Repository of colleges and higher education institutions

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Pridelava krompirja z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v neugodnih vremenskih razmerah
Authors:Papler, Drago (Author)
Language:Slovenian
Work type:Unknown
Tipology:1.08 - Published Scientific Conference Contribution
Organization:Not in organisation
Abstract:Krompir je bil na Slovensko razširjen v času Habsburške monarhije, ko je cesarica Marija Terezija z odlokom o obveznem pridelovanju krompirja rešila pokrajino lakote in hkrati poskrbela za jed - pražen krompir. Šenčur je znan po pridelavi krompirja, kar simbolizira tudi spomenik cesarici Mariji Tereziji s krompirjem postavljen sredi Šenčurja. V Sloveniji je bilo leta 2013 pridelano 62.155 ton krompirja na 3.307 ha obdelovalnih površin; hektarski donos je bil 18,79 ton oziroma 6,85 odstotnih točk manj glede na povprečje pridelka 1991-2013. Največji donos krompirja je bil 26,42 ton/ha leta 2011, najmanjši pa 12,10 ton/ha leta 1992. Obdelovalne površine za krompir so se v obdobju 1991- 2013 zmanjšale za 74,7 %, količine pridelanega krompirja pa so se zmanjšale za 65,7 %. Krompir raste do pet mesecev in ga je v tem času potrebno z varstvom in zatiranjem pred pleveli, pred plesnijo, pred črno listno pegavostjo, pred koloradskem hrošču in pred listnimi ušmi zaščititi. V ta namen se uporablja fitofermacevtska sredstva. Spremljali smo meterološke podatke in sledili postopku tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi pri zatiranju bolezni in škodljivcev pri rasti krompirja v letu 2013, ko je bilo nenormalno mokro. Na rast in pridelek krompirja vplivajo tla, temperatura, dolžina dneva, relativna vlaga in padavine. Za rast in pridelek krompirja je pomembno pravočasno učinkovito ukrepanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za varstvo rastlin pred pleveli in škodljivci.
Keywords:krompir, fitofarmacevtska sredstva, Slovenija, hektarski donos, statistične analize
Year of publishing:2014
COBISS_ID:1024586858 Link is opened in a new window
UDC:633.491:632.981.1
OceCobissID:276243200 Link is opened in a new window
Note:Nasl. z nasl. zaslona; Besedilo v slov.;
Views:1077
Downloads:0
Files:This document has no files. This document may have a phisical copy in the library of the organization, check the status via COBISS. Link is opened in a new window
 
Journal:Prenos inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo
zbornik referatov
Biotehniški center Naklo
Strahinj, 2014
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Growing potatoes with the use of phytopharmaceutical products in adverse weather conditions
Abstract:Potatoes were expanded on the Slovene territory during the Habsburg Monarchy, when the Empress Maria Theresa by a decree on compulsory cultivation of potatoes solved the country of hunger and at the same time took care of dish -fried potatoes. Šenčur is famous for the cultivation of potatoes, which is also symbolized by a monument to Empress Maria Theresa with potatoes placed in the centre of Šenčur. In Slovenia, in 2013 there were grown 62,155 tonnes of potatoes on 3,307 hectares of arable land; the crop yield per hectare was 18.79 tons, or 6.85 percentage points less than the average yield from 1991 to2013. The largest potato yield was 26.42 tonnes / ha in 2011, the lowest 12.10 tons / ha in 1992. The arable land for potatoes in the period from 1991 to 2013 decreased by 74.7%, and the amount of harvested potatoes decreased by 65.7%. Potatoes grow up to five months and during this time the protection andcontrol are necessary against weeds, mould, black leaf spottedness, Colorado beetle and against aphides. For this purpose phyto-pharmaceutical products are used. We monitored meteorological data and followed the treatmentprocedure with the phyto-pharmaceutical products in the control of diseases and pests in growing potatoes in 2013, when it was abnormally wet. The growth and yield of potatoes are influenced by soil, temperature, day length, relative humidity and rainfall. Timely, effective action with phyto-pharmaceutical products to protect crops against weeds and pests are important for growth and yield of potatoes.
Keywords:potatoes, phyto-pharmaceutical products, Slovenia, yield per hectare, statistical analyses


Back