Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Vpliv turizma na vrednost nepremičnin v središčih turističnih mest : magistrsko delo
Gala Rogelj, 2022, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrskega dela je vpliv hitro razvijajočega se modela oddajanja in najemanja stanovanj preko platforme Airbnb in s tem turizma na vrednost nepremičnin v turističnih mestih (mestnih središčih). Delo tematike ne obravnava le z ekonomskega vidika, ampak se osredotoča na vpliv, ki ga je oddajanje v kratkoročni najem turistom preko Airbnb povzročilo na celotni stanovanjski trg. Ker v delu izhajamo iz predpostavke, da gre za isti fond stanovanj, ki se oddajajo v kratkoročni in dolgoročni najem, nas najbolj zanima, ali ima platforma Airbnb vpliv na vrednost nepremičnin v turističnih mestih (kot ta smo opredelili Ljubljano, Bled, Bohinj in Kranjsko goro ter Obalo). Vpliv smo ugotavljali preko analize obstoječe zakonodaje, statistične analize uradnih podatkov, podatkov, pridobljenih preko tujih spletnih baz, in z metodo spraševanja. Z anketiranjem splošnega prebivalstva smo ugotavljali, kako gledajo na nakup naložbene nepremičnine in vpliv pojava delitvene ekonomije ter vpliv epidemije covida-19 na spremembo percepcije glede nakupa naložbenih nepremičnin. Kljub omejitvam, da so evidence najemnega trga kot tudi prodajnih poslov pomanjkljive oziroma ne odražajo dejanskega stanja, nam je z raziskavo uspelo osvetliti trenutno stanje kratkoročnega oddajanja v slovenskih turističnih središčih, kar je bil naš namen.
Keywords: Airbnb, delitvena ekonomija, kratkoročni najem, vrednost, turizem, turistična središča, nepremičnina, vpliv covida-19
Published in ReVIS: 04.01.2023; Views: 705; Downloads: 66
.pdf Full text (1,67 MB)

2.
Stališča sodne prakse do razlastitvenih postopkov nepremičnin : magistrsko delo
Gala Žerjav, 2022, master's thesis

Abstract: Lastninska pravica je z Ustavo varovana človekova pravica. Najbolj skrajni ukrep in omejitev lastninske pravice predstavlja razlastitev. V razlastitvenem postopku se znajdeta razlastitveni upravičenec, čigar želja je pridobitev pravice nad nepremičnino, in razlastitveni zavezanec. Razlastitev zakonsko ureja Zakon o urejanju prostora, ki je v veljavo stopil junija 2018. Razlastitveni postopek se vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku, uvrščamo pa ga med posebne upravne postopke. Proces razlastninjenja je z uporabo različnih metod predstavljen skozi stališča sodne prakse. Uporabljena predvsem analitična metoda je osredotočena na problematične dele razlastitvenega postopka. Pri urejanju prostora je poleg posameznika treba upoštevati tudi širšo družbo. V postopku je zato nujno potrebna konkretno izkazana javna korist. Ker je postopek za razlastitvenega zavezanca veliko bolj neprijeten, je treba postopke na sodiščih pospešiti in zagotoviti učinkovitejše rešitve, da tekom postopka in ob izidu ne zaznavamo dodatnih pravnih in ekonomskih posledic. Najbolj pomembna je konkretna in jasna določitev kriterijev za pripadajočo odškodnino, ki je lahko izkazana v denarju ali v obliki nadomestila v naravi. Prisilni odkup oziroma razlastitev kot način pridobitve lastninske pravice na nepremičnini razlastitvenemu zavezancu ne sme pustiti odprtega vprašanja, ali bo lahko po koncu postopka vzpostavil enake življenjske pogoje, kot jih je imel do sedaj.
Keywords: lastninska pravica, razlastitev, javna korist, odškodnina, nepremičnina
Published in ReVIS: 11.11.2022; Views: 639; Downloads: 49
.pdf Full text (1,16 MB)

3.
Priložnosti in nevarnosti investiranja v nepremične v Sloveniji
Črt Jevšnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je analizirati donosnost naložb v najem na nepremičninskem trgu, natančneje v Ljubljani. Da bi zagotovili gospodarski okvir in razumeli delovanje stanovanjskega trga v Sloveniji, smo preučili razmere na nepremičninskem trgu od finančne krize v letih 2007/2008 pa do danes, 30. 7. 2022, pri čemer smo upoštevali različne gospodarske in finančne spremenljivke, ki vplivajo na gibanje cen, ki jih mora potencialni vlagatelj upoštevati. Upoštevani so bili tudi različni stroški, povezani z nakupom nepremičnine, kot so financiranje in dostop do bančnega kredita ali obdavčitev, ki vplivajo na nakup stanovanja. Metoda, uporabljena v tej študiji za izračun donosov na območju Ljubljane, je donosnost, ki nam daje predstavo o letnih donosih najema v odvisnosti od nakupne cene. Hkrati so v delu upoštevane druge možnosti za vlagatelja, tako fiksni kot variabilni dohodek, ter povprečni donosi slovenskega trga nepremičnin, da se zagotovi kontekst donosov, pridobljenih v naši študiji o Banki Slovenije. Prav tako je v diplomskem delu predstavljena korelacija donosnosti kapitala nepremičnine v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja, ki prinašajo donosnost na vloženi kapital. Primerjali smo donosnost med vzajemnimi skladi in dolgoročnim varčevanjem na banki v primerjavi z oddajanjem nepremičnine v najem. Investicija v nepremičnine, namenjena najemu, je donosnejša kot investicija v vzajemne sklade ali dolgoročno varčevanje na banki ne glede na to, da je trenutna donosnost vzajemnih skladov bistveno višja.
Keywords: Donosnost, nepremičnina, kredit, investicija, financiranje, najem.
Published in ReVIS: 13.09.2022; Views: 670; Downloads: 71
.pdf Full text (2,54 MB)

4.
Prodaja nepremičnine, obremenjene s hipoteko : diplomsko delo
Tjaša Kogoj, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Nepremičninski trg se je v zadnjih letih močno okrepil in cene nepremičnin so poskočile v nebo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ljudi in ugodnih hipotekarnih kreditov, ki jih nudijo banke, je vedno več nepremičnin obremenjenih s hipoteko. Nepremičnina, ki jo v zemljiški knjigi bremeni hipoteka, je manj privlačna za kupce, saj niso seznanjeni, da je hipoteka le način zavarovanja sredstev banke. Zato bom v diplomski nalogi predstavila prodajo nepremičnine, na kateri obstaja hipoteka. Na začetku diplomske naloge bom predstavila pomen nepremičnine po Stvarnopravnem zakoniku, zemljiške knjige po Zakonu o zemljiški knjigi in razložila hipoteko, vrste hipotek, njihov nastanek in njihovo prenehanje. V nadaljevanju se bom s pomočjo analitične metode osredotočila na praktičen del diplomske naloge, v katerem bom predstavila in analizirala prodajno pogodbo. Prodajna pogodba je dvostranska pogodba, kar pomeni, da ima tako prodajalec obveznosti do kupca kot kupec do prodajalca, tako da morata oba izpolniti svoje pogodbene obveznosti. Obsegati mora podatke o nepremičnini in zemljiškoknjižno stanje, dogovor o kupnini, pogodbeno kazen, poplačilo davka in vpis lastninske pravice na novega lastnika. Pri prodaji nepremičnine, obremenjene s hipoteko, je zelo pomemben dogovor o poplačilu hipoteke, iz katerega je razvidno, kolikšen del kupnine se nakaže neposredno na račun hipotekarnega upnika in kolikšen del na račun prodajalca
Keywords: hipoteka, lastninska pravica, nepremičnina, prodajna pogodba, zemljiška knjiga
Published in ReVIS: 19.08.2022; Views: 726; Downloads: 85
.pdf Full text (2,41 MB)

5.
Vizija stanovanjske politike mladih : diplomsko delo
Andrijana Doneva, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana stanovanjska problematika mladih. Veliko mladih se ob vstopu v odraslo obdobje spopada z izzivom – reševanje bivanjskega vprašanja. Mnogokrat je mladim ta dobrina nedostopna, saj je vstop na stanovanjski trg zanje skoraj nemogoče dejanje. Namen diplomskega dela je predstaviti stanovanjsko situacijo mladih in njihovo vizijo za boljšo bivanjsko prihodnost. Pri tem smo analizirali slovenski trg nepremičnin in ugotovili, da je ponudba stanovanjskih nepremičnin premajhna, povpraševanje po teh pa vedno bolj narašča. Posledica tega so visoke cene nepremičnin tako za najem kot tudi za nakup. Zaradi specifičnosti trga je pomembna tudi vloga države na tem področju. Obravnavali smo tudi vlogo države na področju stanovanjskega vprašanja. Nadalje so predstavljeni stanovanjska politika v Sloveniji in akterji, ki se ukvarjajo s stanovanjskim področjem. Z anketnim vprašalnikom smo analizirali trenutno bivanjsko situacijo mladih v Sloveniji in podali predloge, s katerimi bi država lahko pomagala mladim do stanovanja. Rešitev stanovanjskega problema predstavlja prvo stopničko do osamosvojitve mladih in hkrati vpliva na kvaliteto življenja, delo, ustvarjanje družine. Rezultati raziskave so pokazali, da so mladi nezadovoljni s trenutno stanovanjsko politiko in zakonodajo ter da želijo spremembe in izboljšave na tem področju.
Keywords: stanovanje, nepremičnina, stanovanjska problematika, mladi, stanovanjska politika, stanovanjski sklad
Published in ReVIS: 31.03.2022; Views: 1191; Downloads: 103
.pdf Full text (2,77 MB)

6.
Primerjava starih in novih posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin : magistrsko delo
Katarina Jamnik, 2021, master's thesis

Abstract: Bistveni namen novega množičnega vrednotenja v Sloveniji je uvedba davka na nepremičnine in pa vzpostaviti celosten sistem vrednosti nepremičnin na enem mestu. Osnovo za vzpostavitev sistema množičnega vrednotenja pa tvorijo javne evidence; katere osnovne tri so: zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Za evidentiranje podatkov v zgoraj omenjene evidence je pristojna Geodetska uprava, ki na prvi stopnji vodi upravni postopek. V letu 2017 je bil sprejet nov Zakon o množičnem vrednotenju (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19 in 66/19), 1. 4. 2020 pa tudi Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20), s katerim hoče vlada izvesti novo množično vrednotenje pri nas, pod idejo, da so obstoječi podatki zastareli in tako posledično neprimerni. V magistrskem delu je opisan sistem množičnega vrednotenja pri nas, prav tako pa tudi stari in novi modeli, ki določajo vplive na posplošeno vrednost nepremičnin. Opisani so zgodovina množičnega vrednotenja in prvi zametki poizkusa vzpostavitve sistema vrednotenja pri nas. Ker je sodelovanje javnosti zelo pomemben steber pri oblikovanju modelov in sistema, je v tem delu pojasnjen postopek sodelovanja vseh akterjev pri oblikovanju modelov, prav tako pa tudi pravna varnost lastnikov nepremičnin, kot osnovna pravica vseh lastnikov nepremičnin. V zadnjem sklopu tega dela je bil izveden še izračun novih posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin, izračunanih na podlagi treh različnih modelov, in pa natančna primerjava med starimi in novimi vrednostmi. Na koncu raziskave je bilo ugotovljeno, da so se vrednosti v povprečju povišale za 24 %, kar je bilo več od pričakovanih rezultatov.
Keywords: množično vrednotenje, modeli vrednotenja, katastri, tržna vrednost, nepremičnina
Published in ReVIS: 06.01.2022; Views: 1149; Downloads: 86
.pdf Full text (1,66 MB)

7.
Predstavitev nepremičnine kot investicijske priložnosti : diplomsko delo
Marcella Madon, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena investicijska priložnost, in sicer zemljišče s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in plačanim komunalnih prispevkom, na katerem je možno graditi poslovno stavbo, česar v Ljubljani zelo primanjkuje in nepremičninski trg kar kliče po tovrstnih gradnjah. Investicijska priložnost je predstavljena v vseh pogledih, tako urbanistično kot ekonomsko, saj je vljučen izračun stroškov izgradnje in izračun donosa od najemnin. Velik del raziskovanja je namenjen ugotavljanju stanja na našem nepremičninskem trgu in potrebam nepremičninskega trga po takem projektu. Ugotovitve so, da trg nujno potrebuje take projekte, saj v Ljubljani izrazito primanjkuje novih sodobnih poslovnih prostorov. Drugi del raziskave je namenjen raziskovanju prednosti in slabosti investiranja v nepremičninske projekte. Na koncu je strnjena ugotovitev, da kljub nekaj krepkim slabostim še vedno prevladujejo prednosti in da investitor z investiranjem v ta projekt ne more narediti napake, saj je povpraševanje zagotovljeno. Predstavljen je tudi proces vrednotenja; lastnosti, ki bistveno vplivajo na rezultat, ter način, kako se izvede tržna primerjava in analiza trga. Predstavljene pa so tudi ključne faze projekta in vplivni udeleženci na projektu. Čeprav je povpraševanje po najemu pisarn v Ljubljani zagotovljeno, pa obstaja eno vprašanje, na katerega trenutno žal nihče ne zna odgovoriti, in sicer kaj nas v prihodnosti čaka zaradi trenutne Covid-19 krize in kakšne udarce bo na trgu pustila. Morda v povpraševanje na trgu ne bo krepko posegala, lahko pa ga bistveno ohromi
Keywords: investicija, nepremičnina, preračun stroškov, donos, analiza trga
Published in ReVIS: 27.07.2021; Views: 1150; Downloads: 108
.pdf Full text (2,19 MB)

8.
Analiza in medsebojna primerjava nepremičninskih trgov po posameznih občinah : magistrsko delo
Marko Hribar, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo analizirali in medsebojno primerjali nepremičninske trge po posameznih občinah, kjer smo se osredotočili na stanovanja, stanovanjske hiše in stavbna zemljišča. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili ključne značilnosti nepremičnin in trga nepremičnin. Navedli in predstavili smo tudi pomembne nepremičninske evidence, aplikacijo Trgoskop, s pomočjo katere smo izvedli raziskavo, dejavnike odločanja, ki so ključni pri nakupu nepremičnin, in občine, ki so bile zajete v našo raziskavo. Dotaknili smo se tudi problema etažne lastnine in gradbene zakonodaje, pri kateri smo potrdili, da njena vzpostavitev še ne pomeni popolne pravne varnosti. V raziskavi smo obravnavali vzorec, v katerega smo vključili 13 slovenskih občin, ki so geografsko razporejene po celotnem ozemlju Slovenije. V empiričnem delu raziskave smo uporabili statistično in analitično metodo, s pomočjo katerih smo podatke obdelali in jih medsebojno primerjali. Predlagali smo tudi ukrepe, ki bi lahko vplivali na večjo homogenost trga. Potrdili smo, da se nepremičninski trgi med posameznimi občinami zelo razlikujejo. Cene nikakor niso povezane z aktivnostjo posameznega trga in tudi ne s povprečnimi bruto plačami v posamezni občini. Dokazali smo tudi, da cene ne padajo z oddaljenostjo od občinskega središča. Spoznanja, do katerih smo prišli, bodo v pomoč predvsem širši javnosti, ki se želi bolje informirati o dogajanju na nepremičninskem trgu.
Keywords: nepremičnina, nepremičninski trg, občina, cena, etažna lastnina
Published in ReVIS: 09.03.2021; Views: 1135; Downloads: 105
.pdf Full text (2,20 MB)

9.
Projektni management gradnje stanovanjske nepremičnine za trg z vidika odobritve posojila pri banki : magistrsko delo
Inja Jevšinek Skok, 2020, master's thesis

Abstract: Projektno financiranje gradnje ter kriteriji, na katere se opirajo banke pri odobritvi posojila, so ključno vprašanje tega dela in eno od bistvenih vprašanj, na katera mora biti investitor pripravljen v procesu gradnje stanovanjske nepremičnine. V ta namen smo izvedli anketno raziskavo med bančnimi uslužbenci, ki poleg študije primera, pregleda zakonodaje in relevantne literature predstavlja metodološko jedro tega magistrskega dela. S pomočjo raziskave smo preverili, kateri so ključni dejavniki, ki jih banke analizirajo ob odobritvi posojila za projekt. S prvo hipotezo testiramo pomen lastne udeležbe investitorja pri financiranju, druga hipoteza pa preverja vpliv lokacije na odločitev banke o financiranju. Ugotavljamo, da so lastna sredstva eden izmed ključnih faktorjev v odločitvenih procesih slovenskih bank, enako velja tudi za lokacijo nepremičnine. Poleg analize različnih parametrov kreditnega tveganja smo skušali identificirati tudi vlogo projektnega managementa pri procesu odobritve financiranja. Za celostno podobo dobrega projektnega vodenja pa mora investitor poznati celotno zakonodajno področje. Zanimalo nas je tudi, ali bančni pogoji kreditiranja pomagajo pri razločevanju dobrih projektov od slabih. Raziskava v okviru ankete bančnih uslužbencev predstavlja izvirni doprinos k znanosti, ker prikaže prakse projektnega financiranja nepremičnin na slovenskem bančnem trgu. Te empirične ugotovitve se lahko uporabi za primerjavo z drugimi državami in s predpostavkami različnih ekonomskih teorij, kar je bilo deloma narejeno že v tem delu.
Keywords: projekt, gradnja, banka, upravljanje, stanovanjska nepremičnina
Published in ReVIS: 18.02.2021; Views: 1637; Downloads: 132
.pdf Full text (1,39 MB)

10.
Davčna obremenitev nepremičnin v Sloveniji
Sara Accetto, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Premoženje je del obdavčitve vse od časa, ko je davek postal del stvarnosti, pa do danes. V diplomskem delu želimo prikazati obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji. Namen diplomskega dela je izdelati konkreten pregled različnih obremenitev nepremičnin s ciljem ustvariti celovito sliko o davčnih omejitvah pri poslovanju z nepremičninami. V delu predpostavljamo, da želi posameznik povečati svoj donos iz poslovanja z nepremičnino. Zato v delu iščemo tudi odgovor o davčno optimalni organizacijski obliki. Delo je razdeljeno na več posameznih vsebinskih poglavij. Predstavlja splošne značilnosti poslovanja z nepremičninami; podrobno opredeljuje vrste obdavčitve nepremičnin; opisuje različne organizacijske oblike gospodarjenja z nepremičninami.
Keywords: nepremičnina, trg nepremičnin, stanovanjski (hipotekarni) kredit, lizing, hipoteka, davki
Published in ReVIS: 14.11.2020; Views: 1642; Downloads: 205
.pdf Full text (1013,39 KB)

Search done in 3.55 sec.
Back to top