Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Tina Vukasovič

Vseh ključnih besed je 294, ki se skupaj pojavijo 544 krat.
67 ključnih besed (22.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 317 krat (58.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
57x17.98%management znanja
22x6.94%trženje
20x6.31%blagovna znamka
15x4.73%znanje
12x3.79%tržno komuniciranje
8x2.52%prepoznavnost
7x2.21%potrošniki
6x1.89%blagovne znamke, magistrsko delo, zadovoljstvo uporabnikov
5x1.58%trženjski splet, marketing, zadovoljstvo, podjetja, zadovoljstvo zaposlenih, strategija trženja
4x1.26%uporabniki, storitve, prenos znanja, podjetje, prodaja, družabna omrežja, nakupno vedenje
3x0.95%kupci, vodenje, strategije trženja, splet, zaposleni, trgovska blagovna znamka, oglaševanje, organizacijska klima, prepoznavnost blagovne znamke, management, potrošnik, Facebook
2x0.63%pospeševanje prodaje, socialna omrežja, prodajna uspešnost, tuji trg, bančne storitve, banke, izdelki, kompetence, turizem, kakovost storitev, pozicioniranje, svetovalci, tehnologije managementa znanja, strateški marketing, zvestoba, procesi managementa znanja, trženjska znanja, konkurenca, nagradne igre, analiza trga, odjemalci, učeča se organizacija, prehrambni izdelki, zadovoljstvo potrošnikov, nakupni proces odločanja, implicitno znanje, inovacije, eksplicitno znanje, dejavniki odločanja, nakupno odločanje, motivi, vrtec
1xB2B sejem IFAM, neposredni stik, trgovina, navidezno kupovanje, orodja marketinškega komuniciranja, trgovanje, razstavljalci, čebelarstvo, tržna strategija, izdelek, sejmi, marketinško komuniciranje, vedenje, medsebojni odnosi, organizacija, tržnik, trženjske sposobnosti, Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, sejemska dejavnost, promet, multimodalni transport, živila lokalnega porekla, pozicioniranje blagovne znamke, špedicija, logistika, pomorski transport, razvoj novih idej, povezanost managementa znanja z razvojem inovacij, telekomunikacijske storitve, interno komuniciranje, telekomunikacijski operaterji, spletna socialna omrežja, S-budget, električna vozila, poslovno komuniciranje, trženje storitev, stategija trženja, svetlobni zasloni, planiranje strategij, strategije marketinga, stateško načrtovanje, neprofitne organizacije, avtomobilska industrija, kvantitativna metoda, tržne raziskave, kvalitativna metoda, slovenska podjetja, inovacije v slovenskih podjetjih, elementi celostne grafične podobe, celostna grafična podoba, zavod Mačja hiša, marketinški splet, embalaža, pomen embalaže, vedenje odjemalcev, vpliv prenosa znanja, SECI model, nakupne navade, center za socialno delo, programi zvestobe, fotovoltaika (FV), obnovljivi viri energije (OVE), fotovoltaika, proces strateškega načrtovanja marketinga, nepridobitne organizacije, razvoj, analiza okolja, notranji potenciali podjetja, uvedba novega izdelka na trg, trg, sončna elektrarna, ekonomski izračun, modeli trženja, marketinški načrti, pralno-čistilna sredstva, pozicioniranost, cockta, organizacije, vizija, družbeni splet, energija, spletna družbena omrežja, rokodelska dejavnost, poslanstvo, veleprodaja, strokovno znanje, časovna obdobja, nakupna odločitev, delitev znanja, kombinirani kotel, lesna biomasa, zadovoljstvo porabnika, vodje, storitve najema predpražnika, osebna prodaja, e-storitve, inovativno poslovanje, trženjska strategija, management nabave, optimizacija nabave, čustvena inteligenca, učitelji, empatija, intuicija, SWOT analiza, vseživljenjsko učenje, profesionalizem učitelja, celiakija, optimizacija zalog, izdelki brez glutena, kompetence učiteljev, družba znanja, LED svetlobni zasloni, miselnost potrošnikov, kakovost, sponzorji, internet, ocenjevanje, Slovenj Gradec, Mesto glasnik miru, Rokometni klub Krim Mercator, poslovanje, tržno pizicioniranje, zaupanje potrošnikov, trenerji, Košarkarski klub Celje, košarka, Philips Avent, izobraževanje, ruski trg, oglaševalska kampanja, spletno oglaševanje, tiho in emplicitno znanje, nabava, podjetnik začetnik, podjetniki, COVID-19, usposabljanje, pandemija, trgovina z oblačili, spletno trženje, oglasi, subliminalna sporočila, procesi znanja, predšolska vzgoja, jeans, upravljanje blagovne znamke, e-mentorstvo, izbrana banka, Cockta, zdravstvene storitve, izbira vrtca, uporabniki zdravstvenih storitev, zdravstveni delavci, zdravstvena dejavnost, Nigrad, ugled podjetja, merjenje, zadovoljstvo kupcev, elektronsko poslovanje, zvestoba kupcev, izbor dobaviteljev, liberalizacija, prevozne storitve, JUB, plačilna disciplina, svetovni splet, internacionalizacija, železniški promet, vedenje potrošnikov, družbena omrežja, nakupni dejavniki, tržno-komunikacijski splet, informacijsko-komunikacijska tehnologija, IKT, nevladne organizacije, čebelji izdelki, zavarovalni trg, avtomobilsko zavarovanje, uporabnik storitve, nova storitev, interna komunikacija, harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, oznake, Nivedur, odnosi z javnostmi, trženjsko znanje, management upravljanja odnosov z odjemalci, menedžment znanja, smernice in standardi, spletno bančništvo, subvencije, zadovoljstvo odjemalcev, mreženje znanja, odprto inoviranje, zadovoljstvo porabnikov, porabniki, zdravje, mednarodna primerjava, raziskava, digitalni marketing, ekoturizem, uspeh podjetja, zasebno varovanje, Facebook oglaševanje, trajnostni turizem, motivacija, spletna trgovina, spletne trgovine, stres, spletno okolje, Delavska hranilnica d.d., prodajni lijak, merjenje uspešnosti oglaševalskih akcij, internetni marketing, dobavitelji, mikro podjetja, animirani junaki, otrok, športna akcija Razpnimo jadra, športna prireditev, gospodarska rast, življenjske potrebščine, inflacija, stabilnost cen, zadovoljstvo udeležencev, strategija tržnega komuniciranja