Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
POVEZANOST ANTROPOMETRIČNIH ZNAČILNOSTI IN FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE
Tadej Rokavec, 2020

Abstract: Uvod in namen: Antropometrija je metoda preučevanja razsežnosti telesne sestave. Namen je pregledati znanstvene izsledke o povezavi med antropometričnimi značilnostmi in telesno dejavnostjo kot del fizioterapije. Metode: Pregledane so bile podatkovne zbirke PubMed, Pedro in CINAHL za obdobje zadnjih petih let. Rezultati: Izsledki dokazujejo izboljšanje telesne sestave pri vseh pregledanih meta-analizah ne glede na starost, spol, zdravstveno stanje posameznika in telesno dejavnost. Uporabnost: Strukturirana telesna dejavnost je povezana s telesno sestavo in presnovnimi značilnostmi posameznika. Učinek vadbenih programov na antropometrične značilnosti se razlikuje glede na značilnosti telesne dejavnosti ali kinezioterapevtskega programa. Menimo, da je povezanost kinezioterapije kot del fizioterapevtske obravnave z antropometričnimi značilnostmi izrednega pomena za duet fizioterapevta in klienta/bolnika. Omejitve: V prihodnje bi bilo priporočljivo zajeti raziskovalne izsledke, ki podrobneje opredeljujejo povezovalne fiziološke mehanizme, in raziskati širše jezikovno področje.
Found in: osebi
Keywords: telesna sestava, indeks telesne mase, antropometrija, fizioterapija
Published: 30.09.2020; Views: 2049; Downloads: 177
.pdf Fulltext (1,44 MB)

3.
UČINKOVITOST FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S PREHRANSKO PODPORO
Renato Štraus, 2021

Abstract: Prehrana spada med ključne dejavnike trenutnega in kasnejšega zdravja. Ljudje se vse bolj zavedamo pomena prehrane in načinov prehranjevanja. S pravilno prehrano podpiramo delovanje našega telesa in njegovo odpornost. Stabilno zdravstveno stanje nam zagotavljajo prav ustrezna in uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost ter ravnovesje uma, čutov in zavesti. Prehransko stanje ni le pomemben zdravstveni dejavnik, temveč je povezano tudi z učinkovitostjo fizioterapevtske obravnave vsakega pacienta. Informiranje in izobraževanje s strani zdravstvenih delavcev je bistvenega pomena v času rehabilitacije. Potrebni so spodbuda za telesno dejavnost, izboljšanje prehranskih navad in skrb za pacienta. Fizioterapevt mora biti predstavnik zdravega prehranjevanja in s tem pozitivno ustrezne prehranske navade, saj le-to privede do dobre in uspešno zaključene rehabilitacije. Rezultati raziskav dokazujejo, da je ustrezna prehranska obravnava ključnega pomena v procesu zdravljenja in klinične rehabilitacije. Prehranska podpora pacientom in uporabnikom fizioterapevtskih storitev omogoča uspešno fiziološko regeneracijo telesa.
Found in: osebi
Keywords: Fizioterapevtska obravnava, prehrana, rehabilitacija, telesna dejavnost
Published: 30.03.2021; Views: 1277; Downloads: 131
.pdf Fulltext (842,19 KB)

4.
Kinezioterapevtski pristopi v fizioterapevtski obravnavi
Nina Geržina Kampjut, 2021

Abstract: Uvod in namen: Kinezioterapija je poleg manualne terapije osrednji del fizioterapevtske obravnave. Namen diplomske naloge je pripraviti pregled sodobnih smernic kinezioterapevtskih pristopov pri različnih zdravstvenih skupinah. Metode: Metoda dela je sistematični pregled znanstvenih del. Pri iskanju literature smo uporabili podatkovno zbirko PubMed. Vključili smo raziskave v angleškem jeziku, objavljene med letoma 2015 in 2020, pregledne znanstvene članke, metaanalize, randomizirane kontrolirane klinične raziskave in strokovne članke. Vključitvena merila so predstavljala vse vire informacij v navedenem časovnem obdobju, skladno s preučevano vsebino in članke, katerih predmet preučevanja je obsegal gibalno terapijo ali kinezioterapijo. Izključitvena merila so obsegala vse prispevke izven časovnega obsega ter vsebinsko neskladne objave. Rezultati: V pregled literature smo vključili 8 ustreznih znanstvenih člankov. Uporabnost: Pregled sodobnih smernic lahko predstavlja oprijem za uspešno promocijo kinezioterapije. Omejitve: Omejitev preglednega dela je predstavljala izbira zdravniške podatkovne zbirke PubMed, ki pa smo jo želeli pregledati ravno v namen preučevanja prisotnosti kinezioterapije.
Found in: osebi
Keywords: vadba, fizioterapija, zdravje, preventiva, poškodba
Published: 10.06.2021; Views: 1286; Downloads: 157
.pdf Fulltext (1,00 MB)

5.
POSEBNOSTI FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE ŽENSK V RAZLIČNIH OBDOBJIH IN PREHRANSKA PODPORA OB TEM
Manca Urana, 2021

Abstract: Specifika obravnave žensk izvira iz razlik v fiziologiji in delovanju ženskega ter moškega telesa. Anatomske in fiziološke posebnosti ter reproduktivna vloga ženske predstavljajo specifično zdravstveno področje, ki ga moramo v fizioterapiji upoštevati. S spremljanjem hormonskega stanja posameznice velikokrat najdemo racionalne odgovore na vedenjske značilnosti, čustveno odzivnost in nivo energije, ki pri ženskem telesu nihajo pogosteje. Pri tem ne izhajamo zgolj iz anatomskih razlik, temveč iz spolnih fizioloških sprememb, ki jih narekuje hormonski sistem. V diplomski nalogi je v prvem planu poudarjeno fiziološko hormonsko nihanje skozi žensko življenje. Drugo pomembno točko predstavljajo pogostejša obolenja, nelagodja, posledice hormonskega neravnovesja ter posledice nosečnosti. Zadnji, tretji sklop pa zajema angažiranost posameznice za lastno zdravje, kamor štejemo prehransko podporo, izogibanje negativnim dejavnikom, spanje in fizično aktivnost (kot preventiva ali zdravljenje že nastale situacije).
Found in: osebi
Keywords: Zdravje žensk, telesna dejavnost, hormoni, razlike med spoloma, prehranska podpora in fizioterapevtska obravnava.
Published: 16.11.2021; Views: 725; Downloads: 61
.pdf Fulltext (1,01 MB)

6.
PREVENTIVA PRED ŠPORTNIMI POŠKODBAMI IN PREHRANSKA PODPORA PROFESIONALNIH CESTNIH KOLESARJEV
Kaja Remic, 2022

Abstract: Namen diplomske naloge je bil pregled literature, ki obravnava preventivne ukrepe za preprečevanje poškodb pri cestnih kolesarjih. Ti vključujejo celostno fizioterapevtsko obravnavo cestnega kolesarja in tudi prehransko podporo. V diplomski nalogi smo s pregledom literature izluščili najpogostejše poškodbe kolesarjev, ki smo jih razdelili na preobremenitvene in akutne poškodbe. Povzeli smo preventivne postopke, ki lahko zmanjšajo nastanek predvsem preobremenitvenih poškodb, in predstavili prehransko podporo, ki lahko prav tako prispeva k zmanjšanju nastanka kakršnihkoli poškodb.
Found in: osebi
Keywords: preobremenitev in utrujenost kolesarjev, poškodbe profesionalnih kolesarjev, dolgotrajne obremenitve profesionalnih kolesarjev, preventiva poškodb kolesarjev, prehranska podpora
Published: 10.02.2022; Views: 714; Downloads: 60
.pdf Fulltext (587,13 KB)

7.
Fizioterapevtska obravnava starejših odraslih v institucijah in na domu
Blaž Pleteršnik, 2022

Abstract: Staranje je proces, ki doleti vsakega. Slovenija se kot tudi ostale razvite države sveta sooča z demografsko krizo, ki je posledica staranja prebivalstva. Delež starejše populacije se veča, kar prinaša nove izzive in spremembe na področjih zdravstva, ekonomije in sociologije. Pri skupini starejših odraslih so v večjem številu kot pri ostalih skupinah prisotne specifične zdravstvene značilnost. Značilne so pogoste poškodbe mišično-skeletnega sistema, med katere uvrščamo zlome, ki so lahko pri starejših odraslih tudi usodni. Pri starejših odraslih je prisotno tudi veliko kroničnih obolenj, kot so srčno-žilne bolezni, kronična obstruktivna bolezen pljuč in možgansko-žilne bolezni. Pri starejših so pogosti tudi geriatrični sindromi, med katere prištevamo tudi padce in krhkost. Naštete značilnosti vplivajo na funkcionalnost posameznika in povzročajo težave pri opravljanju osnovnih in instrumentalnih življenjskih aktivnosti, kar negativno vpliva na samostojnost starejšega odraslega. Posledično se veča število oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Ta se pri nas pretežno izvaja v institucijah, kot so negovalni oddelki bolnišnic in v domovih za starejše. V nalogi smo raziskali fizioterapevtsko obravnavno starejših odraslih na domu, ki je lahko del storitev dolgotrajne oskrbe. Fizioterapevtska obravnava na domu je lahko učinkovita tako kot del rehabilitacije ali kot preventiva pri preprečevanju padcev in funkcionalnega upada pri starejših odraslih. Pomembna je prilagoditev obravnav posameznemu starejšemu odraslemu in njegovim potrebam, sodelovanje s soudeleženimi pri obravnavah in oskrbi ter določanje uresničljivih ciljev. Tudi slovenski Zakon o dolgotrajni oskrbi zajema izvajanje fizioterapevtskih storitev na domu za ohranjanje samostojnosti.
Found in: osebi
Keywords: staranje prebivalstva, zdravje starejših odraslih, dolgotrajna oskrba, fizioterapevtska obravnava starejših odraslih na domu
Published: 08.04.2022; Views: 741; Downloads: 68
.pdf Fulltext (1,04 MB)

8.
Testi ravnotežja v fizioterapevtski diagnostiki in kinezioterapevtski program
Monika Cuder Skrlič, 2022

Abstract: Uvod in namen: Spremembe ravnotežja privedejo do zmanjšanja funkcijskih sposobnosti. Fizioterapevtska obravnava se začne s fizioterapevtsko diagnostiko, ki vključuje tudi ocenjevalne ravnotežne zmogljivosti. Namen diplomskega naloge je predstaviti pomen fizioterapevtske diagnostike ravnotežja, ki vključuje ocenjevalne postopke za oceno ravnotežnih zmogljivosti, izvedbo in oceno določenih ravnotežnih testov ter pomen ohranjanja in krepitve ravnotežja. Metode: Uporabljena je deskriptivna metoda. Pri preučevanju literature smo uporabljali ameriško podatkovno zbirko PubMed in slovenski sistem COBISS. Vključitvena merila so predstavljala vse vire informacij v navedenem časovnem obdobju, skladno s preučevano vsebino in članke. Izključitvena merila so obsegala vse prispevke izven časovnega obsega ter vsebinsko neskladne objave. Rezultati: V pregled literature smo vključili 10 ustreznih znanstvenih člankov. Uporabnost: Pregled sodobnih smernic lahko predstavlja oprijem za uspešno uporabo testov ravnotežja v fizioterapij ter kinezioterapevtske vadbe ravnotežja. Omejitve: Omejitev preglednega dela je predstavljala izbira podatkovne zbirke PubMed, ki pa smo jo želeli pregledati v namen preučevanja prisotnosti testov ravnotežja in kinezioterapevtske vadbe v izbrani medicinski zbirki podatkov.
Found in: osebi
Keywords: Ravnotežje, testi, kinezioterapija, diagnostika, vadba ravnotežja.
Published: 22.04.2022; Views: 661; Downloads: 60
.pdf Fulltext (2,52 MB)

9.
Povezanost fizioterapevtske obravnave z uživanjem prehranskih dodatkov pri ženskah
Larisa Fišer, 2022

Abstract: Zaradi današnjega hitrega sloga življenja in iskanja hitrih rešitev in vedno večjega povpraševanja se trg s prehranskimi dopolnili hitro širi. Potrošniki morajo biti izredno previdni, kje nabavijo prehranska dopolnila, zakaj jih nabavijo in če jih sploh potrebujejo. Namen diplomske naloge je bil proučevanje prehranskih dopolnil pri zagotavljanju celostne fizioterapevtske obravnave. Dodatno je bil namen dela proučevanje, katera prehranska dopolnila največkrat uporabljajo ženske med 25. in 55. letom, zakaj jih uporabljajo in ali opazijo kakšno razliko po uporabi. V diplomskem delu smo želeli s pomočjo podatkovne zbirke PubMed pregledati različne tematike v povezavi s prehranskimi dopolnili v povezavi z vadbo pri ženskah. V sklopu raziskovalnega dela smo sestavili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli ugotoviti, koliko žensk uporablja prehranska dopolnila, kakšna, zakaj in kako dolgo. Anketi vprašalnik je rešilo 70 aktivih članic športnega centra, ki so stare med 25 in 55 let. 61 % anketirank uživa prehranska dopolnila, 39 % anketirank jih ne uživa. Anketiranke, ki uživajo prehranska dopolnila, največkrat posegajo po vitaminu D3, magneziju, kolagenu, vitaminu C in Omegi 3. Zaključki pregledane literature doprinesejo k razumevanju pomena prehranskih dodatkov in uravnotežene individualno prilagojene prehrane za ženske. Zaradi ključnih fizioloških razlik med spoloma povzročajo prehranska neskladja, razlike v koncentraciji spolnih hormonov. Te razlike se pri ženskah pojavijo v fazah menstrualnega ciklusa, katere so posledica nihanja hormonske ravni. Zato je primerna individualna prehrana za žensko izrednega pomena, k temu pa moramo dodati primerna prehranska dopolnila. Fizioterapevtska obravnava mora biti individualno prilagojena in zajemati celostni pogled na pacienta, kar vključuje tudi nezanemarljivo prehransko stanje. Fizioterapevt mora biti kot sodobni zdravstveni delavec dovolj izobražen, da lahko razume, svetuje in usmerja paciente k boljšemu življenjskemu slogu. Ustrezen življenjski slog omogoča uspešnost fizioterapevtske obravnave in prinaša višjo kakovost življenja ter manj zdravstvenih težav ali nelagodij.
Found in: osebi
Keywords: Prehranski dodatki, ženske, telesna vadba
Published: 13.04.2022; Views: 671; Downloads: 59
.pdf Fulltext (1,73 MB)

10.
Dolgotrajna oskrba in fizioterapevtska obravnava starejših odraslih
Živa Kozole, 2022

Abstract: Staranje populacije postaja problematika 21. stoletja, saj z naraščajočim številom starejših odraslih narašča tudi potreba po dolgotrajni oskrbi, po drugi strani pa hiter tempo življenja sorodnikom onemoglih starejših odraslih pogosto ne omogoča, da bi zanje skrbeli v udobju njihovega doma. Pogosto pa je takšna oblika neformalne oskrbe starejših iz strani svojcev lahko udi zdravstveno nevarna, zahtevna in obremenjujoča. Nemalokrat so zato prisiljeni sorodnika predati v institucionalno varstvo. Mnogi starejši odrasli to spremembo vzamejo kot dobro, saj so bili doma morda osamljeni, na nekatere pa vpliva negativno, kar se lahko kaže tudi kot poslabšanje zdravstvenega stanja, prisotnost depresije in progresijo demence. Sorodnikom starejših odraslih na domu navadno pomaga patronažna služba, socialni oskrbovalci in redkeje fizioterapevti. Fizioterapija ima zato na področju dolgotrajne oskrbe izjemno potencialno razvojno vlogo pri krepitvi kakovosti staranja.
Found in: osebi
Keywords: Fizioterapija, starejši odrasli, dolgotrajna oskrba, imunski sistem.
Published: 20.05.2022; Views: 623; Downloads: 84
.pdf Fulltext (822,77 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top