Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (9)

 1. Elmi Konjusha: Sustainable retrofitting measures with emphasis on energy efficiency of the residential sector in Pristina
 2. Andrej Pompe: Znamka mesta - pomemben ustvarjalec pozicije mesta v konkurenčnem prostoru
 3. Dijana Možina Zupanc: Prospects for sustainable development in the Zasavje region of Slovenia
 4. Andrej Baričič: Delovni prostor in doživljanje zdravstvenega in duševnega stanja zaposlenih v Sloveniji
 5. Bojan Grum: Primerjava pričakovanj potencialnih kupcev nepremičnin glede pridobitve nepremičninskih pravic v različnih kulturnih okoljih
 6. Špela Zagorc: Improving energy efficiency of the existing buildings in Sloveni and Norway through regulatory and financial incentives
 7. Klavdija Snežič: Odnos do množičnega vrednotenja nepremičnin
 8. Visar Hoxha: Fundamental economic factors that influence real estate value
 9. Milka Pungartnik: Moralno - etične dileme v gradbeništvu z javnofinančnega vidika

Magistrska dela (47)

 1. Mojca Kacjan: Urejanje prostora na nivoju lokalnih skupnosti
 2. Danila Brezovnik: Analiza vidikov upravljanja nepremičnin: primer skupine Kompas MTS
 3. Matjaž Pregelj: Vpliv delovnega prostora in organizacijske komunikacije na zadovoljstvo zaposlenih v igralnici Park
 4. Sašo Pungračič: Upravljanje večstanovanjskih stavb ter naloge, vloga in težave upravnika pri izvajanju upravljanja
 5. Marjana Sitar Malič: Vloga upravnega organa pri pripravi prostorskega akta
 6. Alenka Sedej: Vpliv delovnih procesov na delovne pogoje
 7. Branko Soršak: Analiza odzivov javnosti na poskusno vrednotenje nepremičnin
 8. Mihaela Kolander: Zadovoljstvo etažnih lastnikov s storitvami upravljanja
 9. Petra Štefančič: Uporaba podatkov iz množičnega vrednotenja nepremičnin
 10. Jasminka Kovačič: Revitalizacija kulturno zaščitene pristave gradu
 11. Almir Džamdžić: Vpliv investicijskih stroškov in okolja na prodajno ceno oskrbovanih stanovanj
 12. Janja Črne: Varnost kot pomemben element ob nakupu nepremičnin s tujimi viri financiranja
 13. Andrej Ciuha: Vpliv ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje na prebivalce in cene nepremičnin
 14. Irena Poniž: Metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin pri pridobivanju zemljišč za realizacijo investicijskih projektov občine
 15. Karmen Furlani: Problematika prostorskega in razvojnega planiranja na območju Krasa kot razvojna priložnost
 16. Jernej Žajdela: Revitalzacija mestnih središč
 17. Dean Vivoda: Analiza potrebe po pravnem svetovanju s področja urejanja stanovanjskih nepremičnin
 18. Damjana Kolenc: Vpliv organizacijske kulture in delovnega okolja na zadovoljstvo zaposlenih v nekaterih javnih in zasebnih institucijah v novomeški regiji
 19. Darko Štamcar: Analiza vzrokov za dolgotrajnost postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj za enostanovanjske stavbe
 20. Janka Černe: Zaznavanje sprememb nepremičninskega trga po vstopu Slovenije v schengensko območje
 21. Andreja Šorman Lebar: Zakonske podlage načrtovanja poslovno obrtnih con
 22. Marija Sušnik: Ukrepi države na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije v stavbah
 23. Sasha Hajzler: #The #Nord Stream pipeline as a high-importance EU energy infrastructure project and its features correlated to the Espoo Convention main environmental statements
 24. Tina Zajec: Vpliv nepremičninskega okolja na inovacijsko klimo v bančnem sektorju
 25. Olivera Kostić: Vpliv oglaševanja na nakup nepremičnine
 26. Mišo Josip Ivanec: Analiza gospodarskih dejavnikov pri razvoju poslovnih con v Domžalah in Kamniku
 27. Urška Čebular: Dejavniki nakupnega odločanja in določanja vrednosti nepremičnine z vidika mladih družin
 28. Katja Klopčič: Pravna zaščita tradicionalnih kozolcev in čebelnjakov v slovenskem prostoru
 29. Mojca Ferfolja: Ocena uspešnosti investicije ob upoštevanju različnih tveganj
 30. Gregor Sorč: Ocena zakona o graditvi objektov (ZGO-10 in bistvenih sprememb ZGO v zadnjih 15 letih s stališča investitorja
 31. Majda Reberšak-Iskra: Odražanje okoljske zakonodaje v gospodarski družbi ter upoštevanje regulativ na primeru podjetja Acroni, d.o.o.
 32. Petra Hribšek: Vpliv nepremičninskih elementov na motivacijo zaposlenih
 33. Tina Brodarič: Pomen etike pri poslovanju z nepremičninami
 34. Samo Štern: Razvoj stanovanjskega trga v odvisnosti od demografskih in gospodarskih dejavnikov
 35. Irena Vrtarič: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri stečajnih postopkih
 36. Tatjana Polajnar: Vpliv kakovostne gradnje na uspešno prodajo nepremičnin - primer stanovanjskega naselja "Gabrče"
 37. Gregor Grmek: Vpliv zakona o varstvu kulturne dediščine na revitalizacijo starih mestnih jeder
 38. Ljubica Gregorič: Analiza in komentar zakona o graditvi objektov
 39. Dragan Cvijanović: Stanovanjska problematika in stanovanjska oskrba mladih - primer mestne občine Nova Gorica
 40. Ines Kosovel: Prilagoditev delovnega okolja v okviru pravic iz invalidskega zavarovanja
 41. Aleš Ušaj: Izraba delovnega časa v slovenskih nepremičninskih agencijah
 42. Peter Brovč: Problematika pozidave Krasa in pravne možnosti zaščite le tega ter mnenje prebivalcev o nameravani ustanovitvi Kraškega regijskega parka
 43. Bojan Rožanec: Ključni dejavniki uspeha pri javno-zasebnem partnerstvu - primer Luke Koper
 44. Anita Sačer: Problematika gibalno oviranih oseb v sodobni arhitekturi
 45. Lea Rener: Nepremičninska zakonodaja v Sloveniji in uvedba davka na nepremičnine
 46. Snežana Vukićević: Izvrševanje Zakona o graditvi objektov v delu pridobitve uporabnega dovoljenja
 47. Marjana Zadel: Zadovoljstvo strank z delom nepremičninskih agencij na slovenski obali

Diplomska dela (5)

 1. Drini Grazhdani: The development of real estate management and infrastructure market in Kosovo
 2. Snežana Vukićević: Zloraba pravic stranskih udeležencev pri pridobivanju gradbenega dovoljenja z analizo primera
 3. Darko Raljić: Skrb za zdravje in varnost pri delu pri gradnji stanovanjske hiše
 4. Anjola Aliaj: Albanian approach on service level agreement within facility management based in european standards
 5. David Černe: Operativne, taktične in strateške naloge upravljalca nepremičnin: primer UKC