Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vodenje mediacij v projektnem managementu
Ines Trstenjak, 2012

Found in: osebi
Keywords: vodenje, mediacije, projekti, projektni management, projektni manager
Published: 12.12.2020; Views: 707; Downloads: 39
.pdf Fulltext (616,64 KB)

2.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN POSLOVNIH PRILOŽNOSTI NA MADŽARSKEM
Ines Čigoja, 2016

Abstract: Madžarska je po mnenju strokovnjakov rastoči trg, ki bo tudi v prihodnje ohranjala zdravo gospodarsko rast in politično stabilnost, saj so naslednje predvidene volitve leta 2018. Kljub notranji stabilnosti je zaradi svoje volje znotraj evropskega prostora velikokrat kritizirana s strani Bruslja ter ostalih posameznih držav članic in lahko predstavlja izzive za poslovanje tudi v prihodnje. S strogim politično–ekonomskim režimom, pod taktirko premierja Viktorja Orbána, se je uspešno rešila recesijskega primeža in postaja pravo dinamično, multikulturno okolje. Po drugi strani pa je v percepciji slovenskega gospodarstva nevidna soseda. Tako kažejo tudi statistični podatki ter interes podjetij in posameznikov na raznih poslovnih in kulturnih srečanjih. Je naša šesta najpomembnejša trgovinska partnerica, a zadnja v primerjavi s sosednjo Avstrijo, Italijo in Hrvaško. Zanimivo je, da je Francija (5. partnerica) pred Madžarsko, njena vrednost blagovne menjave s Slovenijo pa temelji skorajda v celoti na delu z Revozom. Primerjalna vrednost blagovne menjave Slovenije z Madžarsko in drugouvrščeno Italijo je trikratna, v prid slednji. Opazno je, da je sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko pod dejanskimi zmožnostmi v primerjavi z ostalimi sosednjimi državami, zato smo se v diplomski nalogi odločili analizirati madžarski trg. Cilj naloge je bil analizirati obstoječe stanje bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko ter identificirati podjetja, ki poslujejo na trgu. S pomočjo PESTEL analize želimo orisati madžarsko poslovno okolje in njene regije ter izpostaviti posebnosti in značilnosti pri poslovanju. Analizo okolja in sintezo smo podprli z mnenjem podjetij, aktivnih na madžarskem trgu, ki so s svojo subjektivno oceno orisala začetne in glavne ovire pri poslovanju, splošno gospodarsko stanje ter nadaljnje načrte pri poslovanju s slednjo. Do ugotovitev smo prišli s pomočjo empirične analize primarnih in sekundarnih podatkov, ki so pokazali pozitivne rezultate in identifikacijo poslovnih priložnosti v večih panogah ter nekatere potencialne regije kot priložnost zunaj Budimpešte.
Found in: osebi
Keywords: poslovanje z Madžarsko, bilateralno sodelovanje, PESTEL analiza, madžarske regije, poslovne priložnosti, slovenska podjetja, izzivi in ovire
Published: 10.08.2017; Views: 2700; Downloads: 159
.pdf Fulltext (1,79 MB)

3.
4.
Davki na nepremičnine: posledice nepovezanosti evidenc
Ines Logar, 2013

Found in: osebi
Keywords: davki, nepremičnine, evidence
Published: 21.09.2017; Views: 2097; Downloads: 104
.pdf Fulltext (698,23 KB)

5.
Etika poslovnega obdarovanja v podjetju Calcit, d. o. o.
Ines Veskovič, 2015

Found in: osebi
Keywords: poslovno obdarovanje, poslovna etika, integriteta, korupcija, davčni vidik
Published: 07.04.2018; Views: 1967; Downloads: 115
.pdf Fulltext (595,92 KB)

6.
Zbornik prispevkov
2018

Abstract: Nova univerza in njene članice, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije ter Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, vsako leto v mesecu maju so-organizirajo Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno konferenco, ki je namenjena predvsem doktorskim študentom. Konferenca obravnava aktualne teme in vprašanja s področja prava, uprave in nepremičnin. Recenzirani znanstveni prispevki so objavljeni v zborniku.
Found in: osebi
Keywords: zborniki, elektronske knjige
Published: 18.06.2018; Views: 2103; Downloads: 197
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

7.
Prilagoditev delovnega okolja v okviru pravic iz invalidskega zavarovanja
Ines Kosovel, 2017

Abstract: Slovenija je pravna in socialna država, ki vsem svojim državljanom skladno z ustavo zagotavlja enakopravnost in dosledno spoštovanje vseh človekovih pravic. Z vidika varstva pravic invalidov, zagotavljanja njihove ekonomske neodvisnosti in njihove vključenosti ter doprinosa družbi na vseh njenih področjih je izrednega pomena tudi ustrezna zaposlitev invalidov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima pomembno vlogo pri ohranjanju zaposlitve in iskanju priložnosti za novo zaposlitev delovnih invalidov v okviru pravic iz invalidskega zavarovanja. Temeljni namen magistrske naloge je v predstavitvi instituta poklicne rehabilitacije delovnega invalida in prilagoditvi delovnega okolja v okviru pravic iz naslova invalidskega zavarovanja. V teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljeni temeljni pojmi in pomembnejši pravni predpisi, ki urejajo pravice delovnih invalidov v zvezi z zaposlitvijo, s poudarkom na Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Raziskovalni del naloge temelji na predstavitvi primerov dobre prakse in povzetkih intervjujev s strokovnimi udeleženci v postopkih poklicne rehabilitacije in prilagoditve delovnega okolja delovnih invalidov. Magistrska naloga nadalje analizira ugotovljene rezultate raziskave in podaja morebitne predloge sprememb invalidskega zavarovanja v prihodnosti s ciljem, da institut poklicne rehabilitacije in prilagoditve delovnega okolja postane temeljna pravica iz invalidskega zavarovanja.
Found in: osebi
Keywords: enakopravnost invalidov, invalidsko zavarovanje, delovni invalidi, ohranjanje zaposlitve, pravica do poklicne rehabilitacije, prilagoditev delovnega okolja
Published: 12.07.2018; Views: 1947; Downloads: 125
.pdf Fulltext (1,47 MB)

8.
Pomen novele ZKP-N za varstvo zaupnosti razmerja med odvetnikom in stranko
Ines Bregar, 2017

Abstract: Jedro diplomskega dela tvori predstavitev ureditve preiskovalnih dejanj pri odvetnikih in tisti del predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ki se nanaša nanje. Spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku je zakonodajalcu naložilo Ustavno sodišče, ki je ugotovilo njegovo neustavnost. Zakonska ureditev, ki je veljala do odločbe Ustavnega sodišča, je omogočala široko in obsežno dostopanje preiskovalcev do podatkov in je tako protiustavno posegala v odvetniško zasebnost. Zaradi osvetlitve in razumevanja obravnavane tematike je na začetku diplomskega dela na kratko predstavljeno odvetništvo s poudarkom na načelu zaupnosti razmerja med odvetnikom in stranko. Predstavljena je tudi ureditev preiskovalnih dejanj pri odvetnikih pred sprejemom odločbe Ustavnega sodišča, v nadaljevanju dela pa je podrobno predstavljena tudi odločba. Ker se je do vprašanj, ki se nanašajo na preiskovalna dejanja pri odvetnikih, večkrat opredelilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, je eno poglavje dela posvečeno predstavitvi sodne prakse na tem področju ter meril in pogojev za dopustnost preiskovalnih dejanj pri odvetnikih, ki jih je opredelilo to sodišče. Diplomsko delo obsega tudi kratek pregled ureditve preiskovalnih dejanj pri odvetnikih v nekaterih drugih državah. Sklepni del diplomskega dela je namenjen podrobni predstavitvi in obrazložitvi predlagane zakonske rešitve ter ugotovitvam, ali ta predstavlja zadosten korak naprej na tem področju. Prispevek predstavlja celoten pregled ureditve preiskovalnih dejanj pri odvetnikih, tako z vidika odločbe Ustavnega sodišča in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice kot z vidika predlagane zakonske rešitve.
Found in: osebi
Keywords: ustavna sodišča, Evropsko sodišče za človekove pravice, odvetništvo, odvetniki, Zakon o kazenskem postopku, varovanje tajnosti, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Published: 16.08.2018; Views: 1896; Downloads: 128
.pdf Fulltext (644,89 KB)

9.
Praksa članic EU v zvezi s prostim pretokom blaga
Ines Nekič Leben, 2016

Abstract: Diplomsko delo "Praksa članic EU v zvezi s prostim pretokom blaga" predstavlja temeljne značilnosti in pravno ureditev prostega pretoka blaga v EU. Gre za eno izmed temeljnih ekonomskih svoboščin, ki je bila zelo pomembna pri vzpostavitvi notranjega trga in je še danes zelo pomembna za njegovo delovanje. Do popolne zagotovitve prostega pretoka blaga je prišlo postopoma, saj je bilo treba odpraviti vrsto ovir, ki so bile vzpostavljene s strani države članice, da bi se zaščitilo domače gospodarstvo. V diplomskem deluje poudarek predvsem na uvozu in izvozu blaga med državami članica ter s tem povezanih ovirah. Opisana sta člena 34 in 35 PDEU ter opredeljene so njune izjeme.Veliko pozornosti je posvečene tudi členu 110 PDEU.Zaradi pomembne vloge Sodišča EU so v diplomskem delu izpostavljene še najpomembnejše sodne odločbe Sodišča EU s področja prostega pretoka blaga.
Found in: osebi
Keywords: notranji trg, prosti pretok blaga, Pogodba o delovanju Evropske unije
Published: 17.08.2018; Views: 1945; Downloads: 118
.pdf Fulltext (438,04 KB)

10.
Nagrajevanje zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
Ines Nekič Leben, 2020

Abstract: Sistem nagrajevanja nas spremlja skozi celotno življenjsko obdobje. Pomemben je tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu. Že od malega so nas z nagrajevanjem usmerjali, kaj je prav in kaj narobe, oziroma so nas z nagrado nagradili, ko smo kaj dobro naredili. Na delovnem mestu je popolnoma enako. Delodajalec z nagrado nagradi zaposlenega za uspešno opravljeno delo tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Zaposlene je treba nagrajevati, saj nihče ne bo dajal vsega od sebe in se trudil za prazen nič. Delodajalec mora poskrbeti za zadovoljstvo svojih zaposlenih z dobrim sistemom nagrajevanja, saj le zaposleni, ki se čuti pomembnega, kot del neke organizacije, lahko prispeva k njeni uspešnosti. Po načinu delovanja se javni in zasebni sektor razlikujeta. Javni sektor deluje po nekapitalskih izhodiščih, kar pomeni, da se financira iz proračuna. Zasebni sektor pa deluje po kapitalskih izhodiščih, saj je njegov cilj večanje dobička. V obeh sektorjih poznamo tako finančno kot nefinančno obliko nagrajevanja. Nefinančna oblika nagrajevanja v zadnjem času pridobiva pomembnost, saj ima namen usmerjati razvoj posameznika in ima včasih celo večji pozitivni učinek na zaposlenega kot sama finančna nagrada. Izvajanje poslovne strategije organizacij podpira učinkovit sistem nagrajevanja in prispeva k večji uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih. Primerjavo podeljevanja nagrad v javnem in zasebnem sektorju prikazuje raziskava, izvedena z anketo med zaposlenimi v obeh sektorjih. Raziskava prav tako ugotavlja kako so zaposleni zadovoljni z nagrajevanjem v posameznem sektorju.
Found in: osebi
Keywords: nagrajevanje, javni sektor, zasebni sektor, raziskava, Grozd malih domov
Published: 09.03.2021; Views: 668; Downloads: 69
.pdf Fulltext (2,57 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top