskega kaska in zavarovanja MojDom. Metoda: Naloga vključuje metodo kompilacije, statistično metodo in metodo anketiranja. Metodo kompilacije smo uporabili v teoretičnem delu naloge in zajema citiranje, povzemanje ter navajanje. V empiričnem delu naloge smo podatke, pridobljene z anketiranjem preko telefonske linije, analizirali s statističnimi metodami. Za analizo podatkov prvega dela anketnega vprašalnika smo uporabili Kruskal-Wallisov test za vse tri vrste zavarovanj, Post hoc test, Jonckheere-Terpstra test in Wilcoxonov test med pari različnih vrst zavarovanja. Pri drugem delu anketnega vprašalnika smo podatke analizirali s Hi-kvadrat testom in binarno logistično regresijo. Rezultati: Z rezultati raziskave lahko potrdimo, da so anketirani zavarovanci v povprečju zadovoljni z zavarovalnico. Analiza rezultatov je pokazala, da se podane ocene zadovoljstva anketiranih razlikujejo med različnimi oblikami zavarovanj, vendar le-te izrazito ne odstopajo, zato pri večini opravljenih statističnih testov nismo zaznali statistično značilnih razlik. Statistično značilno razliko je pokazal izračun Wilcox testa za prvi par vrst zavarovanj pri tretjem vprašanju o doslednosti strokovnih sodelavcev, nadalje pri izračunu Hi-kvadrat testa prav tako zasledimo statistično značilna odstopanja in v zaključku analize z binarno logistično regresijo ugotovimo statistično značilen vpliv sedmega vprašanja na odločitev anketiranih glede sklenitve novega zavarovanja. Organizacija: Rezultati raziskave lahko zavarovalnici služijo kot temelj predlogov za izboljšanje tistih področij, kjer so bila ugotovljena statistično značilna odstopanja. Strokovne sodelavce, ki rešujejo zavarovalne primere po različnih vrstah zavarovanja, se lahko opozori na doslednost in odnos do zavarovancev. Omenjeni pristop pomeni izboljšanje dela zaposlenih, kar bo vplivalo na večje zadovoljstvo zavarovancev. Med raziskavo smo prišli do predlogov o izboljšanju in dopolnitvi uporabljenega anketnega vprašalnika. Družba: V kolikor bodo upoštevani izsledki raziskave, bo imelo to pozitiven vpliv na družbo in okolje. Zavarovalnica lahko doseže še večje zadovoljstvo zavarovancev, le-ti pa s svojim pozitivnim mnenjem spodbudijo k sklenitvi zavarovanja tudi nove potencialne zavarovance. Originalnost: Izvirnost raziskave je v izvirnosti ideje, metode in vsebine. Raziskava je bila izvedena v eni izmed slovenskih zavarovalnic. Sodelovalo je 180 zavarovancev. V Sloveniji obstaja nekaj raziskav na področju zadovoljstva zavarovancev, vendar je le-teh v primerjavi s tujino še vedno malo. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: V raziskavo so bili vključeni naključno izbrani zavarovanci, ki so prejeli izplačilo zavarovalnine v mesecu aprilu 2013 in maju 2013. Zaradi ohranjanja anonimnosti zavarovancev smo bili omejeni pri prikazu njihovih demografskih podatkov. Na zadovoljstvo zavarovancev in njihovo odločitev glede sklenitve nadaljnjega zavarovanja pri izbrani zavarovalnici vplivajo tudi drugi dejavniki, ki v raziskavo niso bili vključeni. Priporočena je nadaljnja raziskava na istem področju po dopolnjenem anketnem vprašalniku, kakor tudi raziskava o zadovoljstvu zavarovancev s področjem trženja.
Keywords: zavarovalnica, zavarovanec, zavarovalni primer, strokovni sodelavci, zadovoljstvo, komuniciranje, kakovost, magistrske naloge
Published in ReVIS: 19.08.2021; Views: 885; Downloads: 0
This document has many files! More...

3.
4.
5.
6.
Search done in 0.18 sec.
Back to top