Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


51 - 60 / 94
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
51.
Predlog vzpostavitve podpornega instrumenta v obliki poslovno tehnoloških mostov, z namenom internacionalizacije slovenskih podjetij
Gašper Vilfan, 2019

Abstract: V magistrski nalogi sem preko kvalitativnih metod raziskovanja, in sicer izvedenih intervjujev, anketnega vprašalnika in študije primera v Sloveniji, na Japonskem in na Finskem, izvedel pregled nad strukturo podjetniških ekosistemov, s poudarkom na podpori internacionalizaciji podjetij in podpornih instrumentih, v obliki poslovno tehnoloških mostov. Na začetku je predstavljen podjetniški ekosistem, njegova struktura in način delovanja. Nadalje je poudarek na gospodarskem razvoju in predstavitvi pojma internacionalizacije ter dejavnosti, ki se v njenem okvirju izvajajo, s strani zadevnega ekosistema, pri podpori podjetjem na področju izvoza njihovih izdelkov in storitev na tuje trge. Sledi opredelitev pojma internacionalizacije in dejavnosti, ki so bile in bodo izvajane v prihodnje. Na podlagi navedenih in izvedenih metod raziskovanja smo iskali ustrezne subjekte podpornega okolja, podporne instrumente, namene in cilje, potrebne dejavnosti, ciljne skupine in primerne strukture upravljanja predlaganega instrumenta podpore, v obliki poslovno tehnoloških mostov. V proučevanih državah so bili pregledani tudi načini iskanja tržnih potencialov ter finančna in ekonomska učinkovitost izvajanja internacionalizacije podjetij. Na koncu so predstavljeni rezultati in podane ugotovitve ter predlog vzpostavitve podpornega instrumenta v obliki poslovno tehnoloških mostov, z namenom sofinanciranja aktivnosti pri prodoru na tuje trge in s tem internacionalizacije slovenskih podjetij.
Found in: osebi
Keywords: internacionalizacija podjetij, podporni instrumenti, poslovni tehnološki mostovi, mreženje, izvoz, gospodarski razvoj, magistrske naloge
Published: 13.08.2021; Views: 279; Downloads: 20
.pdf Fulltext (3,93 MB)

52.
Ključni dejavniki uspeha slovenskih biotehnoloških podjetij
Simona Breščanski, 2020

Abstract: Biotehnološko podjetništvo je ena ključnih gonilnih sil inovativnosti, razvoja in napredka sodobnega gospodarstva. Doktorska disertacija se osredotoča na uspeh slovenskih biotehnoloških podjetij, ki je primerljiv z igranjem na srečo, zato je pomembno iskanje gradnikov, dejavnikov ali razlogov, zakaj nekaterim biotehnološkim podjetjem uspe in postanejo zgodba o uspehu, druga pa propadejo. Odkritje »čudežne« formule bi prineslo številne prednosti, njen približek pa bi predstavljal vodilo pri zasnovi, prestrukturiranju ali celo oblikovanju trajnih biotehnoloških podjetij. Teoretični del se usmeri na analizo sekundarnih virov, empirični del pa temelji na kvalitativni raziskovalni paradigmi. Izvedeni so globinski intervjuji z desetimi osebami, vpletenimi v vodenje biotehnoloških podjetij. Uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja omogoči usmeritev v vsebino odgovorov in njihovo osvetlitev z različnih vidikov. Glavno raziskovalno vprašanje je iskanje ključnih dejavnikov uspeha slovenskih biotehnoloških podjetij; sestavljeno je iz treh podvprašanj, in sicer želi ugotoviti, 1) kako upravljavci slovenskih biotehnoloških podjetij dojemajo in določajo uspeh, 2) kateri kazalniki so najustreznejši za prikaz uspešnosti njihovega poslovanja ter 3) kateri so tisti dejavniki, ki v preučevani panogi vplivajo na doseganje uspešnosti oziroma to zagotavljajo. Analiza podatkov temelji na večstopenjskem pristopu kvalitativne analize vsebine. Rezultati kažejo, da je podjetje uspešno takrat, ko dosega zastavljene cilje, ki pa niso samo ekonomski. Glede na rezultate raziskave je eden najpomembnejših zunanjih dejavnikov za oteženo poslovanje nestimulativno poslovno okolje in zelo majhen trg. Tudi nestimulativni notranji dejavniki, kot je pomanjkanje poslovne miselnosti, usposobljenih managerjev in članov teama ter finančnih sredstev, izhajajo iz slabosti zunanjega okolja. Rezultati raziskave so pokazali, da so ključni dejavniki uspeha biotehnološkega podjetja oblikovanje in ponotranjenje vizije, poslanstva in strategije podjetja, postavitev vrhunskega managerja, predan in strasten team, delovanje v pozitivni organizacijski klimi, sposobnost predvidevanja, prilagajanja in timing, vzpostavitev partnerstev, zmagovalni produkt ter delovanje v stimulativnem poslovnem okolju. Lahko trdimo, da je vodenje doseganje rezultatov s pomočjo svojih sodelavcev, zato je poleg ideje pomembna izvedba, predvsem oblikovanje teama sodelavcev, iz katerih je mogoče izvleči najboljše tudi v manj ustreznem okolju.
Found in: osebi
Keywords: uspešnost, kazalniki, dejavniki, kvalitativne raziskave
Published: 13.08.2021; Views: 291; Downloads: 30
.pdf Fulltext (3,30 MB)

53.
Technologies and Innovations in Regional Development
2022

Abstract: The subsequent volume revolves around the Social-Fields-Approach (SOFIA) as an approach to conceptualisation and operationalisation for the purpose of empirical research. It contributes a new perspective and approach in research on innovation. We believe that SOFIA can have implications for both academic research and practical applications in reshaping the existing instruments and governance arrangements in innovation policy. Whilst aplying SOFIA, we urge researchers to leverage the plurality of different qualitative, quantitative and mixed-method approaches in innovation studies, including less conventional methods, such as QCA (Ragin, 2008). Diligent application of SOFIA can also subsequently lead to the development of high-level theoretical contributions.
Found in: osebi
Keywords: technological development, innovations, open innovation, innovation 2.0, regional development, technologies, Regional Policy, circular economy, European Union, EU
Published: 12.01.2022; Views: 175; Downloads: 10
.pdf Fulltext (7,09 MB)

54.
Razvoj spletne aplikacije za spremljanje statistike in prikazovanje grafik pri prenosih v živo
Dejan Čurk, 2020

Abstract: Cilj diplomskega dela je raziskati in najti najboljšo možnost za prikaz trenutnih podatkov športne tekme s pomočjo programske opreme med prenosom v živo produkcijske ekipe naše šole. Po pregledu obstoječih rešitev smo ugotovili, da ni ustrezne opcije za naše potrebe, zato smo se odločili za razvoj lastne spletne aplikacije. Po raziskavi razvojnih orodij in tehnologij smo pričeli z razčlenjevanjem zaporednega toka podatkov. Podatke smo pretvorili v uporabne celote in jih uporabili za prikaz grafik, ki so vsebovale najpomembnejše informacije v prenosu za gledalce košarkarske tekme. S tem smo uspeli popestriti prenos za naše gledalce in dvignili njegovo kakovost. Ko smo rešili vsa tehnična vprašanja razvoja, smo morali pripraviti še načrt uporabniškega vmesnika spletne aplikacije, ki omogoča operaterjem učinkovit pregled nad vsemi aspekti košarkarske tekme in hiter vklop prikaza grafik v prenos. Multimedijska ekipa je spletno aplikacijo sprejela zelo dobro, saj ji omogoča boljše in učinkovitejše delo z manj napakami. Izpolnili smo vse zastavljene cilje.
Found in: osebi
Keywords: spletna aplikacija, prenos v živo, izris grafik, načrtovanje vmesnika, razvoj aplikacije
Published: 30.06.2020; Views: 946; Downloads: 0

55.
Analiza in primerjava storitev za shranjevanje podatkov v oblaku
Dragan Gostimirović, 2015

Abstract: Računalništvo v oblaku je v zadnjem času eden izmed najbolj zastopanih tipov računalništva. K temu v veliki meri pripomorejo podatkovne shrambe v oblaku, ki nam ponujajo visoko zmogljive, zanesljive, kakovostne, varne in cenovno ugodne storitve že kar prek enostavnih spletnih aplikacij. V prvem,teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljeno računalništvo v oblaku kot nadkategorija podatkovnih shramb v oblaku, katerim je namenjena osrednja pozornost tega diplomskega dela. Pri podatkovnih shrambah v oblaku nas je zanimalo,na kakšen način delujejo, kako nam zagotavljajo varnost in kaj so glavne funkcionalnosti takšne oblike računalništva v oblaku. Pregledali smo tudi najbolj prepoznavne ponudnike in izpostavili njihove prednosti in slabosti. V drugem delu diplomske naloge smo z metodo MAUT izvedli analizo nad zbranimi podatki, ki so bili razdelani glede na ponudnike in izbrane kriterije. Za nazornejši prikaz rezultatov smo izdelali oceno posameznih ponudnikov za tri različne profile uporabnikov.
Found in: osebi
Keywords: računalništvo, oblak, shramba, MAUT, ponudniki
Published: 21.08.2018; Views: 2220; Downloads: 185
.pdf Fulltext (1,91 MB)

56.
Analiza varnosti brezžičnih omrežij
David Kralj, 2015

Abstract: Brezžična omrežja so skozi leta z vse večjim razvojem mobilnih naprav postopoma izpodrinila žična omrežja in jih v veliki meri tudi nadomestila. Ker delujejo s pomočjo radijskih valov, je njihova uporaba zelo enostavna. Zaradi vse širše uporabe brezžičnih omrežij se pojavi vprašanje o varnosti njihove uporabe. Uporabniki se moramo zavedati, da je varnost eden izmed pomembnih faktorjev pri uporabi interneta. Zaradi nizke ravni varnosti lahko pride do različnih zlorab in kraj identitete. Zlorabe se dogajajo predvsem pri tistih brezžičnih omrežjih, ki niso primerno zaščitena. Za dobro zaščito pred napadalci je potrebno dobro poznavanje varnostnih vidikov in protokolov. Te varnostne vidike, protokole in grožnje sem preučil s pomočjo literature in jih opisal v diplomski nalogi. Poleg pregleda literature sem izvedel tudi podrobno analizo vrst zaščit brezžičnih omrežij v širši okolici Novega mesta. Obenem sem izvedel tudi primerjavo pridobljenih podatkov z analizo, ki sem jo izvedel leta 2011 in podatki za Ljubljano 2013. S tem sem pridobil podatke, ki so prikazali, kakšna je osveščenost uporabnikov v Novem mestu o varnosti brezžičnih omrežij ter kateri protokoli so najpogostejši.
Found in: osebi
Keywords: WiFi, brezžična omrežja, varnostni protokoli, varnostne grožnje, avtentikacija, analiza uporabe varnostnih protokolov
Published: 21.08.2018; Views: 2483; Downloads: 116
.pdf Fulltext (1,49 MB)

57.
Predstavitev razvoja hibridne mobilne aplikacije z ogrodjem Ionic
Miha Lukšič, 2017

Abstract: V diplomski nalogi predstavimo pojem mobilne aplikacije in med seboj primerjamo glavna tipa glede na način razvoja. Med drugim predstavimo in opišemo mobilne operacijske sisteme, njihovo zgodovino ter tržne deleže v zadnjem času. Nekaj besed posvetimo najbolj razširjenim ogrodjem in orodjem za razvoj mobilnih aplikacij, ki v zadnjem času pridobivajo veliko pozornosti. Nato podrobno predstavimo ogrodje Ionic, ki je namenjeno razvoju hibridnih mobilnih aplikacij, njegovo zgodovino, postopek namestitve, nekaj besed pa posvetimo še področju varnosti. Med seboj primerjamo prvo in drugo različico ogrodja na podlagi delovanja, zapisa programske kode ter prednosti in slabosti obeh. V drugem delu diplomske naloge predstavimo razvoj hibridne mobilne aplikacije mRehab, ki je razvita s pomočjo ogrodja Ionic. Namenjena je pacientom, ki potrebujejo proces rehabilitacije po kapeh, srčnih boleznih in podobno. Aplikacija omogoča izvajanje rehabilitacije na daljavo ob prisotnosti strokovnega osebja. Predstavimo še proces razvoja aplikacijskega programskega vmesnika na strežniškem delu aplikacije.
Found in: osebi
Keywords: hibridna mobilna aplikacija, orodje Ionic, mobilni operacijski sistem, aplikacijski programski vmesnik, integrirano razvojno okolje
Published: 22.08.2018; Views: 2565; Downloads: 0

58.
Razvoj programskega orodja za optimizacijo delovnega procesa
Marko Povše, 2018

Abstract: Optimizacija delovnega procesa v podjetju je dandanes že bolj nujna kot zaželena. Vsak podjetnik želi, da se v čim krajšem času opravi čim več dela, vendar smo ljudje samo bitja, katerih zmogljivost je pač omejena. Tako lahko podjetja za hitrejše opravljanje določenega procesa zaposlijo dodatne delavce ali pa poizkušajo proces avtomatizirati s pomočjo IT tehnologije. V diplomski nalogi se bomo osredotočili na problem, s katerim se sooča večina služb, ki skrbi za računalniško in omrežno podporo znotraj večjih podjetij. Gre za izrisovanje topologije računalniškega omrežja delovnih postaj oziroma z drugimi besedami izrisovanje shem povezav med računalniki. Ročno opravljanje tega procesa je časovno izjemno potratno, zato bomo poiskali rešitev za njegovo avtomatizacijo. V prvem delu naloge bomo prestavili nekaj orodij, ki so že na voljo za reševanje zgoraj opisanega problema ter predstavili njihove prednosti in slabosti. Drugi del naloge je namenjen predstavitvi razvoja aplikacije za reševanje omenjenega problema, torej predstavitvi orodij, ki jih potrebujemo za izdelavo take aplikacije ter opisu njene arhitekture in delovanja.
Found in: osebi
Keywords: omrežje, topologija, GraphmlWriter, avtomatizacija, optimizacija, C
Published: 07.11.2018; Views: 2414; Downloads: 168
.pdf Fulltext (2,65 MB)

59.
Prenova in razširitev spletne in mobilne aplikacije Urbane mreže
Gašper Sinur, 2018

Abstract: Cilj diplomske naloge je prenova spletne in mobilne aplikacije Urbane mreže. V prvem delu diplomske naloge bomo pregledali obstoječo rešitev in podobne obstoječe rešitve, da dobimo več informacij o funkcionalnostih, ki bi jih želeli imeti v prenovljeni spletni aplikaciji, ter pomanjkljivosti, ki se jim bomo poizkusili izogniti. V naslednjem delu diplomske naloge bomo našteli orodja in tehnologije, s pomočjo katerih bomo prenovili spletno in mobilno aplikacijo. Vsako od teh orodij in tehnologij bomo tudi na kratko opisali. Nato bomo opisali načrtovanje spletne aplikacije in prikazali njen razvoj ter testiranje. Podobno bomo opisali tudi načrtovanje, razvoj in testiranje mobilne aplikacije. Za konec bomo našteli funkcionalnosti, ki bi jih spletni in mobilni aplikaciji v prihodnosti še lahko dodali.
Found in: osebi
Keywords: spletna aplikacija, mobilna aplikacija, model - pogled - krmilnik (MVC), model pogled krmilnik, MVC, C, Visual Studio, Xamarin
Published: 30.11.2018; Views: 2161; Downloads: 119
.pdf Fulltext (2,91 MB)

60.
Razvoj spletne aplikacije za spremljanje prevozov v podjetju
David Kralj, 2018

Abstract: Magistrska naloga predstavlja razvoj aplikacije za spremljanje prevozov v podjetju. To je spletna aplikacija, ki je namenjena podjetju Transport Bruna d.o.o. Cilj spletne aplikacije je vozniku olajšati beleženje prevozov in obenem podjetju nuditi sproten nadzor nad prevozi in stroški, ki zadevajo prevoze ter njihova vozila. V nalogi so opisana uporabljena razvojna orodja in tehnologije za razvoj spletnih aplikacij, kot tudi sama predstavitev in delovanje spletne aplikacije. Rezultat je izdelana spletna aplikacija, ki omogoča beleženje prevozov, strank in stroškov.
Found in: osebi
Keywords: spletna aplikacija, MVC, ASP.NET, prevozi, podatkovna baza
Published: 30.11.2018; Views: 2437; Downloads: 155
.pdf Fulltext (2,74 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top