Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 96
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Modeliranje poslovnih procesov v podjetju
Egon Prijon, 2010

Abstract: Diplomska naloga obravnava model izboljšave procesa z metodologijo »tabelarični razvoj aplikacij« v malem proizvodnem podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo medicinskih plinov in servisiranjem pacienta na domu. Obstoječi proces vsebuje ključni procesni center za komunikacijo s pacientom, »stresna« aktivnost, ki jo želimo izločiti iz procesa in jo nadomestiti s cenejšim in manj stresnim poslovnim procesom. Proces smo sistemsko izboljšali tako, da smo z metodo »tabelarični razvoj aplikacij« ustrezno ovrednotili učinke aktivnosti in izboljšali obstoječi proces, ga podprli z ustreznim informacijskim sistemom in informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Rezultat prenove je nov poslovni proces, ki ponuja bolj konkurenčno poslovanje podjetja (po izvedbi prenove poslovnih procesov so stroški poslovanja 22 % nižji).
Found in: ključnih besedah
Keywords: tabelarični razvoj aplikacij, prenova poslovnih procesov, informacijski sistem, informacijsko-komunikacijske tehnologije, modeliranje, diagram toka podatkov, dodana vrednost procesa, konkurenčnost, učinkovitost, malo podjetje, klicni center
Published: 08.08.2018; Views: 3498; Downloads: 323
.pdf Fulltext (1,02 MB)

2.
Prenova blagovne znamke Poštar Pavli
Snežana Arnejčič, 2018

Found in: ključnih besedah
Keywords: tržno komuniciranje, blagovne znamke, prenova znamke, otroci, magistrsko delo
Published: 15.02.2018; Views: 3247; Downloads: 170
.pdf Fulltext (1,63 MB)

3.
Metode izboljšanja poslovnih procesov
Gregor Gabrijel, 2010

Abstract: Podjetja in organizacije se morajo stalno truditi za izboljšavo in prenovo poslovnih procesov. Neučinkoviti procesi prinašajo nič le nepotrebne stroške. S pametno politiko izvajanja procesa vodenja sistema kakovosti po ISO 9001:2008, ki ga vzpostavlja Inšpektorat RS za notranje zadeve, lahko to doseže preglednejšo organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večjo kakovost storitev. V magistrski nalogi je predstavljen teoretični del metod za izboljšanje poslovnih procesov. Na podlagi tega je predstavljena analiza zakonov, ki urejajo prekrškovno pravo, in analiza prekrškovnega postopka na Inšpektoratu RS za notranje zadeve. Na podlagi ugotovitev je predlagana izboljšava skupaj z grafičnim prikazom naj-bo modela. Izdelana in predstavljena je tudi analiza koristi po uvedeni izboljšavi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovni proces, prenova, metode izboljšanja, prekrškovni postopek, sodna taksa
Published: 08.08.2018; Views: 2881; Downloads: 197
.pdf Fulltext (1,63 MB)

4.
Prenova prodajnega procesa s pomočjo poslovnega informacijskega sistema SAP/R3 v hčerinskih podjetjih na tujih trgih
Benjamin Česnik, 2010

Abstract: Magistrsko delo predstavlja smernice, ki jih je smiselno upoštevati pri vpeljavi SAP-a v podjetjih v tujini. Pojem prenova poslovnih procesov je v tuji in domači literaturi velikokrat uporabljen in opisan v praksi pa malokrat izveden. Kako smo se lotili prenove v praksi, smo prikazali na našem primeru. Izvesti hitro spremembo pomeni, da smo sposobni odgovoriti na hitro spremembo na trgu s kratkimi proizvodnimi časi, ne da bi izgubili nadzor nad stroški in kakovostjo, ter moţnostjo upravljanja zaposlenih in procesov učinkovito ter uspešno. Da bi to omogočili, smo ţeleli poenostaviti, racionalizirati in standardizirati naš ERP sistem. In sicer na podlagi skladnega in strateškega pristopa, katerega cilj je bil izdelati tehnologijo, ki temelji na platformi programske opreme SAP s podporo ravni infrastrukture, ki bi zniţala stroške, izboljšala storitve ter upravljanje poslovnih tveganj. V praktičnem delu smo predstavili uvedbo SAP-a v tujini, poudarek smo dali na uvedbo procesa dobave od tretjih, ter opisali, kako smo izvedli prehod. Z našim konceptom bomo omogočili reševanje novih poslovnih problemov v naših podjetjih v tujini na način, da bomo povečali njihovo konkurenčnost, sposobnost in moţnost razvoja ter preţivetja v konkurenčnem svetu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: prodajni proces, ASAP, dobave od tretjih, informacijski sistemi, prenova poslovnih procesov
Published: 08.08.2018; Views: 2957; Downloads: 0

5.
Prenova sistema za upravljanje digitalnih uporabniških identitet
Darko Jerković, 2011

Abstract: V diplomski nalogi je prikazana prenova procesov za upravljanje digitalnih uporabniških identitet od začetka (kreiranja) do zaključka (onemogočitve) življenjska cikla. Na začetku je splošna predstavitev sistema za upravljanja identitet in predstavitev nekaterih ključnih tehnologij, brez katerih ne bi bilo sistema možno izgraditi in tudi verjetno ne bi bil potreben. Sledi ji opis obravnavanega podjetja, v katerem je prenova narejena. V nadaljevanju sta opisana dva ključna sistema, na katerih se upravljanje uporablja in postopki za upravljanje, ki so se izvajali pred prenovo. V zaključku naloge so prikazani prenovljeni postopki in analiza prenove.
Found in: ključnih besedah
Keywords: upravljanje uporabnikov, Krka d.d., prenova, informacijski sistemi
Published: 08.08.2018; Views: 2465; Downloads: 0

6.
Učinkovitejše in uspešnejše obvladovanje procesov z uporabo IKT
Manica Jantolek, 2011

Abstract: V času vsesplošne krize je pomembno, da javna uprava svoje delo opravi v skladu z zakonodajo, pa vendar čim hitreje in s čim manj porabljenimi sredstvi. Srečujemo se z reformo javnega sektorja, ki od birokratske organiziranosti prehaja do sodobnega ponudnika storitev po elektronski poti. Pri tem je glavni dejavnik izkoriščanje možnosti, ki jih nudi sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki nam omogoča uspešneje in učinkoviteje opraviti delo z enakim končnim učinkom – v našem primeru pravilno in pravočasno pobrane trošarine in okoljske dajatve, ki se stekajo v državni proračun. V nalogi bomo predlagali možnost elektronskega vlaganja obračunov trošarine in obračunov okoljskih dajatev, ki bo hkrati osnova za vpeljavo e-storitev za ostale postopke, ki se vodijo na oddelkih za trošarine v okviru Carinske uprave Republike Slovenije.
Found in: ključnih besedah
Keywords: javna uprava, carinska uprava, trošarine, okoljske dajatve, prenova poslovnega procesa, elektronsko poslovanje
Published: 08.08.2018; Views: 2279; Downloads: 121
.pdf Fulltext (1,28 MB)

7.
Prenova poslovnih procesov v tehnično-vzdrževalni službi Splošne bolnišnice Novo mesto
Peter Voglar, 2012

Abstract: V nalogi so obravnavani poslovni procesi Tehnično-vzdrževalne službe v Splošni bolnišnici Novo mesto. Z analizo obstoječega stanja smo identificirali vzroke problemov, ki se pojavljajo v procesih in jih na podlagi predlogov tudi prenovili. Predstavili smo teoretična izhodišča o fazah, vzrokih in ciljih prenove, pomenu modeliranja in namenu simulacije poslovnih procesov. V raziskavi smo opisali obstoječe in prenovljeno stanje procesa, za grafičen prikaz obeh procesov pa je bilo uporabljeno programsko orodje iGrafx. S simulacijo smo potrdili predvidevanja, da prenovljen proces poveča učinkovitost, zmanjša obremenitve, predvsem pa skrajša čase poteka nekaterih aktivnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovni procesi, prenova, procesi, tehnično vzdrževanje, analiza, simulacija procesov
Published: 08.08.2018; Views: 3079; Downloads: 167
.pdf Fulltext (950,22 KB)

8.
9.
Večkriterijski model za izbiro ERP sistema v podjetju Leso-pis Martin Žura s.p.
Damjan Bratkovič, 2013

Abstract: Številne organizacije vpeljejo nove informacijske sisteme temelječe na informacijsko komunikacijski tehnologiji (IKT) kot del večje organizacijske spremembe v podjetju. Dolga leta so te sisteme razvijali za vsako podjetje posebej, zaradi specifičnosti in želj. Razvoj je bil bodisi domač bodisi je bil v domeni specializiranih podjetij za razvoj sistemskih aplikacij. Temeljil je na metodah programskega razvoja »razvoj od začetka« (angl.:greenfield) v posebnih primerih, ki jih narekuje narava že obstoječih programskih rešitev, pa po metodi »upoštevanja obstoječe rešitve in implementacije le te v novonastali sistem« (angl.:brownfield). Prenova informacijskega sistema torej temelji na osnovni želji, da podjetje postane uspešno in konkurenčno na področju svojega delovanja. Številne raziskave so pokazale, da na uspešno uvajanje sistemskih rešitev poslovnih informacijskih sistemov (ERP) vplivajo kritični dejavniki uspeha (KDU), predvsem s preseganjem finančnih in časovnih okvirjev. Pod drobnogled smo vzeli manjše (za slovenske razmere, bi lahko celo dejali, da je podjetje mikro velikosti) družinsko podjetje in njihovo zamenjavo poslovnega informacijskega sistema (ERP).
Found in: ključnih besedah
Keywords: sistemi za podporo odločanja, prenova poslovnih procesov, celovite programske rešitve, uvajanje rešitev ERP, kritični dejavniki uspeha
Published: 10.08.2018; Views: 3022; Downloads: 121
.pdf Fulltext (1,65 MB)

10.
Search done in 0 sec.
Back to top