Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
Prenova poslovnih procesov : (primerjava metodoloških pristopov prenove poslovanja organizacij)
Miha Velušček, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Časi, v katerih se nahajamo, so nestabilni. Sile odjemalcev, konkurence ter sprememb so se v zadnjih nekaj desetletjih zelo spremenile, kar je povzročilo veliko zmedo na trgu, kjer poslujejo organizacije. Hud udarec pa jim je zadala še finančna kriza, ki je povzročila propad prenekaterih zadolženih podjetij. Načinov, kako se podjetje odzove na spremembe v okolju, je več. Eden od njih je prenova poslovanja. Obstaja veliko metod prenove poslovanja, v svoji diplomski nalogi se bom osredotočil le na nekatere. Tako bom na grobo opisal ter med sabo primerjal metodo prenove poslovnih procesov, metodo managementa poslovnih procesov, metodo upravljanja z znanjem, metodo celovitega upravljanja s kakovostjo, metodo Kaizen ter metodo 5S.
Keywords: poslovni proces, BPM, BPR, TQM, Kaizen, 5S, upravljanje z znanjem, primerjava metodologij pri prenovi poslovanja
Published in ReVIS: 29.07.2021; Views: 989; Downloads: 115
.pdf Full text (783,53 KB)

3.
Model organiziranosti zunanjega izvajanja informatike : doktorska disertacija
Franc Brcar, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Menedžment mora v organizaciji izkoristiti vse potenciale za povečevanje uspešnosti in učinkovitosti. Zunanje izvajanje informatike % kot del menedžmenta poslovnih procesov % je ena od možnosti za dosego tega cilja. S projektom zunanjega iz vajanja prenesemo ali oddamo del aktivnosti, celotno aktivnost ali pa celo poslovno funkcijo v izvajanje enemu ali več zunanjim izvajalcem oz. dobaviteljem. Po vzpostavitvi te organizacijske spremembe govorimo o procesu zunanjega izvajanja, katerega moramo stalno nadgrajevati in razvijati. Ključni so odnosi med kupcem in dobaviteljem. Pri raziskovanju se bomo omejili na srednje velike in velike slovenske gospodarske družbe. Namen: Namen in cilj raziskave je, da na znanstveni ravni celovito preučimo stanje na področju zunanjega izvajanj a informatike. Ugotoviti želimo ali se bo raven zunanjega iz vajanja v prihodnosti povečeval a ali se bo zmanjševal a ali bo ostal a nespremenjen a . Poleg tega želimo preučiti pomembnost argumentov za zunanje izvajanje in kakšna je pomembnost argumentov proti . Pomembne so tudi razlike na področju zunanjega izvajanja srednje velikih in velikih organizacij. Na podlagi vseh spoznaj raziskave želimo oblikovati model zunanjega izvajanja informatike, ki bo odražal stanje tega področja . Na men raziskave je tudi strokoven prispevek, to so spoznanja, katera bo lahko menedžment takoj uporabil pri sprejemanju odločitev pri svojem delu. Metoda: Izdelali smo vprašalnik. Anketo smo izvedli v 141 srednje velikih in velikih gospodarskih družbah. Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične teste: opisno statistiko, frekvenčno statistiko, Wilcoxonov test za dva vzorca, Wilcoxonov test za parne vzorce, statistiko korelacij, hi - kvadrat test in binarno logistično regresijo. Rezultati: Razvoj Slovenije je nekaj let v zaostanku za razvitim svetom, zato bo pomembnost zunanjega izvajanja informatike za menedžment v naslednjih letih še naraščala. Raven zunanjega izvajanja poslovnih procesov in raven zunanjega izvajanja informatike se bo v naslednj ih letih še povečeval a . Ugotovili smo, da menedžment z niževanje stroškov ne postavlja na prvo mesto med argument e za uvedbo zunanjega izvajanja . Vsi argumenti za uvedbo pa seveda služijo za izboljšanje poslovanja in s tem tudi k celotnemu zniževanju stroškov poslovanja. Pomembna ugotovitev raziskave je tudi, da so srednje velike organizacije na področju zunanjega izvajanja informatike uspešnejše od velikih in da dosegajo višjo raven zunanjega izvajanja. To je posledica njihove večje dovzetnosti za sprejemanje novosti in večje angažiranosti na področju iskanja novih priložnosti. Na koncu raziskave smo izdelali model, ki ponazarja ali se bo raven zunanjega izvajanja v prihodnosti povečal a ali ne in ugotovi li smo, da na to pomembno vplivajo : (1) kakovost; (2) sposobnost dobaviteljev; (3) inovativnost; (4) standardizacija; (5) tveganje in (6) varnost. Ostali argumenti za uvedbo zunanjega izvajanja informatike , kot npr. (1) zniževanje stroškov in (2) skrajšanj e rokov imajo manjši učinek, ki ni statistično značilen. Organizacija: Prispevek raziskave je tudi v aplikativni uporabnosti. Spoznanja o tem, kakšna je pomembnost posameznih aktivnosti informatike za zunanje izvajanje, kakšna je pomembnost argumentov za zunanje izvajanje in proti temu, kaj vpliva na uspešnost in učinkovitost informatike, kakšne spremembe v informatiki so se že zgodile, se dogajajo in se bodo dogajale tudi v prihodnje kot tudi kako pretekle izkušnje vplivajo na nadaljnje zunanje izvajanje lahko menedžerji pri svojem delu takoj uporabijo. Uporaba teh spoznanj bo imela pozitivne posledice na poslovanje organizacij. Družba: Raziskava neposrednega vpliva na družbo ne bo imela, imela pa bo posredni vpliv. Dogajanje v družbi je namreč odvisno tu di od vsake posamezne organizacije. In če bo ta raziskava vplivala samo na eno organizacijo , se bo to odražalo tudi na ravni družbe. T ako lahko na ravni družbe pričakujemo povečanje konkur enčnosti na narodno - gospodarski ravni . Pričakovano je tudi izboljšanje odnosa do okolja. Originalnost: Ta raziskava je prva tovrstna študija v slovenskem prostoru in predstavlja pomemben prispevek k znanosti na tem področju. Prvi smo na primeru slovenskih srednje velikih in velikih gospodarskih družb uporab ili navedene statistične test e i n na izviren način definirali mo del zunanjega izvajanja. Poleg prispevka znanosti je potrebno podariti tudi strokoven aplikativen prispevek. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : V raziskavi smo se omejili na slovenski prostor, zajeli smo samo srednje velike in velike organizacije, obravnavali smo zgolj gospodarske družbe in v modelu smo upoštevali le nekatere dejavnike, lahko pa bi bil model seveda bistveno drugače zasnovan. Aktua lnost tega raziskovanja bo v prihodnosti velika. Predlagani model je vsekakor mogoče izboljšati. Poleg tega bi bilo potrebno raziskati tudi druge modele zunanjega izvajanja informatike, npr. na osnovi argumentov proti zunanjemu izvajanju in glede na pretek le negativne izkušnje. Zanimivo bi bilo narediti primerjavo med Slovenijo in med drugimi primerljivimi gospodarstvi. Raziskati bo potrebno tudi obnašanje mikr o in majhnih gospodarskih družb pa tudi organizacije , kot so: vladne, negospodarske, stor itvene, p rostovoljne, samostojne podjetnike itd.
Keywords: informatika, zunanje izvajanje, zunanje izvajanje informatike, management, poslovni proces, disertacije
Published in ReVIS: 23.07.2021; Views: 1187; Downloads: 0
This document has many files! More...

4.
Analiza in izbolšanje procesa nabave v podjetju HYB d.o.o. : Diplomska naloga
Klemen Žepič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V 21. stoletju si ne moramo predstavljati organizacije, ki ni sestavljena iz poslovnih procesov. Poslovni proces je skupek aktivnosti, ki se izvajajo v organizacijah z namenom ustvarjanja dodane vrednosti za organizacijo ali trg. To lahko dosežejo preko izboljšanja z uporabo avtomatizacije, optimizacije ali digitalizacije postopkov ali pa celotne prenove procesov. Za te potrebe se v organizaciji lotijo modeliranja poslovnih procesov z uporabo orodij dostopnih na trgu. S tem se lahko na preprost način opiše in analizira trenutni poslovni proces ter preizkusi in uvede potencialne izboljšave. Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti, analizirati, optimizirati in izboljšati poslovni proces nabave v podjetju HYB d.o.o. Za naše potrebe smo uporabili metodologijo TAD. Proces bomo na koncu analizirali in preko podanih kriterijev tudi izboljšali. Model novega in izboljšanega procesa naročanja bomo modelirali z uporabo orodja iGrafx.
Keywords: organizacija, poslovni proces, izboljšanje procesov, modeliranje, metodologija TAD
Published in ReVIS: 03.06.2021; Views: 1508; Downloads: 205
.pdf Full text (1,87 MB)

5.
6.
Sposobnost zagotavljanja likvidnosti podjetja z razpoložljivimi viri financiranja
Marko Ćućić, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Financiranje podjetja oziroma poslovnega subjekta lahko opredelimo kot zagotavljanje finančnih sredstev običajno v obliki denarja ali drugih vrednot, kot sta trud ali čas, s čimer naj bi se učinkovito in uspešno izvajal poslovni proces ter dosegli cilji posameznega programa ali projekta podjetja. Vire financiranja razdelimo v lastniške in dolžniške. Lastniški so kapital, ki predstavlja trajen vir financiranja in se v podjetju krepi predvsem z njegovim uspešnim poslovanjem in ustvarjanjem dobička, medtem ko so dolžniški viri financiranja razne oblike dolgov, ki imajo lahko dolgoročni ali kratkoročni značaj. Izbira primernega vira financiranja je za podjetje ključnega pomena.
Keywords: financiranje, viri financiranja, podjetje, kapital, dolg, poslovni proces
Published in ReVIS: 03.03.2021; Views: 1370; Downloads: 95
.pdf Full text (906,02 KB)

7.
8.
9.
Optimizacija procesa od prejema naročila do dostave spletnim kupcem v izbranem podjetju
Katja Krabonja, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na analizo poslovnega procesa podjetja Orbico, d. o. o., in sicer na proces od prejema naročila do dostave spletnim kupcem. V današnjem času spletno nakupovanje postaja vse večji trend po celem svetu, saj imamo zaradi hitrega tempa življenja vse manj prostega časa, ki ga želimo izkoristiti čim bolj učinkovito in ne s pohajanjem po trgovinah. Prav tako se trend spletnega nakupovanja povečuje tudi v Sloveniji, saj indeks rasti spletne trgovine v letu 2017 po izračunih SURS-a že tri leta zapored kaže od 30 do 40 % letno rast. Glede na te podatke lahko rečemo, da spletna trgovina predstavlja ogromen potencial na trgu. Ravno na tem področju smo v podjetju Orbico, d. o. o., zaznali priložnost za rast podjetja, vendar smo na poti zaznali kar nekaj izzivov, saj je celotni proces dela trenutno nastavljen na 48 urno dostavo. Če želimo slediti trendom na trgu in postati še bolj konkurenčni, bi morali dostavo skrajšati na 24 ur. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, na kakšne načine lahko skrajšamo proces od prejema do dostave naročila spletnega kupca in kaj ga podaljšuje ter cilj potrditi z našo hipotezo, ki pravi, da proces od prejema do dostave naročil spletnih kupcev lahko skrajšamo z reorganizacijo celotnega procesa. Dejanski rezultati so v skladu s pričakovanji, vendar to pomeni, da se podjetje teh izzivov zaveda in se želi z njimi soočiti ter jih premagati.
Keywords: analiza, poslovni proces, spletno nakupovanje, digitalizacija, rast podjetja, trend, trend spletnega nakupovanja, konkurenčnost
Published in ReVIS: 23.11.2019; Views: 2397; Downloads: 122
.pdf Full text (1,01 MB)

10.
Search done in 2.86 sec.
Back to top