Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 85
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Učinkovitost delitve znanja v organizaciji: vpliv dejavnikov, kot so kultura organizacije, tehnologija in vodstveni pristop : magistrska naloga
Blanka Gotlib Kerin, 2024, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo temelji na poglobljeni raziskavi, ki preučuje učinkovitost procesa delitve znanja v organizaciji, pri čemer posebno pozornost posveča vplivu dejavnikov, kot so kultura organizacije, tehnologija ter vodstveni pristop. Z združitvijo teoretičnih konceptov in praktičnega empiričnega dela smo postavili hipoteze in oblikovali osrednje raziskovalno vprašanje. Teoretični okvir predstavlja celovit vpogled v osnovne vidike znanja, vrste znanja, proces upravljanja z znanjem ter vlogo kulture, tehnologije in vodenja pri delitvi znanja v organizaciji. Empirični del razkriva raziskovalno metodologijo, vključno z vrsto raziskave, uporabljenim merskim instrumentom ter analizo rezultatov anketnega vprašalnika. Pridobljeni rezultati ne le potrjujejo postavljene hipoteze, temveč tudi odgovarjajo na glavno raziskovalno vprašanje. Delo se zaključuje s prepoznavanjem omejitev, predlogi izboljšav ter smernicami za nadaljnje raziskave v tej pomembni domeni organizacijskega delovanja.
Keywords: učinkovitost delitve znanja, kultura organizacije, tehnologija, vodstveni pristop, upravljanje znanja
Published in ReVIS: 14.05.2024; Views: 285; Downloads: 5
.pdf Full text (1,70 MB)

2.
Varnostna tveganja in zaščita pri uporabi mobilnih telefonov za poslovne namene : magistrska naloga
Edo Simić, 2023, master's thesis

Abstract: V sklopu te magistrske naloge smo z raziskavo identificirali ključna varnostna tveganja, povezana z uporabo mobilnih telefonov v poslovnem okolju. Analiza je pokazala, da uporabniki mobilnih telefonov že uporabljajo osnovne varnostne ukrepe. Ugotovili pa smo potrebo po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih za povečanje nivoja informacijske varnosti v organizacijah, saj hiter tehnološki razvoj in spreminjajoče se metode kibernetskih napadov zahtevajo stalno posodabljanje znanja. Zagotavljanje varnosti mobilnih telefonov v poslovnem okolju je kompleksen in nenehno se razvijajoč izziv, ki zahteva celovit in proaktiven pristop. Implementacija ustreznih tehničnih zaščitnih ukrepov in visoka stopnja ozaveščenosti med zaposlenimi sta ključna za zaščito pred tveganji in za povečanje varnosti podatkov organizacije.
Keywords: mobilni telefoni, podatki, grožnje, organizacije, ozaveščenost uporabnikov
Published in ReVIS: 08.03.2024; Views: 311; Downloads: 7
.pdf Full text (1,49 MB)

3.
Slovenija med Rusko federacijo in Združenimi državami Amerike : magistrsko delo
Klemen Benček, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava diplomatske odnose med Slovenijo, Rusijo in Združenimi državami Amerike. Osredotoča se na razumevanje pomembnosti in dinamike diplomatskih odnosov ter vplivov političnih odločitev omenjenih držav na diplomatske odnose in sodelovanje med njimi. V začetku so predstavljene definicije pojmov, s katerimi se srečujemo v delu. Poudarjena je vloga formalnih diplomatskih kanalov pri spodbujanju in varovanju interesov matičnih držav ter spodbujanju sodelovanja in razumevanja med narodi. V pregledu dosedanjih raziskav je ugotovljeno, da večina literature obravnava ekonomsko in gospodarsko diplomacijo. Raziskave, ki bi sočasno obravnavale vse tri države, niso bile najdene. V nadaljevanju so predstavljene pomembne mednarodne organizacije, ki delujejo kot nevtralna platforma za medsebojno sodelovanje. V njih imajo Rusija in Združene države Amerike pomembno vlogo, vendar tudi vloga Slovenije ni zanemarljiva, saj je imela že več priložnosti za sodelovanje in celo predsedovanje. Sledi kratka predstavitev zgodovine vseh treh držav, saj je njeno poznavanje pomembno za boljše razumevanje medsebojnih odnosov. Nadalje so predstavljeni konflikti in vojne, v katere so bile obravnavane države posredno in neposredno vpletene v zadnjih tridesetih letih, pri čemer so Rusija in Združene države Amerike pogosto na nasprotnih straneh, medtem ko Slovenija običajno sledi stališčem večine, kamor se največkrat prištevajo Združene države Amerike. Kljub svoji mladosti ima Slovenija pomembno vlogo v mednarodnih organizacijah. V delu so izpostavljene tudi pomanjkljivosti slovenske diplomacije, kot so pomanjkljiva državotvorna zavest, neodločnost in pomanjkanje samozavesti. Odgovori na raziskovalna vprašanja pokažejo, da so diplomatski odnosi med Slovenijo in Združenimi državami Amerike pozitivni, vendar prevladuje vpliv Združenih držav Amerike. Odnosov med Slovenijo in Rusijo skorajda ni. Diplomatski odnosi med obravnavanimi državami so kompleksna in dinamična tema, ki zahteva nadaljnje raziskave. Pomembno je, da se države zavedajo svojih interesov in iščejo načine za konstruktiven dialog ter sodelovanje v mednarodnih organizacijah za doseganje skupnih ciljev.
Keywords: diplomacija, mednarodne organizacije, Republika Slovenija, Ruska federacija, Združene države Amerike
Published in ReVIS: 18.01.2024; Views: 374; Downloads: 23
.pdf Full text (551,72 KB)

4.
Aktivno državljanstvo mladih v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti: pomen mladinskega organiziranja za lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji
Andrej Čuš, 2023, not set

Abstract: Mladinske organizacije v Sloveniji imajo pomembno vlogo pri vključevanju mladih v družbo. Tako je bilo že v časih bivše države in tako je tudi danes. Za Slovenijo, kot mlado in postsocialistično državo, veljajo nekatere zakonitosti, marsikaj pa se na številnih področjih od obdobja osamosvojitve ni spremenilo. Tako je tudi na področju mladinskega organiziranja v Sloveniji, za katerega lahko trdimo, da je usmerjeno dvotirno, saj imamo zelo močne in avtonomne študentske organizacije, na drugi strani pa se mladinski sveti lokalnih skupnosti težko primerjajo s študentskimi organizacijami tako z vidika avtonomije kakor tudi logistične in finančne podpore, ki jo prejmejo s strani države. Študije mladih postajajo vse pomembnejša tema tudi v Sloveniji, še posebej v časih, ko prevladujejo individualistične vrednote in razmišljanja. Če v obdobju prvih dvajset let države ni bilo veliko analiz in raziskav z vidika proučevanja mladih in mladinskih organizacij, se stanje izboljšuje. Lokalne skupnosti imajo pomembno vlogo pri sodelovanju in spodbujanju mladih in organizacij, v katere se vključujejo. Lokalna samouprava v Sloveniji se je zelo razvila in v ospredje prehajajo tudi teme, kot so participacija, usposabljanje in sodelovanje občanov. Ob tem pa imamo zakonodajni okvir, ki to spodbuja, po drugi strani pa ima Slovenija kot država z veliko razvojnimi razlikami še veliko izzivov, ki jih bo treba preseči za enakomeren razvoj in spodbujanje mladih in mladinskih organizacij po državi. V sklopu doktorske disertacije je bila s kvantitativno in kvalitativno metodo opravljena raziskava, ki se je izvajala decembra 2020 in januarja 2021. V njej je sodelovalo 157 slovenskih občin in 23 mladinskih svetov lokalnih skupnosti. V raziskavi smo proučevali, s kakšnimi ukrepi in instrumenti zagotavljajo slovenske občine participacijo mladih v lokalnih skupnostih, po drugi strani pa smo na strani mladinskih svetov lokalnih skupnosti preverjali, kakšne pogoje za participacijo mladih zagotavljajo mladim slovenske občine. Ugotovljeno je bilo, da veliko slovenskih občin nima pogojev, ki bi ustrezali in podpirali participacijo mladih prek instrumentov, ki jih predvideva Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, za kar obstaja več razlogov. Tam, kjer so ustanovljene in podprte mladinske strukture, je stanje glede ukrepov za participacijo in življenje mladih boljše v obliki sprejetih strategij in ukrepov, ki omogočajo mladim boljše življenje. Za Slovenijo je značilno, da je centralizirana država, tako z vidika regionalnega razvoja kakor tudi drugih storitev, ki bi jih država nudila državljanom. Zaradi tega se dogaja centralizacija tudi na področju mladinskega dela, medtem ko številne manjše lokalne skupnosti nimajo pogojev, da bi lahko izvajali mladinsko delo in politiko. V mednarodnem vidiku ugotavljamo, da se Slovenija po organiziranosti mladinskega sektorja uvršča nekje na sredino evropskih držav, saj ne more tekmovati z bogatim severom in jedrnimi državami, medtem ko je na jugu stanje precej slabše. V zaključku disertacije so predstavljeni predlogi za izboljšanje položaja mladinskega organiziranja v Sloveniji tako z vidika zakonodaje kakor tudi logističnih vidikov.
Keywords: študije mladine, mladinske organizacije, participacija mladih, zgodovina mladinskega sektorja v Sloveniji, lokalna demokracija, vrednote mladih, mladi v Evropski uniji.
Published in ReVIS: 20.12.2023; Views: 555; Downloads: 41
.pdf Full text (3,66 MB)

5.
Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov
Negrina Nuhanović, 2023, not set

Abstract: Vse več podjetij posveča veliko pozornosti kadrom in njihovemu vplivu na poslovanje podjetja. Funkcija kadrovskega menedžmenta je pomembna za izbor dobrih kadrov. Zaposlovanje pravih ljudi je postalo ključ za doseganja ciljev podjetja in konkurenčnosti. Naloga kadrovskih strokovnjakov je dobro poznavanje delovnega procesa in nalog na ključnih delovnih mestih, da lahko zanje najdejo ustrezne kandidate. Uspeh podjetja je v največji meri odvisen od učinkovitosti kadrovske funkcije. Kadrovska funkcija se je v zadnjih letih močno razvila, kar je prispevalo k vključevanju vodij in zaposlenih v dejavnosti, k povečanju učinkovitosti, izobraževanju ... Prvi del diplomske naloge se nanaša na teorijo. V njem smo razjasnili pojme, kot so projekti, kadri, kadrovska funkcija. Nato smo se dotaknili neprofitnih organizacij. V tem poglavju smo opredelili neprofitne organizacije, opredelili, kakšna je vloga menedžmenta v neprofitnih organizacijah ter razložili njihovo financiranje in projekte. V drugem, empiričnem delu, pa smo na podlagi intervjujev odgovarjali na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v diplomski nalogi. Ključna ugotovitev je, da je uspeh vsakega podjetja odvisen od njegove kadrovske funkcije. Dejavnosti, ki izhajajo iz kadrovske funkcije, so usmerjene v načrtovanje kadrov, razvoj, motivacijo, selekcijo, uvajanje zaposlenih ter spremljanje in nadzor kadrov z namenom zagotavljanja maksimalnih vrednosti za doseganje ciljev podjetja. Kadri so tisti, s katerimi podjetje dosega svoje poslovne cilje, saj ni dovolj le imeti delavcev, ampak je nujno imeti prave delavce, ki jih lahko obdržimo.
Keywords: opredelitev projekta, upravljanje s človeškimi viri, planiranje kadrov, kadrovska funkcija, neprofitne organizacije.
Published in ReVIS: 01.07.2023; Views: 541; Downloads: 32
.pdf Full text (1,24 MB)

6.
Slovenija ter mednarodne organizacije pri zagotavljanju varnosti v globalnem svetu : magistrsko delo
Damjan Slivečka, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava mednarodne varnostne organizacije ter njihov vpliv na zagotavljanje varnosti v mednarodnem okolju. Republika Slovenija kot članica teh organizacij prispeva k miru in stabilnosti v svetu. V magistrskem delu ugotavljamo, ali je obstoječe članstvo v trenutno najpomembnejših mednarodnih organizacijah prava pot za odvračanje groženj ter virov ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije. V magistrskem delu smo skozi pregled virov ogrožanja nacionalne varnosti opredelili najnevarnejše grožnje ter opredelili, kako se je Republika Slovenija sposobna odzvati na sodobne vire ogrožanja nacionalne varnosti. Skozi analizo nekaterih dosedanjih kriz smo preverili samo delovanje nacionalnovarnostnega sistema ter zaključili s predlogom izboljšave samega sistema. V globalnem svetu, kjer se prepletajo interesi suverenih držav ter ostalih akterjev, so pomembni odnosi med njimi samimi. Zato smo s pomočjo več avtorjev opredelili same mednarodne odnose ter ugotovili, na kakšen način ti akterji med sabo nastopajo. Ugotovitve kažejo, da se oblikuje multipolarni sistem, v katerem bosta v prihodnosti igrali ključno vlogo ZDA in Kitajska, kateri pa bosta tekmovali in si iskali partnerstva in zavezništva pri ostalih regionalnih igralcih. Zaradi teh odnosov prihaja do ogrožanja mednarodne varnosti, katere najpomembnejše potencialne vire ogrožanja smo na koncu tudi opredelili. V zaključku tako podamo odgovore na raziskovalna vprašanja glede učinkovitejše odprave virov ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Keywords: mednarodni odnosi, geopolitika, mednarodne varnostne organizacije, nacionalna varnost, viri ogrožanja nacionalne varnosti, nacionalno varnostni sistem
Published in ReVIS: 01.06.2023; Views: 692; Downloads: 57
.pdf Full text (1,15 MB)

7.
Odgovorno delov[!]nje mladih v okoljskih projektih nevladnega sektorja : Odgovorno delovanje mladih v okoljskih projektih nevladnega sektorja
Erna Toromanović-Sendić, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali odgovorno delovanje mladih v odnosu do varovanja okolja. Odgovornost je individualno ravnanje, pomeni sprejeti nalogo, opraviti jo po svojih najboljših močeh in nato stati za tem, kar storiš. V nalogi smo preučili, kako mladi razumejo odgovorno delovanje in v kolikšni meri so dejansko aktivni, ter kako sami delujejo v smeri ohranjanja in varovanja okolja. Pri tem smo se osredotočili predvsem na mlade, ki so aktivno sodelovali v okoljskem projektu »Youth action for rural water protection« pri nevladni organizaciji Mensch Raum Land, kar nam je omogočilo prepoznavo dobrih praks. V raziskavi smo opravili poglobljen intervju s desetimi intervjuvanci (udeleženci projekta »Youth action for rural water protection«). Glavni rezultati in ugotovitve naše diplomske naloge so, da se mladi v splošni populaciji zavedajo okoljskih problemov, vendar se manj vključujejo v nevladne okoljske projekte. Iz naše raziskave smo ugotovili tudi, da se o tem v izobraževalnih ustanovah ne naučijo dovolj. Prav tako smo opazili, da mladi, ki aktivno delujejo preko nevladnih organizacij ter tako sodelujejo v različnih projektih za varstvo okolja in trajnostni razvoj, predstavljajo zgled dobre prakse. Na podlagi izvedenih intervjujev smo ugotovili, da so projekti nevladnih organizacij večinoma uspešni, čeprav se včasih srečujejo z različnimi težavami, ki otežujejo izvedbo projektov. To so: šibka finančna sposobnost, slab odziv mladih na projekte ali celo šibka organizacija in struktura projekta, prešibek odziv in podpora oblasti. Na samem koncu diplomske naloge smo dodali predloge za možne izboljšave, kot so: v vzgojno-izobraževalnih ustanovah več delati na ozaveščanju otrok, jih vključiti v reševanje okoljskih problemov; predstaviti projekte nevladnih organizacij na fakultetah in na ta način omogočiti mladim sodelovanje v mednarodnih okoljskih projektih; vzpostaviti boljše sodelovanje z lokalnimi oblastmi, izobraževalnimi in verskimi ustanovami; izboljšati promocijo nevladnih projektov na spletu in na družbenih omrežjih, saj je to glavni kanal informiranja za vse generacije.
Keywords: odgovornost, mladi, okolje, projekti, nevladne organizacije, diplomske naloge
Published in ReVIS: 09.01.2023; Views: 598; Downloads: 49
.pdf Full text (2,35 MB)

8.
Varstvo osebnih podatkov : primerjava ureditve v EU in Avstraliji
Eva Pegan, 2022, master's thesis

Abstract: Informacijska tehnologija se, v zasledovanju vedno večjih človekovih potreb, izjemno hitro razvija, kar na pravnem področju prinaša dodatne izzive in težnje k reguliranju posegov v posameznikove pravice. Sprejem Splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma GDPR je močno poostril varovanje posameznikovih osebnih podatkov in zaradi neposredne veljavnosti v vseh državah članicah Evropske unije naredil korak k uresničevanju zastavljene strategije za vzpostavitev enotnega digitalnega trga Evropske unije, katerega namen zagotoviti prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, podjetjem in posameznikom pa omogočati lažje opravljanje spletne dejavnosti pod pogoji poštene konkurence in ob visoki ravni varstva potrošnikov in osebnih podatkov, kar bi globalno povečalo konkurenčnost evropskih podjetij v digitalnem gospodarstvu. Osnova navedenega je omogočanje dostopnosti podatkov, katerih varstvo mora biti ustrezno zagotovljeno. Za zagotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, ki se prenašajo izven območja Evropskega gospodarskega prostora, je treba upoštevati predpisane pogoje za prenos osebnih podatkov, ki jih določa GDPR. Evropska komisija lahko tretjo državo z izvedbenim aktom prepozna kot državo, v kateri je raven varstva osebnih podatkov ustrezno zagotovljena in primerljiva z evropsko. Ker za Avstralijo sklep o ustreznosti ni bil izdan, se prenos podatkov lahko izvede le z dodatnimi zaščitnimi ukrepi. Magistrsko delo temelji predvsem na deskriptivni, analitični in komparativni metodi, kar je omogočalo preučitev in analizo avstralskega pravnega sistema in zakonodaje, ugotovitev v bistvenem enakovredne ravni varstva osebnih podatkov v Avstraliji in nadaljnjo primerjavo in presojo skladnosti z evropskim sistemom varovanja osebnih podatkov. Pri prenosu osebnih podatkov iz Evropske unije je treba zagotoviti ustrezno raven zaščite podatkov, kar vključuje tudi upravljavčevo odgovornost predhodne preučitve pravnega sistema, zakonodaje in praks tretje države. Magistrsko delo je namenjeno vsem deležnikom, ki se bodo srečali z vprašanjem zakonitosti in dopustnosti prenosa osebnih podatkov v Avstralijo, kar je glede na konstanten razvoj mednarodne trgovine in mednarodnega sodelovanja upravičeno pričakovati, poleg tega pa lahko služi kot primer načina preučitve ustreznosti varovanja osebnih podatkov v tretji državi.
Keywords: varstvo osebnih podatkov, GDPR, splošna uredba o varstvu podatkov, Privacy Act 1988, prenos osebnih podatkov, tretje države ali mednarodne organizacije, Avstralija, stopnja varnosti osebnih podatkov
Published in ReVIS: 20.12.2022; Views: 859; Downloads: 59
.pdf Full text (780,66 KB)

9.
10.
Motivacija na delovnem mestu v času pandemije v proizvodnih podjetjih
Kaja Škabar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V vsakem človeku se skriva razlog, zakaj dela. Ta razlog je motivacija, ki se lahko med posamezniki zelo razlikuje. Diplomsko delo obravnava motivacijo na delovnih mestih v času pandemije COVIDA-19. Zanimalo nas je, kako je pandemija COVIDA-19 vplivala na pomembnost različnih motivacijskih dejavnikov pri zaposlenih v komercialnih oddelkih proizvodnih podjetij. Ugotovili smo, da pandemija na motivacijo zaposlenih ni močno vplivala, saj zaposlene večinoma motivirajo isti dejavniki kot prej. Najpomembnejši motivacijski dejavnik še vedno ostaja plača. Ugotovili smo še, da je motiviranje zaposlenih naloga managerjev in da mora biti strategija nagrajevanja točno določena.
Keywords: motivacija, motivacija na delovnem mestu, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, pandemija COVIDA-19, organizacije, zaposleni
Published in ReVIS: 10.08.2022; Views: 836; Downloads: 75
.pdf Full text (1,65 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top