Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vloga patronažne medicinske sestre v paliativnem timu
Nataša Malnar, 2014

Found in: ključnih besedah
Keywords: paliativna oskrba, zdravstvena nega, medicinska sestra
Published: 19.02.2016; Views: 6724; Downloads: 228
.pdf Fulltext (795,65 KB)

2.
Odnos medicinske sestre do umirajočega pacienta
Aldin Gazibara, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: medicinske sestre, paliativna oskrba, etika
Published: 19.02.2016; Views: 6097; Downloads: 268
.pdf Fulltext (601,52 KB)

3.
Odnos študentov zdravstvene nege do evtanazije, opustitve in odtegnitve zdravljenja
Semir Mujkić, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: evtanazija, paliativna oskrba, opustitev zdravljenja
Published: 15.01.2018; Views: 2800; Downloads: 171
.pdf Fulltext (663,41 KB)

4.
Skrb za umirajočega pacienta v enoti intenzivne terapije
Kaja Pohlin, 2017

Found in: ključnih besedah
Keywords: paliativna oskrba, intenzivna nega, simptomi ob umiranju in duhovna podpora
Published: 15.01.2018; Views: 2852; Downloads: 181
.pdf Fulltext (810,30 KB)

5.
Paliativni pristop k pacientu in njegovim svojcem upoštevajoč njihove potrebe
Eva Škrjanc, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: paliativna oskrba, pacienti, svojci, zdravstvena nega
Published: 27.01.2020; Views: 1608; Downloads: 117
.pdf Fulltext (481,45 KB)

6.
Oskrba kroničnih ran v paliativni oskrbi
Alma Kadić, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: kronične rane, neprijeten vonj, paliativna oskrba, rak
Published: 27.01.2020; Views: 1754; Downloads: 90
.pdf Fulltext (439,18 KB)

7.
Ovire pri izvajanju in prednosti izvajanja paliativne oskrbe
Darinka Kotnik, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: paliativna oskrba, prednosti izvajanja, ovire, zdravstveni delavci
Published: 27.01.2020; Views: 1682; Downloads: 88
.pdf Fulltext (648,82 KB)

8.
Timski pristop v paliativni oskrbi
Anita Bandelj, 2019

Found in: ključnih besedah
Keywords: Paliativna oskrba, komunikacija, medpoklicno sodelovanje, starejši
Published: 05.03.2020; Views: 1710; Downloads: 63
.pdf Fulltext (1,20 MB)

9.
Delo zdravstvenih delavcev s hudo bolnimi in umirajočimi v domu za ostarele
Dževada Džebić, 2021

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali delo medicinskih sester v domu za ostarele. Zdravstveni delavci v domovih za ostarele med drugim skrbijo tudi za hudo bolne in umirajoče bolnike. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se dnevno srečujejo z različnimi situacijami v delovnem procesu, ki jih nemalokrat pripeljejo do dilem ter negotovosti, kako primerno ravnati z bolniki in njihovimi svojci. Pojmi, s katerimi se zdravstveni delavci pogosto srečujejo ob koncu življenja bolnika, so smrt, paliativna oskrba in evtanazija. Vse tri pojme smo predstavili v teoretičnem delu diplomske naloge. Kot raziskovalno metodo v empiričnem delu smo izbrali kvalitativni pristop, in sicer polstrukturirani intervju. Z medicinskimi sestrami smo v zvezi s paliativno nego in evtanazijo ter z njihovim doživljanjem umiranja in smrti bolnikov opravili intervjuje. Raziskovalni vzorec je zajemal pet medicinskih sester, zaposlenih v domu za ostarele. Zbrane podatke smo pregledali in obdelali tako, da smo kreirali kode in jih združevali glede na tematiko. Z raziskavo smo ugotovili, da smrt povzroča določene psihične obremenitve zaposlenih. Kakšna je ta obremenitev in kako jo medicinske sestre doživljajo, je odvisno od njihove starosti, delovnih izkušenj ter pogostosti srečanja s smrtjo. Ugotovljeno je tudi, da medicinske sestre zagovarjajo paliativno oskrbo, njen razvoj in izvedbo, medtem ko določene medicinske sestre podpirajo evtanazijo le v izjemnih situacijah.
Found in: ključnih besedah
Keywords: paliativna oskrba, evtanazija, hudo bolni bolniki, umirajoči bolniki, medosebni odnosi, smrt, diplomske naloge
Published: 05.05.2022; Views: 578; Downloads: 50
.pdf Fulltext (806,19 KB)

10.
Samoodločba in ustavnopravni vidik evtanazije v Sloveniji
Ana Graf Mlinar, 2021

Abstract: Države različno pristopajo in se opredeljujejo do vprašanja evtanazije. Tako na nastanek in razvoj t.i. evtanazijskega prava in tozadevnih pravnih predpisov vplivajo številni dejavniki, kot so zdravstvo, etika, družba, zgodovina, vera, pravo in ne nazadnje tudi (javna) politika. Evtanazija in vsakršna pomoč pri skrajševanju življenja sta v Sloveniji nezakonita. Že dalj časa potekajo razprave in intenzivna soočenja, v katerih različne strokovne skupine in posamezniki izražajo stališča do tovrstnih vprašanj. Mnoge ustavne določbe nalagajo državi urejanje pomembnih področij človekovega življenja, med katere nedvomno sodi tudi čas, ko neozdravljivo bolnemu človeku ni več mogoče (u)blažiti trpljenja. Zakonodajalec mora skozi svojo normativno funkcijo urediti način zagotavljanja in uresničevanja človekovih pravic. Da država ne uresničuje obligacije svojega aktivnega ravnanja, skozi katerega bi morala ustvariti optimalne pogoje, se kaže tudi v odsotnosti paliativne oskrbe, z izjemo dveh slovenskih regij. Številne življenjske situacije zahtevajo transformacijo obstoječih sistemov v državi. Kljub številnim določbam predpisov, usmeritvam in priporočilom se zdi, da obstoječi zdravstveni predpisi ne uresničujejo temeljnih vrednot kot so odgovornost, dostojanstvo, humanost, pravičnost in vključenost. V ospredje se ne postavlja posameznika in njegove pravice do samoodločbe. Načelo spoštovanja avtonomije vselej zahteva upoštevanje pravice vsakogar, da sam odloča o sebi. Predpis, ki bi zadostil kriterijem jasnosti in pomenske določljivosti, bi za našo družbo lahko pomenil drzen in pogumen korak naprej. Na novo bi se oblikoval odnos v razmerju zdravnika do pacienta, pacientove avtonomije ter empatije do neozdravljivo bolnih, trpečih in umirajočih. Takšna sprejeta politika bi lahko izkazovala veliko sočutja in široke nazore družbe, stroke in politike. Na podlagi pregleda domače in tuje literature ter analize pravnih norm se v magistrskem delu skuša poiskati izhodišča za uresničevanje temeljne in neodtujljive pravice, pravice do dostojne smrti. Vsebina je izjemno kompleksna, saj uresničevanje tovrstne pravice trči ob številne druge, prav tako temeljne ustavno zavarovane vrednote
Found in: ključnih besedah
Keywords: evtanazija, avtonomija pacienta, paliativna oskrba, predpisi, ustava
Published: 22.08.2022; Views: 476; Downloads: 75
.pdf Fulltext (676,18 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top