Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Optimizacija delovnih procesov z implementacijo informatizacije v osnovni šoli
Milan Metelko, 2018

Abstract: Informacijsko-komunikacijska tehnologija je v našem življenju vse bolj prisotna. Zasledimo jo pri vsakodnevnih opravilih in tudi na delovnih mestih. Življenje brez pametnega telefona si težko predstavljamo in dostop do interneta je potreben za skoraj vsako opravilo. Tehnologija se skozi čas spreminja in tem spremembam se moramo prilagoditi, prav tako se morajo prilagoditi podjetja oziroma v našem primeru tudi šole. Z uporabo računalnika se je spremenil način izvajanja dela, podatki so postali dostopnejši in odvisnost od tehnologije je vse večja. V raziskavi smo se osredotočili na eno izmed osnovnih šol in predstavili spremembo delovnih procesov zaradi informatizacije. Zaposleni so morali spremeniti način izvajanja dela, saj so za svoje delo pričeli uporabljati namenske računalniške programe. Raziskali smo, ali je bila sprememba med zaposlenimi sprejeta kot doprinos ali kot dodatno breme.
Found in: osebi
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, šola, učeča se organizacija, izobraževanje, informatizacija, optimizacija delovnega procesa
Published: 26.10.2018; Views: 3079; Downloads: 170
.pdf Fulltext (2,16 MB)

2.
Implementacija ECM sistema v tuji javni ustanovi
Jan Ilijanić, 2018

Abstract: V diplomski nalogi bomo spoznali vse temeljne gradnike, koncepte in arhitekture sistemov za upravljanje elektronskih poslovnih vsebin (ECM), med katere spadajo zajem vsebine, upravljanje z vsebino, shranjevanje, dolgotrajna hramba ter dostop do vsebine. Predstavili bomo praktičen primer implementacije ECM sistema v Makedonsko javno družbo za državne ceste, opisali bomo problemsko stanje in področja potrebe po ECM sistemu ter uporabljene programske rešitve. Predstavili bomo rezultate analize poslovnih procesov obdelave vhodne, izhodne in interne pošte v organizaciji ter način implementacije procesov v nov informacijski sistem. Opisali bomo IT infrastrukturo in namestitve strežnikov, na katerih so nameščene aplikacije ECM sistema kakor tudi uporabniške vmesnike in funkcionalnosti implementiranega ECM sistema in podsistemov, upravljanje z uporabniki in dostopnimi pravicami. Prav tako bomo opisali vse izvedene integracije z zunanjimi sistemi, ki jih organizacija potrebuje za izvajanje aktivnosti v ECM sistemu.
Found in: osebi
Keywords: poslovna vsebina, zajem, elektronska hramba, delovni tok, digitalizacija, ECM sistemi, mDocs, mScan, mSef
Published: 26.10.2018; Views: 2254; Downloads: 2

3.
Vpliv interneta stvari na logistiko
Dejan Fortuna, 2020

Abstract: V dobi izjemno hitrega tehnološkega napredka so podjetja primorana slediti hitremu tempu razvoja, saj lahko le z nenehnimi izboljšavami ohranjajo oziroma ustvarjajo konkurenčno prednost. Poleg zmanjševanja stroškov se podjetja srečujejo tudi s pomanjkanjem virov, kar je še dodaten vzvod za optimizacijo poslovnih procesov. Področje logistike se zelo razvija v zadnjih letih, na kar vpliva tudi razvoj tehnologije. Zato smo se odločili, da predstavimo, kako tehnologije interneta stvari vplivajo logistiko in njene deležnike. Da bi celovito obravnavali temo, bomo v začetku predstavili tehnologije interneta stvari na področju logistike, nato pa z izvedbo sistematičnega pregleda literature pridobili relevantno literaturo. Na podlagi te bomo predstavili najbolj pogosto povezane tehnologije z internetom stvari in njene vplive na poslovanje ter zaposlene. Za konec bomo poskušali poiskati in predstaviti tudi področja znotraj logistike, ki bodo v prihodnosti pomembna.
Found in: osebi
Keywords: internet stvari, logistika, tehnologija, avtomatizacija, optimizacija, oskrbne verige, sistematični pregled literature
Published: 08.06.2020; Views: 2088; Downloads: 174
.pdf Fulltext (2,16 MB)

4.
Analiza in izbolšanje procesa nabave v podjetju HYB d.o.o.
Klemen Žepič, 2021

Abstract: V 21. stoletju si ne moramo predstavljati organizacije, ki ni sestavljena iz poslovnih procesov. Poslovni proces je skupek aktivnosti, ki se izvajajo v organizacijah z namenom ustvarjanja dodane vrednosti za organizacijo ali trg. To lahko dosežejo preko izboljšanja z uporabo avtomatizacije, optimizacije ali digitalizacije postopkov ali pa celotne prenove procesov. Za te potrebe se v organizaciji lotijo modeliranja poslovnih procesov z uporabo orodij dostopnih na trgu. S tem se lahko na preprost način opiše in analizira trenutni poslovni proces ter preizkusi in uvede potencialne izboljšave. Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti, analizirati, optimizirati in izboljšati poslovni proces nabave v podjetju HYB d.o.o. Za naše potrebe smo uporabili metodologijo TAD. Proces bomo na koncu analizirali in preko podanih kriterijev tudi izboljšali. Model novega in izboljšanega procesa naročanja bomo modelirali z uporabo orodja iGrafx.
Found in: osebi
Keywords: organizacija, poslovni proces, izboljšanje procesov, modeliranje, metodologija TAD
Published: 03.06.2021; Views: 1093; Downloads: 160
.pdf Fulltext (1,87 MB)

5.
Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v Sloveniji
Sara Novak, 2017

Abstract: Diplomsko delo analizira dejavnike, ki vplivajo na odločanje potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijačah. Torej namen je ugotoviti, kateri dejavniki so pri Slovenskih potrošnikih najpomembnejši. Preučevanje potrošnika ter njegovega nakupnega obnašanja je pomembno, saj podjetju lahko pomaga pri izbiri ustrezne strategije, s katero lahko doseže zastavljene poslovne in strateške cilje. V teoretičnem delu sem s pomočjo domače in tuje literature predstavila teorijo potrošnika ter nekatere značilnosti v povezavi s potrošnikom, kot so potrebe, motivacija, zvestoba, in zadovoljstvo. Na to sem opisala pet ključnih dejavnikov odločanja potrošnikov, in sicer osebne, družbene, sociološke, psihološke ter ekonomske dejavnike. V naslednjem poglavju sledi podroben opis nakupnega procesa, nakupnih vlog ter posameznih vrst nakupnega vedenja in vseh stopenj nakupnega procesa. V nadaljevanju sem se posvetila definiciji gaziranih sladkih pijač, ter opisu glavni sestavin, kot je sladkor v gaziranih pijačah. Sledi analiza trga gaziranih sladkih pijač v Sloveniji ter predstavitev ključnih blagovnih znamk, ki so na trgu med potrošniki najbolj prepoznavne. V praktičnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika izvedla raziskavo v kateri je sodelovalo 150 anketirancev. Po raziskavi sem analizirala odgovore, ter ugotovila, kateri dejavniki so najbolj, ter kateri najmanj pomembni pri nakupu gaziranih sladkih pijačah. Na koncu sem povzela še najpomembnejše ugotovitve in potrdila oziroma ovrgla zastavljene hipoteze
Found in: osebi
Keywords: potrošniki, dejavniki, gazirane sladke pijače, nakupni proces, blagovne znamke, diplomske naloge
Published: 27.07.2021; Views: 635; Downloads: 67
.pdf Fulltext (1,37 MB)

6.
Optimizacija delovnega procesa v proizvodnji elektronskih sveč
Igor Banič, 2021

Abstract: Proces so med seboj povezani pojavi, ki se vrstijo po določenem zaporedju v naravi in družbi. V podjetjih pa kot delovni in poslovni proces označujemo vse, kar se izvaja v podjetju. Pomemben del procesa je tudi optimizacija tega, saj podjetja strmijo k boljšemu in hitrejšemu opravljanju zastavljenega procesa. V diplomski nalogi se bomo osredotočili na predstavitev, analizo, optimizacijo in izboljšanje delovnega procesa v podjetju Sveča d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo elektronskih sveč ter razvojem elektronskih modulov. Najprej bomo predstavili osnovne pojme optimizacije, predstavili orodja in modeliranje poslovnih procesov. Z uporabo TAD metode, ki zajema tabele procesov, analiz, lastnosti in aktivnosti, bomo analizirali obstoječi proces v podjetju. S programom Visio bomo modelirali obstoječi proces in po analizi obstoječega izdelali optimiziran model z vsemi izboljšavami procesa.
Found in: osebi
Keywords: poslovni procesi, delovni procesi, optimizacija, TAD, diagram poteka
Published: 17.03.2022; Views: 697; Downloads: 49
.pdf Fulltext (1016,29 KB)

7.
Prenova procesa javne objave neplačnikov davkov Finančne uprave Republike Slovenije
Matjaž Tome, 2022

Abstract: Neprestan razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologij ter gradnja sodobnih rešitev vedno znova vzpodbujata tehnološki kader k snovanju novih rešitev. Na tem področju tudi državni organi ter javna uprava niso izjema ter se vse pogosteje lotevajo izzivov prenove informacijskih rešitev, med njimi je tudi Finančna Uprava Republike Slovenije. Zavedanje o slabostih obstoječih rešitev ter neprestani razvoj informacijskih rešitev sta Finančno upravo Republike Slovenije silila v odločitev o sprejemu izziva prenove delovnega procesa na področju priprave ter objave nepredlagateljev obrazcev REK ter neplačnikov davkov. S pravilnim pristopom ter uporabo specifičnih znanj je Finančna uprava Republike Slovenije dokazala, da je prenova procesov s pomočjo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ena izmed boljših možnih odločitev organizacije.
Found in: osebi
Keywords: izmenjave podatkov, G2G, Finančna uprava Republike Slovenije, neplačniki davkov, poslovni procesi, optimizacija procesa, prenova storitev
Published: 16.12.2022; Views: 372; Downloads: 48
.pdf Fulltext (2,29 MB)

8.
Vpliv digitalnega/tradicionalnega marketinga v glasbeni industriji
Vanja Savić, 2022

Abstract: Glasba je iz dneva v dan izpostavljena različnim spremembam. Od trenutka, ko je tehnologija naredila prvi korak v glasbeni industriji, se je glasba začela razvijati skupaj z njo. Digitalizacija je prispevala k razvoju različnih žanrov, nato pa je kombinacija tradicionalnega s sodobnim omogočila posodobitev starih hitov, pa tudi samih glasbenikov, povečanje njihove prepoznavnosti in ozaveščanje o njihovem obstoju. Oglaševanje in način, kako glasbenik svoje delo predstavi občinstvu, sta zagotovo najbolj pripomogla k temu. Naša raziskava se osredotoča na oglaševanje glasbe prek digitalnih kanalov oz. tradicionalnih načinov oglaševanja, cilj pa ni bil raziskati glasbo kot segmenta trženja, temveč kot produkt, ki ga glasbena industrija lansira poslušalcem. Tri hipoteze in glavno raziskovalno vprašanje nam bodo razkrili, kako mediji vplivajo na glasbeno industrijo in poslušalce. Orodje, s katerim smo dobili odgovore na hipoteze, je anketna metodologija (vprašalnik), ki je potekala v realnem času. Anketiranci so ljubitelji/poslušalci glasbe, ki so odgovarjali na vprašanja o avtorski zaščiti glasbenih izdelkov, načinu poslušanja glasbe, kakor tudi o ceni, ki jo danes plačujejo za poslušanje glasbe. Odgovori anketirancev so razvrščeni v grafe, ki dajejo vizualno predstavo odgovorov. Poleg metode ankete smo odgovore iskali tudi med literaturo, ki je na voljo na spletu. Razvoj tehnologije je vsekakor prispeval ne le h glasbeni, temveč tudi k drugim panogam ter olajšal mreženje in širjenje informacij. Poslušanje glasbe v avtu, na sprehodu, v telovadnici, na avtobusu ali vlaku nam je vsem olajšalo in dopolnilo izkušnjo. Po drugi strani pa je tradicionalno trženje še vedno najbolj verodostojen vir dogodkov v svetu glasbe ter v svetu zvezd in blišča. Tako se tudi zavedamo, da je bolj verodostojno zaupati recenzijam kot npr. Wikipediji, kar pa ne spremeni dejstva, da dandanes velika večina raje posluša glasbo prek digitalnih platform, kot pa s pomočjo klasičnih glasbenih naprav.
Found in: osebi
Keywords: glasba, oglaševanje, digitalni marketing, tradicionalni marketing, promocija glasbe, glasbeni produkti, magistrske naloge
Published: 06.01.2023; Views: 315; Downloads: 29
.pdf Fulltext (2,13 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top