Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Tanja Zadražnik: Nasilje na socialnih omrežjih in osnovnošolski otroci
 2. Andreja Terpotec: Odnos med kulturnimi vrednotami in zaznavo korupcije
 3. Damjan Štrucl: Pravni in institucionalni vidiki ureditve kibernetske varnosti in obrambe Republike Slovenije
 4. Metka Cerar: Javno naročanje na področju obrambe in varnosti
 5. Darijo Levačić: Nadzorstvena vloga ministrstva za notranje zadeve nad zasebno varnostno in detektivsko dejavnostjo

Magistrska dela (27)

 1. Davorin Toš: Vpliv trgovine s prepovedanimi drogami na nacionalno varnost in varnost Evropske unije
 2. Andrejka Šepec: Strateško komuniciranje v Finančni upravi Republike Slovenije
 3. Aleš Repovž: Vpliv prepovedanih substanc na mladoletnike in njihovo varnost v prevzgojnem domu
 4. Drago Lesjak: Varnost baltskih držav – primer Latvija
 5. Tjaša Arh: Vpliv demografskih sprememb na čakalne vrste v zdravstvu
 6. Lea Mašič Pernuš: Vloga oboroženih sil v času evropske migrantske krize
 7. Matej Kropf: Kibernetski napadi z izsiljevalskim virusom - študija primera v Republiki Sloveniji
 8. Dušan Jager: Sistem zagotavljanja kakovosti v Natovih Centrih odličnosti
 9. Vojka Cankar Miklavčič: Sklenitev zakonske zveze v luči suma zlorabe
 10. Stella Premelč: Vpliv spremembe Zakona o pacientovih pravicah na čakalne sezname v zdravstvu
 11. Damijan Muhič: Prispevek slovenske vojske v mednarodni operaciji in misiji na Kosovu
 12. Marjan Horvat: Vodenje v Slovenski vojski študija koncepta vojaškega voditeljstva
 13. Iris Uzar: Ekonomske migracije in Slovenija po vstopu v Evropsko unijo
 14. Vladimir Adam: Evropska migrantska kriza 2015 - izkušnje slovenske policije
 15. Elvis Škerban: Organizirani kriminal in nezakonite migracije kot grožnja nacionalni varnosti
 16. Goran Novak: Organizirani kriminal na primeru motornih vozil v Republiki Sloveniji
 17. Jure Toman: Kosovo - država ali mednarodni protektorat?
 18. Aleksander Kocič: Mednarodni in diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo na vojaškem in kulturnem področju
 19. Sebastian Mohorič: Vloga vedenjskih vzorcev pogrešanih oseb pri njihovem iskanju
 20. Jožica Hribar: Vzgojnopreventivne akcije v vrtcu in njihov pomen za varnost predšolskih otrok v cestnem prometu
 21. Robert Uzar: Evalvacija usposabljanja slovenskih policistov za nadzor zunanje schengenske meje
 22. Nevenka Trček: Vloga urada RS za preprečevanje pranja denarja pri pregonu kaznivih dejanj, povezanih z igrami na srečo
 23. Polona Klemenčič: Žled 2014-primer naravne nesreče kot preizkus delovanja državnih organov in družbeno koristnih organizacij
 24. Gabrijela Horvat: Vloga Policijske postaje Slovenske Konjice pri zagotavljanju prometne varnosti osnovnošolskih otrok
 25. Saša Stefanišin: Nedovoljeno prirejanje iger na srečo
 26. Slavko Kolar: Znanstveni nazivi v Slovenski vojski
 27. Katja Keršmanc: Porast imigracij v Evropsko unijo, njen odziv in varnostni vidik