Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


31 - 40 / 94
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Kibernetski kriminal
David Udovč, 2015

Abstract: Diplomo začenjam s predstavitvijo kibernetskega prostora, kibernetske kriminalitete, terorizma, storilcev kibernetskega terorizma in z opredelitvijo različnih tipov in motivov za tovrstni terorizem. Opišem tudi, kako se razvija računalniška tehnologija. Sledi razlikovanje med vdorom in napadom na informacijski sistem ter predstavitev orodij in pripomočkov za pomoč pri tovrstnem dejanju – računalnik kot tarča kaznivega dejanja, računalnik kot orodje kriminalnega dejanja in računalnik kot pomoč organom pregona. Prikažem tudi preiskovanje kibernetske kriminalitete v Sloveniji in način, kako se lahko zaščitimo pred njo. Prav tako navedem statistične podatke napadov na informacijske sisteme v Sloveniji, in sicer število obravnavanih kaznivih dejanj od leta 2000 do leta 2013. V zaključku pa nakažem nadaljnji razvoj kibernetske kriminalitete.
Found in: osebi
Keywords: kibernetska kriminaliteta, računalniški kriminal, kriminal, informacijski sistem
Published: 21.08.2018; Views: 2600; Downloads: 234
.pdf Fulltext (802,69 KB)

32.
Informacijska podpora državnih organov pri postopkih s tujci v Republiki Sloveniji
Aleš Medvešček, 2015

Abstract: Največji razlogi za priseljevanje tujcev na območje Republike Slovenije so ugodne gospodarske razmere s povečanim povpraševanjem po delovni sili, vstop Slovenije v Evropsko unijo in združevanje družin z že tukaj živečimi ekonomskimi migranti. O tem, ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenj rezidenta ali delavca, odločajo upravni organi na podlagi zakona in z ustrezno informacijsko podporo zbirajo, hranijo, obdelujejo in uporabljajo podatke v obliki podatkovnih baz. Največji sklop državnih podatkovnih baz za informacijsko podporo različnim državnim organom je CRP (centralni register prebivalstva). V diplomski nalogi smo raziskali informacijsko podporo upravnih organov v Sloveniji, najpogostejše upravne postopke, uporabo vzpostavljenih zbirk podatkov v postopkih s tujci in ali imajo zagotovljeno zadostno informacijsko podporo. Analizirali smo ugotovitve upravnih in drugih organov o stanju na področju izmenjave podatkov iz uradnih evidenc ter navedli predloge za izboljšave in preprečevanje zlorab. Opisali smo najpogostejše primere zlorab tujcev v postopkih pridobivanja delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje v RS.
Found in: osebi
Keywords: IT podpora, register, evidence, centralni register prebivalstva, priseljenci
Published: 21.08.2018; Views: 1650; Downloads: 95
.pdf Fulltext (753,82 KB)

33.
Organizacijska klima in odnosi v trgovini Okaidi
Janja Škedelj, 2016

Abstract: Organizacijska klima ima velik vpliv na učinkovitost opravljanja dela in zadovoljstva pri delu ter je temelj za dobro delovanje organizacije. Uspeh je v veliki meri odvisen od kakovosti in truda ljudi, ki delajo za organizacijo. Prilagodljivi, produktivni in delovni ljudje v organizaciji so konkurenčna prednost podjetja. Zadovoljstvo kupcev je ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja. Ponovni nakup stranke je v neki meri odvisen od njenega zadovoljstva in od prodaje prodajalca v določenem podjetju. Da pa je prodajalec zadovoljen, mora v organizaciji prevladovati pozitivna klima. Tudi vodstvo s svojim vedenjem zelo vpliva na dojemanje organizacijske klime zaposlenih, daje zgled in oblikuje organizacijsko klimo. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu so opisane značilnosti organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih. Empirični del naloge pa predstavlja predstavitev podjetja, kvalitativno analizo vsebine in kvantitativno analizo.
Found in: osebi
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, odnosi v trgovini, spreminjanje organizacijske klime, uspešnost organizacije
Published: 22.08.2018; Views: 1888; Downloads: 146
.pdf Fulltext (3,19 MB)

34.
Internet stvari skozi prizmo kibernetskih groženj sedanjosti in prihodnosti
Anja Dular, 2017

Abstract: Povezava fizičnega in virtualnega sveta je danes nekaj običajnega. Razvoj informacijskokomunikacijskih tehnologij ima v kibernetskem prostoru velik pomen tudi z varnostnega vidika, saj se le-ta s priklopom vsake nove naprave v omrežje zmanjšuje. Pojav interneta stvari število teh naprav enormno zvišuje, hkrati pa prinaša povsem nove dimenzije varnostnih tveganj. V diplomskem delu sem proučevala pojav interneta stvari v povezavi s kibernetskimi grožnjami. Koncept interneta stvari in področja, kjer se ta pojavlja, vključno s kritično infrastrukturo, tehnologijo in tudi varnostimi tveganji, sem opisala v teoretičnem delu, kjer sem se hkrati navezala tudi na sam pomen kibernetskega prostora in groženj v njem, tako z vidika storilcev kot tudi motivov, metod in tehnik. Teoretični del sem podkrepila z intervjuji strokovnjakov z raziskovanega področja, kjer sem ugotavljala, kateri kibernetski napadi v povezavi z internetom stvari se že pojavljajo v sedanjosti in kaj lahko pričakujemo z motivi, posledicami in razsežnostmi v prihodnosti ter kateri so in bodo tisti najučinkovitejši varnostni ukrepi.
Found in: osebi
Keywords: internet stvari, IOT, kibernetska kriminaliteta, kibernetski terorizem, kibernetsko bojevanje, grožnje, napadi, kritina infrastruktura, kibernetska varnost
Published: 24.08.2018; Views: 2249; Downloads: 191
.pdf Fulltext (1,89 MB)

35.
36.
Social networks as factors for innovations
Victor Cepoi, 2018

Abstract: In the new local-global interconnection, nation states are losing their influence and legitimacy, while economic and cultural transformations are reconfiguring spatial formations. Going in line with the global trends, regions grasp more importance in shaping the political, economic and social environments. As a result, the regional level has an important role in creating a proper socio-economic framework for innovation development, which is considered one the engines of development. Relying on the theory of Social fields, the research considers three social forces (networks, institutions, and cognitive frames) as an alternative explanation for innovation processes, by encompassing the aspects of different social fields on the regional level. Consequently, within this dissertation we approach regional innovation systems as an analytical unit for exploring innovation performance of a regional environment. As case studies, we selected seven regions with different levels of innovation performance. The analysis of the semi-structured interviews and the Qualitative Comparative Analysis emphasized the social forces are a special component for explaining innovation processes in the selected case studies. Nonetheless, the results offer insights for regional mechanisms within the innovation performance with the focus on an approach toward innovation that is beyond simple economics.
Found in: osebi
Keywords: Regional Systems of Innovations, Networks, Social Field, Social Forces, Qualitative Comparative analysis
Published: 17.02.2020; Views: 1331; Downloads: 57
.pdf Fulltext (3,40 MB)

37.
Cultural political economy of Europe 2020
Borut Rončević, 2019

Abstract: The main goal of the grand strategy Europe 2020 is to achieve smart, sustainable and inclusive growth. Implementation of such grand strategy is an arduous process, which has so far more often than not resulted in implementation deficit. The article follows the Cultural Political Economy approach and is based on a premise that to successfully implement a grand strategy of Europe 2020 and its successor strategies, we need to construe the strategy as a hegemonic discourse that needs to pass the evolutionary mechanisms of variation, selection and retention. Possible mechanism of retention of Europe 2020 is the innovative educational that was developed and tested in Jean Monnet Chair project Cultural Political Economy of Europe 2020. The approach can contribute to awareness of EU grand strategies and their implementation through other programmatic documents and advance interdisciplinary EU studies dealing with the phenomenon of EU implementation deficit.
Found in: osebi
Keywords: Jean Monnet Chair, Cultural Political Economy, Europe 2020, methodology, policy impact
Published: 06.07.2020; Views: 1062; Downloads: 51
.pdf Fulltext (131,06 KB)

38.
Vpliv medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske problematike na primeru romskega naselja Boriha
Anton Ogulin, 2013

Abstract: Raziskava se ukvarja z vplivom medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske problematike na primeru romskega naselja Boriha v občini Metlika. Prvi del naloge predstavlja teoretični okvir raziskave, v katerem smo obravnavali medkulturno komunikacijo, ki je pomembna pri zmanjševanju medkulturnih razlik. Predstavili smo zgodovino Romov v družbi, opisali romsko in slovensko kulturo, stereotipe in predsodke glede Romov, romsko prostorsko problematiko v Evropi in Sloveniji, opredelili smo romsko naselje, opisali območja naselitve Romov in predstavili integracijo Romov v Sloveniji. V zaključnem delu teoretičnega dela naloge smo predstavili romsko naselje Boriha. Temu sledi empirična analiza zbranega gradiva, ki temelji predvsem na omenjenih medkulturnih razlikah in reševanju prostorske problematike romskega naselja Boriha. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na reševanje prostorske romske problematike v naselju Boriha, so medkulturne razlike med etnično skupino Romov in Neromov, medkulturna komunikacija ter pojav stereotipov in predsodkov. Medkulturne razlike imajo na reševanje romske prostorske problematike v naselju Boriha velik vpliv. Medkulturna komunikacija se je pokazala kot bistven dejavnik pri reševanju prostorske problematike naselja Boriha. Stereotipi in predsodki, ki smo jih v raziskavi zasledili, so pomanjkanje prilagodljivosti, neupoštevanje predpisov, pomanjkanje higiene, nagnjenost h kriminalnim dejanjem, nepoštenost, nedelavnost in nespoštovanje tuje lastnine. Romi imajo interes za ureditev prostorske problematike, vendar ga ne kažejo dovolj jasno. Pri reševanju prostorsko bivanjske problematike romskega naselja Boriha je potrebno sodelovanje romske in neromske skupnosti, občine, države in drugih.
Found in: osebi
Keywords: romi, romsko naselje Boriha, prostorska romska problematika, interes, medkulturne razlike, medkulturna komunikacija, stereotipi
Published: 07.06.2021; Views: 443; Downloads: 16
.pdf Fulltext (1,82 MB)

39.
Odnos Slovencev do spletnega nakupovanja
Barbara Leben, 2012

Abstract: Ta magistrska naloga se posveča odnosu Slovencev do spletnega nakupovanja. Tema me je pritegnila, saj je v Sloveniji področje spletnega nakupovanja v zadnjih letih naraščalo, kar kaže na veliko potenciala, ki ga tovrsten nakup ima. To sem tudi podrobneje raziskala. V teoretičnem delu je predstavljen pojem elektronskega poslovanja, razvoj in področja elektronskega poslovanja, pojem spletnega nakupovanja, razvoj spletnega nakupovanja, generacije potrošnikov, vrste artiklov, sestavni deli spletne trgovine, zaupanje potrošnikov, prednosti in slabosti spletnega nakupovanja ter pravice in navodila za spletno nakupovanje. V svoji raziskavi sem izvedla osem polstrukturiranih intervjujev med slovenskimi spletnimi kupci. Vsak izmed njih je dobil deset enakih vprašanj, ki so se nanašala na razloge za spletni nakup, najpogostejši razlog za spletni nakup, pogostost nakupa, internetno varnost, zaupanje v spletno nakupovanje, kraj nakupa, izdelke ter način plačila. Na koncu sledi empirični del. V tem delu so predstvaljeni razultati analize, kjer lahko vidimo, da slovenski kupci raje nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah. Število nakupov je zelo različno. Nekateri nakupujejo občasno, spet drugi bolj pogosto. Slovenski kupci prav tako dobro sami skrbijo za varnost spletnega nakupovanja.
Found in: osebi
Keywords: elektronsko poslovanje, spletno nakupovanje, internet, svetovni splet, nakupovanje, izdelek, stranka
Published: 07.06.2021; Views: 575; Downloads: 31
.pdf Fulltext (1,18 MB)

40.
Vpliv zaposlenih v podjetjih na poplačilo dolga njihovih dolžnikov
Lilijana Ogrin, 2013

Abstract: V Sloveniji in tudi drugod po Evropi vlada velika plačilna nedisciplina, ki povzroča gospodarskim subjektom precej nevšečnosti. V današnji praksi je neplačilo ali plačilo obveznosti z zamudo vse pogostejši pojav. Če podjetje zaide v težave, ne ogroža samo sebe ampak tudi plačilno sposobnost svojih poslovnih partnerjev. Namen magistrske naloge je bil raziskati vpliv zaposlenih, ki se ukvarjajo z izterjavo v majhnih in srednje velikih podjetjih Dolenjske in Bele krajine, na poplačilo dolga njihovih dolžnikov. Z izbranimi sogovorniki smo s kvalitativno raziskavo na podlagi delno strukturiranih intervjujev pridobili odgovore na zastavljena vprašanja v uvodnem delu naloge. Zanimalo nas je kako in na kakšen način postopajo zaposleni v izterjavi, da pridejo čim hitreje do poplačila dolga njihovih poslovnih partnerjev. Z raziskavo ugotavljamo, da je način dela zaposlenih ključni dejavnik, ki vpliva na učinkovitost in uspešnost izterjave. Zaposleni v podjetjih, ki so bila vključena v raziskavo, imajo vsestransko znanje, odlične komunikacijske sposobnosti ter profesionalen odnos do poslovnih partnerjev. Spoštovanje pravil, previdnost in doslednost, odprtost za inovativnost, so pomembne kvalitete omenjenih zaposlenih, ki pripomorejo k uspešnejši in učinkovitejši izterjavi dolga njihovih dolžnikov, saj na tak način delujejo v smeri odgovornosti do podjetja in do svojih poslovnih partnerjev.
Found in: osebi
Keywords: plačilna nedisciplina, dolgovi, dolžniki, zamujanje s plačili, izterjava, preverjanje, ukrepanje, znanje, usposobljenost
Published: 26.07.2021; Views: 282; Downloads: 15
.pdf Fulltext (1,52 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top