Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


111 - 119 / 119
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
111.
Diverzifikacija poslovanja podjetja Nano inženiring d. o. o.
Miha Katič, 2021

Abstract: Podjetje Nano inženiring d. o. o., je generalni uvoznik blagovne znamke Nanoprotech. V diplomskem delu smo analizirali različne poslovne in tržne možnosti, s katerimi bi podjetje v prihodnje lahko rastlo. Obravnavali smo možnosti rasti podjetja z generično rastjo in z diverzifikacijo. V ta namen smo preverili in proučili obstoječe trge, posle, literaturo in raziskali možnost povečanja poslov in širitve na druge trge. Glavna dejavnost podjetja je posredništvo pri prodaji drugih izdelkov, natančneje izdelkov blagovne znamke Nanoprotech. Izdelki so namenjeni zaščiti materialov, gre za mazivna sredstva proti koroziji, škripanju itd
Found in: ključnih besedah
Keywords: poslovni načrt, planiranje, rast podjetja, generična rast, diverzifikacija
Published: 07.12.2021; Views: 701; Downloads: 52
.pdf Fulltext (1,08 MB)

112.
Načrtovanje rasti podjetja ZIP center, d. o. o.
Jan Stres, 2022

Abstract: Namen diplomskega dela je oceniti trenutno stanje podjetja SIJ Zip center, d.o.o., na podlagi po-slovanja v preteklih letih, s ciljem ugotoviti in oceniti njegov potencial za nadaljnjo rast po investi-ciji v nov CNC-stroj. V okviru kvalitativne raziskave smo opravili poglobljen intervju z direktorico podjetja in podatke vključili v diplomsko delo. Postavili smo dve raziskovalni vprašanji, in sicer, katera strategija rasti je po Ansoffu najbolj primerna za podjetje ter v kolikšni meri je investicija v novo opremo finanč-no upravičena. Po Ansoffovi matriki ugotavljamo, da je za podjetje SIJ Zip center, d. o. o., najprimernejša strate-gija generične rasti. Planirani prihodki podjetja bi se z investicijo do leta 2024 povečali za 44,58 %, zato ocenjujemo, da je investicija v novo opremo finančno upravičena.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Invalidsko podjetje, SWOT-analiza, PEST-analiza, MOF-analiza, RECoIL-analiza, BCG-matrika, rast podjetja, CNC-stroj
Published: 13.06.2022; Views: 446; Downloads: 36
.pdf Fulltext (1,04 MB)

113.
Načrtovanje rasti podjetja Conditus d. o. o.
Aleš Guzelj, 2022

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno podjetje Conditus, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 2009. Sedež ima na Bledu in je od ustanovitve v družinski lasti. Direktorica gospa Ema Pogačar je ustanoviteljica in lastnica podjetja. Podjetje je najbolj prepoznavno po blejskih kremšnitah iz naravnih sestavin. Cilj diplomskega dela je analiza trenutnega poslovanja in napoved za rast v prihodnje. V diplomskem delu smo poleg predstavitve podjetja naredili tudi analizo konkurence in trga, analizo SWOT in TOWS, analizo pest, Porterjev model ter matriko BCG. S pomočjo priloge slovenskega podjetniškega sklada smo izdelali tudi bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, denarne tokove, prodajo in stroške
Found in: ključnih besedah
Keywords: Conditus, blejska kremšnita, rast podjetja, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, analiza TOWS, strategija rasti.
Published: 20.08.2022; Views: 386; Downloads: 45
.pdf Fulltext (1,17 MB)

114.
Poslovni načrt za rast podjetja Naša soseska d. o. o.
Teja Kušar, 2022

Abstract: V diplomskem delu proučujemo rast podjetja v okviru poslovnega načrta. Proučevano podjetje je Naša soseska, celovito upravljanje nepremičnin, d. o. o., ki se ukvarja z upravljanjem večstanovanjskih stavb. Tekom diplomskega dela smo preko poslovnega načrta iskali odgovor na raziskovalno vprašanje, ki se je nanašalo na preučevanje ukrepov, ki vodijo podjetje k rasti poslovanja. V diplomskem delu smo prikazali realen scenarij za rast podjetja, ki smo ga podkrepili s finančnimi projekcijami in bo podjetju služil za realno izhodišče oziroma kot pripomoček za nadaljnje poslovanje. Ker je trg upravljanja večstanovanjskih stavb pred velikimi spremembami, smo tekom diplomskega dela te spremembe identificirali in vključili v poslovni model.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Rast podjetja, poslovni načrt, nepremičnine, upravljanje, analiza trga.
Published: 30.08.2022; Views: 374; Downloads: 30
.pdf Fulltext (857,83 KB)

115.
Načrtovanje rasti podjetja TPV prikolice, d. o. o.
Sandi Kramberger, 2022

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu je na osnovi analize poslovanja podjetja TPV Prikolice, d. o. o., izdelan načrt rasti in predstavljen način za njegovo doseganje. Podjetje TPV Prikolice, d. o. o., je podjetje z dolgoletno tradicijo na trgu in vodilni proizvajalec prikolic v Evropi, ki letno izdela več kot 30.000 prikolic in jih trži pod lastno blagovno znamko. Cilj diplomskega dela je analizirati potencial in možnosti nadaljnje rasti poslovanja v podjetju TPV Prikolice, d. o. o., z uporabo orodij strateške analize. Cilj je tudi določiti aktivnosti in strategijo, s katero bo mogoče doseči 15-odstotno rast prihodkov v prihodnjih treh letih. Najprimernejša aktivnost za doseganje rasti prihodkov je razvoj trga in proizvoda, to je vstop na obstoječe in nove trge z novim izdelkom, to je prikolico za kampiranje. Najprimernejša strategija rasti je diverzifikacija, ki podjetju omogoča, da lahko doseže 15-odstotno rast prihodkov v prihodnjih treh letih. Podjetje TPV Prikolice, d. o. o., se mora zavedati, da se na trgu vedno znova pojavljajo nove poslovne priložnosti, ki jih je treba s preudarnimi odločitvami preoblikovati v nova področja uspeha in s tem zagotavljati vzdržen trajnostni razvoj podjetja. Zaradi sprememb na trgu v zadnjem obdobju to za podjetje predstavlja velik izziv.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Ključne besede: analiza poslovanja, rast podjetja, strategija rasti, orodja strateške analize.
Published: 17.09.2022; Views: 398; Downloads: 64
.pdf Fulltext (759,36 KB)

116.
Analiza poslovanja podjetja Eurolux d. o. o.
Tim Pirc, 2022

Abstract: V diplomskem delu je analizirano podjetje Eurolux d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 1997 ter se ukvarja z elektroinštalacijami in inženiringom. V diplomskem delu obravnavamo uspešnost poslovanja podjetja, poleg tega se njegova uspešnost primerja z uspešnostjo konkurenčnega podjetja Elcom d. o. o. Za podjetje Elcom d. o. o. opravimo analizo poslovanja v obdobju od leta 2018 do leta 2020. Ker je podjetje srednje veliko, mora oddajati revidentirana letna poročila, ki so javno dostopna šele septembra/oktobra v naslednjem letu, kar pomeni, da za leto 2021 poročila še niso javno dostopna. S tem bo opravljena raziskava, kakšen pomen ima za rast gospodarsko stanje v Sloveniji (BDP).
Found in: ključnih besedah
Keywords: analiza poslovanja, elektroinštalacije, inženiring, gradbeni sektor, BDP, gospodarsko stanje, makroekonomija, mikroekonomija, računovodski kazalniki, rast podjetja.
Published: 10.11.2022; Views: 384; Downloads: 52
.pdf Fulltext (2,46 MB)

117.
Načrtovanje rasti izbranega podjetja v trgovski dejavnosti
Tomaž Užmah, 2022

Abstract: Diplomsko delo je zasnovano na analizi izbranega podjetja, ki se ukvarja z uvozom, prodajo in distribucijo nadomestnih delov in dodatne opreme za osebna in lahka dostavna vozila. Zasnova diplomskega dela temelji na modelu rasti Allana Gibba (1991), ki s pomočjo orodij strateške analize analizira preteklo in sedanje poslovanje podjetja (analiza MOF), preverja potencial rasti podjetja (analiza RECoIL, analiza SWOT, matrika BCG), analizira poslovno okolje podjetja (analiza PEST-EL) in na koncu s pomočjo matrike TOWS in Ansoffove matrike nudi pomoč pri pripravi ustreznih rešitev in izbiri najprimernejše strategije za nadaljnjo rast podjetja. Cilj diplomskega dela je na podlagi orodij strateške analize oceniti in prepoznati potencial podjetja za nadaljnjo rast ter potrditi, da je za podjetje najprimernejša strategija rasti rast s koncentrično spojitvijo. Strategija, ki jo predlagamo, je koncentrična spojitev – nakup podjetja na madžarskem trgu, ki posluje v isti ali sorodni panogi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: načrtovanje rasti, analiza MOF, analiza RECoIL, analiza SWOT, Ansoffova matrika, rast podjetja, strategija rasti.
Published: 22.11.2022; Views: 351; Downloads: 49
.pdf Fulltext (1,23 MB)

118.
Poslovni načrt epodjetje za popravilo mobilnih naprav
Hana Sušnik, 2023

Abstract: Obravnavana tema diplomskega dela je poslovni načrt podjetja za popravilo mobilnih naprav. Podjetje se bo ukvarjalo s popravilom vseh blagovnih znamk mobilnih telefonov na trgu. Cilj diplomskega dela je oceniti, ali je ideja izvedljiva na slovenskem trgu popravil mobilnih naprav. Diplomsko delo zajema 10 poglavij, v katerih je opisana storitev podjetja, opravljena raziskava trga, analiza vseh potrebnih stroškov za zagon podjetja in finančna analiza za prva štiri leta poslovanja. Po opravljeni analizi ugotavljam, da bo za začetek poslovanja zadostovala investicija v višini 30.000 €.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Ključne besede: poslovni načrt, mobilne naprave, rast podjetja, slovenski trg, analiza ankete, finančna analiza.
Published: 29.08.2023; Views: 112; Downloads: 8
.pdf Fulltext (1,29 MB)

119.
Sistemi vodenja rasti podjetja v povezavi z izbranimi karakteristikami vodstva podjetja
Nik Vuga, 2023

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali povezavo med osebnimi karakteristikami vodstva podjetja Cleaning, d. o. o. ter strategijami vodenja rasti podjetja. Cilji diplomskega dela so bili, s pomočjo znanstvene literature proučiti strategije vodenja rasti in osebne karakteristike vodstva ter na izbranem podjetju empirično preveriti, katere od teh strategij in karakteristik so najbolj zastopane v podjetju in ali je zaznana korelacija karakteristik vodstva s strategijami vodenja rasti podjetja. S kvantitativno raziskavo smo preverili, ali osebne karakteristike vodstva pogojujejo strategije vodenja rasti. Rezultati so pokazali, da se zaznane karakteristike vodstva statistično značilno povezujejo z najbolj zaznanimi strategijami vodenja rasti podjetja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vodenje podjetja, rast podjetja, karakteristike vodstva, konkurenčnost podjetja, uspešnost podjetja
Published: 30.08.2023; Views: 139; Downloads: 9
.pdf Fulltext (708,48 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top