Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
3.
Spremembe v financiranju visokega šolstva v razmerah gospodarske in finančne krize : doktorska disertacija
Vesna Skrbinjek, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Družbe znanja poudarjajo pomen izobraževanja kot enega izmed ključnih dejavnikov gospodarskega in družbenega napredka. Posledično se akumuliranju človeškega kapitala pripisuje mnogo pozitivnih učinkov, ki se kažejo skozi ekonomske in neekonomske koristi tako na ravni posameznika kot celotne družbe. V evropskem visokošolskem prostoru se javno financiranje visokega šolstva utemeljuje predvsem zaradi njegove družbeno odgovorne vloge, zaradi česar so pričakovanja družbe do visokošolskih zavodov vse večja. Globalna gospodarska in finančna kriza je pričakovanja družbe do visokega šolstva še povečala, vendar pa se obseg javnih sredstev za visoko šolstvo v državah zaradi njenega negativnega učinka pomembno spreminja, še posebej v tistih, ki jih je gospodarska in finančna kriza ekonomsko bolj oslabila. Namen doktorske disertacije je z izsledki raziskave obogatiti področje financiranja visokega šolstva s spoznanji o učinkih globalne gospodarske in finančne krize na evropske visokošolske sisteme v smislu ugotavljanja sprememb razpoložljivosti finančnih sredstev za visoko šolstvo, sprememb v povpraševanju po visokem šolstvu in sprememb števila diplomantov v povezavi z visokošolskim trgom dela. Naše osrednje raziskovalno vprašanje se tako glasi, kako se v razmerah globalne finančne in gospodarske krize spreminja financiranje visokega šolstva v evropskih državah glede na specifične razmere v njihovih gospodarstvih. Pri raziskovanju sprememb financiranja visokega šolstva smo obravnavane države glede na učinek globalne gospodarske in finančne krize na njihova gospodarstva razdelili v dve skupini: gospodarsko bolj oslabljene in gospodarsko manj oslabljene države. Na osnovi dobljenih dveh skupin smo primerjalno raziskovali spremembe v financiranju terciarnega izobraževanja med letoma 2008 in 2011, torej vse od začetka globalne gospodarske in finančne krize do zadnjega leta, za katerega smo imeli na voljo podatke. Spremembe v financiranju terciarnega izobraževanja smo primerjali med skupinama in znotraj skupin. Ugotovili smo, da so se javni izdatki za visoko šolstvo glede na druge javne porabnike spreminjali manj, prav tako tudi v primerjavi z javnimi izdatki za izobraževanje. V začetnih letih krize so se javni izdatki za visoko šolstvo v gospodarsko bolj oslabljenih državah zniževali manj, medtem ko so se zaradi dolgotrajnosti in poglabljanja krize v kasnejših letih krize zniževali bolj. Predvsem države, ki so pred krizo vlagale veliko sredstev v visoko šolstvo (v deležu bruto domačega proizvoda; v nadaljevanju BDP), so ta vlaganja med krizo tudi ohranile oziroma povečale. Ko upoštevamo vlaganja v visoko šolstvo, prilagojena glede na vpisane študente, ugotavljamo, da so se naložbe v tem pogledu znižale predvsem zaradi povečanega povpraševanja. Ugotavljamo tudi, da so gospodarsko bolj oslabljene države javne izdatke za pomoči študentom ohranjale bolj kot neposredne javne izdatke za visokošolske zavode (kar pa ne velja za Slovenijo). V gospodarsko manj oslabljenih državah so države, ki so pred krizo vlagale visok delež BDP-ja v visoko šolstvo, bolj krčile sredstva, namenjena pomoči študentom, kot sredstva za visokošolske zavode. Prepoznavamo, da so mehanizme in instrumente financiranja visokega šolstva v nekaterih državah spreminjali v smeri večje učinkovitosti, vendar to ni nujno posledica učinka krize. Predvsem v gospodarsko bolj oslabljenih državah se je na institucionalni ravni sprejelo več ukrepov racionalizacije sredstev, kar je vodilo tudi do zniževanja števila zaposlenega akademskega osebja. Povpraševanje po visokem šolstvu je bilo sicer večje v gospodarsko manj oslabljenih državah, vendar se je delež mladih v najznačilnejši starostni skupini, ki se vpisuje v visoko šolstvo, v gospodarsko bolj oslabljenih državah močno znižal. Bruto stopnja vpisa je bila tako višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah, čeprav tega nismo mogli potrditi na primeru Slovenije. Med gospodarsko manj oslabljenimi in gospodarsko bolj oslabljenimi državami smo ugotovili statistično značilne razlike v spremembi stopnje brezposelnosti diplomantov, kjer je bila sprememba statistično značilno višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah. Statistično značilnih razlik v povečanju diplomantov med skupinama nismo potrdili, ugotovili pa smo, da so med državami, ki so pred krizo vlagale veliko sredstev na študenta, in državami, ki so pred krizo vlagale malo sredstev na študenta, statistično značilne razlike tako v spremembi rasti števila diplomantov kot v spremembi stopnje brezposelnosti diplomantov. Študija primera Slovenije je pokazala, da obstajajo tudi razlike med državami znotraj skupine gospodarsko bolj oslabljenih držav, kamor se je uvrstila tudi Slovenija. Znižanja javnih izdatkov za visoko šolstvo so se sicer podobno začela šele ob poglabljanju krize, vendar so se javni izdatki za pomoči študentom znižali bolj kot javni izdatki za visokošolske zavode. Prav tako se je način financiranja v letu 2011 spremenil, da v manjši meri upošteva elemente uspešnosti. Hkrati ugotavljamo, da število študentov zaradi demografije upada bolj kot v ostalih gospodarsko bolj oslabljenih državah. Število diplomantov se je v Sloveniji, nasprotno, povečevalo bolj v skladu z gospodarsko manj oslabljenimi državami, kar lahko pripišemo ukrepom racionalizacije sredstev s strani vlade. Prehod diplomantov na trg dela pa je težak, kar se posledično kaže s povečevanjem stopnje njihove brezposelnosti. Naše ugotovitve prispevajo novo znanje in razmislek o učinku gospodarske in finančne krize na spremembe financiranja visokega šolstva, na podlagi česar se lahko oblikujejo priporočila visokošolskim politikam za doseganje boljših rezultatov v visokem šolstvu in družbi kot celoti.
Keywords: financiranje visokega šolstva, gospodarska in finančna kriza, javna sredstva, povpraševanje po terciarnem izobraževanju, brezposelnost diplomantov
Published in ReVIS: 28.07.2021; Views: 1160; Downloads: 56
.pdf Full text (4,24 MB)

4.
Odzivnost aktivne politike zaposlovanja na razmere na trgu dela v času gospodarske krize v Republiki Sloveniji : magistrska naloga
Anica Gržan, 2015, master's thesis

Abstract: Visoka stopnja brezposelnosti predstavlja velik makroekonomski problem, tako za državo kot za posameznika. Stanje na trgu dela je v veliki meri pogojeno z dogajanjem v gospodarstvu. Slovenijo je v drugi polovici leta 2008 prizadela huda gospodarska kriza, njene posledice pa smo na trgu dela občutili v letu 2009, ko se je stopnja brezposelnosti glede na preteklo leto dvignila za 2,4 % oziroma povišala za 23.129 novih brezposelnih oseb. Brezposelnost je nato naraščala vsa nadaljnja leta, vendar neenakomerno v vseh populacijskih skupinah, zaradi česar se soočamo z bolj ali manj kritičnimi skupinami brezposelnih oseb. Neenakomerno naraščanje ali padanje brezposelnosti je glavni povzročitelj strukturne brezposelnosti, ki jo je najtežje odpraviti. Cilj magistrske naloge je ugotoviti ali se je struktura brezposelnih oseb pod vplivom gospodarske krize spremenila glede na obdobje pred njo. V primeru strukturnih sprememb v brezposelnosti med gospodarsko krizo, me bo v nadaljevanju zanimalo, kako so se nanje odzvali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ti skupaj soustvarjajo in izvajajo različne programe aktivne politike zaposlovanja, s katerimi naj bi v prvi vrsti odpravljali strukturno brezposelnost, ki predstavlja najtrši oreh.
Keywords: brezposelnost, strukturna brezposelnost, stopnja brezposelnosti, število brezposelnih, aktivna politika zaposlovanja, gospodarska kriza
Published in ReVIS: 07.06.2021; Views: 1428; Downloads: 93
.pdf Full text (2,40 MB)

5.
Vpliv krize etike in morale na krizo gospodarstva : zaključno delo
Sani Bosnić, 2012, undergraduate thesis

Keywords: etika, morala, gospodarska kriza, kriza vrednot
Published in ReVIS: 20.01.2021; Views: 1198; Downloads: 70
.pdf Full text (899,58 KB)

6.
7.
Poslovanje avtomobilskega podjetja v času gospodarske krize : magistrska naloga
Zora Žnidar, 2010, master's thesis

Keywords: Ekonomija, poslovanje, gospodarska kriza, avtomobilsko podjetje, spremembe
Published in ReVIS: 12.01.2021; Views: 1672; Downloads: 62
.pdf Full text (542,83 KB)

8.
Vpliv gospodarske krize leta 2008 na panogo založništva knjižnih del v Sloveniji - analiza kazalnikov poslovanja založb v Sloveniji od leta 2011 do leta 2019
Tjaša Klenovšek, 2020, master's thesis

Abstract: Pričujoče magistrsko delo obravnava vpliv in razsežnosti gospodarske krize leta 2008 na panogo založništva knjižnih del v Sloveniji, kot eni pomembnejših gospodarskih panog pri razvoju in ohranjanju slovenske kulture in jezika. Čeprav se je finančna in gospodarska kriza leta 2008 začela v Združenih državah Amerike z zlomom finančnega sistema po tem, ko je prišlo do nepremičninskega poka zaradi padca cen nepremičnin, kateremu je sledil propad vse več »hedge skladov« in investicijskih bank v Ameriki, jo strokovnjaki opredeljujejo kot sistemsko krizo, saj se je razširila s finančnega področja na celotno gospodarstvo. Njenim posledicam se nismo mogli izogniti tudi v Evropi in Sloveniji, čeprav je kriza v naše gospodarsko okolje prišla nekoliko z zamikom. Ravno leta 2008, ko je marsikatera gospodarska panoga že čutila prve posledice nastale finančne in gospodarske krize, je založništvo v Sloveniji doseglo svoj vrhunec. A žal so se številke kmalu obrnile navzdol. Spremembe, ki so se zgodile v gospodarstvu kot posledica gospodarske krize leta 2008, so dodobra zamajale obstoj marsikatere založbe v Sloveniji in knjižna pokrajina se je v zadnjih desetih letih pri nas precej preoblikovala. V raziskovalnem delu magistrskega dela torej proučujemo, kakšne so bile razsežnosti in vpliv gospodarske krize leta 2008 na panogo založništva knjižnih del, pri čimer smo s pomočjo šestih izbranih kazalnikov poslovanja analizirali poslovanje 15 založb v Sloveniji v obdobju 2011–2019. Z analizo rezultatov smo potrdili zastavljene hipoteze in predpostavke o razsežnostih finančne in gospodarske krize leta 2008, zaradi katere so se nekatere založbe znašle v likvidnostnih težavah, pri določenih je sledil celo propad oziroma stečaj. Na drugi strani pa kriza predstavlja tudi priložnost, kar so nekatere založbe izkoristile in uspešno prilagodile svoje poslovne modele ter se obdržale na trgu ali celo izboljšale svoj položaj. Vzorec je zajemal velike, srednje in male založbe ter ni vključeval samozaložnikov. Raziskava je narejena samo v Sloveniji in je tako ne moremo posplošiti na svetovno raven.
Keywords: Kriza, nastanek krize, gospodarska kriza, založništvo knjižnih del, založba, knjiga, knjižni trg, novi trendi v založništvu
Published in ReVIS: 16.12.2020; Views: 1561; Downloads: 120
.pdf Full text (1,69 MB)

9.
Vpliv proračunov na uspešnost rokometnih klubov : diplomsko delo
Žiga Mlakar, 2015, undergraduate thesis

Keywords: rokomet, financiranje, financiranje klubov, proračun, gospodarska kriza, končna uvrstitev
Published in ReVIS: 12.12.2020; Views: 1281; Downloads: 67
.pdf Full text (876,23 KB)

10.
Vpliv gospodarske krize na delovanje neprofitne organizacije : na primeru ustanove
Aleš Podlogar, 2013, undergraduate thesis

Keywords: gospodarska ekonomska kriza, neprofitne organizacije, ustanove
Published in ReVIS: 12.12.2020; Views: 1576; Downloads: 73
.pdf Full text (953,04 KB)

Search done in 0.45 sec.
Back to top