Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (12)

 1. Eva Piskrnik: Strategije soočanja z medvrstniškim spletnim in mobilnim nasiljem
 2. Tanja Potočnik: Dejavniki zunanjega in notranjega okolja pri obvladovanju procesa mediacije
 3. Nina Bavčar: Uporaba družinske mediacije ob razvezi zakonske zveze v slovenskem pravnem sistemu
 4. Katja Lokošek: Načini reševanja sporov v športu
 5. Tamara Barič: Sodišču pridružene mediacije v Sloveniji - priložnosti in izzivi
 6. Barbara Varga: Upravičenost državnih monopolov igralništva v Evropski uniji
 7. Drago Bitenc: Visoko šolstvo v Slovenski vojski
 8. Patricija Hvale Perc: Razvoj evropskega državljanstva kot element v pogodbah EU
 9. Boštjan Stare: Občinska uprava v luči pričakovanj in zaznav občanov
 10. Tanja Šibanc: Predpisi EU glede igralništva s posebnim ozirom na igralništvo v Sloveniji
 11. Maja Pucelj: Ne(uspešna) integracija pripadnikov islamske vere v neislamske države
 12. Ivan Kelher: Vloga in pomen institucije Ombudsman na Kosovu