Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Interesi in možnosti trenutno srednje generacije za različne oblike bivanja v tretjem življenjskem obdobju
Mojca Fornazarič, 2019

Abstract: Spreminjajoča se demografska sestava prebivalstva s hitro rastočim deležem starejših ljudi tako v Evropi kot v Sloveniji vedno bolj izpostavlja problematiko bivanja v tretjem življenjskem obdobju. Zagotavljanje ustreznih bivališč za starostnike, ki bodo omogočala kakovostno bivanje v starosti in ki bodo istočasno predstavljala čim manjše finančno breme tako za stanovalce kot za državo, je aktualen družbeni izziv. Včasih je mogoče udobno in varno bivališče zagotoviti samo z določenimi prilagoditvami lastnega stanovanja. Včasih pa takšne prilagoditve iz različnih vzrokov niso mogoče ali niso racionalne. Čeprav si večina starostnikov želi preživeti starost v domačem okolju, je v takih primerih smiselno razmisliti tudi o možnosti preselitve. Drugo bivališče, bolj prilagojeno potrebam starostnika, lahko bistveno zviša kvaliteto življenja tudi v obdobju starosti. Poglavitni namen magistrskega dela je bil ugotoviti stopnjo zavedanja srednje generacije (starostna skupina od 40 do 65 let) o pomembnosti ustreznih bivalnih pogojev v starejšem obdobju ter ugotoviti na eni strani želje, na drugi strani pa na podlagi predvidenih realnih možnosti tudi dejanske možnosti srednje generacije za bivanje v tretjem življenjskem obdobju. Na podlagi izvedene ankete je bilo ugotovljeno, da se slovenska družba premalo zaveda pomembnosti pravočasnega načrtovanja ustreznega bivališča za starost, da je premalo informirana o različnih razpoložljivih možnostih, da pa si v večini želi tretje življenjsko obdobje preživeti doma. Najbolj zaželena oblika bivanja se izkazuje bivanje v hiši na podeželju. Želje in predvidene realne možnosti se v veliki večini skladajo. Kot najpomembnejši razlog za neskladja je izpostavljena potreba po varnosti bivanja.
Found in: osebi
Published: 08.11.2019; Views: 1469; Downloads: 158
.pdf Fulltext (2,04 MB)

2.
Stanovanjska gradnja in evropska shema za okoljsko poročanje Level(s)
Katarina Barlič, 2019

Abstract: Magistrsko delo obravnava področje stanovanjske gradnje in shemo za okoljsko poročanje Level(s). Obravnava stanovanjsko problematiko, dotakne se tako pomanjkanja stanovanj kot tudi problema nehomogene in nekakovostne gradnje. Izpostavlja pomen trajnostnega načrtovanja. Za potrebe magistrskega dela smo izbrali nepozidano stavbno zemljišče, za katerega smo s pomočjo sheme Level(s) zastavili osnovne cilje, ki naj bi jih načrtovana stanovanjska gradnja dosegla. Prvi, teoretični del magistrskega dela temelji na pregledu literature s področja stanovanjske in trajnostne gradnje, na analizi sheme za okoljsko poročanje Level(s) in na pregledu regulative. V drugem, empiričnem delu smo predstavili stanovanjsko gradnjo na območju z oznako urejanja prostora DŽ-54, predstavili smo makro, mezo in mikro lokacijo ter izpostavili tipologije, ki pridejo v poštev pri načrtovanju stanovanjske gradnje. Za obravnavano območje smo preučili veljavno prostorsko zakonodajo ter na primeru načrtovanja stanovanjske gradnje uporabili shemo za okoljsko poročanje Level(s). Evropska shema za okoljsko poročanje Level(s) je sestavljena iz šestih makro ciljev, za dosego katerih je predvidena uporaba kazalnikov. Pri shemi smo uporabili kazalnike, ki so obvezni za uporabo sheme Level(s). S pomočjo zbrane literature smo si na podlagi podobnosti zastavili cilje za fazo načrtovanja projekta stanovanjske gradnje na obravnavanem območju. S tem smo zastavili izhodišča za zasnovo modela ocenjevanja trajnostnega potenciala projektov, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v prihodnje. Ugotovili smo, da omejitve in pogoji na izbrani lokaciji omogočajo razvoj strnjene stanovanjske gradnje. Ugotovili smo tudi, da je zasnova projekta načrtovanja stanovanjske gradnje na obravnavanem območju s pomočjo uporabe Sheme Level(s) kompleksna, pri čemer trajnostni kriteriji stavb še niso dovolj uveljavljeni.
Found in: osebi
Published: 20.02.2020; Views: 1410; Downloads: 119
.pdf Fulltext (2,32 MB)

3.
Sustainable retrofitting measures with emphasis on energy efficiency of the residential sector in Pristina
Elmi Konjusha, 2021

Abstract: More than 20 years after the war, in Kosovo environmental degradation is increasing at an unprecedented rate. A large share of emissions that negatively influence the Kosovo environment is due to the outdated energy systems and inefficient buildings. A large potential for energy reduction is identified in the existing multistorey residential buildings, especially in urban centers, since most of them were built before 1999 and are not well maintained. The thesis focuses on potentials of those buildings with the goal of approaching the retrofitting process in a holistic manner. The holistic approach includes three sustainability pillars (environment, economy, socio-cultural aspects) and horizontal aspects, above all technical and process quality. From environmental perspective, the proposed dissertation deals with the energy efficiency in terms of using thermal energy more efficiently in the Pristina district buildings. The less energy those buildings use, less pollution (greenhouse gasses etc.) will be released into the air. From economic perspective, the focus is on the costs (operation, maintenance, repair costs and replacement costs). From socio-cultural aspects, the focus is on residents’ indoor comfort and well-being. Technical aspects focus on the quality of the installed building elements, like windows and heating system, and on their performance. Process quality is focused on the methodology that would enable multyfactor analyses and holistic approach to retrofitting, as well as the possibility to introduce features to improve control and manage energy consumption in buildings. A thorough survey in several multistorey residential buildings in Pristina, carried out in the form of questionnaires and energy audits, reveal several common quality and efficiency problems like insufficient thermal comfort, high energy use and high running costs. The proposed methodology for holistic approach toward energy retrofitting of apartment blocks focuses on these and other issues. It is tested on three realistic cases in Pristina, built before the year 1999. Several measures are proposed to show the potential for increasing the level of apartments’ efficiency and quality.
Found in: osebi
Keywords: prihranki, ogrevanje, energija, stavbe, kakovost zraka
Published: 04.01.2022; Views: 336; Downloads: 28
.pdf Fulltext (7,35 MB)

4.
Odnos do vpliva podnebnih sprememb in energetske prenove stavb
Amela Miskić, 2021

Abstract: Zagotavljanje ustreznih ukrepov za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb predstavlja velik družbeni izziv pri prehodu v podnebno nevtralno družbo do sredine stoletja. Potrebno se je že sedaj, in se bo potrebno še veliko bolj v prihodnosti, zavedati in posvetiti prilagajanju ter blaženju podnebnih sprememb, predvsem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Za omejitev emisij toplogrednih plinov je ključnega pomena tudi energetska učinkovitost stavb. V prihodnosti Evropska komisija namerava povečati stopnjo energetske prenove stavb s strategijo vala prenov. Čeprav zavest o vplivih podnebnih sprememb tako po svetu kot tudi v Sloveniji narašča, je ozaveščenost javnosti o specifičnih podnebnih spremembah še vedno nizka. Poglavitni namen diplomskega dela je bil ugotoviti stopnjo zavedanja ljudi o pomembnosti vplivov podnebnih sprememb na stavbo, v kateri živijo ter ugotoviti odnos do energetske prenove stavbe, v kateri živijo. Naloga je sestavljena iz pregleda izhodišč in obstoječe zakonodaje ter lastne raziskave, izpeljane s pomočjo metode spraševanja oziroma ankete. Na podlagi izvedene ankete je bilo ugotovljeno, da se družba premalo zaveda pomembnosti pravočasnega ukrepanja za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v grajenem okolju, da je premalo informirana o pomenu energetskih prenov stavb ter o različnih možnostih financiranja energetskih prenov stavb.
Found in: osebi
Keywords: odnos do vplivov podnebnih sprememb, energetska prenova stavb, blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, zavest o vplivu podnebnih sprememb na grajeno okolje
Published: 31.03.2022; Views: 435; Downloads: 29
.pdf Fulltext (657,77 KB)

5.
Fleksibilnosti stambenog prostora u najmu
Ivana Vukalović, 2021

Found in: osebi
Keywords: fleksibilnost, prilagodljivost, najem, nastavitveni prostor, tajnostnost
Published: 20.06.2022; Views: 257; Downloads: 10
.pdf Fulltext (2,24 MB)

6.
Uporabniki in zavedanje o arhitekturni dediščini moderne v Novi Gorici
Martina Antonič Kogoj, 2021

Abstract: Posegi na stavbah so naš vsakdanji spremljevalec. S tem se srečujemo v različnih vlogah: kot uporabniki, sprehajalci in opazovalci, upravljavci, načrtovalci, izvajalci in zakonodajalci. Pogosto smo priča posegom na stavbah, ki so sporni s stališča varovanja arhitekturne dediščine. Po drugi strani pa imajo uporabniki svoje želje, potrebe in realne možnosti, ko pristopajo k vzdrževanju in sanaciji svojih nepremičnin. Poglavitni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti odnos uporabnika do zavedanja o arhitekturni dediščini, kjer smo predvsem ugotavljali, kakšna je stopnja zavedanja uporabnikov o arhitekturni dediščini iz obdobja moderne v mestu Nova Gorica. Pripravili smo anketni vprašalnik in ga razdelili med stanovalce »ruskih blokov«. Vprašalnik je zajemal demografske podatke anketirancev, splošne lastnosti nepremičnin, kjer uporabniki prebivajo, mnenje o kvaliteti njihovega bivalnega prostora, dosedanje posege na nepremičninah, kjer stanujejo, zadnji sklop vprašanj pa se je nanašal na bivalno okolje in arhitekturno dediščino. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je stanje obravnavanih nepremičnin, kateri posegi so že bili izvedeni, kakšna je stopnja informiranosti javnosti o arhitekturni dediščini in kakšno je sodelovanje uporabnikov z institucijami, ki so pristojne za varovanje in ohranjanje arhitekturne dediščine. Na podlagi pregleda stanja smo ugotovili, da so prebivalci in uporabniki nezadostno informirani o tem, kaj je arhitekturna dediščina in kaj pomeni za kvaliteto prostora. Večina uporabnikov se tudi ne zaveda, da živi v stanovanjskih blokih iz obdobja moderne, ki imajo velik pomen za identiteto mestnega prostora. O tem pričajo individualni in pogosto neprimerni posegi v arhitekturo. Ker je večina uporabnikov zadovoljna z bivalnim okoljem, v katerem živi že nekaj desetletij in ne razmišlja o preselitvi drugam, obstaja razlog za nadaljevanje iskanja novih priložnosti pri ohranjanju modernističnih značilnosti stavb v mestu. Arhitekturna dediščina je vrednota, ki se bo ohranjala, če jo bodo upoštevali njeni uporabniki
Found in: osebi
Keywords: uporabniki in stopnja zavedanja, arhitekturna dediščina, obdobje moderne, bivalno okolje, sanacija stanovanjskih stavb
Published: 30.06.2022; Views: 243; Downloads: 14
.pdf Fulltext (6,73 MB)

7.
Preferencije sekundarnog stanovanja mladih u Hrvatskoj s obzirom na njihov ekonomski status
Filip Giraldi, 2022

Found in: osebi
Published: 27.09.2022; Views: 177; Downloads: 15
.pdf Fulltext (1,50 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top