Repository of colleges and higher education institutions

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Telesna nedejavnost študentov fizioterapije
Authors:Potočnik, Alma (Author)
Kresal, Friderika (Mentor) More about this co-author... New window
Pišot, Saša (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Bachelor thesis/paper
Tipology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FIZIOTERAPEVTIKA - PHYSIOTHERAPEUTICA
Abstract:Uvod in namen: Telesna nedejavnost in prekomerno sedenje sta pomembna družbena problema sodobnega časa. Problema sta povezana z nastankom kroničnih bolezni, tveganjem za prezgodnjo umrljivost, nastankom srčno-žilnih in drugih bolezni ter poškodb mišično-skeletnega sistema. Negativni učinki sedenja in telesne nedejavnosti se kažejo že pri otrocih in mladostnikih. Odločili smo se, da z raziskavo ugotovimo, kakšne so telesne navade študentov fizioterapije in ali je vprašalnik SIMPAQ, subjektivna merska metoda, primerno orodje za določanje stopnje telesne nedejavnosti. Metode: V raziskavi je sodelovalo 41 preiskovancev, študentov (15 moških in 26 žensk). Z merilnikom pospeška (Actigraph, GT3, ZDA), ki so ga imeli preiskovanci pritrjenega na desnem boku, smo merili telesno dejavnost 7 zaporednih dni. Po končanem merjenju so preiskovanci izpolnili še vprašalnik SIMPAQ. Rezultati: Preiskovanci so bili telesno nedejavni 656 ± 72 minut dnevno. Ženske so poročale 47 % manj vadbe kot fantje. Za veljavnost vprašalnika SIMPAQ smo z Bland-Altmanovo analizo deskriptivno pregledali podatke, s pomočjo statističnega testa pa linearno soodvisnost obeh merjenih spremenljivk. Ugotovili smo, da je povprečna telesna nedejavnost, izmerjena z obema metodama, linearno povezana z razliko telesne nedejavnosti (p<0,001), in sicer pri naklonu premice -0,991, kar pomeni, da vprašalnik v našem primeru ni veljaven. Uporabnost: Veljavnost vprašalnika bi prispevala k hitrejšemu in lažjemu ocenjevanju stopnje telesne nedejavnosti celotne populacije. Omejitve: Opraviti bi morali obsežnejšo raziskavo na večjem vzorcu preiskovancev in z bolj natančnimi vprašanji.
Keywords:SIMPAQ, telesna dejavnost, sedenje, zdrav življenjski slog.
Year of publishing:2020
COBISS_ID:23846659 Link is opened in a new window
VisID:1924
Views:1337
Downloads:120
Files:.pdf 457$$koncna_verzija-telesna_nedejavnost_studentov_fizioterapije.pdf (1,19 MB)
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Physical inactivity of physiotherapy students
Abstract:Introduction and purpose: Physical inactivity and prolong sitting time are major social problems of modern times. They are associated with higher risk of chronic and cardiovascular diseases and also injuries of the musculoskeletal system. Negative consequences of sitting time and lack of physical activity are already shown in children and young adults. That is why we were interested in the physical activity habits of the physiotherapy students and we also wanted to know if SIMPAQ questionnaire is an accurate tool for determining physical inactivity. Methods: The study included 41 students (15 men and 26 women). Physical activity was measured using accelerometer (Actigraph, GT3, USA), worn on right hip for 7 consecutive days. After the measurement, students also completed the SIMPAQ questionnaire. Results: Participants spent in physical inactivity 656 ± 72 minutes/day. Women reported 47 percent less time spent in exercise than men. We made Bland-Altman analysis and linear regression. We found that average physical inactivity, measured by both methods, was linearly related to the separation of physical inactivity (p<0.001), the slope of the line is -0.991, which means that the questionnaire is not valid. Usability: Validity of SIMPAQ questionnaire would help in quicker and easier measuring of the level of physical inactivity of the entire population. Limitation: The research has to be made on larger sample of participants and with more specific and exact questions.
Keywords:SIMPAQ, physical inactivity, sedentary behaviour, healthy lifestyle.


Back