Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Strategija obvladovanja stresa na delovnem mestu : diplomska naloga
Matjaž Frančič, 2023, undergraduate thesis

Keywords: stres, zaposleni, triizmensko delo, delovne sobote, kvaliteta dela, konflikti, mobing
Published in ReVIS: 03.07.2023; Views: 469; Downloads: 0
This document has many files! More...

2.
Komunikacijski mobing : diplomska naloga
Petra Saje, 2022, undergraduate thesis

Keywords: mobing, konflikti, komunikacijski slogi, jezikovni bonton, komunikacijski mobing, diplomske naloge
Published in ReVIS: 19.12.2022; Views: 582; Downloads: 81
.pdf Full text (844,65 KB)

3.
4.
Mobing na delovnem mestu v podjetju X
Amela Tabaković, 2022, undergraduate thesis

Abstract: S terminom mobing označujemo duševno ali čustveno zlorabljanje ter nasilno vedenje na delovnem mestu. Pojavi se, kadar skupina sodelavcev, en sam sodelavec, nadrejeni ali podrejeni izvaja načrtna in nemoralna dejanja do drugega posameznika. Ta dejanja se morajo dogajati daljše časovno obdobje, da bi jih lahko označili kot mobing oziroma trpinčenje. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu smo predstavili pojem mobing, vrste, oblike in posledice mobinga, kako mobing prepoznati ter vzroke za nastanek mobinga. V empiričnem delu pa smo preverili prisotnost mobinga v izbranem podjetju in ugotovili, kakšno vlogo imajo spol, položaj in starost pri tem. Osnovni namen diplomskega dela je širši javnosti predstaviti pojem mobing in jo seznaniti o posledicah, ki jih ta težava prinaša, hkrati pa na primeru podjetja X proučiti prisotnost mobinga.
Keywords: mobing, trpinčenje, psihično nasilje, organizacija, posameznik
Published in ReVIS: 15.09.2022; Views: 790; Downloads: 67
.pdf Full text (1,07 MB)

5.
Mobing na delovnem mestu v podjetju X
Ana Vukićević, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Mobing je vrsta neprimerne komunikacije v delovnem okolju, ki vključuje elemente psihičnega zlorabljanja. Ponavadi mobing izvaja ena oseba, lahko pa ga izvaja skupina oseb, ki posameznika psihično nadleguje in mu tako povzroča občutek nemoči. Mobing se najpogosteje pojavlja v slabo organiziranih delovnih okoljih, žrtve pa niso le posamezniki z nižjo izobrazbo, temveč tudi nadpovprečno sposobni in inteligentni posamezniki. V raziskovalnem delu smo želeli pridobiti odgovore na zastavljene hipoteze, ali so povzročitelji mobinga nadrejeni, ali so žrtve mobinga pogosteje osebe ženskega spola, ali se žrtve zavedajo, da doživljajo mobing in ali vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč.
Keywords: mobing, trpinčenje, delovno mesto, psihično nasilje, posledice mobinga.
Published in ReVIS: 22.09.2021; Views: 1483; Downloads: 143
.pdf Full text (1,07 MB)

6.
Dejavniki konfliktov v delovnem okolju : diplomska naloga
Romana Laknar, 2015, undergraduate thesis

Keywords: konflikt, konfliktne situacije, dejavniki konfliktov, stres, mobing, izgorevanje, diplomske naloge
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 887; Downloads: 50
.pdf Full text (749,54 KB)

7.
Mobing na delovnem mestu - rešitve nadrejenih : diplomska naloga
Sevda Šabić, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V tej nalogi želimo prikazati temnejšo, v mnogih primerih izpuščeno stran poslovanja, ki jo povzroča predvsem povečan stres v svetu, v katerem živimo. Torej, želimo prikazati mobing kot obliko neprimernega delovnega vedenja, ki škoduje ne samo posamezniku in organizaciji, temveč tudi široki mreži odnosov v družbenem sistemu. Mobing ima relativno kratko zgodovino, a kljub temu so ga številne definicije poskušale podrobneje opisati in razložiti njegovo pojavljanje. Zahvaljujoč raziskavam, je bila ustvarjena podoba za navadne ljudi, da lažje prepoznajo mobing in da se prepreči nadaljnje nadlegovanje na delovnem mestu. Mobing je izraz, ki postaja del vsakdanjosti in opisuje pojav, ki so ga strokovnjaki najprej označili kot psihični teror na delovnem mestu. Mobing je pojav, ki negativno vpliva na psihično, socialno in ekonomsko stanje posameznika. Zelo pomembno je njegovo pravočasno preprečevanje in razreševanje, in sicer tako z vidika organizacije kot tudi posameznika. Ključno vlogo pri tem imajo vodje v podjetju. Da bi ugotovili, kako se vodje spopadajo z mobingom, smo izvedli raziskavo. Pri raziskavi je bila uporabljena metodologija intervjujev z vodji v podjetju. Namen je bil ugotoviti, na kakšne načine si vodje v izbrani organizaciji prizadevajo preprečevati in razreševati mobing. Odgovori intervjuvancev so potrdili, da je mobing v njihovem podjetju prisoten. Intervjuvanci kot glavne pogoje za uspešno poslovanje in doseganje ciljev podjetja izpostavljajo dobre odnose in zadovoljstvo zaposlenih. Odgovori vprašanih so bili večinoma podobni. Njihovo stališče je, da je zaposlene treba ozaveščati in izobraževati, saj se na ta način mobing lahko prepreči ali vsaj omeji.
Keywords: mobing, delovni odnosi, nadrejeni, komunikacija, preprečevanje konfliktov, razreševanje konfliktov, diplomske naloge
Published in ReVIS: 13.08.2021; Views: 1125; Downloads: 143
.pdf Full text (2,45 MB)

8.
Izvajanje mobinga nad študenti pri študentskem delu : diplomska naloga
Daša Plesničar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo preučevali, ali je v Sloveniji izvajanje mobinga nad študenti prisotno med opravljanjem študentskega dela. Na podlagi kvalitativne analize smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja, na katera smo skozi analizo strukturiranih intervjujev z desetimi študenti prišli do želenih odgovorov. Analiza intervjujev je pokazala, da v veliki večini študent ni tisti, ki bi povzročal težave in s tem dal povod za izvajanje mobinga nad njim, temveč so delodajalec ali sodelavci tisti, ki pričnejo z izvajanjem mobinga. Nekatere organizacije se v Sloveniji že spoprijemajo s problemom (klasičnega) mobinga nad zaposlenimi, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in poskušajo, da v njihovih podjetjih do njega ne bi prihajalo, zato z njim seznanjajo ključne ljudi, svoje zaposlene, nekatere organizacije pa še ne vidijo velikega problema v tem, zato tudi ne iščejo rešitev, da do tega ne bi prihajalo. Med drugim tudi malo podjetij obravnava študente, ki pri njih opravljajo študentsko delo preko študentskega servisa, enakovredno kot ostale zaposlene, toda kljub temu so velikokrat manjvredni, zato navadno prihaja do izvajanja mobinga nad njimi.
Keywords: mobing, študent, delodajalec, konflikt
Published in ReVIS: 28.07.2021; Views: 1138; Downloads: 137
.pdf Full text (403,19 KB)

9.
Odnosi na delovnem mestu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Anamarija Šega, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem se osredotočila na odnose na delovnem mestu. V teoretičnem delu sem raziskala pomene vrednot, ki so za vsakega posameznika različne. Osredotočila sem se na različne motivacijske načine, ki motivirajo zaposlene. Seveda ima vsak zaposleni drugačne želje po motivaciji, zato mora vodja organizacije dobro poznati svoje zaposlene, da zna vsakega ustrezno motivirati. Na odnose večkrat vplivajo tudi konflikti, ki se jim včasih težko ognemo. V empiričnem delu sem izbrala kvantitativen način raziskovanja. Uporabila sem anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila 250 zaposlenim. Anketni vprašalnik je rešilo 123 zaposlenih. Rezultate sem nato predstavila v grafičnih prikazih in potrdila dve hipotezi ter eno ovrgla. Ocenjujem, da je za dobre delovne rezultate ključen dober odnos med zaposlenimi. Delo bo opravljeno hitreje in kvalitetnejše.
Keywords: odnosi, motivacija, konflikti, stres, mobing, vrednote, diplomske naloge
Published in ReVIS: 27.07.2021; Views: 848; Downloads: 77
.pdf Full text (615,13 KB)

10.
Mobing med zaposlenimi v slovenskih podjetjih : magistrsko delo
Nevenka Terselič, 2011, master's thesis

Abstract: Mobing je dalj časa trajajoča sovražna in neetična komunikacija enega ali več sodelavcev. Negativne posledice občuti tako žrtev kot njegova okolica oz. podjetje, kjer se to dogaja. Področje me zanima, ker sem bila tudi že sama priča mobingu v svojem delovnem okolju. Za namen raziskave sem naredila deset ločenih Polstrukturirani intervjujev z zaposlenimi v slovenskih podjetjih. Vsem anketiranim sem postavila ista usmeritvena vprašanja. Temeljni raziskovalni problem magistrske naloge je bil pojavnost mobinga med zaposlenimi, poiskati zanj vzroke in posledice, ugotoviti kam se obrniti za pomoč in poiskati predloge za zmanjšanje mobinga. Ker pa magistrsko delo pišem v času vpliva gospodarske krize na poslovanje podjetij, me je še dodatno zanimalo, ali je v uspešnih podjetjih manj mobinga kot v podjetjih, kjer je vpliv krize na poslovanje večji. Odgovore sem razdelila v dve skupini in naredila primerjavo. Odgovori anketirancev so potrdili, da mobing v slovenskih podjetjih obstaja ter ima močan vpliv na delo posameznika. Zadovoljstvo zaposlenih pa je poglaviten pogoj za uspešno poslovanje in doseganje zadanih ciljev vsakega podjetja. Odgovori anketiranih so bili podobni, ne glede na to v kako uspešnem podjetju so zaposleni. Slaba komunikacija in pomanjkanje empatije sta dva izmed glavnih razlogov za nastanek mobinga. Tako za posameznika kot za podjetje sta najpomembnejša preventiva in izobraževanje.
Keywords: delo, delovni pogoji, diskriminacija, grožnje, komunikacija, nadlegovanje, nasilje, spolno nadlegovanje, šikaniranje, mobing, zastraševanje, žrtev
Published in ReVIS: 27.07.2021; Views: 988; Downloads: 63
.pdf Full text (1,17 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top