Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a co-author. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this co-author's research fields and interests are.

Person: Aleš Adamlje

Together there are 50 keywords, that are appearing 50 times.
0 of them (0 % of all) appear more than once, together appearing 0 times (0 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
1xrazrez pločevine, priprava zvarnih robov, robotsko varjenje, avtomatizacija, DFA metoda, priprava polizdelkov, plazma, reinženiring poslovnega procesa, abrazivni vodni curek, laser, plamen, DFM metoda, elektromotor, konstruiranje, izračun stroškov, spremembe na orodjih, tehnološke operacije, termoplasti, izdelki iz plastike, transportni trakovi, gantogram, indukcijsko segrevanje, natiskovanje, pnevmatika, sočasni inženiring, reinženiring, CNC obdelava, serijska proizvodnja, CNC stroji, frezanje, geometrijski testi, prehrambna industrija, polimeri polirani testni vložki, injekcijsko brizganje, konformni hladilni sistem, oblikovni orodni vložek, optimizacija, natančnost, dostopnost omrežja, komercialna kuhinja, oprema, prenova, projektni tim, izboljšave, zemeljski plin, raziskave, zadovoljstvo uporabnikov, uporabniki plina, varnost, DMLS tehnologija