Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 39
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Strategije vstopa podjetja Dewesoft, d. o. o., na tuje trge
Sara Vozel, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno podjetje Dewesoft, d. o. o., ki razvija in izdeluje vsestranske sisteme za zajem podatkov. Cilj raziskave je prikazati ključne dejavnike, ki vplivajo na odločitev podjetja o vstopni strategiji za tuji trg, konkurenco ter s katerimi tveganji se srečuje za vstop. Ugotovili smo, da je podjetje izbralo ustrezno strategijo vstopa ter da posluje zelo uspešno in inovativno. Na koncu smo ob ugotovitvah raziskave podali še nekaj predlogov za nadaljnji razvoj in poslovno prakso podjetja, za katere menimo, da bi lahko prinesli še dodatno rast in uspeh podjetja.
Keywords: Mednarodno poslovanje. Dewesoft, d. o. o. Strategije vstopa na tuje trge. Konkurenca. Tveganje.
Published in ReVIS: 11.01.2024; Views: 407; Downloads: 19
.pdf Full text (1,28 MB)

2.
3.
Sodobna problematika odkrivanja in preprečevanja kartelnih sporazumov : magistrsko delo
Jan Bojović, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo ima namen bralcu pojasniti osnovne značilnosti kartelnih sporazumov; kaj sploh so, kako nastanejo ter kako vplivajo na gospodarstvo in potrošnike v sodobnem času. Kartel oziroma kartelni sporazum pomeni sporazum o usklajenem ravnanju ali sklepih podjetniških združenj, katerih namen je usklajevanje njihovega konkurenčnega ravnanja na trgu ali vplivanje na relevantne dejavnike konkurence s praksami, kot so določanje ali usklajevanje nakupnih ali prodajnih cen ali drugih pogojev trgovanja, vključno s pravicami intelektualne lastnine, razdelitev proizvodnih ali prodajnih kvot, delitev trgov in kupcev, dogovorjeno oddajanje ponudb, omejitve pri uvozu ali izvozu ali protikonkurenčni ukrepi zoper druga konkurenčna podjetja. Skupno ravnanje podjetij, ki lahko omejuje konkurenco, povzroča višje cene ali ovira vstop drugih podjetij na trg, je nezakonito. Takšni sporazumi se lahko štejejo za nezakonite, kadar konkurenti sodelujejo v taki meri, da njihovo delovanje ni več neodvisno, ali kadar sodelovanje konkurentom omogoča, da skupaj kopičijo tržno moč. Osrednje vprašanje, na katerega želi magistrsko delo podati odgovor, je vprašanje, ali je trenutna zakonodaja primerna za boj proti kartelnim sporazumom v sodobnem ekonomskem okolju, ki se mu prilagajata tudi narava in način delovanja kartelov. V magistrskem delu bosta izpostavljena predvsem i) delovanje kartelnih sporazumov, ki vplivajo na višanje cene izdelkov in storitev, v obdobju visoke inflacije na trgu, in ii) delovanje kartelnih sporazumov s pomočjo računalniških algoritmov, ki podjetjem olajšajo doseganje in ohranjanje tajnih dogovorov brez formalnega sporazuma ali človeške interakcije. Tipičen primer so algoritmi, ki samodejno prilagajajo (višajo) cene izdelkov glede na cene konkurentov. Postavljene hipoteze bodo v magistrskem delu preverjene s pomočjo deskriptivne in primerjalne metode, ki se bo izrazila predvsem v analizi sodne prakse organov v Sloveniji in EU. Podjetja vedno iščejo načine, kako zmanjšati konkurenco na trgu. Izhajajoč iz zgoraj opisane problematike bo namen magistrskega dela opredeliti se do vprašanja, ali je trenutna zakonodaja primerna za prepoznavanje kartelnega delovanja v negotovih ekonomskih časih in za prepoznavanje novih oblik kartelnih delovanj v digitalnem svetu. Na podlagi odgovora na to problematiko se lahko razvije misel o tem, kako prilagoditi konkurenčno zakonodajo oziroma ali je to sploh potrebno.
Keywords: kartelni sporazum, kartel, inflacija, računalniški algoritmi, konkurenca, podjetje, Slovenija, Evropska unija, omejevalni sporazumi, horizontalni in vertikalni kartelni sporazumi
Published in ReVIS: 12.12.2023; Views: 467; Downloads: 20
.pdf Full text (775,78 KB)

4.
Analiza poslovanja podjetja MBS list, d. o. o., in primerjava s konkurenco
Jakob Žužek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obsega analizo poslovanja podjetja MBS List, d. o. o., v poslovnih letih 2020, 2021 in 2022 ter primerjavo poslovanja s konkurenčnimi podjetji. Družba se ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz lesa in v zadnjih letih precej vlaga v proizvodnjo. V prvem delu je z navpično in vodoravno analizo bilance stanja in poslovnega izida ter z izračunom izbranih računovodskih izkazov opravljena analiza poslovanja podjetja. V drugem delu diplomskega dela pa je s pomočjo izbranih kazalnikov opravljena primerjava izbranega podjetja s konkurenco. Z interpretacijo analize in izračunov je na koncu diplomskega dela opisan finančni položaj podjetja MBS List, d. o. o., narejena je primerjava s konkurenčnimi podjetji in podani so nasveti vodstvu podjetja.
Keywords: analiza poslovanja, računovodski izkazi, kazalniki, podjetje, konkurenca.
Published in ReVIS: 19.09.2023; Views: 443; Downloads: 38
.pdf Full text (838,48 KB)

5.
Nove ciljne skupine odjemalcev gostinskega podjetja Ponvica, d. o. o. : diplomska naloga
Maša Markelj, 2022, undergraduate thesis

Keywords: ciljno trženje, prodajni trgi, konkurenca, odjemalci, diplomsko delo
Published in ReVIS: 15.07.2022; Views: 783; Downloads: 47
.pdf Full text (740,84 KB)

6.
Neuspehi slovenskih podjetnikov v malih in srednjih podjetjih
Maks Ciuha, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo ugotovili, da so podjetniki v malih ter srednjih podjetjih pripravljeni govoriti o neuspehih, vendar so pri tem nekoliko zadržani in ne želijo izdati veliko informacij. Spoznali smo, da analizirajo negativno situacijo konkurenčnih podjetij in se nato v prihodnosti poskušajo takšnim situacijam izogniti. Raziskava je pokazala, da je neuspeh nekaj, o čemer se manj govori ali ne govori. S pomočjo intervjujev smo ugotovili, da je za nekatere podjetnike neuspeh lahko tudi nekaj pozitivnega, saj ga lahko postavi na trdna tla. Glede na odgovore iz intervjuja lahko trdimo, da je neuspeh za podjetnike nekaj stresnega, vendar pa se kljub temu soočijo s težavo in poskušajo čim prej poiskati ustrezno rešitev. Veliko podjetnikov lahko ima za seboj veliko neuspehov, kar pa ne pomeni, da so ti podjetniki neuspešni.
Keywords: neuspeh, podjetnik, mala in srednja podjetja, tveganje, konkurenca
Published in ReVIS: 15.01.2022; Views: 1167; Downloads: 77
.pdf Full text (846,95 KB)

7.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih na visokošolskem zavodu : magistrska naloga študijskega programa druge stopnje
Damjana Zupan, 2010, master's thesis

Abstract: Pojem organizacijska klima lahko opišemo kot splošno počutje zaposlenih na delovnem mestu. Zaposleni se različno odzivajo na dogodke v organizaciji, na spremembe in nove sodelavce. Vse to pa vpliva na počutje. Pojem organizacijska klima je širši od zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Z dovršenim sistemom oblikovanja dobre organizacijske klime ima organizacija dobre možnosti, da posledično doseže večje zadovoljstvo zaposlenih. To pa je bistveno za dosego vidnih rezultatov na trgu. Organizacije se vse bolj zavedajo, da so ključ do uspeha motivirani zaposleni, posebno tisti, ki se poistovetijo z organizacijo in svoje delo dojemajo celovito, kot doprinos celotni organizaciji. V prvem delu naloge opisujemo in pojasnjujemo pomen pojmov, kot so zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska kultura in organizacijska klima. Vsi trije pojavi so pomemben člen organizacije, saj vplivajo na učinkovitost in kakovost izvedbe delovnih procesov, poleg tega pa so med seboj povezani ter eden brez drugega ne obstajajo. Če podjetje teži k trajnemu zadovoljstvu zaposlenih in če so zaposleni dejansko zadovoljni na delovnem mestu, potem se to zadovoljstvo prenese na večji del organizacije, tako da postane klima v organizaciji ugodna in pozitivna. Dolgoročno se spreminja tudi kultura organizacije. Hkrati pa je povezava mogoča tudi v obratni smeri. Če ima podjetje dobro zastavljeno kulturo podjetja, katero je gradilo leta, morda celo desetletja, bo posledično tudi klima v organizaciji ugodna. Pozitivno naravnano vzdušje v organizaciji pa vpliva tudi na dobro počutje med zaposlenimi in s tem na vsesplošno zadovoljstvo. S preučevanjem različnih dejavnikov lahko ugotavljamo, kakšna klima vlada v organizaciji in ali so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu. Takšno preučevanje smo izvedli na primeru dveh visokošolskih zavodov. Tako smo prvi, teoretični del naloge podkrepili s praktičnim primerom, izpostavili dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo v organizaciji, jih ocenili, na koncu naloge pa smo predstavili tudi rezultate raziskave in podali svoje predloge za izboljšanje.
Keywords: organizacijska klima, zaposleni, počutje, zadovoljstvo, motiviranost, organizacija, konkurenca
Published in ReVIS: 26.07.2021; Views: 984; Downloads: 47
.pdf Full text (962,22 KB)

8.
Zloraba prevladujočega položaja po pravu Evropske unije : diplomsko delo
Jan Bojović, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se ukvarja s pomenom prevladujočega položaja na trgu in možnostmi zlorabe takšnega položaja. Prevladujoč položaj na trgu je položaj družbe, pri katerem ta ni izpostavljena dovolj velikim pritiskom konkurence. Prevladujoč položaj družbe sam po sebi ni protipraven. Zakonodaja želi preprečiti le zlorabo teh položajev. Opredelitev tega, kaj točno šteje za zlorabo položaja, pa je osrednja tematika diplomskega dela. Takšne zlorabe preprečuje člen 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Analiza omenjenega člena bo predstavljala pomemben del diplomskega dela. Diplomsko delo se v največji meri posveča institutu zlorabe prevladujočega položaja, kot ga pozna pravo Evropske unije. Analiza instituta je bila opravljena s pomočjo deskriptivne, analitične in primerjalne metode ter na podlagi analize sodne prakse organov Evropske unije. Diplomsko delo preučuje področje prava, ki pridobiva na svojem pomenu. Gre za področje, ki ga delno lahko umestimo v sfero javnega, delno pa v sfero zasebnega prava. Zato je iz diplomskega dela razvidna kombinacija delovanja države s kogentnimi pravili in poslovanja gospodarskih družb z večinoma dispozitivnimi pravili. Ker pravo Evropske Unije daje pravno veljavo sodbam sodišč, je del diplomskega dela posvečen tudi analizi pomembnih primerov iz sodne prakse Evropske unije. Obravnavano pravno področje je podvrženo velikim kritikam, tako domačih kot tujih pravnih teoretikov. Zaradi tega ta v zadnjem času doživlja pomembne spremembe, ki sledijo novejšemu razumevanju konkurenčnega prava, na katerega vpliva sodobno razumevanje pravne in ekonomske znanosti. Ugotovitve diplomskega dela podajajo dovolj podatkov za razmislek glede potrebe po spremembah na tem področju v prihodnosti
Keywords: konkurenca, Evropska unija, prevladujoč položaj, zloraba prevladujočega položaja, Pogodba o delovanju Evropske unije
Published in ReVIS: 23.07.2021; Views: 1385; Downloads: 85
.pdf Full text (1,06 MB)

9.
10.
Search done in 1.3 sec.
Back to top