Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 7 / 7
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
Economic and social security in EU
Petra Kleindienst, 2019

Opis: Europe 2020 strategy of smart, sustainable and inclusive growth also implies policies for boosting social innovations. In this context, it is relevant to encourage solutions such as social entrepreneurship as it is addressing social and environmental issues while employing entrepreneurship. Social entrepreneurship depends on the context of its emergence and implementation. In this regard, the context-specific factors play an important role. Following the Cultural Political Economy approach, the article examines on different factors that have influenced on the adoption of amendments of the Slovenian Social Entrepreneurship Act in 2018. Selection of the case study of Slovenia bases on the findings implying that Slovenia has still not overcome the initial phase of the development of the social entrepreneurship. The article reveals that there are still issues relevant for running social enterprises that are not sufficiently regulated by the law. One of them is a training of the vulnerable groups in terms of their technological skills in order to ensure their efficiency and productiveness in Work Integration Social Enterprises.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: social entrepreneurship, social innovations, technology, legislation, Europe 2020
Objavljeno: 06.07.2020; Ogledov: 1997; Prenosov: 86
.pdf Celotno besedilo (225,01 KB)

4.
Financiranje mednarodnih (zasebnih) osnovnih šol v Sloveniji
Helena Dakič Prelc, 2021

Opis: Magistrska naloga predstavlja položaj in financiranje mednarodnih osnovnih šol v Sloveniji na študiju primera Francoske šole v Ljubljani. K problematiki smo pristopili s širokim uvidom v zasebno osnovno šolstvo, ki izhaja iz narave proučevanega predmeta. Prikazali smo statistične in finančne podatke o zasebnem osnovnem šolstvu v Sloveniji, pri čemer smo posebej izpostavili mednarodne osnovne šole. Podatki so pokazali in izpostavili specifiko ter problematiko mednarodnih zasebnih osnovnih šol, ki so zaradi nesofinanciranja s strani države postavljene v neenakopraven položaj. Prikazali smo dosedanja prizadevanja in ukrepe različnih akterjev za doseganje enakopravnejšega položaja (mednarodnih) zasebnih osnovnih šol z drugimi (zasebnimi) osnovnimi šolami v Sloveniji, prikazali vpliv civilne družbe na uveljavljanje pravic zasebnih osnovnih šol ter oblikovali izhodišča za nadaljnji razvoj mednarodnih zasebnih osnovnih šol. V kvalitativni raziskavi smo uporabili kvalitativne raziskovalne metode s polstrukturiranimi intervjuji in pripravili izsledke. Celovito smo odgovorili na raziskovalna vprašanja, kakšen je položaj in kakšno je financiranje zasebnih mednarodnih osnovnih šol v primerjavi s položajem in financiranjem drugih zasebnih osnovnih šol, katera prizadevanja in ukrepi so bili izvedeni za doseganje enakopravnejšega položaja mednarodnih zasebnih osnovnih šol v primerjavi z ostalimi zasebnimi osnovnimi šolami v Sloveniji ter katere so ovire in možnosti za nadaljnji razvoj mednarodnih zasebnih osnovnih šol v Slovenije.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: zasebne osnovne šole, mednarodne osnovne šole, mednarodne javne osnovne šole, mednarodne zasebne osnovne šole, financiranje zasebnega osnovnega šolstva, magistrske naloge
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 633; Prenosov: 56
.pdf Celotno besedilo (3,55 MB)

5.
Delo zdravstvenih delavcev s hudo bolnimi in umirajočimi v domu za ostarele
Dževada Džebić, 2021

Opis: V diplomski nalogi smo raziskovali delo medicinskih sester v domu za ostarele. Zdravstveni delavci v domovih za ostarele med drugim skrbijo tudi za hudo bolne in umirajoče bolnike. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se dnevno srečujejo z različnimi situacijami v delovnem procesu, ki jih nemalokrat pripeljejo do dilem ter negotovosti, kako primerno ravnati z bolniki in njihovimi svojci. Pojmi, s katerimi se zdravstveni delavci pogosto srečujejo ob koncu življenja bolnika, so smrt, paliativna oskrba in evtanazija. Vse tri pojme smo predstavili v teoretičnem delu diplomske naloge. Kot raziskovalno metodo v empiričnem delu smo izbrali kvalitativni pristop, in sicer polstrukturirani intervju. Z medicinskimi sestrami smo v zvezi s paliativno nego in evtanazijo ter z njihovim doživljanjem umiranja in smrti bolnikov opravili intervjuje. Raziskovalni vzorec je zajemal pet medicinskih sester, zaposlenih v domu za ostarele. Zbrane podatke smo pregledali in obdelali tako, da smo kreirali kode in jih združevali glede na tematiko. Z raziskavo smo ugotovili, da smrt povzroča določene psihične obremenitve zaposlenih. Kakšna je ta obremenitev in kako jo medicinske sestre doživljajo, je odvisno od njihove starosti, delovnih izkušenj ter pogostosti srečanja s smrtjo. Ugotovljeno je tudi, da medicinske sestre zagovarjajo paliativno oskrbo, njen razvoj in izvedbo, medtem ko določene medicinske sestre podpirajo evtanazijo le v izjemnih situacijah.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: paliativna oskrba, evtanazija, hudo bolni bolniki, umirajoči bolniki, medosebni odnosi, smrt, diplomske naloge
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 804; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (806,19 KB)

6.
Človekovo dostojanstvo in skrbništvo za odrasle osebe z demenco
Mihael Leban, 2021

Opis: Naloga se osredotoča na postopek postavitve osebe z demenco pod skrbništvo in spoštovanje njenega dostojanstva pred, med in po zaključku tega postopka. V prvem delu je obrazložena demenca kot duševna bolezen z različnim izvorom, posledicami in pojavnostjo. Drugi del vsebuje opis postopka postavitve pod skrbništvo po veljavnem Družinskem zakoniku in Zakonu o nepravdnem postopku z vidika uporabnosti te zakonodaje za osebe z demenco. Poudarek je na vlogi strokovnih delavcev CSD skozi naloge, ki jih ti imajo v začetni fazi ugotavljanja potreb, v fazi podaje mnenja sodišču o osebi skrbnika, v zaključni fazi popisa premoženja ter dalje po postavitvi osebe pod skrbništvo v okviru izvajanja skrbništva oz. v okviru spremljanja skrbnikovega dela s strani CSD. Sledi opredelitev pojma človekovega dostojanstva v pravnih mednarodnih in nacionalnih aktih. Empirični del vsebuje intervjuje strokovnih delavcev CSD, ki delajo z osebami z demenco. Njihovo delo zajemajo javna pooblastila in naloge na področju varstva odraslih, predvsem skrbništvo nad odraslimi osebami, poleg tega pa tudi delo z uporabniki s težavami v duševnem zdravju, naloge v zvezi s preprečevanjem nasilja nad starimi in storitev prve socialne pomoči starim osebam. V okviru dvodimenzionalnosti človekovega dostojanstva se naloga posveča temi realizacije dostojanstva oseb z demenco v postopku prehoda pod skrbništvo. Magistrska naloga je zaključena z ugotovitvami empiričnega dela, ki problematizirajo obstoječo ureditev postopka postavitve pod skrbništvo z vidika novih možnosti za udejanjanje človekovega dostojanstva oseb z demenco. Predstavljen je pomen neformalnih oblik pomoči, ki jih osebe z demenco prejemajo, če niso sprejete v institucionalno varstvo ter pomen prepoznavanja potreb oseb z demenco in njenih vrednot s strani strokovnih delavcev predvsem takrat, ko ta ne zmore izraziti lastnih misli in želja. Pri vsem tem je v odnosu z osebo z demenco pomemben njej prilagojen način komunikacije.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: demenca, oseba z demenco, človekovo dostojanstvo, skrbništvo, Center za socialno delo, magistrske naloge
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 837; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (1,23 MB)

7.
PERCEPCIJE ŠTUDENTOV GLEDE ŠTUDIJA NA DALJAVO IN HIBRIDNEGA IZOBRAŽEVANJA
Lejla Kasumovic, 2024

Opis: Študij na daljavo, ki ima sicer dolgo zgodovino, je z izbruhom epidemije Covid-19 doživel preobrazbo. Tradicionalno izobraževanje, ki temelji na fizični prisotnosti v učilnicah, je bilo prisiljeno preiti na digitalne platforme. Študij na daljavo se je izkazal za ključno rešitev v času, ko so bile fizične institucije zaprte, omogočal je kontinuirano izobraževanje z uporabo spletnih učilnic in videopredavanj. Hibridna oblika študija, ki združuje elemente študija na daljavo in tradicionalnega študija, študentom omogoča večjo prilagodljivost in interakcijo s profesorji ter sošolci. V diplomski nalogi smo obravnavali percepcije študentov Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici o študiju na daljavo med epidemijo Covid-19 in o hibridni obliki študija po epidemiji. Raziskava je vključevala študente dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Socialni menedžment, pri čemer smo zajeli tako domače kot tuje študente. Za namen izvedbe raziskave smo uporabili kvalitativno metodo raziskovanja, in sicer metodo fokusnih skupin. Raziskava je pokazala, da so se med epidemijo Covid-19 percepcije študentov razlikovale, od izgube motivacije in potrebe po socializaciji pri študiju na daljavo do cenjenja tradicionalnega izobraževanja zaradi omejitev, ki jih prinaša študij na daljavo. Hibridni model izobraževanja je nekaterim študentom prinesel olajšanje in prilagodljivost, drugim pa dodatne izzive. Kljub temu so študenti priznali, da brez izkušenj s študijem na daljavo ne bi izbrali hibridnega izobraževanja. Kljub temu da raziskava ni odkrila večjih razlik v izkušnjah med domačimi in tujimi študenti, so slednji pogosteje izbrali hibridno obliko. V zaključku raziskava predlaga nadaljnje raziskovanje hibridnega izobraževanja, saj le-to predstavlja relativno novo prakso v slovenskem izobraževalnem sistemu. To odpira vprašanja o dolgoročnih vplivih in učinkovitosti te oblike študija v primerjavi s tradicionalnimi pristopi in nakazuje, kako bo to vplivalo na prihodnje generacije študentov ter oblikovanje izobraževalnih sistemov po svetu.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: Epidemija Covid-19, študij na daljavo, hibridno izobraževanje, online, percepcije.
Objavljeno: 17.04.2024; Ogledov: 133; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (1,40 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh