Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 35
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
Projekt gradnje nizko energijskih lesenih hiš na območju Barja : diplomsko delo
Nejc Škerjanec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje se danes že spopadamo s spremembami podnebnih razmer, ki so posledica naše prevelike uporabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Pogosto so na udaru gozdovi. V diplomskem delu sem predstavil projekt izgradnje energijsko učinkovitih lesenih montažnih objektov, ki predstavljajo eno izmed alternativ, ki bi pripomogla pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in energetski neodvisnosti stavb, hkrati pa bi delovala kot zelena promocija lesa napram gradnji z materiali, kot sta beton in jeklo. Pri načrtovanju tehnologije predstavljenih hiš je bil upoštevan sodobni trajnostni vidik. Glavna lastnost lesenih objektov so predhodno izdelani oz. prefabricirani leseni elementi, ki so proizvedeni v proizvodnih obratih ob kontroliranih klimatskih pogojih in kasneje omogočajo hiter potek montaže na gradbišču. Za njihovo uporabo potrebujemo malo električne ali druge energije, kar pomeni manj izpustov CO2. Materiali, ki so bili projektirani in uporabljeni v fazi proizvodnje in izgradnje, prihajajo iz narave, zato je ogljični odtis takih objektov v primerjavi s klasičnimi nižji. Obenem je povečano bivalno ugodje doma – leseni objekti imajo značilen vonj po lesu in oddajajo prijetno toplino. Zanimivost predstavljenega projekta je prav tako v lokaciji objektov, saj se nahajajo v Krajinskem parku Barje, kjer veljajo posebni predpisi, ki urejajo možnost posegov v okolje in narekujejo njihov zunanji videz.
Keywords: les, lesena gradnja, lesena konstrukcija, montažna gradnja, prefabricirana gradnja
Published in ReVIS: 17.05.2024; Views: 259; Downloads: 3
.pdf Full text (2,14 MB)

3.
Uporaba procesov projektnega managementa pri gradnji enodružinske betonske hiše na Ljubljanskem barju : magistrsko delo
Jan Petrovič, 2023, master's thesis

Abstract: Gradnja objekta je izjemno kompleksen proces, ki zahteva upoštevanje številnih pomembnih faktorjev. Med temi faktorji je ključno določiti vrsto, slog in namembnost objekta. Poleg tega je potrebno skrbno načrtovati tlorise prostorov ter izbrati strokovnjake, kot so geodeti, arhitekti, nadzorniki, statiki in drugi zunanji izvajalci. Samo iz teh dejstev lahko sklepamo, da je postopek gradnje katerega koli objekta dolgotrajen in poln nepredvidljivih izzivov, ki se lahko pojavijo med samim procesom gradnje. Med te izzive spadajo predvsem zamude in povečanje stroškov. Dodatno kompleksnost predstavlja območje Ljubljanskega barja, kjer bo gradnja potekala. V nadaljnjem poglavju magistrskega dela bomo podrobneje opisali specifičnosti tega območja. Bralcu predstavljamo projekt kakovostno zgrajene hiše, ki izpolnjuje vse sodobne standarde. Hiša je zasnovana protipotresno (z uporabo betonske gradnje) ter vključuje obnovljive vire energije in energetsko varčnost. Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili procese projektnega managementa, kot jih določa "A Guide to the Project Management Body of Knowledge".1 Za potrebe gradnje enodružinske hiše na Ljubljanskem barju smo nato objektivno razvili posamezne procese. Projekt gradnje enodružinske hiše na Ljubljanskem barju je bil analiziran z uporabo vseh 47 procesov projektnega managementa, pri čemer smo ocenili uporabnost posameznega procesa pri gradnji. Podrobno smo obravnavali procese projektnega managementa s področij upravljanja. Posebno pozornost smo namenili procesom obvladovanja tveganj projekta in procesom obvladovanja časovnega razporeda. Pri uporabljanju procesov projektnega managementa smo kot vhodne dokumente analizirali veljavno zakonodajo, podzakonske akte ter prostorske načrte, ki urejajo gradnjo na območju Ljubljanskega barja.
Keywords: Ljubljansko barje, stanovanjska gradnja, enodružinska hiša, projektni management, vodnik PMBOK
Published in ReVIS: 29.01.2024; Views: 478; Downloads: 23
.pdf Full text (2,91 MB)

4.
5.
Lesena brunarica na robu gozda "Siimea" : diplomska naloga
Ula Virant, 2023, undergraduate thesis

Keywords: diplomske naloge, notranja oprema, zgradba in rast lesa, gradnja z lesom, interier, notranja oprema
Published in ReVIS: 09.11.2023; Views: 549; Downloads: 24
.pdf Full text (13,67 MB)

6.
Manjša bivalna enota za starejši par : diplomsko delo
Vita Brovč, 2023, undergraduate thesis

Keywords: trajnostno oblikovanje, lesena gradnja, bivanje starejših ljudi, kvalitetno bivanje
Published in ReVIS: 30.07.2023; Views: 579; Downloads: 43
.pdf Full text (14,70 MB)

7.
Novi pristopi pri oblikovanju grajenega okolja oskrbovanih stanovanj : magistrsko delo
Andrejka Kočar, 2022, master's thesis

Abstract: Delež starejših prebivalcev v demografski strukturi prebivalstva hitro narašča, kar ima velik vpliv tudi na področje stanovanjske in prostorske politike. Vedno bolj se izpostavlja pomen dostopnega in prilagojenega bivalnega okolja potrebam starejših ljudi, ki zagotavlja starejšim stanovalcem varnost in samostojnost, kar je eden od bistvenih elementov za kakovostno življenje v starosti. V magistrskem delu smo predstavili predpise in nove pristope s področja gradnje oskrbovanih stanovanj za starejše. Novi pristopi pri gradnji stanovanj za starejše lahko pomembno vplivajo na oblikovanje grajenega okolja za starejše. Namen magistrskega dela je preučiti nove pristope (npr. koncept doma za vse življenje, dostopnost za funkcionalno ovirane, univerzalna gradnja itd.) pri gradnji za starejše ljudi kot ene izmed ranljivih skupin prebivalcev in opredeliti njihove možnosti za uporabo pri oblikovanju grajenega okolja oskrbovanih stanovanj. Na podlagi novih pristopov in primerov posameznih elementov oskrbovanih stanovanj smo presodili in analizirali posamezne določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki je bil sprejet v letu 2004, kasneje pa dvakrat posodobljen, vendar s spremembami, ki niso vplivale na grajeno okolje in opremo oskrbovanih stanovanj. Glavni prispevek dela je v tem, da smo oblikovali konkretne predloge za spremembe Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. Spremembe, če bodo uveljavljene, bodo pripomogle k izboljšanju varnosti in kakovosti bivanja v oskrbovanih stanovanjih.
Keywords: razvrednotena območja, staranje prebivalstva, bivalne potrebe starejših, dostopnost grajenega okolja, prilagodljivost, varnost, univerzalna gradnja, kakovostno bivanje, oskrbovano stanovanje, pravilnik
Published in ReVIS: 08.09.2022; Views: 821; Downloads: 75
.pdf Full text (2,96 MB)

8.
Vpliv dovoljenja za objekt daljšega obstoja na tržno vrednost nepremičnin : magistrsko delo
Borut Kermolj, 2021, master's thesis

Abstract: V Sloveniji je veliko nedovoljenih gradenj, ki jih bodo morali lastniki ustrezno legalizirati, če bodo želeli urediti njihovo pravno stanje in jih prodati. Ena izmed možnosti, ki jih omogoča trenutni Gradbeni zakon, je legalizacija objekta kot objekta daljšega obstoja. S tem načinom legalizacije želi zakonodajalec poenostaviti postopek legalizacije objektov. V magistrskem delu smo z anketnim vprašalnikom preverili mnenja poznavalcev nepremičnin, nepremičninskega trga in gradnje o vplivu legalizacije objekta kot objekta daljšega obstoja na njegovo tržno vrednost, o odločitvi investitorjev za tovrstno legalizacijo in o morebitnih ovirah oziroma pomislekih kupcev ob nakupu. Rezultati ankete kažejo, da se lastniki odločajo za tovrstno legalizacijo zaradi enostavnejšega in hitrejšega postopka ter nižjih stroškov ter da bi objekti daljšega obstoja morali doseči nekoliko nižjo vrednost na nepremičninskem trgu. Pridobljeni rezultati magistrskega dela bodo služili zainteresirani širši javnosti, ki bo prišla v stik z legalizacijo objektov, bodisi kot lastniki pri odločitvi o načinu legalizacije, nepremičninski agenti in projektanti pri svetovanju ali ocenjevalci vrednosti nepremičnin pri cenitvi. Kot kaže, legalizacija objekta kot objekta daljšega obstoja ne bo vplivala na njegovo tržno vrednost, vendar bi temu morali posvetiti več pozornosti.
Keywords: legalizacija, črna gradnja, trg nepremičnin, vrednotenje, pogojna veljavnost
Published in ReVIS: 28.01.2022; Views: 1038; Downloads: 94
.pdf Full text (5,70 MB)

9.
10.
Gradnja hleva za prosto rejo pitanega goveda : diplomska naloga
Matjaž Kuralt, 2021, undergraduate thesis

Keywords: hlev, gradnja, pitano govedo, načrt hleva
Published in ReVIS: 25.08.2021; Views: 1875; Downloads: 236
URL Link to full text
This document has many files! More...

Search done in 1.63 sec.
Back to top