Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Nova dela v ReVIS:

19.07.2024UNM FEIdrugoPomen računovodskih informacij za poslovno odločanje
19.07.2024UNM FEIdrugoUporaba podatkovne analitike in orodja Orange za optimizacijo časovne obremenitve CT aparata v urgentnem centru
19.07.2024UNM FZV drugoINFORMIRANOST STARŠEV O SKRBI ZA OSEBNO HIGIENO IN UREJENOST DOJENČKA
19.07.2024UNM FZV drugoNEGOVALNE DIAGNOZE PROMOCIJE ZDRAVJA PRI SLADKORNEM BOLNIKU
19.07.2024UNM FZV drugoZDRAVSTVENO VZGOJNI PRISTOP ŽENSK PRI SAMOPREGLEDOVANJU DOJK
19.07.2024UNM FZV drugoZDRAVSTVENA VZGOJA PRI VARNOSTNEM ODKLONU
18.07.2024UNM FPUVdrugoRazlika u zadovljstvu zaposlenika u poduzećima s domaćim vlasničkim kapitalom i poduzećima sa stranim vlasničkim kapitalom u Hrvatskoj
17.07.2024FIZIOTERAPEVTIKAdrugoUčinkovitost fizioterapevtske obravnave pacientov z okvaro ulnarnega živca v komolcu
12.07.2024UNM FSdrugoOPTIMIZACIJA PRENOVE OBSTOJEČE ENODRUŽINSKE STAVBE V STAVBO BREZ UPORABE FOSILNIH GORIV
12.07.2024FDdrugoIdejna zasnova modularne bivalne enote iz trajnostne plastike


V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v ReVIS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
AMEU - Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor  0  0
AREMA - AREMA – Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina        
AVA - Akademija za vizualne umetnosti        
B&B - B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.        
BCN - Biotehniški center Naklo05  5
BIC LJ - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana        
EMUNI - Euro-Mediterranean University        
EŠNM-VŠŠ - Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola        
EVRO-PF - Nova Univerza - Evropska pravna fakulteta  8  8
FD - Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod  7  7
FDŠ - Nova Univerza - Fakulteta za državne in evropske študije  0  0
FINI - Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto  0  0
FIŠ - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu  0  0
FIZIOTERAPEVTIKA - Visokošolski zavod Fizioterapevtika  2  2
FKPV - Fakulteta za komercialne in poslovne vede  5  5
FOŠ - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu  0  0
FSMŠ - Nova Univerza - Fakulteta za slovenske in mednarodne študije        
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije00  0
FZAB - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin00  0
GeaCol - Gea College01  1
GRM-NM - Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,Višja strokovna šola in Visoka šola        
IC-M - Izobraževalni center Memory        
MFDPŠ - Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije08  8
MLC - MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana        
ŠC KRANJ - Šolski center Kranj        
ŠCNM - Šolski center Novo mesto  0  0
ŠCSKS - Šolski center Srečka Kosovela Sežana        
TŠCMB - Tehniški šolski center Maribor - VSŠ        
UNM - Univerza v Novem mestu        
UNM FEI - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za ekonomijo in informatiko0    0
UNM FPUV - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za poslovne in upravne vede00  0
UNM FS - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za strojništvo00  0
UNM FZV - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za zdravstvene vede65  11
VIST - Fakulteta za aplikativne vede  0  0
VPŠMB - Višja prometna šola Maribor        
VSS-ESCE - Višja strokovna šola - Ekonomska šola Celje        
VSŠ-ŠCLJ - Šolski center Ljubljana -Višja strokovna šola        
VSŠESMS - Ekonomska šola Murska Sobota - VSŠ        
VŠGI - Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj        
VŠPI - Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje        
VŠPV - B2 Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana  0  0
VŠR - Visoka šola za računovodstvo in finance        
VŠŠCSG - Višja šola - Šolski center Slovenj Gradec        
VŠTL - Visoka šola za transport in logistiko        
VŠVO - Fakulteta za varstvo okolja, Velenje        
VŠZV SG - Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec        
VZŠCE - Fakulteta za zdravstvene vede v Celju  0  0
Skupaj *641  47
Zadnja osvežitev: 20.07.2024
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.