Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Uspešnost fizioterapevtske obravnave v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju
Nadja Peterlin, 2018

Abstract: Uvod in namen: Podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ) je program Bolnišnice Sežana namenjen bolnikom, ki potrebujejo dodatno zdravljenje po akutni obravnavi. Fizioterapevtska obravnava predstavlja poglavitni del programa. Namen je ovrednotiti uspešnost fizioterapevtske obravnave v PBZ na podlagi primerjav rezultatov lestvice ocenjevanja motoričnih funkcij (MAS), razširjenega indeksa po Barthelovi (RBI) ter rehabilitacijskega lista (RL) ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice. Metode: V raziskavo so bili vključeni 303 bolniki (75 % žensk, 92 % travmatoloških bolnikov), ki so pričeli z rehabilitacijo v letu 2016. Podatki so bili pridobljeni iz lestvic MAS, RBI in RL ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice ter analizirani s programom SPSS. Rezultati: Razlike med prvim in zadnjim ocenjevanjem so bile statistično značilne za vse tri ocenjevalne lestvice (p<0,05). Nevrološki bolniki dosegajo v primerjavi s travmatološkimi slabše rezultate, tako ob sprejemu kot odpustu iz bolnišnice. Primerjava med spoloma je pokazala statistično značilno razliko le pri lestvici MAS in fizičnemu delu lestvice RBI (p<0,05). Statistično značilno povezavo med časom bivanja in uspešnostjo fizioterapevtske obravnave smo ugotovili le pri lestvici RL. Uporabnost: PBZ sledi stabilizaciji po akutni obravnavi bolnika in je idealen za starejše. Zagotavlja jim telesno, delovno in drugo rehabilitacijo. Omejitve: V primerjavi s travmatološkimi smo imeli zelo majhen vzorec nevroloških bolnikov, zanesljivost statističnih ocen za travmatološke bolnike je manjša.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Podaljšano bolnišnično zdravljenje, uspešnost, funkcijsko ocenjevanje, fizioterapevtska obravnava
Published: 08.12.2018; Views: 3621; Downloads: 490
.pdf Fulltext (4,54 MB)

2.
FIZIOTERAPEVTSKA REHABILITACIJA PACIENTA PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI
Sebastjan Strmčnik, 2020

Abstract: Uvod in namen: Možganska kap spada med žariščne možganskožilne bolezni in je posledica okvare možganskih žil. Pri ljudeh, po preboleli možganski kapi, se lahko pojavijo okvare na gibalnem področju ali na drugih področjih človekovega delovanja. Pri celostni obravnavi bolnika po možganski kapi, ki jo izvaja multidisciplinarna ekipa, je glavna naloga fizioterapevta, da z različnimi fizioterapevtskimi metodami in tehnikami vzpostavi vračanje motoričnih funkcij pri bolniku. V diplomski nalogi smo se osredotočili na proces rehabilitacijske obravnave bolnika po možganski kapi. Metode: Podatki so bili zbrani s pomočjo pregleda literature, objavljene v obdobju med letoma 2005 in 2019. Uporabljene so bile raziskave avtorjev, podprte z dokazi. Rezultate raziskav smo prikazali v obliki tabele. Rezultati: V pregled literature smo vključili 16 raziskav, ki so obravnavale fizioterapevtsko rehabilitacijo bolnika po preboleli možganski kapi. Ugotovitve študij so pokazale večjo učinkovitost kombiniranih metod in tehnik v fizioterapiji (PNF, Bobath, kinezioterapija, hidroterapija, FES) pri izboljšanju funkcionalnih sposobnosti bolnikov, ki so doživeli možgansko kap. Kombinirana terapija lahko učinkovito dopolnjuje standardno rehabilitacijo, kar je razvidno iz raziskav. Uporabnost: S pregledom člankov v Pubmedu lahko dokažemo, da fizioterapevtski postopki izboljšajo kakovost življenja bolnikov po možganski kapi. Omejitve: Potrebnih je še več raziskav na področju rehabilitacije, preprečevanja, ozaveščanja in zdravljenja možganske kapi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: možganska kap, rehabilitacija, fizioterapevtska obravnava
Published: 28.05.2020; Views: 3090; Downloads: 366
.pdf Fulltext (1,81 MB)

3.
Pacientove pravice
Žan Popovič, 2020

Abstract: Pomen pacientovih pravic narašča povsod po svetu. Predstavljajo osrednjo zahtevo v procesu zdravstvenega varstva, saj je tudi pacientova vloga v tem procesu vse večja. V diplomski nalogi smo obravnavali dosežen nivo pacientovih pravic ter opisali njihov razvoj pri nas in v svetu. Proces približevanja k enakopravnosti deležnikov v procesu zdravstvenega varstva: pacientom, zdravnikom, fizioterapevtom in ostalimi udeleženci razumemo kot proces izboljševanja pacientovih pravic. Nedvomno je ugotovljeno, da so pacienti vse bolj osveščeni in se vse bolj zavedajo svojih pravic. Upravičeno pa se pričakuje in tudi zahteva njihova odgovornost pri skrbi za svoje zdravje. Pacientovo zaupanje v zdravstveno varstvo je odvisno od nivoja spoštovanja njegovih pravic. Njegovo zaupanje v zdravstveno varstvo bo največje ob doslednem spoštovanju njegovih pravic in ko se bo počutil enakopravnega udeleženca v tem procesu. Stanje pacientovih pravic smo v nalogi prikazali z analizo javno objavljenih podatkov o stanju pacientovih pravic, prikazali njihov trend in opozorili na dejavnike, ki vplivajo na njihov nivo. Uporabili smo letne podatke pristojnega ministrstva za obdobje od 2014 do 2018. Analizirano obdobje je relativno kratko, kar je posledica kratkega obdobja po sprejemu ZPacP. Ugotovili smo, da so pacienti glede svojih pravic iz leta v leto vse bolj osveščeni in se vsako leto v večji meri poslužujejo uzakonjenih postopkov. Kljub povečanju števila obravnavanih primerov kršitev se stanje spoštovanja pacientovih pravic v Sloveniji ne slabša, kot bi morda na prvi pogled kazale številke. Predvidevamo, da lahko to rast pripišemo predvsem večjemu ozaveščanju pacientov o njihovih temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, s tem pa tudi o njihovih konkretnih pacientovih pravicah. Ugotovitve nam služijo za oceno stanja in trend spoštovanja pacientovih pravic v Republiki Sloveniji po sprejetju ustrezne zakonodaje. Menimo, da smo predstavili in dobro spoznali pomen Zakona o pacientovih pravicah. Opisali smo z njim predpisane postopke za uveljavljanje pacientovih pravic in z opravljeno analizo potrdili postavljeno hipotezo, da so se pacientove pravice izboljšale po sprejetju tega zakona.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Pacientove pravice, Zakon o pacientovih pravicah, proces zdravstvenega varstva, zdravstvena obravnava in fizioterapevtska obravnava.
Published: 03.07.2020; Views: 1856; Downloads: 199
.pdf Fulltext (929,40 KB)

4.
UČINKOVITOST FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S PREHRANSKO PODPORO
Renato Štraus, 2021

Abstract: Prehrana spada med ključne dejavnike trenutnega in kasnejšega zdravja. Ljudje se vse bolj zavedamo pomena prehrane in načinov prehranjevanja. S pravilno prehrano podpiramo delovanje našega telesa in njegovo odpornost. Stabilno zdravstveno stanje nam zagotavljajo prav ustrezna in uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost ter ravnovesje uma, čutov in zavesti. Prehransko stanje ni le pomemben zdravstveni dejavnik, temveč je povezano tudi z učinkovitostjo fizioterapevtske obravnave vsakega pacienta. Informiranje in izobraževanje s strani zdravstvenih delavcev je bistvenega pomena v času rehabilitacije. Potrebni so spodbuda za telesno dejavnost, izboljšanje prehranskih navad in skrb za pacienta. Fizioterapevt mora biti predstavnik zdravega prehranjevanja in s tem pozitivno ustrezne prehranske navade, saj le-to privede do dobre in uspešno zaključene rehabilitacije. Rezultati raziskav dokazujejo, da je ustrezna prehranska obravnava ključnega pomena v procesu zdravljenja in klinične rehabilitacije. Prehranska podpora pacientom in uporabnikom fizioterapevtskih storitev omogoča uspešno fiziološko regeneracijo telesa.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Fizioterapevtska obravnava, prehrana, rehabilitacija, telesna dejavnost
Published: 30.03.2021; Views: 1272; Downloads: 131
.pdf Fulltext (842,19 KB)

5.
Fizioterapevtska obravnava na domu starejše osebe
Nika Ceme, 2021

Abstract: Fizioterapevtska obravnava na domu (v nadaljevanju FO) zagotavlja kontinuiteto in celovito oskrbo posameznika in je namenjena gibalno in težje oviranim posameznikom, to so najpogosteje starejše osebe, katerih delež se iz leta v leto povečuje. Dokazano je, da je to starostna skupina z največ zdravstvenih težav, mnogi od njih imajo lahko tudi po več kroničnih bolezni hkrati. Prednosti FO na domu je ta, da rehabilitacija poteka v poznanem okolju, ob prisotnosti svojcev in kjer je stopnja funkcioniranja najvišja. Zaradi oblike dela je obravnava bolj individualna in prilagojena vsakemu posamezniku posebej. Namen diplomskega dela je prikazati problematiko staranja, s katero se srečuje cel svet in podrobno predstaviti eno izmed rešitev za rehabilitacijo starejših oseb. Prikazati prednosti FO na domu, raziskati njeno razširjenost v Sloveniji in po svetu ter dokazati pomembnost vključevanja svojcev v obravnavo. Z rezultati našega anketnega vprašalnika, intervjuja in ostalih kliničnih študij smo prišli do zaključka, da je FO na domu učinkovita metoda dela pri rehabilitaciji starejših oseb. V naši raziskavi smo dokazali, da se z FO na domu zviša samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih in izboljša funkcionalnost gibanja in hoje starejše osebe. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali stopnjo zadovoljstva starejših oseb, ki je bila v našem primeru zelo visoka. Dokazali smo tudi pomembnost v edukaciji svojcev in njihovo vključevanja v samo obravnavo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: fizioterapevtska obravnava na domu, starejša oseba, fizična aktivnost starejših oseb, problematika staranja
Published: 16.11.2021; Views: 814; Downloads: 93
.pdf Fulltext (893,75 KB)

6.
POSEBNOSTI FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE ŽENSK V RAZLIČNIH OBDOBJIH IN PREHRANSKA PODPORA OB TEM
Manca Urana, 2021

Abstract: Specifika obravnave žensk izvira iz razlik v fiziologiji in delovanju ženskega ter moškega telesa. Anatomske in fiziološke posebnosti ter reproduktivna vloga ženske predstavljajo specifično zdravstveno področje, ki ga moramo v fizioterapiji upoštevati. S spremljanjem hormonskega stanja posameznice velikokrat najdemo racionalne odgovore na vedenjske značilnosti, čustveno odzivnost in nivo energije, ki pri ženskem telesu nihajo pogosteje. Pri tem ne izhajamo zgolj iz anatomskih razlik, temveč iz spolnih fizioloških sprememb, ki jih narekuje hormonski sistem. V diplomski nalogi je v prvem planu poudarjeno fiziološko hormonsko nihanje skozi žensko življenje. Drugo pomembno točko predstavljajo pogostejša obolenja, nelagodja, posledice hormonskega neravnovesja ter posledice nosečnosti. Zadnji, tretji sklop pa zajema angažiranost posameznice za lastno zdravje, kamor štejemo prehransko podporo, izogibanje negativnim dejavnikom, spanje in fizično aktivnost (kot preventiva ali zdravljenje že nastale situacije).
Found in: ključnih besedah
Keywords: Zdravje žensk, telesna dejavnost, hormoni, razlike med spoloma, prehranska podpora in fizioterapevtska obravnava.
Published: 16.11.2021; Views: 724; Downloads: 61
.pdf Fulltext (1,01 MB)

7.
Fizioterapevtska obravnava starejših odraslih v institucijah in na domu
Blaž Pleteršnik, 2022

Abstract: Staranje je proces, ki doleti vsakega. Slovenija se kot tudi ostale razvite države sveta sooča z demografsko krizo, ki je posledica staranja prebivalstva. Delež starejše populacije se veča, kar prinaša nove izzive in spremembe na področjih zdravstva, ekonomije in sociologije. Pri skupini starejših odraslih so v večjem številu kot pri ostalih skupinah prisotne specifične zdravstvene značilnost. Značilne so pogoste poškodbe mišično-skeletnega sistema, med katere uvrščamo zlome, ki so lahko pri starejših odraslih tudi usodni. Pri starejših odraslih je prisotno tudi veliko kroničnih obolenj, kot so srčno-žilne bolezni, kronična obstruktivna bolezen pljuč in možgansko-žilne bolezni. Pri starejših so pogosti tudi geriatrični sindromi, med katere prištevamo tudi padce in krhkost. Naštete značilnosti vplivajo na funkcionalnost posameznika in povzročajo težave pri opravljanju osnovnih in instrumentalnih življenjskih aktivnosti, kar negativno vpliva na samostojnost starejšega odraslega. Posledično se veča število oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Ta se pri nas pretežno izvaja v institucijah, kot so negovalni oddelki bolnišnic in v domovih za starejše. V nalogi smo raziskali fizioterapevtsko obravnavno starejših odraslih na domu, ki je lahko del storitev dolgotrajne oskrbe. Fizioterapevtska obravnava na domu je lahko učinkovita tako kot del rehabilitacije ali kot preventiva pri preprečevanju padcev in funkcionalnega upada pri starejših odraslih. Pomembna je prilagoditev obravnav posameznemu starejšemu odraslemu in njegovim potrebam, sodelovanje s soudeleženimi pri obravnavah in oskrbi ter določanje uresničljivih ciljev. Tudi slovenski Zakon o dolgotrajni oskrbi zajema izvajanje fizioterapevtskih storitev na domu za ohranjanje samostojnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: staranje prebivalstva, zdravje starejših odraslih, dolgotrajna oskrba, fizioterapevtska obravnava starejših odraslih na domu
Published: 08.04.2022; Views: 726; Downloads: 68
.pdf Fulltext (1,04 MB)

8.
Fizioterapevtske metode pri obravnavi inverzijskega zvina pri športniku mladostniku
Saša Žilnik, 2022

Abstract: Inverzijski zvin gležnja je ena najpogostejših poškodb mišično-skeletnega sistema mladih športnikov, zelo pogosto pa nastane tudi pri splošni populaciji med telesno dejavnostjo. Neustrezna fizioterapevtska obravnava lahko vodi v kronično nestabilnost gležnja, kar je dejavnik tveganja za ponavljajočo se poškodbo. Zaradi visoke pojavnosti zvina gležnja je nujna optimalna rehabilitacija, ki posledično pomeni manjše ekonomsko breme, saj zdravljenje poškodbe predstavlja velik strošek in vpliva na odsotnost z delovnega mesta, ter manjše zdravstveno breme, saj dolgoročno ponavljajoč se zvin gležnja vodi v zmanjšano telesno aktivnost in posledično v nastanek drugih kroničnih obolenj. V diplomskem delu smo pregledali literaturo in primerjali raziskave, ki so proučevale fizioterapevtsko obravnavo pri športnikih mladostnikih. Literaturo smo iskali v spletnih bazah podatkov PEDro, PubMed in Google Scholar. Podrobneje smo predstavili deset raziskav, ki so proučevale vpliv kinezioloških trakov na akutni zvin gležnja in učinkovitost proprioceptivnih vaj kot preventive pred ponavljajočimi se zvini gležnja. Ugotovili smo, da najpogostejše priporočilo ostaja zdravljenje po protokolu RICE, ki vključuje počitek, hlajenje poškodovanega dela z ledom, kompresijo in dvig noge nad raven srca. Novejša priporočila so usmerjena v funkcionalno rehabilitacijo, ki vključuje postopno obremenjevanje poškodovane noge namesto dolgotrajnega počitka in imobilizacije, ki je primerna le pri zvinu tretje stopnje. Uporaba zunanjih opornic je priporočljiva pri akutnem in kroničnem stanju, uporaba kinezioloških trakov pa se v večini primerov ni izkazala za učinkovito. Za zmanjšanje bolečine in otekline lahko zdravnik predpiše uživanje nesteroidnih antirevmatikov, a le-to ne sme biti predolgo, saj zavira naraven proces celjenja. Med učinkovite tehnike fizioterapevtske obravnave po inverzijskem zvinu gležnja uvrščamo tudi manualno terapijo in mobilizacijo. Pomemben del ustrezne rehabilitacije je tudi kinezioterapija, saj izvajanje krepilnih in razteznih vaj pozitivno vpliva na povečanje mišične moči, izboljšanje koordinacije in gibljivosti. Za učinkovite so se izkazale tudi proprioceptivne vaje, ki izboljšajo ravnotežje in zaznavanje položaja sklepa, kar vpliva na preventivo pred ponavljajočimi se zvini gležnja. Glavni namen naše diplomske naloge je predstavitev priporočil za ustrezno izbiro fizioterapevtskih metod in tehnik pri obravnavi športnika mladostnika z inverzijskim zvinom gležnja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: inverzijski zvin gležnja, anatomija gležnja, biomehanika gležnja, fizioterapevtska obravnava po zvinu gležnja
Published: 08.04.2022; Views: 768; Downloads: 86
.pdf Fulltext (1,05 MB)

9.
Zdravljenje spondilolize pri tenisačih mladostnikih
Špela Rozman, 2022

Abstract: Tenis je acikličen in enostranski šport, ki zahteva hitre gibe trupa tako v sagitalni kot v koronalni ravnini. Športi s takšnim poudarkom na upogibu in iztegu hrbtenice so povezani s spremembami v hrbteničnih krivuljah sagitalne ravnine in posledično povečujejo tveganje za poškodbe hrbtenice (Mcanny,2016). Spondiloliza pri športnikih predstavlja spekter poškodb pars interarticularis zaradi prekomerne obremenitve. Najpogosteje se pojavi kot posledica ponavljajoče se mikrotravme pars interarticularis pri gibanju v smeri iztega in/ali rotacije ledvene hrbtenice, ki sta potrebna za pravilno izveden teniški servis. Te poškodbe postajajo vse bolj razširjene pri vseh kostno nezrelih športnikih, ki so v športno aktivnost vključeni vsaj eno leto. Mehanizem poškodbe povzroči nenormalno travmo normalne kosti s ponavljajočim se iztegovanjem in/ali rotacijo ledvenega dela pri teniških igralcih. Kot pri vsakem obremenitnostnem zlomu kosti se poškodba začne kot obremenitnostni odziv ali podplutba z mikrofrakturami trabekularnega kostnega okvirja, ki se zgodi pred zlomom kostne skorje. Bolečine v križu, ki pri mladostniku trajajo več kot en teden, je treba tretirati kot poškodbo pars interarticularis, dokler ni dokazano nasprotno. Za bolnike s spondilolizo je značilna aksialna bolečina v križu, ki je lahko enostranska ali dvostranska (Kukreja, 2020). V diplomski nalogi nas je zanimalo, kateri pristop zdravljenja najhitreje vrne teniške igralce s spondilolizo ledvenega dela hrbtenice na teniško igrišče in če konzervativno zdravljenje vpliva na zraščanje kosti v zgodnjih fazah eno- ali obojestranske spondilolize pred pričetkom eno- ali obojestranske spondilolisteze. V ta namen smo pregledali podatkovne baze PubMed, ScienceDirect, ResearchGate in GoogleScholar. Po pregledu literature smo izbrali deset študij. V študiji, Eto in sodelavci (2020), imajo spondilolitični stresni zlomi brez kortikalnih motenj pri športnikih mladostnikih veliko možnosti, da se zacelijo. Potencial zraščanja pri enostranskih okvarah je večji kot pri dvostranskih. Poleg tega so dokazali, da se z zgodnjim konzervativnim zdravljenjem lahko popolnoma izognemo kirurškemu zdravljenju, če ne gre za napredovano spondilolistezo. Izkazalo se je, da je zgodnja uporaba opornic boljša od same omejitve aktivnosti, pa tudi od uporabe opornice po začetni omejitvi aktivnosti. Pacienti s spondilolitično okvaro prvotno stremijo k lajšanju bolečine in izboljšanju gibljivosti, ne pa h kostnemu zraščanju. Omejevanje aktivnosti, uporaba opornice in fizioterapija, ki vključuje »športno specifično vadbo«, so se izkazali za učinkovite pri spondilolizi, medtem ko se spondilolisteza visoke stopnje slabše odziva na nekirurške pristope zdravljenja. Kirurško zdravljenje je priporočeno za zdravljenje simptomatske spondilolisteze visokih stopenj. Ko gre za asimptomatsko spondilolistezo podobno visokih stopenj, še ni znanih podatkov o pristopu zdravljenja, a kljub temu druge kirurške indikacije vključujejo vztrajno bolečino tudi po šestmesečnem konzervativnem zdravljenju. Kadar je potrebna operacija spondilolize, določi vrsto operacije nivo, na katerem bo operacija izvedena. Ugotovitve bi lahko dopolnili, če bi bilo na to temo narejenih več raziskav ter če bi imeli dostop do vseh člankov v celoti. V prihodnje bi bilo priporočljivo zajeti večje število novih raziskav s širšega jezikovnega področja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Spondiloliza, tenisači mladostniki, fizioterapevtska obravnava, fizioterapija, rehabilitacija, kostno celjenje, operativno zdravljenje, konzervativno zdravljenje.
Published: 08.04.2022; Views: 1263; Downloads: 103
.pdf Fulltext (907,89 KB)

10.
Osteoporoza - preprečevanje in fizioterapevtska obravnava
Kristina Žagar, 2022

Abstract: Osteoporoza je bolezen, ki jo označuje majhna kostna masa in mikroarhitekturne spremembe kostnega tkiva. Te vodijo k večji krhkosti kosti in posledično k večjemu tveganju za zlome. Je degenerativna kostna, sistemska bolezen in prizadene skelet. Posledica je povečano lomljene kosti, saj so te krhke in se zlomijo zaradi pomankanja kalcija. Če so kosti krhke, se lahko zlomijo bistveno hitreje in pogosteje kot navadno. Zlome zaradi osteoporoze zdravimo dalj časa, kot pri zdravi osebi in lahko povzročijo celo trajno invalidnost. Osteoporoza brez zdravljenja, napreduje brez bolečin in simptomov, dokler ne doživimo zloma. Telesna dejavnost je osnovna človekova potreba in zato telo potrebuje gibanje v vseh starostnih obdobjih, vse od otroštva, adolescence pa do starosti. Redno gibanje vpliva na povečevanje in ohranjanje kostne mase in preprečevanje izgube mineralne gostote kosti ter z njo podaljšujemo zdravo življenje. Gradimo in vzdržujemo naše kosti močne in zdrave. Ključne so tiste aktivnosti, ki proti kostem in mišicam delujejo težnostno. To so hoja, tek, hoja navzgor po stopnicah, ples… Za zdravljenje in preprečevanje osteoporoze v veliki večini priporočamo uporabo večnamenskega programa vadbe. To pomeni, da vključujemo vadbo za moč, telesno držo in koordinacijo, ravnotežje ter vadbo z visokimi silami, v kolikor ni to kontraindicirano. Pomembno je tudi, da je fizioterapevtska obravnava sestavljena v skladu s posameznikovimi sposobnostmi, željami, potrebami in stopnjo tveganja za osteoporotične zlome. Le tako lahko zagotovimo varnost.
Found in: ključnih besedah
Keywords: osteoporoza, preventiva osteoporoze, dejavniki tveganja za osteoporozo, osteoporoza in fizioterapevtska obravnava, fizioterapija.
Published: 20.01.2023; Views: 424; Downloads: 81
.pdf Fulltext (712,68 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top