Repository of colleges and higher education institutions

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Mehanizmi varstva človekovih pravic v evropskem trikotniku Ustavno sodišče RS - ESČP - Sodišče EU
Authors:Šebenik, Nina (Author)
Mavčič, Arne (Mentor) More about this co-author... New window
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Tipology:2.09 - Master's Thesis
Organization:EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law
Abstract:Ustavnosodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji na podlagi Ustave preko mehanizma za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ter ustavne pritožbe zagotavlja Ustavno sodišče v Ljubljani. Nanj pomembno vplivata in ga dopolnjujeta Svet Evrope z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in možnostjo vložitve individualne pritožbe v primeru kršitev konvencijskih pravic na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu ter Evropska unija z Listino o temeljnih pravicah in postopkom predhodnih vprašanj pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu. Vsako izmed teh treh sodišč predstavlja oglišče, ki skupaj tvorijo evropski trikotnik varstva človekovih pravic. Katalog pravic, ki jim je zaupan v varstvo, razlagajo široko, ustvarjalno in razvojno. Zaradi njihovega pozitivnega aktivizma je pravo, ki ga razlagajo, živo in razvijajoče se, medsebojna razmerja pa občutljiva in zapletena. Razvoj Sveta Evrope in Evropske unije ter obravnava Slovenije pred njunimi sodišči dajeta trden temelj za sklep, da je varstvo prebivalcev Slovenije vse bolj odvisno od razmerij znotraj evropskega trikotnika. Magistrsko delo opozarja na zahtevnost uveljavljenih sprememb Lizbonske pogodbe v Evropski uniji kot tudi dolžnosti, izhajajočih iz članstva v Svetu Evrope, na podlagi katerih bo sodnik rednega sodišča deloval tudi kot ustavni in evropski sodnik, ter se zavzema za sočasno reformiranje področja obstoječih mehanizmov varstva pravic na vseh ravneh sodnega varstva, od rednih prek ustavnih do evropskih sodišč.
Keywords:človekove pravice, ustave, ustavne pravice, ustavna sodišča, Evropska unija, magistrske naloge, bolonjski program
Year of publishing:2017
Publisher:[N. Šebenik]
Source:Nova Gorica
COBISS_ID:2053170870 Link is opened in a new window
UDC:342.7:342.565.2:061.1EU(043.2)
Note:Mag. delo 2. stopnje bolonjskega študija; magistrski študijski program Pravo II. stopnje;
Views:3031
Downloads:235
Files:.pdf RAZ_Sebenik_Nina_i2017.pdf (2,60 MB)
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Mehanizmi varstva človekovih pravic v evropskem trikotniku Ustavno sodišče RS, ESČP, Sodišče EU
Abstract:The Constitutional Court in Ljubljana provides constitutional protection of human rights and fundamental freedoms in the Republic of Slovenia, based on the Constitution through a mechanism for assessing the constitutionality and legality of regulations and general acts issued for the exercise of public authority and through constitutional complaints. The Constitutional Court in Ljubljana is influenced and complemented by the Council of Europe with the European Convention on Human Rights and the possibility of lodging an individual complaint in the event of a breach of convention rights to the European Court of Human Rights in Strasbourg, as well as by the European Union with the Charter of Fundamental Rights and preliminary issue proceedings before the Court of Justice of the European Union in Luxembourg. Each of the three courts represents a cornerstone and together, they form the European triangle of human rights protection. The catalogue of rights entrusted to them for protection is interpreted broadly, creatively and developmentally. Due to the positive activism, the law that the courts interpret is living and developing, while the mutual relations are sensitive and complicated. The development of the Council of Europe and the European Union as well as the treatment of Slovenia before their courts give a solid foundation for the conclusion that the protection of Slovenes is increasingly dependent on the relations in the European triangle. This master's thesis draws attention to the complexity of the established changes of the Treaty of Lisbon in the European Union as well as the obligations arising from the membership in the Council of Europe, based on which a judge in an ordinary court of law will also serve as a constitutional and European judge. This thesis also advocates a simultaneous reform of the existing mechanisms for the protection of rights at all levels of judicial protection, from ordinary courts of law to constitutional and European courts.


Back