Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


21 - 27 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
21.
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev na srednji šoli
Natalija Talan Fošnarič, 2019

Found in: osebi
Keywords: profesionalni razvoj, vodenje, izpopolnjevanje, srednje šole
Published: 29.08.2019; Views: 1320; Downloads: 97
.pdf Fulltext (1,26 MB)

22.
Vpliv ekoloških gnojil na pridelek sladkega krompirja
Natalija Karničar, 2018

Found in: osebi
Keywords: sladki krompir, ekološka gnojila
Published: 23.03.2020; Views: 1090; Downloads: 77
.pdf Fulltext (1,49 MB)

23.
Moda, pletenine in mladi
Natalija Krašovec, 2020

Found in: osebi
Keywords: diplomske naloge, pletenje, moda, vzorci, barvne kombinacije
Published: 17.07.2020; Views: 904; Downloads: 55
.pdf Fulltext (6,88 MB)

24.
Gluhota v psihoterapiji
Natalija Spark, 2018

Abstract: Magistrska naloga z naslovom “GLUHOTA V PSIHOTERAPIJI” proučuje področje zgodovinskega razvoja znakovnega jezika, ki je materin jezik gluhih oseb in sredstvo za sporazumevanje v njihovem vsakdanjem ţivljenju. Komunikacija, kot ena najpomembnejših človekovih dejavnosti, ima pomembno vlogo v ţivljenju vsakega posameznika, zato osrednjo problematiko naloge predstavljata problem komunikacije v procesu terapije ter prisotnost tovrstne ciljne skupine v psihoterapiji in svetovanju. V magistrski nalogi je predstavljen zgodovinski razvoj znakovnega jezika. V empiričnem delu so, na osnovi kvalitativne študije z intervjuji uporabnikov storitev psihoterapije in svetovanja ter psihoterapevti in svetovalci, predstavljena stališča do raziskovalnega problema. Analizirala bom primere posameznikov, ki so koristili storitev psihoterapije in svetovanja, a so po enem oz. dveh obiskih opustili nadaljnjo obravnavo.
Found in: osebi
Keywords: gluhe osebe, slovenski znakovni jezik, psihoterapija, tolmači, komunikacija, magistrske naloge
Published: 12.01.2021; Views: 634; Downloads: 50
.pdf Fulltext (1,98 MB)

25.
Alternativne oblike bivanja za starejše in pravne podlage za njihovo implementacijo v Sloveniji
Natalija Sovič Jelenko, 2020

Abstract: Osrednja tema magistrskega dela je predstaviti nekatere oblike bivanja starejših, ki so v tujini že razvite, v Sloveniji pa se pojavljajo šele v zadnjem obdobju, ter njihovo implementacijo v Sloveniji v povezavi s sprejetimi strategijami in pravnimi podlagami. Za Slovenijo je značilno pomanjkanje raznovrstnih nastanitev za bivanje starejših. V preteklosti je bil poudarek predvsem na institucionalnih oblikah na eni strani in na drugi strani na vlogi neformalnih oskrbovalcev in družine kot osnovne celice, ki je dolžna poskrbeti za ostarele svojce. Zaradi trenda staranja družbe in spremenjenega načina življenja je potrebno prilagoditi zakonodajne okvire in tudi spremeniti miselnost starejše in srednje generacije. S poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju pa ustrezno vključiti mlajšo generacijo. To smo ugotavljali z analizo sprejetih strategij in zakonodaje, analizo raziskav, ki so jo s področja obravnavane teme izvedle različne inštitucije in posamezniki, ter z intervjuji posameznikov, ki so vpeti v uvajanje oz. izvajanje pilotskih projektov in nudenje pomoči starejšim. Namen in cilj tega magistrskega dela je preučiti, kakšen je odnos do dóma in ekonomsko-socialni položaj starejših prebivalcev v Sloveniji v povezavi z možnimi % alternativnimi oblikami bivanja za starejše, kakšne oblike že obstajajo in kako so starejši seznanjeni s tem. Glede ugotovitev podajamo predloge, da se za večjo prepoznavnost o možnih oblikah bivanja in že uveljavljenih pomočeh starejšim v večji meri vključijo občine, krajevne skupnosti, lokalna društva in organizacije, kot npr. organizacije rdečega križa, društva upokojencev, skratka tudi tisti, ki jih starejši poznajo in jim zaupajo. Več bi se morali uporabljati tiskani mediji, v katerih bi bile celovito in jasno predstavljene različne informacije in kontaktni podatki posameznih ustanov in izvajalcev pomoči ter primeri dobrih praks.
Found in: osebi
Keywords: staranje prebivalstva, medgeneracijsko sožitje, dolgotrajna oskrba, bivanjska skupnost, sobivanje, stanovanjske zadruge
Published: 09.03.2021; Views: 658; Downloads: 63
.pdf Fulltext (1,79 MB)

26.
Obličnost pogodbenih razmerij in teorija o realizaciji
Natalija Smolnikar, 2020

Abstract: Diplomska naloga obravnava pravno ureditev obličnosti in teorije o realizaciji. Naloga je zasnovana v dveh delih, teoretičnem in empiričnem. Teoretični del naloge zajema več uporabljenih metod, in sicer analizo primarnih in sekundarnih virov, deskripcije in sinteze, na podlagi katerih je v diplomski nalogi predstavljena pravna ureditev obličnosti na splošno, zgodovinski razvoj, namen posebej zahtevanih obličnosti ter pregled pogodb, urejenih v OZ, za katere se zahteva posebej predpisana obličnost. V nadaljevanju je predstavljena teorija o realizaciji, njen razvoj in način uporabe. Empirični del je usmerjen v kvalitativno raziskovanje, na podlagi katerega je predstavljeno, na kakšen način sodišča uporabljajo teorijo o realizaciji. Namen in cilj raziskave je predstaviti in raziskati obličnost ter razloge, zaradi katerih pravna ureditev predpisuje obliko, hkrati pa tudi podrobneje raziskati teorijo o realizaciji s pomočjo sodne prakse, z namenom pridobiti jasno sliko o tem, kako se teorija o realizaciji lahko v praksi dejansko uporabi. Na podlagi sekundarnega raziskovanja študije gradiv in pregleda sodb na področju teorije o realizaciji ugotovitve v empiričnem delu kažejo, da sodišča teorijo o realizaciji še danes veliko uporabljajo, podrobnejše ugotovitve pa so predstavljene v sami diplomski nalogi
Found in: osebi
Keywords: oblika, obličnost, namen obličnosti, oblični pravni posli, teorija o realizaciji
Published: 19.07.2021; Views: 372; Downloads: 72
.pdf Fulltext (519,90 KB)

27.
Search done in 0 sec.
Back to top