Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 21
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Odgovornost Evropske centralne banke v luči sodnega prava EU : primerjalni vidik
Teja Križan, 2024, magistrsko delo

Opis: Evropska centralna banka na podlagi podeljenih pristojnosti oblikuje in izvršuje monetarno politiko, ki obsega različne ukrepe centralne banke, s katerimi naslavlja makrobonitetno stabilnost evropskega območja. Poleg monetarne politike ECB nad bančnimi institucijami izvaja bonitetni nadzor, s pomočjo katerega obvladuje tveganja, ki jih zadevna institucija lahko predstavlja za finančno-ekonomski prostor EU. ECB nosi ključno vlogo in odgovornost pri razvoju EU. Magistrsko delo posledično odgovarja na vprašanje obstoja in obsega (ne)odgovornosti ECB skozi prizmo sodne prakse Sodišča Evropske unije. (Ne)odgovornost je predmet analize skozi obravnavo primarnega in sekundarnega prava Evropske unije, relevantne sodne prakse Sodišča Evropske unije in strokovne literature, pri čemer delo uporablja deskriptivno, normativno in analitično metodo, nadalje tudi zgodovinsko in komparativno metodo in nazadnje še induktivno metodo in metodo sinteze. Zaradi vseobsegajočega vpliva monetarne politike je tema (ne)odgovornosti ECB najmanj pomembna, če ne vitalna. Primarno magistrsko delo opredeljuje pravno (ne)odgovornost ECB. Izvedeno raziskuje še, kakšna je vloga ter kako vpliva sodna praksa Sodišča Evropske unije na status in odgovornost ECB, kateri so vzroki za zadržano presojo Sodišča v zadevah, povezanih z mandatom ECB, in hkrati ali je takšna presoja upravičena, kakšen je pomen Protokola št. 7 za odgovornost ECB in Unijo nasploh in ali takšen trend nujno vodi v spreminjanje narave EU in s tem njenih temeljnih pogodb. Glede na namen, zastavljene cilje ter hipoteze delo omogoča opredelitev pojma odgovornosti ECB ter ga napolnjuje z dejansko vsebino. Dodatno, magistrsko delo jasno opredeljuje, kakšni so vloga Sodišča Evropske unije in njegov vpliv ter njegova dopustnost na vlogo in odgovornost ECB. Magistrsko delo pojasnjuje sicer ozko strokovno področje, ki do sedaj v slovenskem jeziku ni bilo analizirano na enem mestu na način, da se s tem lahko seznani ne le strokovna, temveč tudi laična javnost. Ob tem delo ostaja omejeno na pravne vidike odgovornosti in ne obravnava finančno-ekonomskih stališč, ki so pri iskanju odgovora na vprašanje (ne)odgovornosti Evropske centralne banke enako pomembna.
Ključne besede: Evropska centralna banka, odgovornost, bonitetni nadzor, Sodišče Evropske unije, monetarna politika
Objavljeno v ReVIS: 02.04.2024; Ogledov: 308; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (838,58 KB)

2.
Vloga Svetovne banke na Zahodnem Balkanu : magistrsko delo
Patricija Firbas, 2023, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu obravnavam vlogo Svetovne banke na Zahodnem Balkanu. Predstavim vse države Zahodnega Balkana skozi tranzicijsko pot v Evropsko unijo, z izjemo Hrvaške, ki je že članica Evropske unije. Raziskala sem mednarodni in diplomatski vidik te poti; podrobneje sem ga raziskala s pomočjo raziskovalnih vprašanj. Pri tem sem uporabila opisno metodo statičnega makroekonomskega raziskovanja in kombinacijsko ter destruktivno razlagalno metodo. S pomočjo dualnega sklepanja sem povzela ključne ugotovitve ter jih utemeljila na podlagi odgovorov na poglavitna raziskovalna vprašanja. Namen in cilj magistrskega dela obsega raziskavo programa Zelene agende za Zahodni Balkan ter podrobno proučitev držav Zahodnega Balkana, glede višine finančne pomoči ter glede na to katere države Zahodnega Balkana so prejele več finančne pomoči ter zakaj. Svoje ugotovitve sem povzela s pomočjo uvedbe Programa zelenih gospodarskih reform ter podala rešitve s pomočjo gospodarske zelene reforme, ki so namenjene oblikovanju nacionalnega soglasja o strukturnih izzivih za gospodarstvo in dajanju prednostnih reform po vseh državah Zahodnega Balkana. V magistrskem delu sem ugotovila, da je Program zelenih gospodarskih reform moral oceniti prehod na bolj okolijsko trajnostno, krožno in nizko ognjiščno gospodarstvo na Zahodnem Balkanu. V ta namen bo nujno potrebno v programih gospodarskih reform, v skladu z izvajanjem evropskega semestra, vključevati kazalnike o ciljih trajnostnega razvoja in učinkovitosti virov. Na primer, pregled učinkovitih virov, o katerem Zahodni Balkan delno že poroča, bi lahko uporabili za pridobivanje informacij o njihovem prehodu na model trajnostne gospodarske rasti. V sklepnih ugotovitvah povzemam, da so bile države Zahodnega Balkana skozi tranzicijsko pot na poti v Evropsko unijo deležne finančne pomoči Svetovne banke, s pomočjo katere so lahko uvedle potrebne spremembe in programe zelenih gospodarskih reform, ki so pripomogle k trajnostnem razvoju Zahodnega Balkana.
Ključne besede: širitev Evropske unije, Zahodni Balkan, Zelena agenda za Zahodni Balkan, trajna gospodarska rast, gospodarska reforma, skupni enotni trg, Svetovna banka, Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030
Objavljeno v ReVIS: 18.01.2024; Ogledov: 365; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (1,63 MB)

3.
4.
BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO – Neformalno vodenje zaposlenih pri poslovnem partnerju / na primeru bančnega zavarovalništva v slovenski zavarovalnici
Nataša Metelko Cerar, 2023, ni določena

Opis: V poslovnem sodelovanju med banko in zavarovalnico sodeluje več subjektov. Za realizacijo skupnih prodajnih ciljev pa so poleg vodstva bank in zavarovalnic na strani bank med prvimi zadolženi zaposleni v bančnih poslovalnicah ter koordinatorji bančnih prodajnih poti na strani zavarovalnic. Prav slednji sicer v večjem delu delujejo v bančnih poslovalnicah, kjer s svojim strokovnim znanjem vplivajo na prodajo zavarovalnih produktov. Njihova vloga je podobna vodstveni vlogi vendar pri svojem delu z bančnimi svetovalci nimajo formalne moči vodenja. V diplomski nalogi se je s raziskovalnimi vprašanji skušalo ugotoviti kakšna je vloga koordinatorja bančnih prodajnih poti, kako pomembna je njegova prisotnost, ga bančnih svetovalci vidijo kot neformalnega vodjo na področju prodaje zavarovalnih produktov? V ta namen je bila uporabljena empirična raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika. Cilj naloge je bilo prepoznati in razumeti pogled oziroma videnje dela koordinatorja bančnih prodajnih poti s strani bančnih svetovalcev. Pri doseganju cilja diplomske naloge je bilo zaznati nekaj omejitev predvsem v teoretičnih izhodiščih neformalnega vodenja v bančnem zavarovalništvu. Drugo večjo omejitev je predstavljalo zagotavljanje zaključenih in pravilno izpolnjenih anket. V diplomski nalogi je bilo ugotovljeno, da bančni svetovalci koordinatorja bančnih prodajnih poti neposredno ne prepoznajo kot neformalnega vodjo. Pri tem mu priznavajo strokovne kompetence in druge veščine, ki sodijo v teoretični opis neformalnega vodenja.
Ključne besede: Ključne besede: banka, zavarovalnica, bančno zavarovalništvo, koordinator bančnih prodajnih poti, bančnih svetovalec, formalno vodenje, neformalno vodenje.
Objavljeno v ReVIS: 07.09.2023; Ogledov: 459; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (1,43 MB)

5.
Zlato, pomemben vidik svobode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Boris Rešetič, 2017, diplomsko delo

Opis: Z diplomsko nalogo nameravam opozoriti na nujnost širokega holističnega pogleda na ustvarjanje premoženja, na zmanipuliranost svetovnega finančnega trga ter na nevarnosti, ki prežijo na nas zaradi tiskanja velikih količin denarja, ki je brez realne osnove in kritja. V današnjem političnem in gospodarskem svetu obstaja veliko težav, za katere bankirji, še manj pa politiki, nimajo rešitve: rastoči dolgovi, nedelujoči socialni sistemi, dušeče obresti, borzni zlomi, bankroti podjetij. Rešitev za takšne težave so bile v zgodovini velikokrat vojne. Diplomska naloga je razdeljena na osem poglavij, ki so med seboj povezana. V uvodu sem opredelil problem in raziskovalna vprašanja, pojasnil namen in cilj diplomske naloge ter opisal, kakšne metode bodo uporabljene, pri čemer sem zastavil sedem hipotez, ki sem jih preverjal v analitičnem delu. V drugem poglavju sem opisal zgodovino zlata, kje najdemo zlato, zlato skozi čas, uporabo zlata, razloge za nakup. Na začetku tretjega poglavja sem opisal enega od vzvodov pridobivanja oblasti in bogastva. V tretjem poglavju sem se osredotočil na opredelitev denarja brez kritja, zlati standard ter obresti. Opisal sem delovanje ameriške centralne banke, ki pomembno vpliva na delovanje svetovnega finančnega trga. Podrobno je opisano tudi delovanje banke Goldman Sachs ter njeno delovanje v Evropski uniji in Sloveniji. V četrtem poglavju sem predstavil, kaj je investicijsko zlato, pomen LBMA-ja, kronološki pregled investicijskega zlata v slovenskem prostoru in uveljavljene ponudnike investicijskega zlata v Sloveniji. Opisal sem produkte podjetja Karatbars International GmbH, rešitev težav in problemov z novim produktom, tako imenovanim CASHGOLD-om. Opisal sem problematiko bančnega sistema v Evropski uniji in Sloveniji, poenotena evropska pravila za reševanje bank, jamstva za vloge v bankah ter varnost naložb. Zelo zanimiva je primerjava državne pokojnine z investicijo v naložbeno zlato. V petem in šestem poglavju sem se posvetil raziskavi in preverjanju hipotez. V sedmem in osmem poglavju sem podal predloge ukrepov, sklepne misli in zaključek.
Ključne besede: investicijsko zlato, zlati standard, LBMA, CASHGOLD, ameriška centralna banka, Goldman Sachs Group, denar, denar brez kritja, diplomske naloge
Objavljeno v ReVIS: 28.07.2021; Ogledov: 892; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (4,96 MB)

6.
Projektni management gradnje stanovanjske nepremičnine za trg z vidika odobritve posojila pri banki : magistrsko delo
Inja Jevšinek Skok, 2020, magistrsko delo

Opis: Projektno financiranje gradnje ter kriteriji, na katere se opirajo banke pri odobritvi posojila, so ključno vprašanje tega dela in eno od bistvenih vprašanj, na katera mora biti investitor pripravljen v procesu gradnje stanovanjske nepremičnine. V ta namen smo izvedli anketno raziskavo med bančnimi uslužbenci, ki poleg študije primera, pregleda zakonodaje in relevantne literature predstavlja metodološko jedro tega magistrskega dela. S pomočjo raziskave smo preverili, kateri so ključni dejavniki, ki jih banke analizirajo ob odobritvi posojila za projekt. S prvo hipotezo testiramo pomen lastne udeležbe investitorja pri financiranju, druga hipoteza pa preverja vpliv lokacije na odločitev banke o financiranju. Ugotavljamo, da so lastna sredstva eden izmed ključnih faktorjev v odločitvenih procesih slovenskih bank, enako velja tudi za lokacijo nepremičnine. Poleg analize različnih parametrov kreditnega tveganja smo skušali identificirati tudi vlogo projektnega managementa pri procesu odobritve financiranja. Za celostno podobo dobrega projektnega vodenja pa mora investitor poznati celotno zakonodajno področje. Zanimalo nas je tudi, ali bančni pogoji kreditiranja pomagajo pri razločevanju dobrih projektov od slabih. Raziskava v okviru ankete bančnih uslužbencev predstavlja izvirni doprinos k znanosti, ker prikaže prakse projektnega financiranja nepremičnin na slovenskem bančnem trgu. Te empirične ugotovitve se lahko uporabi za primerjavo z drugimi državami in s predpostavkami različnih ekonomskih teorij, kar je bilo deloma narejeno že v tem delu.
Ključne besede: projekt, gradnja, banka, upravljanje, stanovanjska nepremičnina
Objavljeno v ReVIS: 18.02.2021; Ogledov: 1637; Prenosov: 132
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

7.
Primerjava bančnih kreditov : zaključno delo
Suzana Kotnik, 2013, diplomsko delo

Ključne besede: banka, krediti, kreditojemalec, kreditodajalec
Objavljeno v ReVIS: 20.01.2021; Ogledov: 1264; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (691,33 KB)

8.
Zadovoljstvo uporabnikov bančnih storitev : magistrska naloga
Monika Slanc, 2020, magistrsko delo

Ključne besede: bančne storitve, management znanja, zadovoljstvo uporabnikov, izbrana banka, banke, uporabniki
Objavljeno v ReVIS: 17.09.2020; Ogledov: 3049; Prenosov: 281
.pdf Celotno besedilo (1,18 MB)

9.
Elaborat ekološke semenske banke : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja
Uroš Verbovšek, 2015, diplomsko delo

Ključne besede: ekologija, semenska banka, seme, elaborat, proces, shranjevanje, obdelava
Objavljeno v ReVIS: 08.04.2020; Ogledov: 2106; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (1,99 MB)

10.
Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh