Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
3.
Alternativno reševanje sporov na področju zavarovalniške dejavnosti
Urška Star, 2018

Abstract: Diplomska naloga je osredotočena na analizo alternativnega reševanja sporov na področju zavarovalniške dejavnosti. Zavarovalniški spori so posebnizato, ker izvirajo večinoma iz zavarovalne pogodbe. Zavarovalniceimajonamreč interes, da spore rešijona čim hitrejši, miren in zaupen način ter nadaljujejoposlovna razmerja s strankami kot zavarovalci. Obenem pa so zavarovalnice po zakonu zavezane zagotoviti postopke izvensodnega reševanja sporov za stranke kot potrošnike. Ker gre v zavarovalniški dejavnosti velikokrattudiza spore vezane na odškodnino, pa imajo podoben interes tudi zavarovanci, da dobijo izplačilo. Zavarovalna pogodba je sicer ena izmed bolj kompliciranih pogodb obligacijskega prava, zato je potrebna pojasnitev tudi bistvenih institutov zavarovalnega prava. Nepoznavanje vsebin zavarovalnih pogodb in dejavnosti je namreč lahko tudi razlog, ki privede do sporov. Diplomska naloga,ob presoji in primerjavi s sodnim postopkom reševanja sporov zastopa stališče, da so oblike alternativnega reševanja sporov, kot so predvsem arbitraža, ki je najbolj podobna postopkom pred sodišči in se konča z meritorno odločbo, pa tudi mediacija, kot posredovalni organ ter institut varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, za primere kršitev etičnega kodeksa in dobrih poslovnih običajev zavarovalnic, primerni načini za razreševanje zavarovalniških sporov. Pomembno jih je le uporabiti na pravilen način in s pravo obliko glede na naravo spora.
Found in: ključnih besedah
Keywords: zavarovalništvo, alternativno reševanje sporov, zavarovalni spori, arbitraža
Published: 26.07.2018; Views: 2118; Downloads: 186
.pdf Fulltext (715,03 KB)

4.
5.
Komuniciranje v sodobni organizaciji in zadovoljstvo zavarovancev
Hermina Pezdirc Žulič, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Zanima nas zadovoljstvo zavarovancev z zavarovalnico. Sprašujemo se, ali obstajajo razlike v zadovoljstvu zavarovancev z različnimi vrstami zavarovanj in kako podane ocene zadovoljstva zavarovancev vplivajo na sklenitev novega zavarovanja. Namen: Namen naloge v teoretičnem delu je spoznati zavarovalno storitev, komuniciranje v zavarovalništvu, zadovoljstvo zavarovancev in kakovost zavarovalne storitve. Namen empiričnega dela raziskave je ugotoviti stopnjo zadovoljstva anketiranih v vzorcu, ki smo ga izbrali iz populacije tistih zavarovancev, ki so prejeli izplačilo zavarovalnine ob nastanku zavarovalnega primera, iz naslova nezgodnega zavarovanja, zavarovanja avtomobilskega kaska in zavarovanja MojDom. Metoda: Naloga vključuje metodo kompilacije, statistično metodo in metodo anketiranja. Metodo kompilacije smo uporabili v teoretičnem delu naloge in zajema citiranje, povzemanje ter navajanje. V empiričnem delu naloge smo podatke, pridobljene z anketiranjem preko telefonske linije, analizirali s statističnimi metodami. Za analizo podatkov prvega dela anketnega vprašalnika smo uporabili Kruskal-Wallisov test za vse tri vrste zavarovanj, Post hoc test, Jonckheere-Terpstra test in Wilcoxonov test med pari različnih vrst zavarovanja. Pri drugem delu anketnega vprašalnika smo podatke analizirali s Hi-kvadrat testom in binarno logistično regresijo. Rezultati: Z rezultati raziskave lahko potrdimo, da so anketirani zavarovanci v povprečju zadovoljni z zavarovalnico. Analiza rezultatov je pokazala, da se podane ocene zadovoljstva anketiranih razlikujejo med različnimi oblikami zavarovanj, vendar le-te izrazito ne odstopajo, zato pri večini opravljenih statističnih testov nismo zaznali statistično značilnih razlik. Statistično značilno razliko je pokazal izračun Wilcox testa za prvi par vrst zavarovanj pri tretjem vprašanju o doslednosti strokovnih sodelavcev, nadalje pri izračunu Hi-kvadrat testa prav tako zasledimo statistično značilna odstopanja in v zaključku analize z binarno logistično regresijo ugotovimo statistično značilen vpliv sedmega vprašanja na odločitev anketiranih glede sklenitve novega zavarovanja. Organizacija: Rezultati raziskave lahko zavarovalnici služijo kot temelj predlogov za izboljšanje tistih področij, kjer so bila ugotovljena statistično značilna odstopanja. Strokovne sodelavce, ki rešujejo zavarovalne primere po različnih vrstah zavarovanja, se lahko opozori na doslednost in odnos do zavarovancev. Omenjeni pristop pomeni izboljšanje dela zaposlenih, kar bo vplivalo na večje zadovoljstvo zavarovancev. Med raziskavo smo prišli do predlogov o izboljšanju in dopolnitvi uporabljenega anketnega vprašalnika. Družba: V kolikor bodo upoštevani izsledki raziskave, bo imelo to pozitiven vpliv na družbo in okolje. Zavarovalnica lahko doseže še večje zadovoljstvo zavarovancev, le-ti pa s svojim pozitivnim mnenjem spodbudijo k sklenitvi zavarovanja tudi nove potencialne zavarovance. Originalnost: Izvirnost raziskave je v izvirnosti ideje, metode in vsebine. Raziskava je bila izvedena v eni izmed slovenskih zavarovalnic. Sodelovalo je 180 zavarovancev. V Sloveniji obstaja nekaj raziskav na področju zadovoljstva zavarovancev, vendar je le-teh v primerjavi s tujino še vedno malo. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: V raziskavo so bili vključeni naključno izbrani zavarovanci, ki so prejeli izplačilo zavarovalnine v mesecu aprilu 2013 in maju 2013. Zaradi ohranjanja anonimnosti zavarovancev smo bili omejeni pri prikazu njihovih demografskih podatkov. Na zadovoljstvo zavarovancev in njihovo odločitev glede sklenitve nadaljnjega zavarovanja pri izbrani zavarovalnici vplivajo tudi drugi dejavniki, ki v raziskavo niso bili vključeni. Priporočena je nadaljnja raziskava na istem področju po dopolnjenem anketnem vprašalniku, kakor tudi raziskava o zadovoljstvu zavarovancev s področjem trženja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: zavarovalnica, zavarovanec, zavarovalni primer, strokovni sodelavci, zadovoljstvo, komuniciranje, kakovost, magistrske naloge
Published: 19.08.2021; Views: 316; Downloads: 0
.pdf Fulltext (589,51 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top